» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sezer Ö, Özdoğan Lafçı N, Korkmaz S, Dağdeviren HN. Prediction of a 10-year risk of type 2 diabetes mellitus in the Turkish population: A cross-sectional study. Medicine 2021;100:44(e27721). (Kasım 2021)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dağdeviren HN, Öztora S, Çaylan A, Sezer Ö. The first ten years with Edirne red. Euras J Fam Med 2021;10(4):227-8. (Aralık 2021)
 • Sezer Ö, Akbaş Ataş C, Dağdeviren HN. The prevalence and associated factors of elderly abuse: a cross-sectional study. Konuralp Medical Journal 2021;13(3):570-5. (Eylül 2021)
 • Serum Cardiac Markers Of Patients Before And After Upper Gastrointestinal System Endoscopy (Ağustos 2016)
 • Müzikoterapi Hakkında Ne Biliyoruz? (Ekim 2015)
  3
  ATIF
 • Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Uyku Bozukluğu Sıklığı ve Farklı Parametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi (Ağustos 2015)
 • Türkiye’de Yeni Parlayan Bir İntegratif Tıp Yöntemi: Homeopati (Nisan 2015)
 • Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi (Ağustos 2014)
  5
  ATIF
 • İstanbul Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran 40 Yaş ve Üzeri Kadınların PAP Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Aralık 2013)
  2
  ATIF
 • Obez Çocuklarda Serum B12 Vitamini Seviyelerinin Normal Populasyon İle Karşılaştırılması (Ağustos 2013)
  2
  ATIF
 • Dispeptik Bir Olgu Üzerinden Gastrointestinal Poliplerin Ayırıcı Tanısı (Nisan 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kaya Ö, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Bir olgu ile birinci basamakta ön tanı çeşitliliğinin önemi. Edirne: 10.International Trakya Family Medicine Congress, 2021:343. (Mart 2021)
 • Yılmaz D, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Evalution of the physical activity and eating behavior among high school students in Edirne city center. Edirne: 10.International Trakya Family Medicine Congress, 2021:113. (Mart 2021)
 • Edirne'de hekimlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi - Wonca Europe Conference 2020 (Aralık 2020)
 • Edirne İl Merkezindeki Anaokulu Çocuğu Annelerinin Ev Kazaları Hakkındaki Tutumlarının Değerlendirilmesi - - 19. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Eylül 2020)
 • Edirne Merkezinde Anasınıfı Velilerinin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Ebeveyn Tutumları - 9. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2020)
 • Memi ZG, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN, Sezer Ö. Clinical method in family medicine: a patient’s experiences-based on whom? Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 3):40 (Kasım 2019)
 • Çevik B, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Üriner sistem taş hastalıklarına olgu sunumu ile yaklaşım. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. p.102, Ankara,Türkiye (Ekim 2019)
 • Dağdeviren HN, Ünal M, Sezer Ö. The knowledge levels of most known complementary and alternative medicine methods among adults between the ages of 20-64 living in Edirne city center. 24th Wonca Europe Conference. pp.864-865, Bratislava,Slovakia. (Haziran 2019)
 • Akgün S, Sezer Ö, Dağdeviren HN. The prevalence of social phobia and affecting factors in Trakya University Faculty of Medicine students. 24th Wonca Europe Conference. pp.431-432. Bratislava, Salovakia. (Haziran 2019)
 • Bilgiç Yaprak B, Sezer Ö, Dağdeviren HN. İdiyopatik Hirsutizm Vakasında İnsülin Direnci. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp.900-901, Adana, Turkey. (Nisan 2019)
 • Kaya D, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aile Hekimliği İntörnlük Diliminin Öğrenciler Üzerine Etkisi – İlk Sonuçlar. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 150-151, Adana, TURKEY. (Nisan 2019)
 • Tetik S, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Elektrolit Bozukluklarının Önemini Anlatan İlginç Bir Vaka. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 954-955, ADANA-TÜRKIYE (Nisan 2019)
 • Kaya D, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Diyabetes Mellitus Tanisi Almis Hastalarda Yasam Tarzi Degisikliklerinde Ilaç Doz Ayarlanmasinin Önemi, 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 916-917, ADANA-TÜRKIYE (Nisan 2019)
 • Uçar SS, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Birinci Basamakta Görülen Subkonjonktival Hemoraji Vakasi, 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 962-963, ADANA-TÜRKIYE (Nisan 2019)
 • Selcen M, Kurultak İ, Sezer Ö, Öztora S. Nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı sonrası akut böbrek hasarı gelişen olgu sunumu. Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 1):88. (Mart 2019)
 • Aktaş U, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme çeşitliliğinin araştırılması – Trakya Üniversitesi örneği. Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 1):32. (Mart 2019)
 • Evaluation of alcohol use in Trakya University Medical Faculty Residents (Ekim 2018)
 • Diyabet hastasını ne kadar tanıyoruz? (Mayıs 2018)
 • Tirotoksikoz Vakasıyla Kişi Merkezli Yaklaşım Örneği (Mart 2018)
 • Diyabet için yeni yaklaşımlar gerekiyor; nekrotizan fasiit gelişen bir olgu sunumu (Mart 2018)
 • Edirne merkezindeki üreme çağındaki kadınlarda Siberkondri'nin psikolojik iyi oluş ile ilişkisinin incelenmesi (Mart 2018)
 • Bir vaka örneğiyle kronik hastalıkların yönetiminde aile hekimliğinin önemi (Mart 2018)
 • Nadir bir karın ağrısı nedeni: portal ven trombozu (Mart 2018)
 • Is it possible to prevent dementia? (Kasım 2017)
 • Birinci Basamakta Yaslılarda Malnutrisyonun Degerlendirilmesi (Mart 2017)
 • 65 yaş ve üzeri hastalarda istismar ihtimali ve etkileyen faktörler (Mart 2017)
 • Scientific Committee Member. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Mayıs 2016)
 • Doktorun Başlangıç Noktası: Ağrı Yönetimi (Nisan 2016)
 • Asymptomatic Pulmonary Hypertension of A Professional Biker - Case Report (Nisan 2016)
 • Acute Abdomen or Allergic Reaction (Nisan 2016)
 • Repertorization Examples of Pain in Homeopathy (Nisan 2016)
 • Tetik S, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Elektrolit Bozukluklarının Önemini Anlatan İlginç Bir Vaka

