» Biyografi

1974 Almanya doğumlu Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Tuğlu Lüleburgaz Lisesini bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Eğitimi bölümünden 1998 yılında mezun olmuştur. 1998 yılının sonunda Trakya Üni. Almanca Öğretmenliği bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve daha sonra Yüksek Lisans ve doktorasını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Eğitimine görevlendirilmiştir. 10 yıl Hacettepe Ünvirsitesinde görev yaptıktan sonra 2010 yılında Trakya Üniversitesine dönmüş ve çalışmaya başlamıştır. Halen Dr.Öğr.Üyesi olarak Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında  çalışmaya devam etmektedir.
2012 - 2013 yılları arasında Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı Yardımcılığı yapmıştır. 2016 dan 2019 yılına kadar Eğitim Fakültesi Dekan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2020 yılında ise Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.Tuğlu ayrıca şu anda hala yabancı diller bölümü Mevlana koordinatörlüğünü sürdürmektedir. Tuğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

https://orcid.org/0000-0003-0413-0569 » Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Coşkun, İ., Köksal, H. ve Tuğlu, Y. (2014). Türkçe, İngilizce ve Almanca Öğretmen Adaylarının Türkçe Bilgilendirici Metinleri Anlama Becerilerinin İncelenmesi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 9/3 Winter 2014, p. 375-396, ANKARA-TURKEY. Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6278 (Mart 2014) 1379290407_23Coşkunİbrahim-vd-edb-375-396.pdf (Mart 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Almanca Öğretiminde Yeniden Yapılanma İhtiyaçları ve Gereksinimleri (Ekim 2017)
 • ERKEN YAŞTA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ: YENİ EĞİLİMLER VE KURGULAR (Ekim 2015)
 • DİJİTAL ORTAM UYGULAMALARININ ALMANCA KELİME ÖĞRETİMİNE ETKİSİ (Mayıs 2015)
 • VİDEO ETKİNLİKLERİ İLE KONUŞMA BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ (Mayıs 2015)
 • Y. TUGLU, A. GENÇ, ERKEN YASTA YABANCI DIL ÖGRETIMI YENI EGILIMLER VE KURGULAR, V.Uluslararasi Egitim Arastirmalari Kongresi
 • A. GENÇ, Y. TUGLU, DÜNÜN VE BUGÜNÜN YEREL ALMANCA DERS KITAPLARI, V.Uluslararasi Egitim Arastirmalari Kongresi
 • TUĞLU,Y. ve Banu TABAK (2014)Almanca Dil Kurslarında İşitsel Materyallerle Dil Becerilerin ve Kelime Haznesinin Geliştirilmesi.IX.Balkan Education and Science Congress, 2014 () Türkiye,Edirne. (Ekim 2014)
 • TUĞLU,Y. Web-Siteleri Yardımıyla Almanca Yabancı Dil Becerilerinin Geliştirilmesi ve Yaşam Boyu Öğrenme.IX.Balkan Education and Science Congress, 2014 Türkiye,Edirne. (Ekim 2014)
 • TUĞLU, Y. (2012): Bilgisayar Destekli Eğitim Materyallerinin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi 12. Uluslararası Dil, Deyiş ve Yazınbilim Sempozyumu 2012 Türkiye, Edirne. (Ekim 2012)
 • Y. TUGLU, Bilgisayar Destekli Egitim Materyallerinin Ögrenci Motivasyonuna Etkisi, 12. Uluslararasi Dil, Deyis ve Yazinbilim Sempozyumu
 • ÇOŞKUN, İ.& TUĞLU, Y. (2011): Some factors affecting the devolepment of candidate teachers’ of reading skills. VI.Balkan Education and Science Congress, 2011 (1297-1302) Makedonia,Ohrid. (Ekim 2011)
 • TUĞLU, Y. (2011): Candidate Teachers’ views on Media Literacy. VI.Balkan Education and Science Congress, 2011 (1297-1302) Makedonia,Ohrid. (Ekim 2011)
 • TUĞLU, Y. (2011): The effects of audio-visual materials on the devolepment of students’ language skills. VI.Balkan Education and Science Congress, 2011 (1259-1264) Makedonia,Ohrid. (Ekim 2011)
 • I. ÇOSKUN., Y. TUGLU., Some factors affecting the devolepment of candidate teachers of reading skills, VI.Balkan Education and Science Congress

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Bircan, Ç. K. ve Tuğlu, Y. (2016): Medienkompetenz im universitaren Bereich und die neue Rolle des Lehrers. In: Germanistische Beitraege. Studie zue Sprache und Literatur. IV. Internationale Tagung, Konferenz 'Blickpunkt: Germanistik' Krasnador 24/25.11.2016 (S.36-45) (Kasım 2016)
 • DÜNÜN VE BUGÜNÜN YEREL ALMANCA DERS KİTAPLARI (Ekim 2015)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • DİJİTAL UYGULAMALARIN ALMANCA DİNLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Tuğlu ve Göçerler (2017): Balkan Eğitim Araştırmaları S. 315-329) (Kasım 2017)
 • Kitap Adı: Lyuboslovie. Almanca: Tuğlu Y. and Bircan, Ç. (2016) Bölüm Adı:Medienkompetenzentwicklung der Deutschlehrerkanidaten an den Türkischen Universitaeten. Ein Beispiel an der Trakya Universitaet Edirne. İn: Philologische Rukurse Band II (Hg.) Snezhana Boycheva/Antoaneta Dimitrova (Editors) (2016) ISSN: 1314-6033 Universitaet Shumen Bulgarien (S.173-202) (Temmuz 2016)
 • Y. TUGLU, Ç. B. KARAOGLU, Lyuboslovie, Uluslararasi, Bölüm: Ögretimde Metodoloji. Medienkompetenzentwicklung der Deutschlehrerkanidaten an den Türkischen Universitaeten. Ein Beispiel an der Trakya Universitaet Edirne, Basim Türü: Basili, pp. 173-203, BULGARISTAN-Shumen, ISBN1314-6033, Kontsantin Preslavsky Publishing House, 20161. Basim

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

V.Uluslararası eğitimde Araştırmalar Kongresi
Proje Türü : Mali Destek     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi TÜBAP

» Verdiği Dersler

Öğretim Tekonolojileri ve Materyal Tasarımı, Yaşam Boyu Öğrenme

Yazma Becerileri I, Yazma Becerileri II, Konuşma Becerileri, I, Konuşma Becerileri II, Dil Edinimi, Etkili İletişim, İleri Yazma ve Okuma Becerileri II, Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi