» Biyografi

YAŞAGÜL EKİNCİ DANIŞAN
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü,
Balkan Yerleşkesi, EDİRNE
M:+90 533 5100335, E: yasagulekinci@trakya.edu.tr

 

GÖREVİ

Ağustos 2015-Devam Ediyor      Öğretim Görevlisi, Trakya Üniversitesi

Şubat 2021- Devam Ediyor         Trakya Üniversitesi, Kaliteli Eğitim ve Dijital Dönüşüm
                                                 UNESCO Kürsüsü Stratejik Planlama, İç ve Dış İşbirlikleri 
                                                 Koordinatörü

 

İŞ TECRÜBELERİ

 Aralık 2013-Eylül 2020                Aralık 2013-Ağustos 2016 - UNESCO Dünya Mirası
                                                  Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı Alan Başkanı (2863
                                                  sayılı Kanun gereği, Bergama Belediyesi Ataması ile)

                                                  Aralık 2016-Eylül 2020 - UNESCO Dünya Mirası Bergama
                                                  Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı Alan Başkanı (2863 sayılı
                                                  Kanun gereği, Kültür ve Turizm Bakanı Ataması ile

 Ocak 2019-Nisan 2019             Trakya Üniversitesi ‘’Yüksek Eğitimde Kalite ve Dijital Dönüşüm
                                                UNESCO Kürsüsü Başvuru Dosyasının Hazırlanması (Dr. 
                                                Öğretim Üyesi Erdem Demiroz ile)

Aralık 2018-Nisan 2019            İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO Dünya Mirası Tentative
                                               Listesi Adaylık Dosyası Hazırlanması.

Mayıs 2018-Nisan 2019            İstanbul Adalar Belediyesi ile Trakya Üniversitesi Arasında
                                             gerçekleştirilen protokol ile Prens Adaları’nın UNESCO Dünya
                                             Mirası Tentative Listesi Adaylık Dosyasının hazırlanması işi,
                                              (Edebiyat Fakültesine Görevlendirilme ile)

Ekim 2018-Mart 2019               Tokat Ballıca Mağarasının UNESCO Dünya Miras Tentative
                                               Listesi Adaylık Dosyasının Hazırlanması.

Haziran 2018 –Temmuz 2018    Trakya Üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama Araştırma
                                                Merkezi Yönergesinin hazırlanması (Trakya Üniversitesi,
                                                Çevre Mühendisi Tuba Doğru ile)

 Mart 2010-Devam Ediyor          Eğitmen, Tarihi Kentler Birliği-ÇEKÜL
                                               ‘’Alan Yönetimi Plan Hazırlanması ve UNESCO Dünya Miras 
                                               Listesi  Adaylık Dosyası Hazırlama Süreci’’ İle İlgili Eğitimler
                                                ve Alan Yönetimi Eğitimi Programı (AYEP) Eğitmenliği 

Mayıs 2017 – Aralık 2017         ‘’Anadolu Türk İslam Medeniyeti Erken Dönem Eserleri İle
                                                Niksar: Danişmentli Başkenti’’, UNESCO Dünya Miras 
                                               Tentative Listesi Adaylık Dosyasının Hazırlanması,

Kasım 2011– Aralık 2013           Koordinatör Bergama Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası ve
                                                Alan Yönetimi Birimi, Bergama- İZMİR

Eylül 2015-Mart 2016                Edirne, II. Bayezid Külliyesi UNESCO Dünya Miras Tentative
                                                Listesi Adaylık Dosyasının Hazırlaması, 

Mayıs 2015-Ekim 2015             Gaziantep’in UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı (UNESCO CCN)
                                               Adaylık Dosyasının Hazırlanması, 

Aralık 2014-Ocak 2015              Edirne, Uzunköprü’nün UNESCO Dünya Miras Tentative Listesi
                                               Adaylık Dosyasının Hazırlaması, 

Mayıs 2009-Haziran 2011          Uzman, Koordinatör,
                                               Selimiye Camii ve Külliyesi UNESCO Dünya Miras Listesi
                                               Adaylık Dosyasının ve Alan Yönetimi Planının Hazırlanması,
                                               Edirne Belediyesi, AB ve Dışişleri Bürosu, UNESCO Ofisi,
                                               Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetimi Birimi, EDİRNE

