» Biyografi

1974 Almanya doğumlu Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Tuğlu Lüleburgaz Lisesini bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Eğitimi bölümünden 1998 yılında mezun olmuştur. 1998 yılının sonunda Trakya Üni. Almanca Öğretmenliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve daha sonra Yüksek Lisans ve doktorasını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Eğitimine görevlendirilmiştir. 10 yıl Hacettepe Ünvirsitesinde görev yaptıktan sonra 2010 yılında Trakya Üniversitesine dönmüş ve çalışmaya başlamıştır. Halen Dr.Öğr.Üyesi olarak Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında  çalışmaya devam etmektedir.
2012 - 2013 yılları arasında Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı yapmıştır. 2016 dan 2019 yılına kadar Eğitim Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2020 yılında ise Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.Tuğlu ayrıca şu anda hala yabancı diller bölümü Mevlana koordinatörlüğünü sürdürmektedir. Tuğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

https://orcid.org/0000-0003-0413-0569 » Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tuğlu, Y., Gür, T. & Çoşkun, İ. (2021). The Effect of one Cycle and Two Cycle Peer Assessment on the Writing Skills of University Students, International Journal of Eurasian Education and Culture , 6(15), 2716-2742. DOI: http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.494 (Aralık 2021)
 • Tuğlu Y. and Bircan, Ç. (2016).Medienkompetenzentwicklung der Deutschlehrerkanidaten an den Türkischen Universitaeten. Ein Beispiel an der Trakya Universitaet Edirne. İn: Philologische Rukurse Band II (Hg.) Snezhana Boycheva/Antoaneta Dimitrova (Editors) (2016) ISSN: 1314-6033 Universitaet Shumen Bulgarien (S.173-202) (Temmuz 2016)
 • TUGLU, Y. ve KARAOGLU Ç.B. (2016). Medienkompetenzentwicklung der Deutschlehrerkanidaten an den Türkischen Universitaeten. Ein Beispiel an der Trakya Universitaet Edirne, Basim Türü: Basili, pp. 173-203, Lyuboslovie, Uluslararasi, Bölüm: Ögretimde Metodoloji. BULGARISTAN-Shumen, ISBN1314-6033, Kontsantin Preslavsky Publishing House, 20161. Basim
 • Coşkun, İ., Köksal, H. ve Tuğlu, Y. (2014). Türkçe, İngilizce ve Almanca Öğretmen Adaylarının Türkçe Bilgilendirici Metinleri Anlama Becerilerinin İncelenmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 9/3 Winter 2014, p. 375-396, ANKARA-TURKEY. Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6278 (Mart 2014) 1379290407_23Coşkunİbrahim-vd-edb-375-396.pdf (Mart 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tuğlu, Y. (2018). T.Ü. Almanca Öğretmenliği Alan Seçmeli Dersler hakkındaki Öğrenci Görüşleri. 13th International Balkan Education and Science Congress, vol. 1, no. 1, pp. özet kitabında olan ve sunulan uluslararası bildiri. Edirne-TÜRKIYE (Eylül 2018)
 • Tuğlu, Y. ve Göker, N. (2018). Yabancı Dil Öğretimi ve Çizgi Romanlar. 13th International Balkan Education and Science Congress, vol. 1, no. 1, pp. 525-530, Edirne-TÜRKIYE (Eylül 2018)
 • Tuğlu, Y. ve Aykut, G. (2018). Yabancı Dil Öğretimi ve Çizgi Romanlar. 13th International Balkan Education and Science Congress, vol. 1, no. 1, pp. 506-515, Edirne-TÜRKIYE (Eylül 2018)
