» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Türkiye’deki Konservatuvarların Müfredatlarında Kullanılan Viyola Başlangıç Metotlarının İlköğretim 1. Sınıflara Uygulanmasında Oluşan Sorunlar'' (Haziran 2010)
  • “Paul Hindemith’in Müzik Stili'' (Haziran 2009)