» Biyografi

1983 yılında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Uzunköprü de tamamladı.  2007 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.  Yeni Türk Ticaret Kanununda İşlem Denetimi ve Uygulaması isimli yüksek lisans tezi ile Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalından 2009 yılında mezun oldu, aynı yıl Havsa Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programına öğretim görevlisi olarak atanmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Bağımsız Denetimde Görüş ve Görüşü Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma isimli tezi ile 2020 yılında İşletme alanında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 
Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gilanlı Elif, Tolga Erdoğan: The Effect of Corporate Social Responsibility Perception on Brand Image, Brand Trust and Brand Loyalty (Haziran 2022)
 • Erdoğan Tolga, Peyami Çarıkçıoğlu: IAASB Denetim Raporu Projesi ve Yeni Denetim Raporu: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerin Denetim Raporları Üzerine Bir Araştırma (Aralık 2021)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çalıyurt Kıymet, Tolga Erdoğan; Forensic Accountant and Application in New Trade Code Draft, 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, June, 9-14, 2010, Buyukada, Isyanbul (Haziran 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Erdoğan Tolga,Türkiye'de ki Önemli Kadın Muhasebe Profesörlerinin Profillerinin İncelenmesi, 5. Kadın ve İş Dünyası Konferansı, 8-10 Ekim 2014, Belgrad (Ekim 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Her Yönüyle Havsa - Mükelleflerin Vergi Uygulamaları Karşısındaki Davranışları: Havsa İlçesi Örneği (Kasım 2022)
 • Erdoğan Tolga, Peyami Çarıkçıoğlu: Bağımsız Denetimde Görüş ve Görüşü Etkileyen Unsurlar (Ağustos 2022)
 • Erdoğan Tolga: Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda İşlem Denetçisi ve Uygulaması (Ağustos 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Erdoğan Tolga, Sinan Ünsar, Necdet Süt: Stresin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri : Bir Araştırma, Süleymen Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C.14, S.2, s.447-461, 2009 (Aralık 2009)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Erdoğan Tolga, Kıymet Çalıyurt: Yeni Türk Ticaret Kanununda Denetim Komitesinin Kurumsal Yönetim Açısından Değerlendirilmesi, 5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 23-26 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne (Eylül 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Erdoğan Tolga: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları, 1. Ulusal ve Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 11-13 Haziran 2009, Trakya Üniversitesi, Edirne (Haziran 2009)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Editörlük / Yayınlama

 • II. ULUSLARARASI EDİRNE KIRMIZI SEMPOZYUMU "Bitkilerden Elde Edilen Doğal Renklendiriciler" (Şubat 2024)
 • Her Yönüyle Havsa (Kitap Editörlüğü) (Kasım 2022)
 • Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi (Kasım 2022)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Her Yönüyle Lalapaşa, Meriç ve Süloğlu Sempozyumu
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : Havsa Meslek Yüksekokulu

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

2. Uluslararası Edirne Kırmızısı Sempozyumu
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : Havsa Meslek Yüksekokulu

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Her Yönüyle Havsa Sempozyumu
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : Havsa Meslek Yüksekokulu

» Verdiği Dersler

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Finansal Yönetim

Genel Muhasebe

İç Denetim

Muhasebe 1

Muhasebe 2

Muhasebe Denetimi

Türkiye Muhasebe Standartları