Haziran 2004 – Eylül 2006        Assistant Manager (Kasım 2004-Eylül 2006)
                                               Supervisor (Haziran 2004-Kasım 2004)
                                               The Natural Company   216-218 Chiswick High Road W4 1PD
                                               LONDON

 Aralık 1998 –Şubat 2000           Borsa-Finans ve Politika Muhabiri  Tele-Rate/Bridge,
                                                The Global Financial Information Company & Dünya Super
                                                Veb Ofset Globus Basımevi,100.Yıl M.34440 Bağcılar-İstanbul
                                               TURKİYE

Aralık 1997 – Aralık 1998          Finans ve Ekonomi Muhabiri
                                               Business Week Turkey Ekonomi Dergisi-
                                               Doğan Medya ve Yayıncık Grubu 

Aralık 1996 – Aralık 1997          Finans ve Ekonomi Muhabiri
                                               Intermedia Ekonomi Dergisi, İntermedia Yayıncılık

 

 

EĞİTİM ve SERTİFİKALAR

 

2009-Devam Ediyor          Doktora, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, ‘’Gelişmekte
                                        Olan Ülkelerde Miras Alanlarının Yönetimi’’
İstanbul Üniversitesi,
                                        Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007-2009                         MA- Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, ‘’Tarihi Çevre
                                         Korumanın Yönetsel Boyutu ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları:
                                         Selimiye Camii Alan
Yönetimi Örneği’’, Trakya Üniversitesi, Sosyal
                                         Bilimler Enstitüsü

2004– Terk                        MBA, The School of Technology and Management, East London
                                        University

 2004 – 2005                    Certificate (Part-Time), International Politics and the Middle East,
                                       Birbeck College, Department of Politics, University of London,

                                        Certificate (Part-Time), Human Rights Birbeck College, School of
                                        Law, University of London

 2002 – 2004                    Certificate (Full-Time), Advanced English, King Street College,
                                       London

 1994 – 1998                   Lisans, Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

 

MAKALE, BİLDİRİ ve YAYINLAR

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN, Nesrin ERMİŞ, (Yayına Hazırlanıyor)  (Editörler),  2nd International Pergamon Symposium, Outstanding Universal Values of Pergamon, The Ancient Medicine and Galen of Pergamon; Parchment, the Transmission Tolls of Cultures, Symposium Paper – Sempozyum Bildirileri,

Yaşagül Ekinci, Kültürel Peyzaj tanımlaması altında kültürel, kırsal ve doğal miraslara bütüncül bakış açısının gelişmesi ve bu gelişmenin yerel yönetimlerin faaliyetlerine yansımaları, Bergama Örneği, Tarihi Kentler Birliği, Bergama Buluşması: İçinden Su Geçen Kentlerde Yeni Olanaklar ve UNESCO Dünya Mirası Sürecinde Bergama Deneyimi, Bergama/İzmir, 13-14 Ekim 2017

Yaşagül EKİNCİ, Türkiye'de Kentsel Kültürel Peyzajların Güncel Durumu: Edirne Sarayiçi Alanının Korunması ve Yönetilmesi Örneği / Current Status of Urban Cultural Landscapes in Turkey: Preservation and Management of Edirne Sarayiçi Case Study, XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi / XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK-2017, Edirne, 12-15 Eylül 2017

Yaşagül EKİNCİ, Türkiye’de Kültürel Miras Yönetimine İlişkin Düzenlemelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açısından İrdelenmesi, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeni Yaklaşımlar ve Teknoloji Kongresi, Isparta, 21-24 Eylül 2017

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN, UNESCO Dünya Miras Alanı Olarak İlan Edilmenin, Turizm Sektörünün ve Kültür Endüstrilerinin Gelişmesine Etkileri: Bergama Örneği, UNESCO Dünya Miras Alanları Ve Kültür Turizmi Paneli, Bursa, 16 Mayıs 2017

Yaşagül EKİNCİ, Türkiye’nin İlk Dünya Miras Listesi Çalışması: Selimiye Camii ve Külliyesi UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık Çalışması, Şehir ve Toplum, Sayı:3, Aralık 2015 ss:17-32

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN, Azade ÇAVUŞ ÇERKEZOGLU, Zekanın, Sanatın, İlhamın Kenti; Pergamon, (Sohbet) Aktüel Arkeoloji, Eylül –Ekim 2013

