» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Selim YEŞİLTAŞ & Tolga ERDEM, "Vişegrad Grubu Üzerine Bir Analiz: Oluşumu, İşleyişi, Etkileri ve Sorunlar", Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS), Cilt 18, Sayı 40, Ağustos 2021, ss. 2961-2998. (Ağustos 2021)
 • Tolga ERDEM & Armağan ÖRKİ, "Uluslararası İlişkilerde Klasik Askeri Güç Anlayışının Evrimi: Dış Uzay Sahası", İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2019, ss. 12-28. (Nisan 2019)
  1
  ATIF
 • Tolga ERDEM, "Uluslararası İlişkilerde Yeni Perspektif: Astropolitiğe Giriş", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2018, ss. 431-446. (Haziran 2018)
  3
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tolga ERDEM, "Balkanlarda Siber Güvenlik: Politikalar ve Stratejiler Üzerine Bir Değerlendirme", Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları I, Editör: Ali HÜSEYİNOĞLU, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1. Baskı, Edirne 2021, ss. 29-56. (Aralık 2021)
 • Tolga ERDEM, "Avrupa Birliği'nin Siber Güvenlik Politikaları", Avrupa Birliği Üzerine Tartışmalar: Ekonomi Çevre Teknoloji, Editörler: Filiz CİCİOĞLU & Hacı Mehmet BOYRAZ, Aktif Yayınevi, 1. Basım, İstanbul 2021, ss. 79-95. (Aralık 2021)
 • Tolga ERDEM, "Dış Uzay Sahasının Silahlandırılmasının Uluslararası Güvenliğe Yansımaları", 21. Yüzyılda Bölgesel Sorunlar, Editörler: Onur LİMON, Ümran GÜNEŞ & Servet KARAGÖZ, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Basım, Ankara 2021, ss. 877-895. (Aralık 2021)
 • Tolga ERDEM & Cengiz ÖZBEK, "Yapay Zeka Teknolojilerinin Uluslararası Güvenliğe Etkileri ve Yansımaları", Güvenliğin Değişen Yüzü: Temel Yaklaşımlardan Güncel Uygulamalara, Editörler: Sibel TURAN & Tolga ERDEM, 1. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2021, ss. 147-180. (Aralık 2021)
 • Tolga ERDEM, "Cyber International Politics in Digital Age: Cyber Terrorism vs. Cyber Diplomacy", Security In Contemporary World: Theories and Issues, Editors: Sibel TURAN & Latif PINAR, Siyasal Kitabevi, Ankara 2019, ISBN NO: 978-605-7877-41-3, pp. 165-182. (Aralık 2019)
  1
  ATIF
 • Tolga ERDEM, "Myanmar/Burma'da Barış İnşa Süreci Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Editörler: Sibel TURAN & Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU, Transnational Press London, Londra 2018, ss. 19-46. (Ocak 2018)
  1
  ATIF
 • Tolga ERDEM, Avrupalılaşmanın Türkiye - AB İlişkilerine Dini Kimlik Bağlamında Etkisi, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin 2017, ISBN: 978-620-2-02882-0. (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Emre KALAY, Tolga ERDEM & Emirhan KAYA, "The Geopolitics, History, and Culture of the Balkans", The Balkans, (ed.) Sibel Turan, Anadolu University, Eskişehir, Aralık 2020, E-ISBN: 678-675-06-4139-8. (Aralık 2020)

Editörlük / Yayınlama

 • Sibel TURAN & Tolga ERDEM (Editörler), Güvenliğin Değişen Yüzü: Temel Yaklaşımlardan Güncel Uygulamalara, 1. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2021, ISBN: 978-625-8443-17-2. (Aralık 2021)

» Verdiği Dersler

Uİ412 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri (2021-22 Bahar Dönemi)

Uİ421 Uluslararası Enerji Politikaları (2021-22 Güz Dönemi)

Uİ438 Dünya Çatışma Bölgeleri (2020-21 Bahar Dönemi)

Uİ438 Dünya Çatışma Bölgeleri (2021-22 Bahar Dönemi)