» Biyografi


1973 yılında Mardin’de dogmusum. İlk, orta ve lise tahsilimi İzmir’de yaptım. 1990 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne girdim. 1995 yılında mezun oldum. Özel ve devlet okullarında fen bilgisi ve biyoloji ögretmeni olarak görev yaptım. 1996 yılında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler İç Sular Bölümde yüksek lisans egitimine basladım. 1996-1997 arasında Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfına devam ettim. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Ana Bilim dalında yüksek lisans egitimini 2000 yılında bitirdim. 2005 yılında doktora eğitimi tamamladım. 1998 Yılından beri Trakya üniversite Biyoloji Bölümünde çalısmaktayım. 2014 yılında Doçentlik, 2021 yılında Profesör ünvanı aldım.Bir adet patentim bulunmakta. Çok iyi derecede bilgisayar, iyi derecede ingilizce bilmekteyim. Evliyim bir çocuğum var.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Fulya Dilek Gökalp, Oğuzhan Doğanlar, Zeynep Banu Doğanlar & Utku Güner (2020) The genotoxic effects of mixture of aluminum, arsenic, cadmium, cobalt, and chromium on the gill tissue of adult zebrafish (Danio rerio, Hamilton 1822), Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2020.1810260, https://doi.org/10.1080/01480545.2020.1810260 (Ağustos 2020)
 • Dumlu, A.B, Güner U., ACUTE AND SOME CHRONIC EFFECTS OF NICKEL IN GAMBUSIA HOLBROOKI, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 29 – No. 09/2020 pages 7342-7348, 2020 (Ağustos 2020)
 • GÖKALP FULYA DILEK,DOGANLAR OGUZHAN,DOGANLAR ZEYNEP BANU,GÜNER UTKU, The genotoxic effects of mixture of aluminum, arsenic, cadmium, cobalt, and chromium on the gill tissue of adult zebrafish (Danio rerio , Hamilton 1822), DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, pp. 1-10, 2020
 • GÖKALP FULYA DILEK,DOGANLAR OGUZHAN,DOGANLAR ZEYNEP BANU,GÜNER UTKU, The genotoxic effects of mixture of aluminum, arsenic, cadmium, cobalt, and chromium on the gill tissue of adult zebrafish (Danio rerio, Hamilton 1822), Drug and Chemical Toxicology, pp. 1-10, 2020
 • Aydoğdu, M., F.D. Gökalp Muranlı, U. Güner, Toxic effects of pyrethroids lambdacyhalothrin and alpha-cypermethrin on pest Archips rosana (lepidoptera: tortricidae) and its common parasitoid, Fresenius Environmental Bulletin , Volume 26 – No. 3/2017, pages 2436-2445 (Mart 2017)
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU, TOXIC EFFECTS OF PYRETHROIDS LAMBDACYHALOTHRINAND ALPHA-CYPERMETHRIN ON PESTARCHIPS ROSANA (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) ANDITS COMMON PARASITOID, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, no. 3, pp. 2436-2445, 2017
 • Doganlar O, Doganlar ZB, Muranlı FDG, Guner U. 2016. Genotoxic Effect and Carcinogenic Potential of a Mixture of As and Cd in Zebrafish at Permissible Maximum Contamination Levels for Drinking Water. Water, Air, & Soil Pollution 227(3):1-16.10.1007/s11270-016-2779-1. (Şubat 2016)
  4
  ATIF
 • DOGANLAR OGUZHAN,DOGANLAR ZEYNEP BANU,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,GÜNER UTKU, Genotoxic Effect and Carcinogenic Potential of a Mixture of As and Cd in Zebrafish at Permissible Maximum Contamination Levels for Drinking Water, WATER AIR AND SOIL POLLUTION, vol. 227, no. 3, pp. 1-16, 2016
 • GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,GÜNER UTKU,Kadev Martin,Özdemir Kezban, Induction of apoptosis in liver cells of zebra fish Danio rerio Hamilton 1822 after exposed with metal mixtures, Toxicology Letters, no. 258, pp. 185-185, 2016
 • GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,DOGANLAR OGUZHAN,GÜNER UTKU,DOGANLAR ZEYNEP BANU, Genotoxic evaluation of metal mixture exposure on zebra fish Danio rerio gill tissue by using RAPD and heat shock proteins gene expressions, Toxicology Letters, no. 258, pp. 324, 2016
 • GÜNER UTKU, Behavioral toxicological responses of Zebrafish Danio rerio F Hamilton 1822 after exposed with different concentrations of metal mixtures, Toxicology Letters, no. 258, pp. 297, 2016
 • GÜNER UTKU, EMAS D 15 01028 HAKEMLIGI, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 2015
 • GÜNER UTKU, PONE D 30759R1 HAKEMLIGI, PLoS One, 2015
 • Güner U., PONE D 30759R1 HAKEMLIGI, PLoS One, 10, 2015
 • Güner U., EMAS D 15 01028 HAKEMLIGI, ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, 5, 2015
 • Sanal F., Seren G., Güner U.,Effects of Arsenate and Arsenite on Germination and Some Physiological Attributes of Barley Hordeum vulgare L.,Bull Environ Contam Toxicol. 2014 Apr;92(4):483-9. doi: 10.1007/s00128-014-1214-9. (Şubat 2014)
  6
  ATIF
 • SANAL FILIZ,Seren Gülay,GÜNER UTKU, EFFECTS OF ARSENATE AND ARSENITE ON GERMINATION AND SOME PHYSIOLOGICAL ATTRIBUTES OF BARLEY HORDEUM VULGARE L, BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol. 92, no. 4, pp. 106-116, 2014
 • Gökalp M., F. D., Güner, U., Induction of micronuclei and nuclear abnormalities in erythrocytes of mosquito fish (Gambusia affinis) following exposure to the pyrethroid insecticide lambda-cyhalothrin. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 726, 104–108, (2011). (Science Citation Index) (Ağustos 2011)
  32
  ATIF
 • Güner, U., Gökalp M., F. D., Micronucleus test, nuclear abnormalities and accumulation of Cu and Cd on Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11, 615–622, (2011). (Science Citation Index Expanded ) (Nisan 2011)
  23
  ATIF
 • GÜNER UTKU,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK, Micronucleus Test Nuclear Abnormalities And Accumulation Of Cu And Cd On Gambusia Affinis Baird Girard 1853, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 11, no. 4, pp. 615-622, 2011
 • Güner U., Heavy metal effects on P, Ca, Mg and total protein contents in embryonic pleopodal eggs and stage-1 juveniles of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823), Turkish Journal of Biology, 34, 405-412, (2010). (Science Citation Index Expanded ) (Ekim 2010)
  8
  ATIF
 • Güner U., Cadmium Bioaccumulation and Depuration by Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus. Ekoloji 19(77), 23–28, (2010). (Science Citation Index Expanded ) (Mayıs 2010)
  9
  ATIF
 • Aktaç, T, Bakar E., Güner U., The Effects of Short-Term Exposure to Cadmium and Copper on the Sialic Acid in the Carp (Cyprinus carpio) Tissues, Fresen. Environ. Bull. 19(3), 432–437, (2010). (Science Citation Index Expanded ) (Mart 2010)
  2
  ATIF
 • Güner U., Harlıoğlu MM., Status of freshwater crayfish distribution in Thrace region of Turkey, Reviews in Fisheries Science, 18(1), 1 — 6, (2009). (Science Citation Index Expanded ) (Nisan 2009)
  19
  ATIF
 • Harlıoğlu MM., Güner U., A New Record of Recently Discovered Crayfish, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), in Turkey, BFPP/Bull. Fr. Pêche Piscic., 387, 01-05, (2007). (Haziran 2007)
  7
  ATIF
 • Güner U., Freshwater crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) accumulates and depurates copper, Environ Monit Assess 133, 365–369, (2007). (Science Citation Index Expanded ) (Mart 2007)
  21
  ATIF
 • Harlıoğlu MM., Güner U., Studies on the recently discovered crayfish, Austropotamobius torrentium (Shrank, 1803), in Turkey: morphological analysis and meat yield, Aquaculture Research, 37, 538-542 (2006). (Science Citation Index Expanded ) (Mart 2006)
  18
  ATIF
 • Güher, H., Kırgız, T., Çamur, B., Güner, U., A Study on Zooplankton Organisms Community Structures of Lake Terkos (Istanbul-Turkey), Pakistan Journal of Biological Sciences, 7(4), 566-570, (2004). (Haziran 2004)
  8
  ATIF
