» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • T. DOGAN, K. A. UYSAL, The effects of globalization functions on feature weighting for text classification, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya-TÜRKIYE
  • T. DOGAN, K. A. UYSAL, Tıbbi Metin Dokümanlarının Sınıflandırılmasında Terim Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Başarımlarının Kıyaslanması, 6. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU (ISITES 2018), ANTALYA-TÜRKİYE

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • T. DOGAN, K. A. UYSAL, The impact of feature selection on urban land cover classification, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS IN ENGINEERING, vol. 6, no. 1, pp. 59-64, 3, 2018