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 20. Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 20-23 May 2021. (Mayıs 2021)
 • 20. Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 20-23 May 2021. (Mayıs 2021)
 • 10. International Trakya Family Medicine Congress, 25-27 March 2021. (Mart 2021)
 • 10. International Trakya Family Medicine Congress, 25-27 March 2021. (Mart 2021)
 • Toplumun Görünmeyen Problemi: Yaşlı İhmali ve İstismarı - 19. Uluslararası Doğu AKdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Eylül 2020)
 • 19. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi - Oturum başkanlığı-3 (Eylül 2020)
 • 19. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi - Oturum başkanlığı-1 (Eylül 2020)
 • 19. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi - Oturum başkanlığı-2 (Eylül 2020)
 • 9. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi - Oturum başkanlığı-2 (Mart 2020)
 • 9. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi - Oturum başkanlığı-1 (Mart 2020)
 • 9. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi - Organizasyon Sekreteri (Mart 2020)
 • Oral presentations. 6th Conference of the Association GP/FM South East Europe. (Kasım 2019)
 • Organizing Secretariat. 6th Conference of the Association GP/FM South East Europe. (Kasım 2019)
 • Birinci basamakta yayın yapıyoruz. 6. İKON Aile Hekimliği Kongresi. (Nisan 2019)
 • Oturum başkanı. Preterm Bebeğin Taburculuk Sonrası Bakımı ve Aile Hekimliğinde İzlemi. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Nisan 2019)
 • Oturum başkanı. Sözel bildiri sunumları. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Nisan 2019)
 • Oral presentations. 8. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2019)
 • Oturum başkanı. Üniversitelerde Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminde güncel durum; neler değişti? 8. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2019)
 • Organizing Secretariat. 8th International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2019)
 • Sözel bildiriler (Mayıs 2018)
 • Gebelik ve Beslenme (Mayıs 2018)
 • 7. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2018)
 • 7. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2018)
 • 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Mayıs 2017)
 • International Emergency & Family Medicine Symposium (Nisan 2017)
 • 6. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2017)
 • Scientific Committee Member. 5th International Black Sea Family Medicine Congress (Eylül 2016)
 • Oganizing Secretariat. 5. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sezer Ö, Devran D, Dağdeviren H. Yaşlılarda kronik ağrı durumu ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Turk Aile Hek Derg 2021;25(3):76-83. (Eylül 2021)
 • Mezuniyet Öncesi Eğitimde Kırsal Hekimlik (Nisan 2018)
 • Birinci Basamakta Beslenmenin Değerlendirilmesi (Aralık 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Güney B, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Doktorların Vitamin Reçeteleme Durumlarının Değerlendirilmesi - Trakya Üniversitesi Örneği. 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Kitabı, 2021:80. (Kasım 2021)
 • Yaşlılarda Hipertansiyon Uyumunu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması - 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Ekim 2020)
 • Özdoğan Lafçı N, Sezer Ö. Ömür boyu ağrı kesici kullanmak zorunda mıyım? 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. p.102, Ankara,Türkiye (Ekim 2019)
 • Gençlerimizi Bekleyen Yeni Tehlike: Siber Zorbalık (Ekim 2018)
 • Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi (Eylül 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Pandemi yayını mı, yayın pandemisi mi? - 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Ekim 2020)
 • Pandemi Döneminde Eğitim Klinikleri - 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi (Ekim 2020)
 • Yeni uzmanlara yol haritası. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. (Ekim 2019)
 • Sözel bildiriler. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. (Ekim 2019)
 • Balkan Kardiyoonkoloji Günleri (Kasım 2017)
 • 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2015)
 • 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tağtekin Sezer B, Sezer Ö, Çaylan A. Bebek dostu olma kriterleri. Telatar B, editör. Aile hekimliğinde anne sütünün anne ve bebek sağlığı açısından önemi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.57-60. ISBN:978-605-7597-68-7 (Mart 2019)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarının vitamin reçeteleme durumlarının değerlendirilmesi
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi sağlık çalışanlarında koronavirüs-19 fobisinin değerlendirilmesi
 • Edirne Merkezinde Hipertansiyon Tanısı Almış Yaşlı Hastaların Kronik Hastalık Uyumunun Değerlendirilmesi
 • Edirne merkezindeki yetişkinlerde cilt kanseri riski ve korunma davranışları
 • Edirne il merkezi lise öğrencilerinde fiziksel aktivitenin ve yeme davranışının değerlendirilmesi
 • Edirne il merkezindeki yetişkinlerde 10 yıllık tip 2 diabetes mellitus riski ve etkileyen faktörler
 • ÇİÇEK DENİZ, (2019). Edirne il merkezindeki anaokulu çocukları annelerinin ev kazaları hakkındaki tutumları, Trakya Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Kasım 2019)
 • COŞKUN CÜNEYİT. Edirne merkezinde anasınıfı velilerinin akılcı ilaç kullanımına yönelik ebeveyn tutumları
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğrenme çeşitliliğinin araştırılması
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sosyal fobinin yaşam kalitesi ve üniversiteye uyum üzerine etkisi
 • Edirne il merkezinde 15-49 yaş grubu kadınlarda siberkondrinin sürekli kaygı ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisinin incelenmesi
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma görevlileri empati düzeylerinin iş doyumu ve tükenmişlik ile ilişkisi
 • Edirne İl Merkezinde Yaşayan Yaşlılarda İstismar Riskinin Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi (Haziran 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (Mayıs 2009)