 • Asan, A., Kırgız, T., Sen, B., Camur-Elıpek, B., Guner, U., Guher H., Isolation, Identification and Seasonal Distribution of Airborne and Waterborne fungi in Terkos Lake (Istanbul-Turkey), Journal of Basic Microbiology, 43(2), 83-95, (2003). (Science Citation Index) (Eylül 2003)
  25
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÜNER UTKU, Acute Toxicity (LC50) Of Cyhalofop Butyl on Gambusia Holbrooki, Igdir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol. 10, no. 4, pp. 2394-2399, 2020
 • M. AYDOĞDU , F.D. GÖKALP - U. Güner, A Proposed Method for Observing the Effect of the Pesticides on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Adults, INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL, BIOLOGICAL AND LIFE SCIENCE,Edirne, Turkey , September 2-5, 2018. (Eylül 2018)
 • Güner U., Bakar E., Effects of cadmium and copper on sialic acid levels in blood and brain tissues of Cyprinus carpio L. Journal of Coastal Life Medicine 2014; 2(9): 673-678 (Haziran 2014)
  1
  ATIF
 • Güner U, BAKAR ELVAN, Effects of cadmium and copper on sialic acid levels in blood and brain tissues of Cyprinus carpio L., Journal of Coastal Life Medicine, vol. 2, no. 9, pp. 673-678, 2014
 • Güner U, ”DETERMINATION OF 24-AND 48-HOUR LC sub 50 VALUES OF DIAZINON IN GAMBUSIA AFFINIS (BAIRD GIRARD, 1853)., Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju-Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, vol. 63, pp. 28-35, 2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Güner U., COVID-19 PANDEMİSININ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ,Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) June 12-13-14, 2020, İstanbul (Haziran 2020)
 • Güner U, COVID-19 PANDEMISININ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBILIRLIK AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI, Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) June 12-13-14, 2020, Istanbu, vol. 1, no. Health science, pp. 220-229, Istanbul-TÜRKIYE
 • Aydoğdu M., Gökalp F.D., Güner U., Determination of LC50 Concentration of Diazinon on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Adults ,INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019 (Kasım 2019)
 • Gökalp F.D., Güner U., Aydoğdu M., Effective concentrations of Diazinon on Larval stage of Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) ,INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019 (Kasım 2019)
 • Güner U, Aydoğdu M, Gökalp F.D., ACUTE TOXICITY OF LOW DOSE DIAZINON PUPA STAGE OF ROSE TORTRIX Archips rosana (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) ,INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019 (Kasım 2019)
 • GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU,AYDOGDU MITAT, Effective concentrations of Diazinon on Larval stage of Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) ,I, NTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019, pp. 134, Lviv
 • Güner U, AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK, Güner U, Aydogdu M, Gökalp F.D., ACUTE TOXICITY OF LOW DOSE DIAZINON PUPA STAGE OF ROSE TORTRIX Archips rosana (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) ,INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019 (Kasim 2019), ,INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS, pp. 202-206, Liviv-UKRAYNA
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU, Determination of LC50 Concentration of Diazinon on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Adults, ,INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 201, pp. 136, Lviv-UKRAYNA
 • Aydogdu M, Gökalp F.D., Güner U. (2018) A Proposed Method for Observing the Effect of the Pesticides on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Adults. International Agricultural, Biological and Life Science Conference, Edirne, Turkey, September 2-5, 246. (POSTER BİLDİRİ) (Eylül 2018)
 • Güner U., Aydogdu M, Gökalp F.D. (2018) Technique of Observing the Effect of Pesicides on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Pupae. International Agricultural, Biological and Life Science Conference, Edirne, Turkey, September 2-5, 342. (POSTER BİLDİRİ) (Eylül 2018)
 • Güner U, E. Güner , Aquarium Room Automation System, INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL, BIOLOGICAL AND LIFE SCIENCE,Edirne, Turkey , September 2-5, 2018 (Eylül 2018)
 • Güner, U, Behavioral Effect of Arsenic, Cobalt and Chrome in Gambusia holbrook, Internationem Ecology 2018 Symposium, 19-23 June 2018, Kastamonu University, Kastamonu-TURKEY (Haziran 2018)
 • Aydoğdu M., Gökalp F. D. & Güner U (2018). Determination of Ld50 of Ddvp 550 Ec on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Adults. The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 18th – 22th, 2018, Antalya/TÜRKİYE, 117 pp. (Nisan 2018)
 • Aydoğdu M., Gökalp F. D. & Güner U (2018). Toxicity of Ddvp 550 Ec on Pupae Stage of Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae). The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 18th – 22th, 2018, Antalya/TÜRKİYE, 118pp. (Nisan 2018)
 • Güner U, Aydoğdu M. & Gökalp F. D. (2018). Reduction of Recommended Dose Value of Ddvp 550 Ec on Archips rosana (Linnaueus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae). The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 18th – 22th, 2018, Antalya/TÜRKİYE, 119pp. (Nisan 2018)
 • Utku Güner, Mitat Aydoğdu, Fulya Dilek Gökalp ,Method of Observing The Effect of The Recommended Doses on Family Rosaceae Pest LarvaeMESMAP - 4 ABSTRACT BOOK, April 18th – 22th, 2018 ,Antalya – Turkey, ISBN: 978-605-61261-5-4. (Nisan 2018)
 • Mitat Aydoğdu, Fulya Dilek Gökalp, Utku Güner ,Determination of Ld50 of Ddvp 550 Ec on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera:Tortricidae) AdultsMESMAP - 4 ABSTRACT BOOK, April 18th – 22th, 2018 ,Antalya – Turkey, ISBN: 978-605-61261-5-4. (Nisan 2018)
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU, A Proposed Method for Observing the Effect of the Pesticides on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Adults., International Agricultural, Biological and Life Science Conference, Edirne, Turkey
 • GÜNER UTKU,AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK, Technique of Observing the Effect of Pesicides on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Pupae., International Agricultural, Biological and Life Science Conference, Edirne, Turkey
 • GÖKALP FULYA DILEK,AYDOGDU MITAT,GÜNER UTKU, Application of Decreased Concentrations of Ddvp on Archips rosana (Linnaueus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Adults. The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU, “Determination of LD50 of DDVP 550 on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) adults”, MESMAP-4 The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants., pp. 117-117, Antalya-TÜRKIYE
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU, “Toxicity of DDVP 500 on pupae stage of Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae)”, MESMAP-4 The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, pp. 118-118, Antalya-TÜRKIYE
 • GÜNER UTKU,AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK, Method of Observing The Effect of The Recommended Doses on Family Rosaceae Pest Larvae., The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
 • GÖKALP FULYA DILEK,AYDOGDU MITAT,GÜNER UTKU, Gökalp, F.D., Aydogdu, M., Güner, U. “Application of Decreased Concentrations of DDVP on Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) adults.” . April 18-22, 2018, Antalya, Turkey. Abstract Book, page: 116, ISBN:978-605-61261-5-4., MESMAP-4 The 4th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya-TÜRKIYE
