» Biyografi

Prof.Dr.İlhan TOKSÖZ

 

Edirne'de doğdu.İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk  Eğitim Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversite de Yüksek lisans  ve Doktorasını tamamladı. Spor Hukukunda  (2005-2006) Post Doktora yaptı.İlave olarak  Sağlık Yönetimi  eğitimi aldı.Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Kurucu Müdür (16  yıl )  ve Bölüm ve anabilim dalı  başkanlıkları ile Kırkpınar ve Değerleri Araştırma ve Uygulama merkezininin Kurucu Müdürlüğü ve tamamlanmış 32 adet Lisansüstü Tez Danışmanlığı yaptı. 2011 yılında Doçent  oldu. BJK’nde sporcu olarak görev yaptı.Trakya Üniversitesi Senatosunda  Senatör; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Spor Bakanlığına bağlı federasyonlarda ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Balkan Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurullarında üyelik, ayrıca uluslararası (Yurt dışı) üniversitelerde de danışmanlık, Uluslararası  Kongre, Konferans ve Sempozyumlar ile toplantılarda başkanlık; Editör ve dergi  hakemlikleri ile organizasyonlarda yöneticilikler,   YÖKAK Sporak  alan  Akreditasyon Değerlendiricisi  olan  Toksöz, halen  spor yönetim bilimleri ana bilim dalında bölüm başkanı olarak  görevini sürdürmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

Telefon:0090284 2360436/127
Elektronik Posta:toksoz@trakya.edu.tr
Web:https://personel.trakya.edu.tr/toksoz/#.Xpr1uxY8WEc
Y
ök AkademikviewAuthor.jsp

