» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Serum Cardiac Markers Of Patients Before And After Upper Gastrointestinal System Endoscopy (Ağustos 2016)
 • Müzikoterapi Hakkında Ne Biliyoruz? (Ekim 2015)
 • Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Uyku Bozukluğu Sıklığı ve Farklı Parametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi (Ağustos 2015)
 • Türkiye’de Yeni Parlayan Bir İntegratif Tıp Yöntemi: Homeopati (Nisan 2015)
 • Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi (Ağustos 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Is it possible to prevent dementia? (Kasım 2017)
 • Birinci Basamakta Yaslılarda Malnutrisyonun Degerlendirilmesi (Mart 2017)
 • 65 yaş ve üzeri hastalarda istismar ihtimali ve etkileyen faktörler (Mart 2017)
 • Scientific Committee Member. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Mayıs 2016)
 • Doktorun Başlangıç Noktası: Ağrı Yönetimi (Nisan 2016)
 • Asymptomatic Pulmonary Hypertension of A Professional Biker - Case Report (Nisan 2016)
 • Acute Abdomen or Allergic Reaction (Nisan 2016)
 • Repertorization Examples of Pain in Homeopathy (Nisan 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Mayıs 2017)
 • International Emergency & Family Medicine Symposium (Nisan 2017)
 • 6. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2017)
 • Scientific Committee Member. 5th International Black Sea Family Medicine Congress (Eylül 2016)
 • Oganizing Secretariat. 5. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Birinci Basamakta Beslenmenin Değerlendirilmesi (Aralık 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi (Eylül 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Balkan Kardiyoonkoloji Günleri (Kasım 2017)
 • 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2015)
 • 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2015)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Edirne İl Merkezinde Yaşayan Yaşlılarda İstismar Riskinin Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi (Haziran 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (Mayıs 2009)

Editörlük / Yayınlama

 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/3 (Aralık 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/2 (Ağustos 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/1 (Nisan 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/3 (Aralık 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/2 (Ağustos 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/1 (Nisan 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Analizi (Mart 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Ekim 2017)
 • Family Practice and Palliative Care (Ağustos 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Mayıs 2017)
 • Konuralp Tıp Dergisi (Nisan 2017)
 • Rahim İçi Araç Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Servikal Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Aralık 2015)
 • Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği ve Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği (Ağustos 2015)
 • Hastanede Yatan İlaç İntoksikasyonu Olgularının Değerlendirilmesi (Ağustos 2015)
 • Multiple Myelomu Taklit Eden Bir Polimiyaljiya Romatika Olgusu (Ağustos 2015)
 • Migren Hastalarında Baş Ağrısı Özellikleri İle Hematolojik Parametrelerin İlişkisi (Ağustos 2015)
 • Erişkinlerde Obezitenin Önlenmesi: Koruyucu Stratejiler ve Fiziksel Aktivite (Nisan 2015)
 • Klasik Sınıf Öğreniminde Öğrenci Merkezli Öğrenimin Yapılandırıcı Öğrenim ile Karşılaştırılması: Bir Deneysel Çalışma (Nisan 2015)
 • Sosyal Pediatri Polikliniğinde İzlenen Çocukların ve Ailelerinin Değerlendirilmesi (Nisan 2015)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Ağustos 2014)

Projeler

 • Türkiye Kronik Hastalık Bakımını ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisini ve İlaç Uyumunu Değerlendirme Çalışması (Kasım 2014)

Ödüller

 • 6. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi 2.lik ödülü (Mart 2017)

Diğer

 • Tıp Fakültesi 6. Sınıf Ön Hekimlik Dersleri (Temmuz 2015)
 • Aile Hekimliği Araştırma Görevlisi Eğitimleri (Temmuz 2015)
 • Aile Hekimliği Araştırma Görevlisi Eğitimleri (Nisan 2015)
 • Tıp Fakültesi 6. Sınıf Ön Hekimlik Dersleri (Ocak 2015)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu)

Türkiye Kronik Hastalık Bakımını ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisini ve İlaç Uyumunu Değerlendirme Çalışması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

» Verdiği Dersler

Aile Hekimliği Mevzuatı

Aile Hekimliği Tanımı ve Temel İlkeleri

Aile Hekimliği'nde Kayıtlar

Aile Hekimliği'nde Klinik Yöntem

Aile Hekimliği'nde Ofis Yönetimi

Aile Planlaması

Ev Ziyareti

Periyodik Sağlık Muayeneleri