 • GÜNER UTKU,AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK, Reduction of Recommended Dose Value of Ddvp 550 Ec on Archips rosana (Linnaueus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae)., The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
 • Guner U., Trakya Tatlısu Yengeci Potamon fluviatile (Herbst, 1785) Dağılımına Katkılar Ukecek 2017 Poster/ (Eylül 2017)
 • Uluçam G. , Güner U., Baryumun Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) de 96 Saatlik Lethal Doz 50 (LC50 ) Değerinin Belirlenmesi UKECEK 2017 Trakya Ünivresitesi Edirne (Eylül 2017)
 • GÜNER UTKU,Çakir Bugra, Holografi Tekniginin Biyolojik Materyaller Üzerindeki Kullanimi / Use ofHolographic Technique on Biological Materials, XIII. Congress of Ecology and Environment WithInternational Participation UKECEK 2017, pp. 314
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU, Acute Toxicity of Organophosphate Insecticide Dichlorvos on Larvae of European Leafroller Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae), Iseep-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, pp. 358, Çanakkale-TÜRKIYE
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU, Determination Of Acute Toxicity Of Isoldesis On European Leafroller (Elr) Archips Rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae), The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), pp. 245
 • GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU,Kezban Özdemir,Kanev Martin, Fulya Dilek Gökalp, Utku Güner, Kezban Özdemir, Martin Kanev. “Toxic effects of Co and Zn on Freshwater Ostracod Cypridopsis vidua (Muller, 1776) after exposed separately and in mixtures for 24 and 48 hours” ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS. 4-7.10.2017 Çanakkale/Turkiye (Ekim 2017) Abstract Book, pg.145, ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
 • ÖZKAN NURCAN,GÜNER UTKU, Tunca Nehri’nde Farkli Habitatlarda Potamon ibericum (Bieberstein, 1808) (Arthropoda, Crustacea)’un Kolonizasyonu,, UKECEK 2017, Edirne-TÜRKIYE
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,GÜNER UTKU, Baryumun Gambusia affinis (Baird Girard, 1853) de 96 Saatlik Lethal Doz 50 (LC50 ) Degerinin Belirlenmesi U, UKECEK 2017, Edirne-TÜRKIYE
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU, Determination of Acute Toxicity of Isoldesis on European Leafroller (ELR) Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae), MESMAP-3, pp. 245, Girne-KKTC
 • ULUÇAM GÜHERGÜL,GÜNER UTKU, Baryumun Gambusia affinis (Baird Girard, 1853) de 96 Saatlik Lethal Doz 50 (LC50 ) Degerinin Belirlenmesi, XIII. Uluslararasi Katilimli Ekoloji ve Çevre Kongresi, EDIRNE
 • Güner U, Acute Toxicity of Chromium (VI) (hexavalent chromium) to Mosquito Fish (Gambusia affinis (Baird Girard, 1853,, ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, pp. 175
 • Belli Gül,GÜNER UTKU, Determination Acute Toxicity of Arsenic to Mosquito Fish (Gambusia affinis(Baird Girard, 1853), ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTALPROBLEMS, pp. 146
 • GÜNER UTKU, Trakya Tatlisu Yengeci Potamon fluviatile (Herbst, 1785) Dagilimina Katkila, XIII. Congress of Ecology and Environment WithInternational Participation UKECEK 2017, pp. 634
 • GÖKALP FULYA DILEK,GÜNER UTKU,Özdemir Kezban,Kanev Martin, Toxic Effects of Co and Zn on Freshwater Ostracod Cypridopsis vidua (Muller,1776) After Exposed Separately and In Mixtures for 24, 48 and 72 hours, ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTALPROBLEMS, pp. 145
 • Güner U, AYDOGDU MITAT,GÖKALP FULYA DILEK, Could Pesiticide use be Decreased After Application at Pupa Stage of Rose tortrix Archips Rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae, The 3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), pp. 315
 • Güner U.,, Behavioral toxicological responses of Zebrafish Danio rerio (F. Hamilton, 1822) after exposed with different concentrations of metal mixtures journal ISSN : 0378-4274 DOI 10.1016/j.toxlet.2016.06.2031 Toxicology Letters > 2016 > 258 > Supplement > S297 (Ekim 2016)
  1
  ATIF
 • GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,GÜNER UTKU,Kanev Martin,Özdemir Kezban, Induction of apoptosis in liver cells of zebra fish Danio rerio Hamilton 1822 after exposed withmetal mixtures Toxicology Letters 258S 2016 S62 S324, Eurotox2016 Toxicology Letters (ISSN 0378-4274 ). For 2016 , volumes 241C–264C, vol. 258, pp. 324-324, sevilla-ISPANYA
 • GÜNER UTKU, Behavioral toxicological responses of ZebrafishDanio rerio F Hamilton 1822 after exposedwith different concentrations of metal mixturesU Güner, Eorutox2016, vol. 258, pp. 297-297, Sevilla-ISPANYA
 • GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,DOGANLAR OGUZHAN,GÜNER UTKU,DOGANLAR ZEYNEP BANU, Genotoxic evaluation of metal mixture exposureon zebra fish Danio rerio gill tissue by usingRAPD and heat shock proteins gene expressionsF Gökalp1 O Do ganlar2 U Güner1 Z Do ganlar2Toxicology Letters 258S 2016 S62 S324, Eurotox2016, vol. 258
 • Aydoğdu, M., Güner, U., & Muranlı, F. D. G, Effects Of Two Different Pyrethroid Group Insecticides On Mortality Of Itoplectis maculator (Fabricius, 1775) Obtained From Archips rosana (Linnaeus, 1758) Pupae In Laboratory Conditions Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 09-13 Kasım Çeşme (izmir), Turkiye, 2015. (Kasım 2015) (Nisan 2015)
 • Aydoğdu M., Güner U, Dilek Gökalp Muranlı F. The LC50 and LC90 Concentrations of Alpha Cypermethrin on Different Life Stages of Archips rosana Lepidoptera Tortricidae Balkan Agricultural Congress 8 11 September Edirne Turkey 817 2014, International Balkan Agricultural Congress, (Eylül 2014)
  5
  ATIF
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,GÜNER UTKU, Decreased Concentrations of Lambda cyhalothrin Still Have Effect on Target Organism Archips rosana Linnaeus 1758 Lepidoptera Tortricidae, 2nd International Confererence on Enviromental Science and Tecnology, Side-ANTALYA, 418-419, 2014., vol. 1, pp. 418-419
 • GÜNER UTKU,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK, Behavioral Changes Induced by neonicotinoid insecticide Acetamiprid in freshwater shrimp Caridina nilotica International Conference on Environmental Science and Technology ICOEST 2013 June 18 21 Ürgüp Kapadokya Nevsehir Türkiye Abstract book pg513 Haziran 2013, International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2013)
 • GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,GÖÇ RASGELE PINAR,KEKEÇOGLU MERAL,GÜNER UTKU,Martin Kanev,Kezban Özdemir, Micronucleus induction after exposure of dithiocarbamate fungicide Antracol on human peripheral blood lymphocyte culture International Conference on Environmental Science and Technology ICOEST 2013 June 18 21 Ürgüp Kapadokya Nevsehir Türkiye Abstract book pg530 531 Haziran 2013, International Conference on Environmental Science and Technology
 • GÜNER UTKU, Determination Of 24 And 48 Hour Lc50 Values of Diazinon in Gambusia affinis Baird Girard 1853 Archives of Industrial Hygiene And Toxicology 28 35 pp CROTOX 2012 2nd to 5th October Primo ten Croatia 2012, CROTOX 2012, vol. 1
 • Güner U, GÖKALP MURANLI FULYA DILEK, Effects of an organophosphate insecticide Diazinon in eryhtrocytes of Cyprinus carpio Induction of DNA damage 9th International Comet Assay Workshop Izmir Abstracts 84 13 16 Eylül 2011, 9th International Comet Assay Workshop
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,GÜNER UTKU, Alkaline Comet Assay for genotoxic effect detection in larvae of Archips rosana Linnaeus 1758 Lepidoptera Tortricidae 13 16 September Kusadasi Turkey 2011, 9th International Comet Assay Workshop

