» Biyografi

1983 yılında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğdu. İlkokulu Uzunköprü Şinasi İlkokulunda, ortaokulu Gazi Turhan Bey ortaokulunda, lise eğitimi Uzunköprü Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesinde tamamladı. 2007 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.  Yeni Türk Ticaret Kanununda İşlem Denetimi ve Uygulaması isimli yüksek lisans tezi ile Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalından 2009 yılında mezun oldu, aynı yıl Havsa Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programına öğretim görevlisi olarak atanmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Bağımsız Denetimde Görüş ve Görüşü Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma isimli tezi ile 2020 yılında İşletme alanında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 
Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Çalıyurt Kıymet, Tolga Erdoğan; Forensic Accountant and Application in New Trade Code Draft, 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, June, 9-14, 2010, Buyukada, Isyanbul (Haziran 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

  • Erdoğan Tolga,Türkiye'de ki Önemli Kadın Muhasebe Profesörlerinin Profillerinin İncelenmesi, 5. Kadın ve İş Dünyası Konferansı, 8-10 Ekim 2014, Belgrad (Ekim 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Erdoğan Tolga, Sinan Ünsar, Necdet Süt: Stresin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri : Bir Araştırma, Süleymen Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C.14, S.2, s.447-461, 2009

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Erdoğan Tolga, Kıymet Çalıyurt: Yeni Türk Ticaret Kanununda Denetim Komitesinin Kurumsal Yönetim Açısından Değerlendirilmesi, 5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 23-26 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi, Edirne (Eylül 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Erdogan Tolga: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları, 1. Ulusal ve Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 11-13 Haziran 2009, Trakya Üniversitesi, Edirne (Haziran 2009)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

  • Türkiye İç Denetim Enstitüsü

» Verdiği Dersler

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Finansal Yönetim

Genel Muhasebe

İç Denetim

Muhasebe 1

Muhasebe 2

Muhasebe Denetimi

Türkiye Muhasebe Standartları