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 8. Sınıf ve 9. Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimine Dersine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması (Aralık 2019)
 • Toksöz İ., ''Üste Çıktım Diye Sevinme ,Alta Düştüm Diye Yerinme''‘DON’T BE PLEASED IF YOU RISE ABOVE, DON’T FEEL SAD IF YOU FALL BELOW' UNESCO ,ICM NEWS , UNESCO World Heritage List Traditional Kirkpinar Oil Wrestling and Culture (Davetli Yazar) (Eylül 2018)
 • Aydemir N.,Toksöz İ.,Oğuzhan A.'Serbest zaman aktivitelerine yönelik tutumların incelenmesi: Edirne il merkezi örneği'Journal of Human Sciences,Vol 14,4 (Aralık 2017)
 • Canlı U.,Toksöz İ.,Özmutlu İ.'Basketbolcuların çoklu zeka alanları, sosyo-ekonomik düzeyleri ve becerilerinin değerlendirilmesi'Journal of Human Sciences Vol 14 S:4 https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/4861 (Aralık 2017)
 • Emine Asena Çoruh, İlhan Toksöz, Adil Oğuzhan ''Examination of Social Media Using Indivudials Recreation Tendencies'European Journal of Physical Education and Sport Science; Volume 1, Issue 3, 2016' (Ocak 2016)
 • Toksöz İ.,Doksat R.''Determination of Aerobic (max Vo2)Capacities of Male University Students (using indirect method)and Evuluation of The Results''SPORT AND HEALTH,2(3-4),35-41 (Aralık 2015)
 • SPOR ORGANIZASYONLARINDA GÖREV YAPAN BIREYLERIN ZAMAN YÖNETIMI, TUTUM ve BECERILERININ INCELENMESI ( 2015),Manas Social Studies,4(5)346-358 (Aralık 2015)
 • Sonal Ç.E,,Toksöz I,Bilen O.,''Evaluation of the Physical Characteristics and Motoric Test Results of (Male) University Students'' Procedia - Social and Behavioral Sciences 152 ( 2014 ) 1261 – 1266 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814054329 doi:10.1016/j.sbspro.2014.09.365 (Ekim 2014)
 • Kurt C..Toksöz İ., Dindar M.D.''The effects of two different whole-body vibration frequencies on isometric strength, anaerobic performance, and rating of perceived exertion',Journal of Physical Education and Sport (JPES) Vol 14 Issue 2, June 2014,'Art # 46, pp. 306 - 310 DOI:10.7752/jpes.2014.02046; http://www.efsupit.ro/images/stories/26._Art_46_pp.306_-_310.pdf (Temmuz 2014)
 • The effects of two different whole-body vibration frequencies on isometric strength, anaerobic performance, and rating of perceived exertion
 • Vardar E.,Vardar S.A.,,Toksöz i. Süt N..’’Egzersiz Bağımlılığı ve Psikopatolojik Özellikleri’’, Düşünen Adam . 2012; 25 (1) : 51-57 http://www.scopemed.org/?mno=17951 (Nisan 2012)
 • Exercise Dependence and Evaluations of Psychopathological Features
 • Toksöz İ., Kurt C., Ömürlü İ. K., Dindar M. D., Uluçay G., Ateş K.: “Performance Profiles Of National American Football Players Of Turkey” Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, 364-369pp., Vol. XI, Issue 2 Supplement, 2011, (Aralık 2011)
 • Toksöz İ., ‘’ Meeting Point of Western Thrace Turkish Community at Rhodope: SeçekYaylası Historical Secek Oil Wrestling Contests and Cultural Activities’’. International and Quarterly Journal of Cultural Studies ISSN 1300-3984 http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/91/16-.pdf (Kasım 2011)
 • Dindar M.D., Toksöz İ., Taşkın C., Uluçam E.: “Analysis Of The Serves In The Men’s Semi-final And Final Competitions Of Wimbledon Tennis Tournament” e-Journal of New World Sciences Academy, Vol.:6, Num.:3, Art.Num.:2B0079, ISSN: 1308-7312, 2011(the scientific article I published with my master student as consultant of him.) http://www.newwsa.com (Haziran 2011)
 • BATI TRAKYA TÜRK TOPLULUĞUNUN RODOPLARDAKİ BULUŞMA NOKTASI: SEÇEK YAYLASI TARİHİ SEÇEK YAĞLI GÜREŞLERİ VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ
 • Taşkın C., Toksöz İ., “An Analysis Of Explosive Qualities Of Male Students Who Took Badminton Courses”, T. Journal Sci : 11 (Aralık 2010)
 • Toksöz İ., "Biomechanical Approach to the Analysis of Some of the Techniques Performed in the Historical Kırkpınar", T. Journal Sci. :10(2),207-211 pp.,2009 (Aralık 2009)
 • BADMİNTON DERSİ ALAN ERKEK ÖĞRENCİLERİN PATLAYICI GÜÇ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 • Tarihi Kırkpınar’da Uygulanan Bazı Tekniklerin Analizine Biyomekanik Yaklaşım
 • BLOOD LIPOPROTEIN PROFILE CHANGES OF ELITE HANDBALL PLAYERS FOLLOWING THE SEASONAL PREPARATION PERIOD
 • Toksöz İ., ""Some Data Related to the Female Sportsmen Attended to The Smart Project of Turkey Handball Federation From East and South-East Anatolia Region", Exer. and Soci. Journal of Sports Science , Supp. Issue-ISSN1105-655x,306-307.,2003 (Mayıs 2003)
 • Çakıroğlu M., Toksöz İ., Cigalı B., Uluçam E., "Futbolcularda Alt Ekstremite ROM Değerleri'' Balkan Med J 2001; 18: 301-307, http://www.balkanmedicaljournal.org/eng/arama/yazar/3236/Authors (Nisan 2001)