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Güner,U, Şen G.THE EFFECTS OF THE PESTICIDES TO AQUATIC ECOSYSTEM , AGBİOL,PROCEEDINGS OF II. INTERNATIONAL AGRICULTURAL, BIOLOGICAL & LIFE SCIENCE CONFERENCE AGBIOL 2021 1 – 3 SEPTEMBER 2021, EDIRNE, TURKEY Organized by Trakya University ISBN #: 978-975-374-300-6 Trakya University Publisher #: 257 (Ağustos 2021)
 • Güner, U, "Covid-19 PANDEMİSININ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", INTERNATIONAL CONFERENCE OF COVID-19 978-605-7858-31-3 , June 12-13-14, 2020 in Istanbul/TURKIYE (Haziran 2020)
 • Güner U, Gül Belli, Sivrisinek balığında(Gambusia holbrooki )Bakıra(Cu) Bağlı Davranışsal Stres, Trakya Üniversiteler Birliği III. Lisansüstü Öğrenci Kongresi,3 Mayıs 2018, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi. (Mayıs 2018)
 • Fulya Dilek Gökalp, Mitat Aydoğdu, Utku Güner ,Application of Decreased Concentrations of Ddvp on Archips rosana (Linnaueus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) Adults, MESMAP - 4 ABSTRACT BOOK, April 18th – 22th, 2018 ,Antalya – Turkey, ISBN: 978-605-61261-5-4 (Nisan 2018)
  4
  ATIF
 • U, Güner, Acute Toxicity of Chromium (VI) (hexavalent chromium) to Mosquito Fish (Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853, ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS (Ekim 2017)
 • F.D. Gökalp, Güner U., Özdemir K., Kanev M., Toxic Effects of Co and Zn on Freshwater Ostracod Cypridopsis vidua (Muller, 1776) After Exposed Separately and In Mixtures for 24, 48 and 72 hours , ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS (Eylül 2017)
 • Guner U, Holografi Tekniğinin Biyolojik Materyaller Üzerindeki Kullanımı, UKECEK 2017 (Eylül 2017)
 • Özkan N., Güner U., Tunca Nehri’nde Farklı Habitatlarda Potamon ibericum (Bieberstein, 1808) (Arthropoda, Crustacea)’un Kolonizasyonu, UKECEK 2017 (Eylül 2017)
 • Güner U., Muranlı F.D.G., Induction Effects of an organophosphate insecticide Diazinon in erythrocytes of Cyprinus carpio: induction of DNA damage. 9th International Comet Assay Workshop (ICAW 2011), 13–16 September, Kuşadası, 2011. (Ekim 2011)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Güner, U . (2020). Acute Toxicity (LC50) Of Cyhalofop Butyl on Gambusia Holbrooki . Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (4) , 2394-2399 . DOI: 10.21597/jist.718688 (Aralık 2020)
 • Güner U, Sucul Deney Hayvanları Seçilmesi, Avantajlar ve Dezavantajlar,IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), 8(3), 93-100. 2018 (Eylül 2018)
 • Güner, U . (2018). Su Kurbağasında İribaşlarında (Rana ridibunda Pallas, 1771) Dört Ağır Metal ( Pb, Co, Ba, Cr) Tuzunun Akut Toksisitesinin Araştırılması . Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 79-86 . DOI: 10.33484/sinopfbd.482370 (Mart 2018)
 • GÜNER UTKU, Su Kurbagasinda Iribaslarinda (Rana ridibunda Pallas, 1771) Dört Agir Metal ( Pb, Co, Ba, Cr) Tuzunun Akut Toksisitesinin Arastirilmasi, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 79-86, 2018
 • GÜNER UTKU, Selection of Experimental Aquatic Animals, Advantages and Disadvantages, Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 8, pp. 93-100, 2018
 • GÜNER, Utku. "Yavru Sazanlarda (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) α-Cypermethrin Akut Toksik Etkisi." Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13.2 (2017): 173-178. (Kasım 2017)
  1
  ATIF
 • Güner U., ZEBRA BALIĞI Danio rerio (Hamilton-Buchanan) YÜZME HAREKETİNİN ÜÇ BOYUTLU DÜZLEMDE TAKİBİ, Trakya University Journal of Natural Sciences 17.1 (2016). (Haziran 2016)
 • Güner U., Behavioral Differentiation Induced by Insecticide Lambda-Cyhalothrin in Mosquito Fish, Gambusia affini, Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research2(1), 11-13 (Nisan 2016)
  3
  ATIF
 • GÜNER UTKU, Behavioral Differentiation Induced by Insecticide Lambda Cyhalothrin in Mosquito Fish Gambusia affinis, Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol. 2, no. 1, pp. 11-17, 2016
 • GÜNER UTKU, ZEBRA BALIGI Danio rerio Hamilton Buchanan YÜZME HAREKETININ ÜÇ BOYUTLU DÜZLEMDE TAKIBI, Trakya University Journal of Natural Sciences, vol. 17, no. 1, pp. 71-76, 2016
 • GÜNER UTKU,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK, Baliklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi Comet Assay Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi The Black Sea Journal Of Science 3 9 103 114, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 9, pp. 103-114, 2016
 • GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,AYDOGDU MITAT,GÜNER UTKU, MORTALITY AND LD50 CONCENTRATIONS OF PYRETHROIDINSECTICIDE ISOLDESIS ON LARVAE OF ARCHIPS ROSANA LINNAEUS 1758, The Turkish Journal Of Occupational Environmental Medicine and Safety, vol. 2, no. 2, pp. 1, 2015
 • GÜNER UTKU, SBD15 1 7 HAKEMLIGI, Kocaeli Saglik Bilimleri Dergisi, 2015
 • GÜNER UTKU, 5000129618 HAKEMLIGI, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2015
 • AYDOGDU MITAT,GÜNER UTKU,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK, EFFECTS OF TWO DIFFERENT PYRETHROID GROUP INSECTICIDES ON MORTALITY OF ITOPLECTIS MACULATOR FABRICIUS 1775 OBTAINED FROM ARCHIPS ROSANA LINNAEUS 1758 PUPAE IN LABORATORY CONDITIONS, The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety, vol. 2, no. 1, 2015
 • Güner U., Gökalp Muranlı F.D., Balıklarda Tek Hücre Jel Elektroforezi (Comet Assay),aradeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9) 103-114, 2013 (Temmuz 2013)
  2
  ATIF
 • Güner U., Behavioral Changes Induced by Neonicotinoid insecticide Acetamiprid in freshwater shrimp (Caridina nilotica)- Anadolu Doğa Bil Derg, 2013 (Mayıs 2013)
  2
  ATIF
 • GÜNER UTKU, BEHAVIORAL CHANGES INDUCED BY NEONICOTINOID INSECTICIDE ACETAMIPRID IN FRESHWATER SHRIMP CARIDINA NILOTICA, ANADOLU DOGA BILIMLERI DERGISI (JOURNAL OF ANATOLIAN NATURAL SCIENCES), vol. 4, no. 1, pp. 6-10, 2013
 • Aydoğdu M., Güner U., Effects of 5 different insecticides on mortality of the Leafrollerparazitoid Itoplectis maculator (Fabricius, 1775)(Ichneumonidae, Hymenoptera), Türk. entomol.bült., 2012, 2 (4): 243-249 (Mart 2012)
  4
  ATIF
 • AYDOGDU MITAT,GÜNER UTKU, Effects of 5 Different Insecticides on Mortality of the Leafroller Parazitoid Itoplectis maculator Fabricius 1775 Ichneumonidae Hymenoptera, Türkiye Entomoloji Bülteni, vol. 2, no. 4, pp. 243-249, 2012
 • Güner U., “Flow sitometrinin Hidrobiyolojide Kullanımı”, Journal of FisheriesSciences.com , 6(1), 9-17, (2011). (Haziran 2011)
  1
  ATIF
 • Çoğun, H.Y., Şahin M., Topalbekiroğlu A., Uras G., Fırat Ö., Güner U., Yüzereroğlu T. A., Gök G., Kargın F., “Concentration of Heavy Metals in Penaeus semiculatis Tissue at Mersin Gulf”, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi (Kfbd), 1(4), 25-33, (2011). (Mart 2011)
  1
  ATIF
 • GÜNER UTKU, FLOW SITOMETRININ HIDROBIYOLOJIDE KULLANIMI, JOURNAL OF FISHERIESSCIENCES.COM, vol. 6, no. 1, pp. 9-17, 2011
 • ÇOGUN HIKMET YETER,SAHIN MEHMET KÜRSAT,Ahmet TOPALBEKIROGLU,GÜNER UTKU,Tüzün A YÜZEREROGLU,GÖK Gülbin,KARGIN Ferit, MERSIN KÖRFEZINDE PENAEUS SEMICULATIS UN DOKULARINDA AGIR METAL KONSANTRASYONLARI, KARADENIZ FEN BILIMLERI DERGISI (KFBD), vol. 1, no. 4, pp. 25-33, 2011
 • Güner U., “Bioaccumulation of cobalt in mosquitofish (Gabusia affinis Baird and Girars, 1853) at different flow rates and concentrations”, Journal of FisheriesSciences.com, 4(1), 20-27, (2010). (Ağustos 2010)
  7
  ATIF
 • Güner U., “Distribution Of Freshwater Crab (Potamon sp.) in Turkish Thrace”, Trakya University Journal of Science, 10(1), 69–74, (2009). (Haziran 2009)
  2
  ATIF
 • Güner U., “Kavaklı Göleti (Edirne-Meriç) Kerevitleri Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)’Un Bazı Morfolojik Özellikleri İle Büyüme Parametreleri”, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1), 37-42, (2008). (Haziran 2008)
  1
  ATIF
 • Güner U., “Effects of Copper and Cadmium Interaction on Total Protein Levels in Liver of Carassius carassius” Journal of FisheriesSciences.com 2(1), 54-65, (2008). (Nisan 2008)
  3
  ATIF
 • Güner U., “Terkos gölü kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nin bazı morfolojik özellikleri E.Ü. Journal of Fisheries & Aquatic Science, 23(1-2), 163-167, (2006). (Ağustos 2006)
  5
  ATIF