 • Tuğlu, Y. (2017). Reconstruction Needs and Requirements In German Teaching. (Almanca Öğretiminde Yeniden Yapılanma İhtiyaçları ve Gereksinimleri). 12th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS - 2017. 12.th International Balkan Education and Science Congress - Education for Life, Work and Well-Being, 28-29 September, Trakya University, Nessebar, Bulgaria (Ekim 2017)
 • Tuğlu, Y. ve Genç, A. (2015). “ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ: YENİ EĞİLİMLER VE KURGULAR” ULEAD - 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015 - 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne (Ekim 2015) (Ekim 2015)
 • Yılmaz, D. ve Tuğlu, Y. (2015). “DİJİTAL ORTAM UYGULAMALARININ ALMANCA KELİME ÖĞRETİMİNE ETKİSİ” The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi) 28 - 31 May 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)
 • Tuğlu, Y. (2015). “VİDEO ETKİNLİKLERİ İLE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ” The Seventh International Congress of Educational Research "Educational Policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values & Innovation" (VII. Eğitim Araştırmaları Kongresi) 28 - 31 May 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)
 • TUGLU, Y. ve GENÇ, A. (2015). ERKEN YASTA YABANCI DIL ÖGRETIMI YENI EGILIMLER VE KURGULAR, V.Uluslararasi Egitim Arastirmalari Kongresi
 • GENÇ, A. ve TUĞLU, Y. (2015). DÜNÜN VE BUGÜNÜN YEREL ALMANCA DERS KITAPLARI, V.Uluslararasi Egitim Arastirmalari Kongresi
 • TUĞLU,Y. ve TABAK, B. (2014). Almanca Dil Kurslarında İşitsel Materyallerle Dil Becerilerin ve Kelime Haznesinin Geliştirilmesi.IX.Balkan Education and Science Congress, 2014 () Türkiye,Edirne. (Ekim 2014)
 • TUĞLU,Y. (2014). Web-Siteleri Yardımıyla Almanca Yabancı Dil Becerilerinin Geliştirilmesi ve Yaşam Boyu Öğrenme.IX.Balkan Education and Science Congress, 2014 Türkiye,Edirne. (Ekim 2014)
 • TUGLU, Y. (2012). Bilgisayar Destekli Egitim Materyallerinin Ögrenci Motivasyonuna Etkisi, 12. Uluslararasi Dil, Deyis ve Yazinbilim Sempozyumu Edirne -Türkiye (Ekim 2012)
 • TUĞLU, Y. (2012): Bilgisayar Destekli Eğitim Materyallerinin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi 12. Uluslararası Dil, Deyiş ve Yazınbilim Sempozyumu 2012 Türkiye, Edirne. (Ekim 2012)
 • ÇOŞKUN, İ.& TUĞLU, Y. (2011): Some factors affecting the devolepment of candidate teachers’ of reading skills. VI.Balkan Education and Science Congress, 2011 (1297-1302) Makedonia,Ohrid. (Ekim 2011)
 • TUĞLU, Y. (2011): Candidate Teachers’ views on Media Literacy. VI.Balkan Education and Science Congress, 2011 (1297-1302) Makedonia,Ohrid. (Ekim 2011)
 • TUĞLU, Y. (2011): The effects of audio-visual materials on the devolepment of students’ language skills. VI.Balkan Education and Science Congress, 2011 (1259-1264) Makedonia,Ohrid. (Ekim 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Bircan, Ç. K. ve Tuğlu, Y. (2016). Medienkompetenz im universitaren Bereich und die neue Rolle des Lehrers. In: Germanistische Beitraege. Studie zue Sprache und Literatur. IV. Internationale Tagung, Konferenz 'Blickpunkt: Germanistik' Krasnador 24/25.11.2016 (S.36-45) (Kasım 2016)
 • Genç, A. ve Tuğlu, Y. (2015). “DÜNÜN VE BUGÜNÜN YEREL ALMANCA DERS KİTAPLARI”ULEAD - 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015 - 08-10 Ekim 2015 Trakya Üniversitesi Edirne (Ekim 2015) (Ekim 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Şentürk, R. & Tuğlu, Y. (2022). ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: KAHOOT UYGULAMASI ÖRNEĞİ. İçinde: "Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları" (S. SAKARYA-MADEN & Ş. Dündar & L. Vural & S. Uyanık & N. Çevik (Ed.) (2022),Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne – 2022 ISBN: 978-975374-338-9. (Aralık 2022)