Editörlük / Yayınlama

 • Eurasian Journal of Family Medicine 10(4) (Aralık 2021)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 25(3) (Eylül 2021)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 10(3) (Eylül 2021)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 25(2) (Haziran 2021)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 10(2) (Haziran 2021)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 25(1) (Mart 2021)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 10(1) (Mart 2021)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Aralık 2020)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Eylül 2020)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Haziran 2020)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Mart 2020)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Mart 2019)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi 2018/3 (Aralık 2018)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi 2018/2 (Ağustos 2018)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi 2018/1 (Nisan 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/3 (Aralık 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/2 (Ağustos 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/1 (Nisan 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/3 (Aralık 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/2 (Ağustos 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/1 (Nisan 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Eurasian Journal of Family Medicine (Eylül 2021)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi (Şubat 2021)
 • Çocuklarda derinin sık görülen bakteriyel enfeksiyonları (Kasım 2020)
 • Kronik Hastalıkların Yönetiminde Geleceğin Aile Hekimi (Mayıs 2020)
 • Akılcı ilaç kullanımı perspektifinden tip 2 Diyabetes Mellitus hastalarında MPV ve PDW düzeylerinin değerlendirilmesi (Nisan 2020)
 • Türkiye’nin Covid-19 Mücadelesi: Sınır Ötesinden Bakış (Nisan 2020)
 • Vitiligo Hastalarında Uyku Kalitesi ve Depresyon (Şubat 2020)
 • Obez Hastaların Obstrüktif Uyku Apnesinde Birinci Basamak Tedavi Yöntemi Olarak Kilo Yönetiminin Rolü (Şubat 2020)
 • Kılınçarslan MG, Şahin EM, Korkmazer B. Prevalence and Associated Factors of Inappropriate Repeat Test. Postgrad Med J 2019;95(1129):596-600. doi: 10.1136/postgradmedj-2019-136696. (Mayıs 2019)
 • Araştırma görevlisi hekimlerin kanser tarama hakkındaki tutum ve davranışları. Troia Tıp Dergisi. (Nisan 2019)
 • Kırsal bölgede yaşayan kadınların tercih ettikleri aile planlaması yöntemleri ve doğum oranları. 6. İKON Aile Hekimliği Kongresi. (Nisan 2019)
 • Asistan Hekimler Tükeniyor mu?? 6. İKON Aile Hekimliği Kongresi. (Nisan 2019)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Aralık 2018)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Aralık 2018)
 • Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (Eylül 2018)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Eylül 2018)
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) (Eylül 2018)
 • Osmangazi Tıp Dergisi (Mart 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Ekim 2017)
 • Family Practice and Palliative Care (Ağustos 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Mayıs 2017)
 • Konuralp Tıp Dergisi (Nisan 2017)
 • Rahim İçi Araç Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Servikal Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Aralık 2015)
 • Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği ve Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği (Ağustos 2015)
 • Hastanede Yatan İlaç İntoksikasyonu Olgularının Değerlendirilmesi (Ağustos 2015)
 • Multiple Myelomu Taklit Eden Bir Polimiyaljiya Romatika Olgusu (Ağustos 2015)
 • Migren Hastalarında Baş Ağrısı Özellikleri İle Hematolojik Parametrelerin İlişkisi (Ağustos 2015)
 • Erişkinlerde Obezitenin Önlenmesi: Koruyucu Stratejiler ve Fiziksel Aktivite (Nisan 2015)
 • Klasik Sınıf Öğreniminde Öğrenci Merkezli Öğrenimin Yapılandırıcı Öğrenim ile Karşılaştırılması: Bir Deneysel Çalışma (Nisan 2015)
 • Sosyal Pediatri Polikliniğinde İzlenen Çocukların ve Ailelerinin Değerlendirilmesi (Nisan 2015)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Ağustos 2014)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

Projeler

 • Edirne Merkezindeki Yetişkinlerde On Yıllık Tip-2 Diabetes Mellitus Riski ve Etkileyen Faktörler (Haziran 2021)
 • Türkiye Kronik Hastalık Bakımını ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisini ve İlaç Uyumunu Değerlendirme Çalışması (Kasım 2014)

Ödüller

 • 6. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi 2.lik ödülü (Mart 2017)

Diğer

 • Aile planlaması danışmanlığı yapabilme
 • Venöz kan alma
 • Kan Basıncı Ölçümü Yapabilme
 • Aile Hekimliğinin Çekirdek Yeterlilikleri
 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi
 • Eldiven Giyme
 • Jinekolojik hastanın değerlendirilmesi ve kullanılan yöntemler
 • Akılcı İlaç Kullanımı - Probleme Dayalı Öğrenim
 • Ev Ziyareti
 • Aile Hekimliği Mevzuatı
 • Periyodik Sağlık Muayenesi
 • Hasta Eğitimi
 • 1 (Aralık 2020)
 • Hasta eğitimi (Haziran 2020)
 • Periyodik Sağlık Muayenesi (Haziran 2020)
 • Tıp Fakültesi 6. Sınıf Ön Hekimlik Dersleri (Temmuz 2015)
 • Aile Hekimliği Araştırma Görevlisi Eğitimleri (Temmuz 2015)
 • Aile Hekimliği Araştırma Görevlisi Eğitimleri (Nisan 2015)
 • Tıp Fakültesi 6. Sınıf Ön Hekimlik Dersleri (Ocak 2015)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu)

Türkiye Kronik Hastalık Bakımını ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisini ve İlaç Uyumunu Değerlendirme Çalışması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

» Verdiği Dersler

Aile Hekimliği Mevzuatı

Aile Hekimliği Tanımı ve Temel İlkeleri

Aile Hekimliği'nde Kayıtlar

Aile Hekimliği'nde Klinik Yöntem

Aile Hekimliği'nde Ofis Yönetimi

Aile Planlaması

Ev Ziyareti

Hasta Eğitimi

Periyodik Sağlık Muayenesi