 • Güner, U., Balık, S., “Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Yumurta Verimliğinin Boy ve Ağırlıkla İlişkisi”, E.Ü. Journal of Fisheries & Aquatic Science, 19(1-2), 109–113, (2002). (Nisan 2002)
  4
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • GÜNER UTKU, Ipsala ilçesi su kirligi,, HER YÖNÜYLE IPSALA SEMPOZYUMU 20-22 kasim, Edirne-TÜRKIYE
 • ÖZKAN NURCAN,GÜNER UTKU, Tunca Nehri’nde Farkli Habitatlarda Potamon ibericum (Bieberstein, 1808) (Arthropoda, Crustacea)’un Kolonizasyonu, XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, pp. 624-624, Edirne-TÜRKIYE
 • GÜNER UTKU, Balik Davranislariyla Su kalitesinin Belirlenmesi, Arge, Inovasyon Zirvesi ve Sergisi, Istanbul-TÜRKIYE
 • Aydogdu M. Güner U., Muranlı Gökalp, F.D.,Piretroid insektisidi olan Isoldesis in Archips rosana Linnaeus 1758 larvalarinda mortalite ve LD50 degerlerinin belirlenmesi, Uluslararasi Katilimli 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9 - 13 Kasim 2015 Sheraton Hotel Çesme, Izmi, -TÜRKIYE (Kasım 2015)
 • Aydoğdu M., Güner U, Dilek Gökalp Muranlı F., Effects of two different pyrethroid group insecticides on mortality of Itoplectis maculator (Fabricius, 1775) obtained from Archips rosana (Linnaeus, 1758) pupae in laboratory conditions¸ Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9 - 13 Kasım 2015 Sheraton Hotel Çeşme, İzmir (Kasım 2015)
 • Aydoğdu M., Güner U, Dilek Gökalp Muranlı F., Piretroid insektisidi olan İsoldesis’in Archips rosana (Linnaeus, 1758) larvalarında mortalite ve LD50 değerlerinin belirlenmesi , Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9 - 13 Kasım 2015 Sheraton Hotel Çeşme, İzmir (Kasım 2015)
 • Güner, U., Co, Mn, Zn ’nun Ayrı Ayrı ve Karışımlarının Artemia salina Linnaeus, 1758 (Crustacea: Branchiopoda) da 24 Saat LC50 Değerlerinin Belirlenmesi, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 14-17 Eylül 2015 Muğla (Eylül 2015)
 • Güner U , Çolakoğulları Mutlu, LD50 (LC50 ya da EC50) Hesaplamasında Alternatif Yollar, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi’nde Poster 14-17 Eylül 2015 (Eylül 2015)
 • Kadev martin,Özdemir Kezban,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,GÜNER UTKU, Co Mn Zn nun ayri ayri ve karisimlarinin Artemia salina Linnaeus 1758 Crustacea Branchiopoda da 24 saat LC50 degerlerinin belirlenmesi, 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,, pp. 237-238
 • AYDOGDU MITAT,GÜNER UTKU,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK, Effects of two different pyrethroid group insecticides on mortality of Itoplectis maculator Fabricius 1775 obtained from Archips rosana Linnaeus 1758 pupae in laboratory conditions, Uluslararasi Katilimli 2. Ulusal Biyosidal Kongresi
 • AYDOGDU MITAT,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK,GÜNER UTKU, Laboratuar Kosullarinda Piretroit Grubu Iki Farkli Insektisitin Archips rosana Linnaeus 1758 Pupalarindan Elde Edilen Itoplectis maculator Fabricius 1775 un Hayatta Kalmasina Etkisi Uluslararasi Katilimli 2015 Kasim 2015, 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 09-13 Kasim Çesme (izmir), Turkiye
 • AYDOGDU MITAT,GÜNER UTKU,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK, Piretroid insektisidi olan Isoldesis in Archips rosana Linnaeus 1758 larvalarinda mortalite ve LD50 degerlerinin belirlenmesi, Uluslararasi Katilimli 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9 - 13 Kasim 2015 Sheraton Hotel Çesme, Izmi
 • Aydoğdu M., Güner U, Dilek Gökalp Muranlı F., Piretroid insektisidi olan Isoldesis in Archips rosana Linnaeus 1758 larvalarinda mortalite ve LD50 degerlerinin belirlenmesi r Kasim 2015, Uluslararasi Katilimli 2. Ulusal Biyosidal Kongresi,, -TÜRKIYE
 • GÜNER UTKU,GÖKALP MURANLI FULYA DILEK, Ergene Nehrinin su kirliliginin Sivrisinek baligi Gambusia affinis Baird ve Girard 1853 davranislari üzerindeki etkisi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi
 • Güner U., D. F. M. Gökalp, Ergene Nehrinin su kirliliginin Sivrisinek baligi Gambusia affinis Baird ve Girard 1853 davranislari üzerindeki etkisi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, -TÜRKIYE
 • Güner U., Determination Of 24- And 48-Hour Lc50 Values of Diazinon in Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Archives of Industrial Hygiene And Toxicology 28-35 pp., CROTOX 2012, 2nd to 5th October, Primošten, Croatia, 2012 (Ekim 2012)
 • Sanal F., Şeren G., Güner U., “Arpa Bitkisinde Erken Gelişim Döneminde Arsenik Toksisitesi”, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi İzmir, 3-7 Eylül 2012. (Eylül 2012)
  1
  ATIF
 • Güner U., “Alüminyumun Farklı pH Değerlerinde Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) Üzerine Toksisitesi”, V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Süleyman Demirel Üniversitesi , Isparta, 2012. (Eylül 2012)
 • Güner U., Gökalp M., F. D.,, “Balıklarda Comet Assay”, Ekoloji Sempozyumu 2012, 3-5 Mayıs, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, 2012. (Nisan 2012)
  4
  ATIF
 • SANAL FILIZ,SEREN GÜLAY,GÜNER UTKU, Arpa Bitkisinde Erken Gelisim Döneminde Arsenik Toksisitesi Ege Üniversitesi Izmir 3 7 Eylül 2012, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi
 • Güner U, Alüminyumun Farkli pH Degerlerinde Gambusia affinis Baird Girard 1853 Üzerine Toksisitesi 27 29 Agustos Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2012 Eylül 2012, V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu
 • Aydoğdu M. Güner U., “Farklı 5 Pestisitin Itoplectıs maculator (Fabrıcıus, 1775) (Ichneumonıdae, Hymenoptera) Üzerinde 24 Saatlik Mortalitesi”, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi , 04-07 Ekim Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2011. (Ekim 2011)
 • Güner U., Çamlıtepe Y., Kıran K., Aksoy V., “Karıncaların Ağır metal Kirliğinin Gösterilmesinde Kullanılması”, X. Ekoloji kongresi , 04-07 Ekim Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2011. (Ekim 2011)
 • Muranlı, F.D.G., Güner U., Induction of DNA damage following exposure to an organophosphate insecticide Diazinon on human peripheral blood lymphocytes, 9th International Comet Assay Workshop (ICAW 2011), 13-16 September, Kuşadası, 2011. (Eylül 2011)
 • Aydoğdu M., Muranlı, F.D.G., Güner U., Alkaline comet assay for Genotoxic Effect Detection in Larval of Rchips rosana (linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae) , 9th International Comet Assay Workshop (ICAW 2011), 13-16 September Kuşadası, 2011. (Temmuz 2011)
 • Güner U, AKSOY VOLKAN,KIRAN KADRI,ÇAMLITEPE YILMAZ, Güner U Çamlitepe Y Kiran K Aksoy V Karincalarin Agir metal Kirliginin Gösterilmesinde Kullanilmasi X Ekoloji kongresi 04 07 Ekim Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale 2011 Ekim 2011, X. Ekoloji kongresi, vol. 1
 • Güner U., “Determination of lambda cyhalotrin (Tekvando 5EC) 96 hour lethaldose 50 at Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853)”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 Haziran, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2008. (Haziran 2008)
  4
  ATIF
 • Güner U., “Balık S., Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kerevitlerinde (Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Bazı Biyolojik Özellikleri”, 17. Ulusal Biyoloji Kongresi 21-24 Haziran, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2004. (D1 olarak basılmıştır.) (Mayıs 2004)
  3
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Güner U. İpsala ilçesi su kirliği, HER YÖNÜYLE İPSALA SEMPOZYUMU 20-22 kasım 2019 (Kasım 2019)
 • 24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Katılımcısı 24-26 Nisan 2019 (Nisan 2019)
 • Belli G., Güner U.,Determination Acute toxicity of Arsenic to mosquito Fish (Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS (Ekim 2017)
 • Güner U., Ekotoksikoloji Davranış Değişimlerinin Değerlendirilmesi, "Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı", Düzce üniversitesi, Düzce , (Mayıs 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bölüm Çevirisi LİMNOLOJİ Göl ve Nehir Ekosistemleri - LIMNOLOGY Lake and River Ecosystems Robert G. Wetzel ISBN: 978-605-320-739-9 (Kasım 2017)
 • Güner U., “Bioaccumulation of Some Heavy Metals in Freshwater Crayfish”, In Impact, Monitoring and Management of Environmental Pollution ed. Ahmed El Nemr Chapter ISBN: 978-1-60876-487-7, Nova Science Publishers, Hauppauge Newyork, USA (2010). (Nisan 2010)
  5
  ATIF