 • Taskınalp O.Yaprak M.Toksöz İ.,Erkek Futbolcuların Bazı Antropometrik Özellikleri,Balkan Med J 1995; 12: 45-48 http://www.balkanmedicaljournal.org/eng/arama/yazar/3236/Authors (Nisan 1995)
 • Yaprak M., Taşkınalp O., Toksöz İ .'' Futbolcularda Ekstremite Çevreleri, Deri Kıvrım Kalınlıkları ve El ve Ayak Tercihler''iBalkan Med J 1995; 12: 49-50 http://www.balkanmedicaljournal.org/eng/arama/yazar/3236/Authors (Nisan 1995)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Spor Bilimlerinin Uluslararası Organizasyon Deneyimlerinin Yönetim Fonksiyonları Açısından Değerlendirilmesi 'Çağrılı Konuşma' (Haziran 2020)
 • Deniz M.O.-Toksöz İ.A Review of the Attitudes of the Academic and Administrative Personnel Employed in a Foundation University to Time Management https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/57138651/erpa-2018-e-book-of-proceedings.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538568576&Signature=ch2Owl%2BwgY8CrwgOuEWYzuPdbPs%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDeveci_I._and_Aydin_F._2018_._Fen_Biliml.pdf#page=505 (Temmuz 2018)
 • Can sport be regarded as a key role on building the peace in the Balkans? 22-24 Mayıs Ohri /Kuzey Makedonya (Mayıs 2015)
 • Dinçer, T. Toksöz, İ. Dinçer, H. Süt,N., Can S.''The Evalution of Turkish Physical Education Teachers Leadership Behaviours'' International Balkan Symposium in Sport Sciences IBSSS2013 (Mayıs 2013)
 • Öztürk M., Toksöz İ., Kurt C., “Determination of Lactate levels of the teams participated in Edirne Adult-Male Handball League before and after the competitions and the effect of Acute Massage Application on Lactate Elimination”, 11th International Congress of Sport Sciences, 10-12 November 2010, ANTALYA (Kasım 2010)
 • Bostancı M., Toksöz İ.,: “Body-fat rates of some orta büyük boy (size) sportsmen who joined at Historical Kırkpınar Wrestling Contests” International 5th Historical Kırkpınar Symposium, ISBN: 978-975-374-099-9, Edirne, TÜRKİYE,2009. http://193.255.140.18/yordamaays/yordam.htm (Haziran 2009)
 • Vardar, S. A., Vardar E. , Toksoz I., Sut N . “Physiological features of exercise dependent subjects,” 5th European Sports Medicine Congress Medicina Sportiva Bohemica and Slovacia, Vol 16, No 3, pp A105-106, Prague, CZECH REPUBLIC, 2007 (Ekim 2007)
 • Yorulmaz H.,Toksöz İ., ''A comparison of some physical and bio-motor features of the students attending to Trakya University Kırkpınar Physical Education and Sports Program’’ ICHPER-SD World Congress İstanbul ,TÜRKİYE,2005 (Haziran 2005)
 • Çakıroğlu M., Kızılet A., Erdem K., Atmaca Ö., Toksöz İ., Canikli A.: “an analysis of successful attack organisation of Greek National Football Team, the championship of EURO 2004” 10. ICHPER-SD Europe Congress and 8th International Congress of Sport Sciences, Antalya, TÜRKİYE (Ekim 2004)
 • Toksöz, İ.; Aydemir Y.: “The Data Including The Social And Economical Conditions Of The Wrestlers Who Participated In The 641st Historical Kırkpınar / Turkish Oil Wrestling Competitions in The Years 2002 Objectives” 7. International Congress of Sports Sciences. Mirage Park Resort Kemer- page number: 86 ANTALYA, 2002 (Ekim 2002)
 • Yayla E., Toksöz, İ., Agopyan A.: “A study of the effects of Flexibility Trainings in Rythmic Gymnastics on the Rythmic Gymnastics sportsmen aged 9-11” 3rd International Congress of Sport Sciences (Paper) v34, İSTANBUL ,2000 (Haziran 2000)
 • Toksöz, İ., Çakıroğlu M.: “Body fat percentages and some Physical Parameters of 52 wrestlers, 12 of whom candidates for major wrestling championship and others in mixed sizes who joined Historical Kırkpınar Oil Wrestling Contests in 1998” 5th International Congress of Sports Sciences,Hacettepe University, Book of Papers, page 270, ANKARA, 1998 (Temmuz 1998)
 • Yaprak M., Taşkınalp O., Cigalı B.S., Toksöz İ.: "Extremity Circumferences, Skinfolds and Hand and Foot Preferences In Football Players" 13th National Congress Of The Bulgarian Anatomical Society. 18-20 September, Varna, BULGARIA ,1997 (Eylül 1997)
 • Toksöz İ., Sarpyener K., Karamızrak O.: “An Investigation Of The Relationship Between The Preparation Period Trainings For The Season Of The Elite Handball Players And Lıpoproteın Parameters.” 4th International Congress on Physical Education and Sports, GREECE (Mayıs 1996)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • ''Ülkemiz ve Balkanlarda Yükseköğretim Sistemlerinin Bologna Sürecine Uyumlanma Kararı ve Sonuçları;Spor Yükseköğretimine Öz Bakış'' Davetli Konuşmacı.,2.Uluslararası Bilim ve Kültür Kongresi,Antalya/Türkiye (Ekim 2013)
 • Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Konferansı Açılış Konuşması 2013-2018 (Haziran 2013)
 • International Balkan Sport Sciences Simpozium IBSSS2013 Bilim ve Organizasyon Kurul Üyesi (Mayıs 2013)
 • Tafisa 2.Sport For all Congress Bilim Kurulu Üyesi (Ekim 2012)
