» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kocabıyık, O. O., & Fazlıoğlu, Y. (2018). Life Stories of Parents with Autistic Children. Journal of Education and Training Studies, 6(3), 26-37.
 • 10-ÇETREZ İŞCAN GALİBİYE,Nurçin Elçin,FAZLIOĞLU YEŞİM (2016). Effect of most to least promting procedure on dressing skill of student with autism. Educational Research and Review, 11(18), 1766-1774. (Yayın No: 3096374).
 • Fazlıoğlu,Y.& Kurt, Ö. (2014). The analysis of the effects of game and movement education activities on motor skills of mentally retarded individuals. Pedagogy, 86(3):391

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Başar, Şenyılmaz, P. & Fazlıoğlu, Y.(2017). Otizim Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerde Oral Motor Beceriler ve Beslenme Problemleri, Ed: ASUTAY, H. Basım sayısı:1, ISBN:978-975-374-213
 • BAYIR EYLEM,GÜNŞEN GÜLŞAH,FAZLIOĞLU YEŞİM (2016). Tübitak yayınlarından meraklı minik dergisinde yer alan fen kavramlarının okul öncesi eğitim programı açısından incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü
 • .Günşen, M.O., Günşen, G. & Fazlıoğlu, Y.(2016). Meraklı Minik Dergisinde Bireysel Farklılıklar: Bir İçerik Analizi. Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Ed: Asutay,H. vd. Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 647, ISBN:978-975-374-191-0,, (Yayın No: 3097133)
 • - Çetrez-İşcan, G. Ada-Tezcan, S. &Fazlıoğlu, Y. (2014)..Independent life skills ın autistic persons. in (Ed): (Y. Fazlıoğlu & B.R. Robbins). I am Here Try to Understant Me? (P. 191-219).Bulgaria: Kliment Ohridiski University Press. (Şubat 2014)
 • Fazlıoğlu, Y.(2014). Autism. Kliment Ohridiski University Press, Bulgaria. (Şubat 2014)
 • Otizm (Şubat 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Günşen, G., Fazlıoğlu, Y., & Bayır, E. (2018). Yapılandırıcı yaklaşıma dayalı bilim öğretiminin 5 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 599-616. doi: 10.16986/HUJE.2018036552i

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • . Fazlıoğlu, Y. (2014). Can you play with me? in (Ed): (Y. Fazlıoğlu & B.R. Robbins). I am Here Try to Understant Me?(p.77-97)Bulgaria:Kliment Ohridiski University Press. (Şubat 2014)

» Verdiği Dersler

Çocuk Ruh Sağlığı

Eğitimde Farklı Yaklaşımlar

Erken Çocukluk Araştırmaları

Erken Çocuklukta Gelişim

Montessori Eğitiminin Özel Eğitimde Kullanımı I-II

Öğretmenlik Uygulaması

Otizm

Topluma Hizmet Uygulamaları