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • AHMET BURAK DUMLU, Nikelin, Gambusia holbrooki üzerindeki akut ve bazı kronik etkilerinin incelenmesi (Mayıs 2018)
  1
  ATIF

Yapılan Hakemlikler

 • Güner U., PLOS ONE 2014 Reviewer Thank You. PLoS ONE 10(2): e0121093. doi: 10.1371/journal.pone.0121093. (Şubat 2016)

Projeler

 • "Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi projesi", TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi 2 , 6 Temmuz 2018 Dereköy, Kırklareli (Temmuz 2018)
 • UYGULAMALI BIYOKIMYADA GÜNCEL KONULAR-4 BASLIKLI LISANSÜSTÜ KURSUN DÜZENLENMESI, 2018-2018
 • Yildiz Kasifleri Doga Egitimi projesi”, TÜBITAK 4004 Doga Egitimi ve Bilim Okullari Projesi, TRAKYA ÜNIVERSITESI, 2017-2018
 • Bazi metal karisimlarinin (Al, Cr, Co, Cd, As) ergin Zebra baligi (Danio rerio, Hamilton 1822) üzerinde genotoksik etkileri, TRAKYA ÜNIVERSITESI, 2015-2017
 • Bazi Metal Karisimlarinin (Al, Cr, Co, Cd, As) ergin Zebra baligi (Danio rerio, Hamilton 1822) üzerinde genotoksik etkileri, TRAKYA ÜNIVERSITESI, 2015-2017
 • TUBAP ARASTIRMA PROJESI, Arpa nin Çimlenme Fidelenme Ve Amilolitik Aktivitesi Üzerine Arsenat ve Arsenitin Etkileri, Agir metal birikimi, Baslangiç Tarihi: 02.02.2013, Bitis Tarihi : 01.01.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • DPT Projesi “Trakya Bölgesi Teknolojik Gelişim Yapılanması”, 27.07.2011–27.07.2014 Araştırmacı/Uzman 2011–2014. (Ağustos 2013)
 • Trakya Bölgesi Teknolojik Gelisim Yapilanmasi, TRAKYA ÜNIVERSITESI, 2013-2014
 • Arpa nin Çimlenme Fidelenme Ve Amilolitik Aktivitesi Üzerine Arsenat ve Arsenitin Etkileri, TRAKYA ÜNIVERSITESI, 2013-2015
 • TUBAP projesi “Arpa’nın Çimlenme, Fidelenme Ve Amilolitik Aktivitesi Üzerine Arsenat ve Arsenitin Etkileri” Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu 2009–145 nolu proje, Yardımcı Araştırmacı, 2010. (Şubat 2010)
 • TUBAP projesi "Kerevit (Astacus leptodactylus) yumurtalarında Cd Birikimi" Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu 2009–128 nolu proje, Proje yöneticisi, 2010 (Şubat 2010)
 • TUBAP projesi “Ergene Havzası Çevre Örneklerinde (Toprak, Helianthus annuus L., Triticum aestivum L.) GFAAS Kullanılarak Eser Elementlerin Risk Değerlendirmesi” Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu 859 nolu proje, Yardımcı Araştırmacı, 2008 (Nisan 2008)
 • TUBAP projesi “Gala Gölü Limnolojisi”, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu 526 no’lu proje, Yardımcı Araştırmacı, 2007. (Ocak 2007)
 • TUBAP projesi “Kerevitin(Astacus leptodactylus) Hepatopankreas, Karapaks, Solungaç ve Kas Dokularında Bakır, Kadmiyum Etkileşiminde Metal Birikimi ve Eliminasyonu” , Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu 612 No’lu proje, Yardımcı Araştırmacı, 2004 (Ocak 2004)
 • TUBAP projesi “Terkos Gölü’ndeki Bentik Makroomurgasızların ve Zooplanktonik Organizmaların Mevsimsel Dağılımı’’, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu 308 no’lu proje, Yardımcı Araştırmacı, 2003 (Ocak 2003)
 • Terkos Gölü ndeki Bentik Makroomurgasizlarin ve Zooplanktonik Organizmalarin Mevsimsel Dagilimi
 • Kerevitin Astacus leptodactylus Hepatopankreas Karapaks Solungaç ve Kas Dokularinda Bakir Kadmiyum Etkilesiminde Metal Birikimi ve Eliminasyonu
 • Gala Gölü Limnolojisi
 • Ergene Havzasi Çevre Örneklerinde Toprak Helianthus annuus L Triticum aestivum L