 • ''Türkiye ve Yunanistan İlişkilerinde Spor ve Kültürünün Birlleştirici Rolü''Yakın Tarihten Günümüze Tarihsel İlişkiler Panelist Düzenleyen Türk-YunanDostluk Derneği,12 Nisan 2012 Gümülcine /Yunanistan (Nisan 2012)
 • 1.Adli Bilimler ve Spor Kongresi Bilim Kurulu Üyesi (Haziran 2009)
 • 2,3,4,5,6,7,8 Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyesi ve Başkanı (Mayıs 2006)
 • Toksöz İ., Çakıroğlu M., Demir A.,Çetinkaya S., Ayas S., Eytiş K.E., ‘’Some physical features of the sportsmen who joined at Historical Kırkpınar Wrestling Contests in 2000’’ 5th International Congress of Sports Sciences,Hacettepe University,3-5 November ,page 145 ANKARA, 2000 (Kasım 2000)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • EDİRNE KENTİNİN SOSYO DEMOGRAFİK ALIŞKANLIKLARINA BAKIŞ VE ÖNERİLER,Balkan Eğitim Araştırmaları,www.egitimfak.trakya.edu.tr (Eylül 2018)
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Liderlik Davranışlarının İncelenmesi ,Balkan Eğitim Araştırmaları Kitabı ,2017 www.egitimfak.trakya.edu.tr (Eylül 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Katılan Seyircilerin Yağlı Güreş Teknikleri ve Başpehlivanlar Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi (Yayına kabul edildi) (Eylül 2020)
 • Sağıroğlu İ.,Toksöz İ.,Dalip M.,Erdoğan M.''AEROBİK PERFORMANSIN, DOĞRUDAN VE DOLAYLI YÖNTEMLERLE, SAHA VE LABORATUVAR ORTAMINDA İNCELENMESİ''Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi,7(2)79-85 (Temmuz 2016)
 • Öztürk M., Toksöz İ., Kurt C., “Hentbol Oyuncularında Masaj Uygulamasının Laktat Eliminasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, The Journal of Physical Education and Sport, Volume 12(4), 21-27, (Kasım 2010)
 • Chasan K.,Toksözİ. Sut N.“ Physical Condition Evulation of Students Between 8-11 Years of Age by Eurofit Tests’’ The Journal of Sport Medicine, Volume:45(1),25-34,2010 (Ocak 2010)
 • Toksöz İ., Sarpyener K., Karamızrak S.O., “ Blood Lipoprotein Profile Changes Of Elite Handball Players Following The Seasonal Preparation Period’’ The Journal of Sport Medicine, Volume:43 S.113-120,2008 (Aralık 2008)
 • Kızılakşam E., Toksöz İ., Kurt C., Erdemir İ., "A comparison of Eurofit Test Battery Application Results of Female and Male Students aged 12-14 in terms of Physical Activity Level",The Journal of Performance , Volume 14 (3-4), 47-51 2008 (Nisan 2008)
 • Işık T., Özkol M. Z., Toksöz İ., “A comparison of Anaerobics Power and Capacities of Elite and Non-elite Basketball players”, The Journal of Performance , Volume 11(3), 13-20 , ISBN:1300-2791, 2005 (Nisan 2005)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Toksöz İ., Dindar M.D., Taşkın C., Arda N., Bostancı M., Öztürk M.,: “Introduction to the techniques applied in oil wrestling” International 2nd Historical Kırkpınar Symposium, ISBN: 978-975-374-074-6, Edirne, TÜRKİYE, 2006. http://193.255.140.18/yordamaays/yordam.htm (Haziran 2006)
 • Toksöz İ., Aydemir M., Taşkınalp O., Çakıroğlu M., "Determination of Socio-economic conditions of Kırkpınar Oil Wrestlers ", Book of Papers, 1st International Historical Kırkpınar Symposium, 127-136, EDİRNE,Türkiye http://193.255.140.18/yordamaays/yordam.htm (Mayıs 2005)
 • Demir A., Toksöz İ., Çakıroğlu M., Günaydın N., Çetinkaya S., Şuta C., “Measurement of Lactic Acid Levels of Football Players”, 2nd Football and Science Congress, s.24, İzmir, 16-18, (Ekim 2000)
 • Işık O., Toksöz İ., Çakıroğlu M., “Analysis of goals of 2000 European Football Championship”, 2nd Football and Science Congress, s.27, İzmir, 16-18, (Ekim 2000)
 • Doksat R., Toksöz İ., “Suggestions for Aerobics Capacity and Development of the students of Trakya University, 2nd National Congress of Sport Medicine, S.25-26, İZMİR, 2nd September, 1988 http://www.sporbilim.com/dosyalar/II_SHKson.pdf (Eylül 1988)
 • Doksat R., Toksöz İ., “Cardiorespiratory harmony values of male students aged 18-24 and Pre-postliminar rsults deal with various body measurements (A comparison of the results subject to endurance training program with B.E.D. Continuing Group), 2nd National Congress of Sport Medicine, 2nd September,1988 İZMİR s.26-27http://www.sporbilim.com/dosyalar/II_SHKson.pdf (Eylül 1988)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Yönetim ve Liderlik , Davetli Konuşmacı , İstanbul Haliç Üniversitesi Davetli Konuşmacı (Nisan 2018)
 • 2.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyesi (Kasım 2013)
 • 1.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bilim Kurulu Üyesi (Nisan 2011)
 • 1. Kırkpınar Sempozyumu Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyesi ve Başkanı (Mayıs 2005)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • EDİRNE (Bölüm Yazarlığı) T.C.Edirne Valiliği 978-605-149-441-8 (Mayıs 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • ISHPER-D (Haziran 2005)
 • Spor Bilimleri Derneği