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN, Understanding the Outstanding Universal Values of Pergamon and Its Multi-Layered Cultural Landscape, Actual Archaeology Magazine Anatolia, Spring 2013

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN, A Privileged Tour in History, Walking in the Hellenistic Capital, Actual Archaeology Magazine Anatolia, Autumn 2013,

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN, UNESCO Dünya Miras Listesi, Aktüel Arkeoloji, Temmuz-Agustos 2012,

‘’Bergama UNESCO Dünya Mirası Adaylık Çalışmaları Kapsamında Alan Yönetimi Plan Çalışmaları’’, Türkiye Miras Alanlarında Yönetim Planı Hazırlıkları Deneyim Paylaşım Çalıştayı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24-26 Mayıs 2012, Bursa

‘’Bergama Alan Yönetimi Çalışmaları: Türkiye’de Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi: İdealler ve Gerçekler’’ Türkiye’de Kültürel Mirasta Alan Yönetimi ve Özelleştirme Konferans, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve JM Kaplan Fund, 20 Nisan 2012, İstanbul

Yaşagül EKİNCİ DANIŞAN, UNESCO’s Aims and the Way the WHL Works, Actual Archaeology Magazine Anatolia, Autumn 2012

Yaşagül Ekinci, ne kadar UNESCO, O kadar KORUMA; Türkiye’nin Dünya Miras Listesi yeni adayları ve listedeki arkeolojik miraslarımız, Aktüel Arkeoloji, Eylül-Ekim 2011,

Yaşagül EKİNCİ, Yönetim-Temsil Sorunu Çerçevesinde Dünya Mirası Listesi ve Türkiye, Aktüel Arkeoloji Temmuz-Ağustos 2011,

Mahmut GÜLER, Yaşagül EKİNCİ, (2010), ‘’Tarihi Çevre Korumanın Yönetsel Boyutu ve Alan Yönetimi’’, Çağdaş Yerel Yönetimler, Temmuz 2010,

Nevzat İLHAN, Yaşagül EKİNCİ, Işılay YILDIRIM, (2009),  ‘’UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi’’, Edirne Kent Sempozyumu, Mimarlar Odası Edirne Şubesi ve Kent Konseyi, 14 Şubat 2009, Edirne

http://www.edirneint.bel.tr/unesco/dunya_mirasinda_edirne_dosyalar/fullscreen.htm

Ender BİLAR, Yaşagül EKİNCİ (Hazırlayanlar) “Balkan Ülkeleri Kütüphaneleri Birliği Çalışma Esasları” (The Balkan Countries Libraries Union‟s Statutes, accepted by The Founder Members of BLU, 29. 07. 2009)

http://www.balkanlibraries.org.tr/eng/

Ender BİLAR, Yaşagül EKİNCİ, (Editörler), Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi - Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri 5 - 7 Haziran 2008 Edirne, Trakya Üniversitesi Yayınları No:87, Edirne [Ender BİLAR & Yaşagül EKİNCİ (Eds.). Information / Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, 5-7 June 2008, Edirne / Turkey. Publications of the Rectorate of Trakya University No. 87, Edirne]

Selçuk DURANLAR, Yaşagül EKİNCİ, Recep ZOGO, (2008), ‘’Gelişmekte Olan Ülkelerde Fon Hareketleri, Finansal Krizler ve Önleyici Mekanizmalar’’, Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 27-27 Nisan 2008, Bandırma. http://bandirma.balikesir.edu.tr/icambildiriler.php

 

 

SEMİNER VE EĞİTİMLER

Alan Yönetimi Eğitim Programı: Alanda İnceleme ve Vaka analizi- BİRG. Tarihi Kentler Birliği-ÇEKÜL, Ödemiş/İzmir, 11-13 Ekim 2017

Alan Yönetimi Planı Hazırlama: Proje Yönetimi, Analiz ve Planlama, Tarihi Kentler Birliği-ÇEKÜL, Edirne, 20-22 Nisan 2017

Management of World Heritage Sites in Turkey, Bergama UNESCO WH Workshop, - Stewards of Cultural Heritage Program (SoCH), DAİ, Bergama, 16-17 Aralık 2016

Dünyadan Alan Yönetimi Örnekleri, YAPEX Antalya, 16-19 Kasım 2016

Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Kentler, Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Akademisi, Kültür ve Sanat Yöneticiliği Eğitimleri, İstanbul, 21 Mayıs 2016

Dünya Miras Listesi ve Alan Yönetimi, İstanbul, Tarihi Kentler Birliği-ÇEKÜL, 16 Eylül 2015

Dünya Miras Alanları ve Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası Adaylık Süreci, 2014 Yılı Kültürel ve Kentsel Koruma Eğitimleri, Tarihi Kentler Birliği, 4 - 7 Kasım 2014 

’Alan Yönetimi Yasal Çerçeve: yasalarımızda ne var ne yok taraması’’ ve ‘’ UNESCO Dünya Mirasına Giriş Süreci ve Selimiye Camii’’, Alan Yönetimi Birlikte Yönetim Paneli, Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği, 09-11 Mayıs 2012, Gaziantep

’UNESCO :Korumada Uluslararası  Normlar Ve Edirne Selimiye Camii’’, Koruma da Uluslararası Normlar Paneli, Trakya Üniversitesi, Arkeoloji Topluluğu, 24 Ekim 2011, Edirne

’UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde İlk Yıl; Edirne Selimiye Camii’’, Kamu Oyu Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Toplantıları, Edirne Kent Konseyi, 22 Ekim 2011, Edirne

 ‘’UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne Giriş Süreci ve Edirne Selimiye Camii’’ UNESCO Dünya Mirası Adaylık Çalışmalarına Başlarken Bursa Paneli, 27 Eylül 2011, Bursa

’Dünya Mirası Listesine Giriş Süreci; Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Adaylık Dosyasında Teknik Alt Süreçler’’, Kamu Oyu Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Toplantıları, Dünya Mirası Gezginleri Derneği, 01 Eylül 2010, İstanbul

‘’Alan Yönetimi, Planlama ve Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetim Planı’’ Edirne Alan Yönetimi Plan Değerlendirme Çalıştayı, 17-18 Ağustos 2010, Edirne

‘’Somut Olmayan Miras Koruma ve Yönetimi; Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’’, Somut Olmayan Kültürel Miras Eğitimi, 23-25 Haziran 2010, ÇEKÜL Vakfı, İstanbul

‘’Alan Yönetimi Nasıl? ve Kimlerle? Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetimi Örneği’’, Kültürel Koruma ve Alan Yönetimi Eğitimi, 09-11 Haziran 2010, ÇEKÜL Vakfı, İstanbul

‘’Alan Yönetimi Nasıl? ve Kimlerle? Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetimi Örneği’’, Alan Yönetimi Bilgilendirme Semineri, 07 Nisan 2010, Mimarlar Odası Edirne Şubesi, Edirne

‘’ Dünya Mirası Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Yönetim Planı Taslağı’’ Tarihi Kentler Birliği Alan Yönetimi Bilgilendirme Toplantıları, 12 Aralık 2009, Burdur

‘’Dünya Mirası Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi Yönetim Planlama Süreçleri’’, Kültürel Miras Koruma ve UNESCO Dünya Mirası Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Toplantıları, 18 Eylül 2009, Edirne

 

 

 

KOMİTELER-KURULLAR

Danışma Kurulu Üyeliği, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi UNESCO Dünya Miras Alan Başkanlığı,. Nisan 2017- Devam Ediyor

Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2nd International Pergamon Symposium 9-10 May 2013, Outstanding Universal Values of Pergamon, The Ancient Medicine and Galen of Pergamon; Parchment, the Transmission Tolls of Cultures, Bergama/İzmir,

Organizasyon Komitesi Üyeliği, Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne Sempozyumu, 21-23 Ekim 2010, Trakya Üniversitesi, Edirne,

http://balkanarsiv.trakya.edu.tr/komite.aspx

Organizasyon Komitesi Üyeliği, UNESCO World Heritage Nomination Site Edirne Selimiye Mosque and Complex Presentation and ICOMOS International Symposium in Honour of Prof. Dr. Cevat Erder on Management Plan Issues in Mediterranean World Heritage Cites - Case Studies and ICOMOS-CIVVIH Mediterranean Sub-Committee Meeting, 16-17 November 2009, Republic of Turkey Municipality of Edirne,

http://www.edirneint.bel.tr/unesco.htm

Organizasyon Komitesi Üyeliği, Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi - Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu 5 - 7 Haziran 2008, Trakya Üniversitesi, Edirne.

 

» Eğitim Durumu