Sertifikalar

 • İÜGEN 18. Uluslararası Katılımlı Moleküler Biyoloji ve Genetik Kış Okulu, istanbul Nisan 20121 (Nisan 2021)
 • UYGULAMALI BİYOKİMYADA GÜNCEL KONULAR-4 ,TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE 27-29 HAZİRAN 2018 (Haziran 2018)
 • EUROTOX Specialized Course ‘Genotoxicity and Carcinogenicity’ organized by Serbian Society of Toxicology that will take place in Belgrade, Serbia, Europe from 19th till 23rd October (Ekim 2015)
 • İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi (Eylül 2015)
 • EUROTOX Basic Toxicology course, Hellenic Society of Toxicology and the University of Crete, (Heraklion, Crete) 18–23 Ekim 2010, Girit, Yunanistan. (Ekim 2010)
 • Center For Applied Spectrroscopy International Summer School, 26 Ağustos- 2 Eylül 2007, Sofia, Bulgaristan. (Ağustos 2007)
 • Natural History Student Summer Camp, Siedlce, 11–21 Temmuz 2000, Polonya. (Ağustos 2007)
 • Center For Applied Spectrroscopy International Summer School, 15—22 Temmuz 2007, Schools Novisad, Sırbistan. (Temmuz 2007)
 • Center For Applied Spectrroscopy International Summer School, Macedonia, Skopje, 8–15 Temmuz 2007 Üsküp, Makedonya. (Temmuz 2007)

Diğer

 • GÜNER UTKU, Çevresel Sürdürülebilirlik, Google Books, Edirne-TÜRKIYE
 • Güner U. Drosophila Sepeti patent , TR 2016 19538 B, 2019 (Ağustos 2019)
 • Güner, U. NKT Sistemi, Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı/ENDÜSTRİYEL TEKER TASARIM YARIŞMASI 2019, Proje sunumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi', Trabzon, 29-30 Mayıs 2019. (Mayıs 2019)
 • Utku Güner, DROSOPHILA SEPETI, Patent No: TR 2016 19538 B, 2019
 • Güner, U. 2. TRAKYA AR-GE ve TEKNOLOJİ PROJE PAZARI Akvaryum Odası Otomasyon Sistemi (AKOS) Proje Sunumu, Trakya Üniversitesi, Edirne (Kasım 2018)
 • Güner U., Balık Davranışlarıyla Su Kalitesinin Belirlenmesi 2.ARGE İNOVASYON ZİRVESİ VE SERGİSİ, Lütfi Kırdar Fuar Merkezi , İstanbul 6-7 Eylül 2017 (Ekim 2017)
 • Güner U. Balık Davranışlarıyla Su Kalitesinin Belirlenmesi Arge , İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, ICC, İstanbul 29-30 Kasım 2016 (Kasım 2016)
 • Güner U., İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF), (Mart 2016)
 • U Guner ,Balık Davranışlarıyla Su Kalite Değerlendirme, USİMP, Patent Fuarı, İstanbul Harbiye Askeri Müze Ve Kültür Sitesi,11-12 Kasım 2015 İstanbul (Kasım 2015)
 • Güner U. ,Alevisz ekim kabini ,Bülent Ecevit Üniversitesi II. Ar-Ge Proje Pazarı, 7 Mayıs 2015, Zonguldak (Mayıs 2015)
 • Güner, Utku. "Toksikoloji" Ders Notları Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (2014): 189. (Ağustos 2014)
  3
  ATIF

» Projeler

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (4004)

4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ‘’Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi "
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

Doç. Dr. Utku Güner peformans puanı talep ve kullanımı projesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Utku Güner

Ulusal » Diğer » Diğer (TUBAP)

Bazı metal karışımlarının (Al, Cr, Co, Cd, As) ergin Zebra balığı (Danio rerio, Hamilton 1822) üzerinde genotoksik etkileri
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Uni. Fen fakültesi Biyoloji bölümü

» Verdiği Dersler

BIY 435 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ

 • Resim

  BIY4
  35 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ

  Güncel Ders programı için tıklayın


   Dersin Amacı
  Temel toksikolojik kavramları etki mekanizmalarını anlamak, Toksikoloji konularında temel bilgiler öğretmek, toksik madde ve etkisi konusunda farkındalık yaratmak.
   


   
  DERS AKIŞI
  Hafta Konular
   
  • 1 Toksikoloji Tanımı ve Tarihçesi Gelişimi, Ekotoksikoloji gelişimi, Toksik Maddelerin Sınıflandırılması, Toksik madde miktarı bağlı tanımlar 
  • 2 Temel Molekül Su, pH kavramı ve Etkileri, Biyoelementler I (Makromineraller Na, K, Mg, Ca, Cl, PO4), Biyoelementler II (Eser Elementler Fe, Mn, Co, Cu, Zn, Mb)
  • 3 Toksik Maddelerin Etkileri, Toksik Maddelerin Absorbsiyonu Toksik Maddelerin Organizmaya Giriş Yolları Toksisite şekilleri. Toskik Maddelerin Dağılımı ve Etkisi
  • 4 Toksik Maddelerin Organizmada Birikimi, Organizmada Değişim Toksik Maddelerin Organizmadan Atılması 
  • 5 Toksik maddelerin Etkileşimi, Toplam etkileşim, Sinerjik etkileşim, Potansiyel etkileşim, Antagonistik Ters etkileşim
  • 6 DNA hasarı ve Genetik toksisite kavramı Genetoksik Testler, Kanser Oluşumuna Neden Olan Maddeler ve etki mekanizmaları 
  • 7 Ağır Metal Toksitesi , Ağır Metal Kirliliğin Sucul Canlılar ve İnsan Üzerine Etkisi Ağır metallerin Hücresel Hasarları Ağir Metallerin Sudaki Toksik Etkileri 
  • 8 Pestisitler Pestisitlerin Hayvanlar ve İnsanlar Üzerine Olumsuz Etkileri Klorlandırılmış hidrokarbonlar, Organik fosforlu pestisitler, Karbamatlı insektisitler, Pyrethroit (Piretroit) insektisitler, Herbisitler, Fungusitler, Rodentisitler, Warfarin
  • 9 Bitkisel ve hayvansal Toksin örnekleri, Nano maddelerin toksik etkileri.
  • 10 En tehlikeli toksik madde olarak Sigara ,Sigarada Bulunan Zararlı Maddeler
  • 11 Tehlikeli maddelerin özellikleri Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve depolanması
  • 12 Ekosistem etkili toksik maddeler DDT ve asbestoz örneği 
  • 13 Kozmetik toksikolojisi

  Resim

  DERS SUNUMLARI


BIY 773 SUCUL HAYVAN DENEYLERİ(Yüksek Lisans Seçmeli)

 • Resim
  Ders amacı

  Sucul hayvan deneyleri için gerekli temel bilgilerin kazandırmak. Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler: Sucul hayvan deneyleri yapabilme, LC50 ve Birikim deney tasarımı, uygulaması ve deney sonrası hesaplama yapılabilmesi 

  DERS NOTLARI
  Dersin Öğrenme Çıktıları
  1- Sucul hayvan deneyler tasarımı yapar. 
  2-Sucul hayvanları biyolojisi bilir. 
  3-Temel hayvan deneyleri etik kurallarını uygular 
  4-LC50 deney tasarı ve analiz yapar 
  5-EOCD protokollerini uygular.  
  6-EPA yazılımları kullanır. 
  Dersin İçeriği  
  DERS AKIŞI
  Hafta Konular  
  1 Hayvan deneyleri temel etik ve yaklaşımlar.   
  2 Sucul hayvanların temel deney düzenekleri ve yöntemler, uygun sucul canlı seçimi, model hayvan kavramı.   
  3 Deney hayvanı olarak balık yetiştirilmesi, sıcak ve soğuk suda yaşayan balıkların özellikleri yaşam şartları, bakımları, alabalık ve sazan yetişme ve bakımı   
  4 Temel balık anatomisi, morfolojisi, balık dokularının nasıl alınacağı, balık diseksiyonu, ne şekilde korunacağı, balık dokularında yapılacak temel histolojik yöntemler   
  5 Balık deneyleri yöntemleri, deney tasarımı, LC50 deneyleri, temel protokoller, EOCD protokolleri,   
  6 Balıklardan sonra en sık kullanılan sucul deney hayvanları olan omurgasızlar ve özellikleri deney sistemleri    
  7 Balıklarda kullanılan anestezik maddeler kullanım şekilleri ve miktarları,    
  8 Kimyasal olmayan anestezi yöntemleri avantajları dezavantajları    
  9 Akvaryum, tasarım ve özelikleri, akvaryum odası teknikleri   
  10 Sucul hayvan deneylerinde veri analizi yöntemleri,    
  11 Propit analizi Doz ve süre arasındaki farklar    
  12 EPA yazılımları  

  1.Ders Powerpoint Sunumu(ingilizce)
  2.Ders Powerpoint Sunumu(ingilizce)
  3.Ders Powerpoint Sunumu(ingilizce)
  4
  .Ders Powerpoint Sunumu(ingilizce)
  5.Ders Powerpoint Sunumu(ingilizce)
  6.Ders Powerpoint Sunumu(ingilizce)
  7.Ders Powerpoint Sunumu(Türkçe)
  8.Ders Powerpoint Sunumu(Türkçe)
  9.Ders Powerpoint Sunumu(Türkçe)
  10.Ders Powerpoint Sunumu(Türkçe)
  3.Ders için excel dosyasıBIY 844 EKOFİZYOLOJİ(Doktora Seçemeli Dersi)

 • Resim

  BIY 844 EKOFİZYOLOJİ(Doktora Seçemeli Dersi)

  Dersin Amacı
  Toksik maddelerin ekosistemde etkilerin öğrenilmesi toksik madde mekanizmaların kavranması, örnekler ile toksik maddelerin etki mekanizmaların öğrenilmesi.
  oksik madde tanım yapısının, ekosistem etkisi ile bireydeki etki mekanizmaları kavranması.

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  1-Ekofizyoloji amacını kavrar ve çalışma alanlarını öğrenir
  2-Ekofizyoloji yaklaşımla fizyolojik ve ekolojik kavramlar
  3-Temel molekül suyun fizyolojik ve ekolojik önemi kavrar

  Dersin İçeriği

  Toksik maddelerin yapı ve özelikleri ve Ekosistemde etkisi toksik maddelerin etki mekanizması
  Dersin Öğrenme Çıktıları

  1- Ekosistem kavramı ve ekosistemin temel prensiplerini öğrenir
  2- Kimyasal çevrenin biyolojik kontrolünü algılar
  3- Doğada üretim ve ayrışmanın nasıl gerçekleştiğini ayırt eder
  4-Ekolojik sistemde enerji kavramı ve enerji prensiplerini yorumlar (enerji çevresi, üretim kavramı, besin zinciri ve beslenme düzeyleri, ekolojik piramitler)
  5- Karasal çevre, biyocoğrafik bölgeleri tanımlar
  6- Karasal komünitelerin genel yapısı, toprak ve vejetasyon tiplerini analiz eder
  7- Büyük karasal kommüniteler, biomlar’ı geneller

  Dersin İçeriği
  Ekosistem kavramı ve ekosistemin temel prensipleri,Kimyasal çevrenin biyolojik kontrolü,doğada üretim ve ayrışmanın gerçekleşmesi,Ekolojik sistemde enerji kavramı ve enerji prensipleri,Karasal çevre, biyocoğrafik bölgeler,Karasal komünitelerin genel yapısı, toprak ve vejetasyon tipleri,Büyük karasal kommüniteler, biomlar.
  Resim

  2017 Sunumları:
  1.Ders sunumu
  2.Ders sunumu
  2019 sunumları
  1.Ders sunumları
  2.Ders sunumları
  3.Ders sunumları
  4.Ders sunumları
  5.Ders sunumları
  6.Ders sunumları
  7.Ders sunumları
  8.Ders sunumları
  9.Ders sunumları

BYL 302 HAYVAN FİZYOLOJİSİ

BYL 302 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABORATUVAR

BYL 434 İÇSULAR ZOOBENTOZU

BYL 453 TEMEL BİLİMLERDE GİRİŞİMCİLİK ve FİKRİ HAKLAR

BYL 522 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Resim


  2022-2023 Güz dönemi Üniversite Ortak Fakülte Ortak Dersi  BYL522 Çevresel Sürdürülebilirlik her çarşanba günü 13:30 Biyoloji Bölümünde MB2 Dersliğin yüz yüze eğitimle yapılacaktır.  • Alan Dışı Seçmeli Ders Güz- Bahar dönemi açılmaktadır.
  • Derse devam ZORUMLUDUR.
  • Ders içeriği dinamik olarak değişmektedir.
  • DERS SAATİ: Çarşanba saat 13:30
  • Ders içinde Islak imzalı ve elektronik yoklama yapılmaktadır.
  • İletişim için email yazarken Adınız, soyadınız Bölümünüz ve HANGİ DERS İÇİN ileşim kurduğnuz mutlaka belirtin.
  •  İletişim için email: uguner@trakya.edu.tr

      Lütfen devamsızlık yapmayın.......

  Ders için Videolar


  Resim

  Ders sunumları

  E mail için uguner@trakya.edu.tr

» Duyurular

18 Eylül 2022 » 2022-2023 1-Güz Üniversite Ortak Fakülte Ortak BYL522 Çevresel Sürdürülebilirlik Dersi alan Öğrencilerin Dikkatine

24 Şubat 2021 » TÜBİTAK 4004 Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi Projesi TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu işbirliğiyle yürütülen ‘’Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi’’ projesi

24 Şubat 2021 » 4004 doğa eğitimi web sitesi

24 Şubat 2021 » TÜSAT

15 Eylül 2020 » 2020-2021 Güz dönemi Sekron Uzaktan eğitim Dersi alan TÜM öğrencilerin dikkatine

23 Mart 2020 » D İ K K A T ! Tüm Ders içerikleri eders.trakya.edu.tr üzerine yüklenmiştir.

21 Şubat 2020 » 4 Mart 2020 BYL 522 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK dersi Panel olarak yapılacaktır.

31 Ocak 2020 » Dikkat İLK HAFTA TÜM DERSLER YAPILACAKTIR

25 Ekim 2019 » 1 Kasım 2019 Cuma Günü BYL 522 Çevresel Sürdürülebilirlik ders yapılmayacaktır.

12 Şubat 2019 » 2019 Fizyoloji Ders Notları ve Sunumlarıı

14 Mart 2017 » Tehlikeli Deniz Canlıları

07 Şubat 2017 »  İçsular Zoobantozu Ders Notları

03 Mayıs 2016 » Ekotoksikolojide Davranıış Değişimi

07 Mart 2016 » Hayvan Fizyolojisi Ders ve Laboratuvar Sunumları

16 Haziran 2015 » Doğa Eğitimi Arazi notları

18 Aralık 2013 » Biyokimya Laboratuvarı Notları