Editörlük / Yayınlama

 • Sporda Kaygı, Saldırganlık ,Yaklaşma ve Uzaklaşma, Yazar: ARAZ YILDIRIM Gamze (Aralık 2019)
 • Tr. Un..Journal of Balkan Research Ins. (Ocak 2013)
 • The Online Journal of Recreaiton and Sport (Ocak 2012)
 • Toksöz İ. (Editor) International 6th Historical Kırkpınar Symposium, EDİRNE 06-07-08 May 2010 (Mayıs 2010)
 • Toksöz İ. (Editorship) Book of Papers, 5th International Historical Kırkpınar Symposium, ISBN: 978-975-374-099-9, Edirne Printing Press, EDİRNE, May 2009 http://193.255.140.18/yordamaays/yordam.htm please clink this link when you are on the page; please enter “Printed book” as printing type, language as”Turkish” and editor as “Toksöz”. When the scientific publishings come, click “details” and access to the all wanted data (1.2.3.4.5.symp.). (Mayıs 2009)
 • Toksöz İ., Aydemir M. (Editorship) Book of Papers, 4th International Historical Kırkpınar Symposium, ISBN: 978-975-374-095-1, Edirne Printing House, EDİRNE, July 2008 http://193.255.140.18/yordamaays/yordam.htm (Haziran 2008)
 • Toksöz İ., Aydemir M. (Editorship) Book of Papers, 3rd International Historical Kırkpınar Symposium,, ISBN: 978-975-374-074-6, Eser Printing House, EDİRNE, June 2007 http://193.255.140.18/yordamaays/yordam.htm (Haziran 2007)
 • Toksöz İ., Aydemir M. (Editorship) Book of Papers, 2nd International Historical Kırkpınar Symposium, ISBN: 978-975-374-074-6, Eser Printing House, EDİRNE, July 2006 http://193.255.140.18/yordamaays/yordam.htm (Haziran 2006)
 • Toksöz İ., Aydemir M. (Editorship) Book of Papers, 1st International Historical Kırkpınar Symposium,, ISBN: 975-374-069-7, Eser Printing House, EDİRNE, May 2005http://193.255.140.18/yordamaays/yordam.htm (Mayıs 2005)

