» Biyografi

1981 yılında İzmir'in Urla ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Urla'da, lise öğrenimini İzmir Selma Yiğitalp Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi'nde tamamladı.1999-2006 yılları arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. 2008-2012 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda uzmalık eğitimini tamamladı. Devlet Hizmet Yükümlülüğünü Siirt Devlet Hastanesi'nde tamamladıktan sonra Balıkesir Burhaniye Devlet Hastanesi'ne atandı. Bu birimde 3.5 yıl görev yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı' nda doktor öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı.

» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sarikaya Solak S, Can N, Gursel Urun Y, Goktay F. Cutaneous Horn: A Very Rare Presentation of Nail Unit Squamous Cell Carcinoma. Dermatol Surg. 2021 Jul 1;47(7):999-1000.
 • Durdu M, Bozca BC, Enli S, Yazıcı Özgen Z, Yaylı S, Aktan Ş, Mutlu D, Erturan I, Ayvaz Çelik HH, Melikoğlu M, Pala E, Gürsel Ürün Y, Harman M, Şavk E, Işık S, Duygulu Ş, İmren IG, Fettahlıoğlu Karaman B, Kaya Erdoğan H, Kılıç A, Özçelik S, Inan K, Yılmaz MA, Şanlı HE, Kalay Yıldızhan İ, Mülayim MK, Çiçek D, Demir B, Yasak Güner R, Baykal Selçuk L, Gündüz K, Daye M, Borlu M, Solak EO, Dizman D, Güneş B, Ozkur E, Polat M, Eskiocak AH, Uzun S. A multicentre prospective analysis of the incidence of pemphigoid diseases in Turkey. Australas J Dermatol. 2021 Nov;62(4):e496-e503.
 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Can N. Laugier–Hunziker syndrome with coexisting palmoplantar psoriasis. Dermatol Sin. 2021;39:93-4.
 • Gürsel Ürün Y, Ürün M, Genç Erdoğan E, Pişkin S. Multiple asymptomatic annular plaques on the scalp. Clin Exp Dermatol. 2020 Mar;45(2):222-224. (Mart 2020)
 • Sarikaya Solak S, Yondem H, Gursel Urun Y, Cezik M, Genc Erdogan E. An unexpected coexistence of two epidermal naevi on the scalp: Naevus comedonicus and naevus sebaceous. Australas J Dermatol. 2020 Feb;61(1):e142-e143. (Şubat 2020)
 • Gürsel Y, Dönmez S, Arıcan Ö, Pamuk ÖN. Lupusun Deri Bulgularının Türkçe Revize Edilmiş Kutane Lupus Eritematozus Hastalık Alan ve Şiddet İndeksi ile Değerlendirilmesi. Türkderm 2014;48(4):208-14.
 • Arıcan Ö, Gürsel Y, Yalçın Ö. Bir Kız Çocuğunun Gövdesinde Hemorajik Kurutlu, Kırmızımsı Papül ve Püstüller. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3):768-70.
 • Arıcan Ö, Gürsel Y, Yalçın Ö. What İs Your Diagnosis? Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(2):503-4.
 • Arıcan Ö, Gürsel Y. Üç Tinea İnkognito Olgusu. Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(1):78-82.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ürün YG, Ürün M, Fıçıcıoğlu S. A case of perianal bowenoid papulosis: dermoscopic features and a review of previous cases. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2021 Mar;30(1):39-41.
 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Sarıkaya Solak S. A case of extragenital linear lichen sclerosus along the lines of Blaschko responding to methotrexate. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2020 Sep;29(3):149-151. (Eylül 2020)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Yılmaz Ç. Sister mary joseph nodule: a case report. 6th INDERCOS Online Congress Book of Conference Proceedings 2021, (PS-15)273.
 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Akdağ N. A case of dermatomyositis associated with breast cancer. 6th INDERCOS Online Congress Book of Conference Proceedings 2021, (PS-14)272.