 • Tuğlu,Y. (2022) (KİTAPTA BÖLÜM) "HYPERTEXTE IM UND FÜR DEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT BEZÜGLICH DER LESEFERTIGKEIT IN DER TÜRKEI" içinde: "Pandemi ve Sonrası Germanistik" (S. SAKARYA-MADEN & H. ASUTAY & S. AKOL-GÖKTAŞ & R. ŞENTÜRK & B. ARABACI (Ed.)) (2022), Trakya Üniversitesi Yayınları Edirne – 2022 ISBN: 978-975-374-337-2, Trakya Üniversitesi Yayın No: 288 (Aralık 2022) (Aralık 2022)
 • Çetin, S. ve Tuğlu, Y. (2022). 'Twitter im Fremdsprachenunterricht – Motivierung der Lernenden durch Microblogging-Aufgaben' in: Köksal, H.; Seyhan Yücel, M.; Coşan L.; Asutay, H. & Öncü, M. T. (Hrsg.) (2022). Digitalisierung im Kontext von Sprache und Literatur in der Türkei, Potentiale, Herausforderungen und Prognosen, Germanistik in der Türkei BD 18, (pp. 9-32), Berlin: Logos. (Kasım 2022) (Kasım 2022)
 • Halici, Y. ve Tuğlu, Y. (2022). UZAKTAN YABANCI DİL EĞİTİMİ VE MEDYA ARAÇLARI İLİŞKİSİ. Germanistik im Digitalen Wandel/Dijital Evriminde Germanistik. Editörler: Prof. Dr. Mukadder SEYHAN-YÜCEL, Prof. Dr. Handan KÖKSAL, Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ Prof. Dr. Leyla COŞAN, Prof. Dr. Hikmet ASUTAY. Trakya Üniversitesi Yayın No: 276. Edirne (170-183) (Nisan 2022)
 • Tuğlu, Yıldırım (2021). 'YENİ DÖNEMDE ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ, UZAKTAN EĞİTİM VE BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI' içinde: S. SAKARYA-MADEN, H. ASUTAY, S. AKOL-GÖKTAŞ, R. ŞENTÜRK (Ed.) (2021) "Dillerin Ülkelerarası Yolculuğu - Dr. Pia Angela Göktürk Anı Kitabı" Trakya Üniversitesi Matbaası Edirne ISBN: 978-625-00-0439-5, s. 74-91 (Aralık 2021) (Aralık 2021)
 • Tuğlu, Y. ve Göçerler, H. (2017). DİJİTAL UYGULAMALARIN ALMANCA DİNLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Balkan Eğitim Araştırmaları S. 315-329 (Kasım 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ALMANCA ÖĞRETİMİNDE COEDU YAZILIMININ KULLANIMI VE YARARLARI (Haziran 2023)
 • Tuğlu, Y. & Göker, N. (2021). TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 889-910 . DOI: 10.26468/trakyasobed.836716 (Aralık 2021)
 • Tuğlu, Y. & Göker, N. (2021). TÜRKİYE’DE 2012-2019 YILLARI ARASINDA ALMAN DİLİNE YÖNELİK YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ . Trakya Eğitim Dergisi , 11 (2) , 1064-1075 . DOI: 10.24315/tred.857189 (Mayıs 2021)

Editörlük / Yayınlama

 • Tuğlu, Y. ve Çakıcı, Y. (2018). PROCEEDINGS Editors13th International Balkan Education and Science Congress 6-8 September 2018 Trakya University – Edirne ISBN: 978-975-374-228-3 (Eylül 2018)
 • Tuğlu, Y. and Çakıcı, Y. (2018). ABSTRACT BOOK 13th International Balkan Education and Science Congress 6-8 September 2018 Trakya University – Edirne (Eylül 2018)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

V.Uluslararası eğitimde Araştırmalar Kongresi
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi TÜBAP

» Verdiği Dersler

Öğretim Tekonolojileri ve Materyal Tasarımı, Yaşam Boyu Öğrenme

Yazma Becerileri I, Yazma Becerileri II, Konuşma Becerileri, I, Konuşma Becerileri II, Dil Edinimi, Etkili İletişim, İleri Yazma ve Okuma Becerileri II, Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi