» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • a (Temmuz 2018)
 • a (Ağustos 2016)
 • a (Mart 2015)
 • a (Şubat 2015)
 • a (Mart 2014)
 • a (Nisan 2013)
 • a (Aralık 2011)
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a
 • a

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • a (Ekim 2022)
 • a (Mart 2022)
 • a (Eylül 2020)
 • a (Eylül 2020)
 • a (Aralık 2018)
 • a (Kasım 2018)
 • a (Mayıs 2018)
 • a (Kasım 2017)
 • a (Eylül 2017)
 • a (Temmuz 2016)
 • a (Ocak 2015)
 • a (Ocak 2015)
 • a (Ocak 2015)
 • a (Haziran 2014)
 • a (Mayıs 2014)
 • a (Temmuz 2013)
 • a (Temmuz 2013)
 • a (Aralık 2012)
 • a (Haziran 2011)
 • a

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • a (Eylül 2020)
 • a (Eylül 2020)
 • a (Kasım 2019)
 • AZ31 tip magnezyumun Ekstrüzyon sonrası iç yapı incelemesi (Ekim 2017)
 • Enjeksiyon yığma yönteminde helisel dişli formu eldesinin DEFORM3-D simülasyonu (Ekim 2017)
 • a (Kasım 2016)
 • a (Ağustos 2016)
 • a (Kasım 2015)
 • a (Kasım 2015)
 • a (Eylül 2015)
 • a (Eylül 2015)
 • a (Kasım 2013)
 • a (Haziran 2012)
 • a (Haziran 2012)
 • a (Kasım 2009)
 • a (Kasım 2009)
 • a (Kasım 2007)
 • a (Haziran 2007)
 • a (Kasım 2006)
 • Dişli Benzeri Parçaların Enjeksiyon Yığma Yöntemiyle Dövülmesinde Kuvvet ve Malzeme Akışının Simülasyonu (Eylül 2005)
 • a (Kasım 2004)
 • a (Kasım 2004)
 • a (Eylül 2002)
 • Enjeksiyon Yığma Yönteminde Sürtünme Faktörünün Üst Sınır Analizi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi (Eylül 2002)
 • Kapalı Kalıpla Dövmede Ön Şekillendirmenin Kuvvet ve Malzeme Akışına Etkileri (Eylül 1996)
 • a (Temmuz 1994)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • a (Haziran 2022)
 • T/M ile 6082 Alüminyumdan Hazırlanmış Biyetlerin Ekstrüzyonu (Mart 2018)
 • Ekstrüzyon Tipi Dövme Proseslerinde Farklı Kalıp Geometrilerinin Kuvvet ve Malzeme Akışına Etkisi (Haziran 2009)
 • Enjeksiyon Yığma Yönteminde Kuvvet ve Malzeme Akışına Deformasyon Bölgesi Boyut Oranının Etkileri (Haziran 2004)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ekstrüzyon Tipi Dövme Prosesi Üzerine Teorik Bir Çalışma (Kasım 2005)
 • Tüp Çekme Prosesinin Farklı Profilli Kalıp ve Malafalar için Genelleştirilmiş Modeli (Eylül 2003)
 • Enjeksiyon Yığma Yönteminde Kuvvet ve Malzeme Akışının Üst Sınır Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi (Mayıs 2002)
 • Tüp Sıvamada Kuvvet ve Malzeme Akışının ve Üretim Esnekliğinin İncelenmesi (Mayıs 2002)
 • Dişli Çarkların Enjeksiyon Yığma Yöntemiyle Dövülmesinde Kuvvet ve Malzeme Akışının İncelenmesi (Kasım 2001)
 • Dişli Pompa Dişli Taslakları Üretiminde Üretim Yöntemi Optimizasyonu (Nisan 2000)
 • Kapalı Kalıpla Dövmede Çapak Eşiği Formunun Malzeme Akışına Etkisi (Nisan 1995)

» Verdiği Dersler

İmalat Yöntemleri II

Koruyucu Metal Kaplamalar (YL)

Laboratuar I-II

Makine Mühendisliğine Giriş

Malzeme Bilimi

Metallerde Kütle Biçimlendirme I (YL)

Modern İmalat Yöntemleri

Mühendislik Malzemeleri

Proje I-II-III

Sac ve Kütle Kalıpçılığı

Teknik Çizim