Yapılan Hakemlikler

 • 2.Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi (Kasım 2013)
 • E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA)-SPORTS SCIENCES(2B) - 1308 7266 (Temmuz 2013)
 • Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Temmuz 2011)

Ödüller

 • Spor Bakanlığı Ünilig Türkiye Üniversiteler 3.lüğü (Mayıs 2013)
 • Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (Kasım 2011)
 • Edirne Valiliği Teşekkür Beratı (Temmuz 2011)
 • Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Teşekkür Beratı (Nisan 2011)
 • Edirne Valiliği (Temmuz 2010)

Sertifikalar

 • Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Sporak alan Akreditasyon Değerlendiricisi (Temmuz 2020)
 • Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Enstitüsü Spor Hukuku Sertifikasi 3 Dönem (Aralık 2006)
 • Antropometrik Ölçümler Kursu Sertifikası (Ekim 2002)
 • Eğitimcilerin Eğitimi (Ocak 2001)
 • Türkiye Judo Federasyonu Onur Belgesi (Haziran 1996)

Diğer

 • BALKANLARDA YÜKSEKÖĞRETİM ALANINA PERSPEKTİF YAKLAŞIM:MEVCUT DURUM;TESPİTLER VE ÖNERİLER (Temmuz 2020)
 • Yönetim ve Liderlik , Davetli Konuşmacı ,Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığı ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Başkanlığının Davetli Konuşmacı (Mayıs 2018)
 • (Yazar)Toksöz İ., Fotoğraflar:Fırat K.,Günalan B. “KÖKLÜ GELENEĞİN ŞEHRİ”, Skylife Magazine, Turkish Airlines, 323/86 (2010)http://www.turkishairlines.com/tr-TR/skylife/2010/haziran/makaleler/koklu-gelenegin-sehriedirne.aspxhttp://www.turkishairlines.com/tr-TR/skylife/2010/haziran/makaleler/koklu-gelenegin-sehriedirne.aspx (Haziran 2010)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP)

BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN ZAMAN YÖNETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Uluslararası » Diğer » Diğer (Başbakanlık - Tanıtma Fonu)

Balkan Spor Oyunları
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Uluslararası » Diğer » Diğer (TÜBAP)

BALKANLARDA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI: SPOR: BARIŞ VE YENİLEME Balkan Spor Bilimleri Kongresi ve 8.Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu
Proje Türü : Kültürel     Görev : Yürütücü     Kurum : Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

1 ADET ALTYAPI 3 ADET ARAŞTIRMA PROJESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

3 Adet Bilimsel Araştırma Projesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

1.Lisans Üstü Spor Yöneticiliği

10.Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

11.Yönetim Bilimi

2.Lisans Üstü : Spor Yönetiminde Uluslararası Karşılaştırmalar

3.Lisans üstü:Performans Testleri

4.Lisans Üstü.Sporda Toplam Kalite Yönetimi

5.Lisans Üstü:Uzmanlık Alan Dersi

6.Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje 1-2

7.Spor Psikolojisi

8.Antrenman Bilgisi 1-2

9.Spor Tarihi

Doktora Antrenman Periyotlaması Kuramı

Karşılaştırmalı Spor Yönetimi

Performans Değerlendirme ve Raporlandırma Teknikleri

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENGELLİ ÇALIŞMALARI (DR) IEC842 ENGELLİ SPORLARINDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON

» Duyurular

15 Ağustos 2013 » Sportif Performans ve Doping Sorunları

30 Mayıs 2013 » IINTERNATIONAL BALKAN SYMPOSIUM IN SPORT SCIENCES (IBSSS) http://bys.trakya.edu.tr/data/file.php?id=96138208