 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Yöndem H. Superior vena cava syndrome: a case report. 6th INDERCOS Online Congress Book of Conference Proceedings 2021, (PS-03)263.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sarikaya Solak S, Yondem H, Gursel Urun Y, Cezik M, Can N. High prevalence of high-risk cutaneous squamous cell carcinoma in the thrace region of Turkey. Turkish Journal of Dermatology, 2020, 14.4: 83.
 • Gürsel Ürün Y, Arıcan Ö, Yıldız Bozbay A. Lupus Eritematozusun Deri Bulguları. Bes C, editör. Sistemik Lupus Eritematozus. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.38-47. (Kasım 2018)
 • Görgülü A, Gürsel Y, Yeşiltepe M, Pişkin S. Proteus Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Bozok Tıp Derg 2011;3:41-5.
 • Yücel AF, Pergel A, Bedir R, Gürsel Y, Arıcan Ö, Çobanoğlu Ü. Primer Kutanöz Marginal Zon B Hücreli Lenfoma: Bir Olgu Sunumu. Dermatoz 2011;2:287-9.
 • Görgülü A, Pişkin S, Gürsel Y, Yalçın Ö, Karagöl H. Larinks kanserli bir hastada gelişen metakron primer kutanöz melanom. Türk Onkoloji Dergisi 2011;26:29-32.
 • Arıcan Ö, Gürsel YG, Alkurt M. Empact Sendromu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2010;20(1):46-50.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Gürsel Urun Y. Bir Pleomorfik Fibroma Olgusu. VII. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2018, Ankara (Poster no:1). (Kasım 2018)
 • Alkurt Kayıkçı M, Ürün M, Gürsel Ürün Y. Liken spinulozus: Bir olgu sunumu XXI. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 2013,Ankara; 259 (poster no:492).
 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Alkurt Kayıkçı M. Fokal epitelyal hiperplazi (Heck hastalığı): Bir olgu sunumu. XXI. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 2013,Ankara; 259 (poster no:491).
 • Gürsel Ürün Y, Ürün M, Alkurt Kayıkçı M. Flukonazol ile indüklenen fiks ilaç erüpsiyonu. XXI. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 2013,Ankara;259 (poster no:489).
 • Aksoy AM, Gürsel Ürün Y, Çetinkaya E. Kütanöz Şarbon Olgusu. XXXV.Türk Mikrobiyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2012,Aydın;396 (poster no:378).
 • Görgülü A, Gürsel Y. Göz damlalarına bağlı gelişen periorbital allerjik kontakt dermatit. XX. Prof. Dr. A. Lutfu Tat Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 2011,Ankara;117 (poster no:217).
 • Gürsel Y, Alkurt Kayıkçı M, Yeşiltepe M, Pişkin S. Düşük molekül ağırlıklı heparin ile ilişkili deri nekrozu ve hipersensitivite reaksiyonu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2010,Antalya;57 (poster no:9).
 • Gürsel Y, Görgülü A. Kontralateral ekstrmite tutulumu gösteren bir Klippel Trenaunay sendromu. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2008,Konya;281 (poster no:187).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Ürün M, Gürsel Ürün Y, Şimbil B, Pişkin S. Sistemik İzotretinoine Yanıt Veren Tedaviye Dirençli Bir Liken Planus Pigmentozus İnversus Olgusu. 2. Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı 2021, Kapadokya;(SS-24)45.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Gürsel Ürün Y, Arıcan Ö, Ürün M. Yüz ve boyun estetiğinde otolog fibroblast kültürü ve kök hücre uygulamaları. Cordan Yazıcı A, editör. Yüz ve Boyun Estetiği İçin Kullanılan İntradermal İşlemler Ve Dolgu Uygulamaları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.34- 41. (Aralık 2020)

Diğer

 • Gil-Pallares P, Vilas-Sueiro A, Monteagudo B, Durana-Tonder C, Fernandez-Flores A. Comedonicus variant of keratinocytic epidermal naevus-Comment on 'An unexpected coexistence of two epidermal naevi on the scalp: Naevus comedonicus and naevus sebaceous'. Australas J Dermatol. 2020 Jul 27. (Temmuz 2020)
 • TÜBİTAK’a (SBAG - SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU'na) sunulan 220S454 no'lu proje önerisi hakkında danışmanlık