» Biyografi

ÖNEMLİ BİLGİ: AŞAĞIDAKİ LİSTEDE YAYIMLAMIŞ OLDUĞUM KİTAPLARIN BAZILARINA ÜCRETSİZ PDF TAM METNİNE https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/yazar/agah-sinan-unsar/
İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞIP OKUYABİLİRSİNİZ. 

Agah Sinan Ünsar, 1.Murat Orta Okulu ve Edirne Lisesi'ndeki öğreniminin ardından 1986 yılında kazandığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  İş İdaresi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Askerlik görevini 1991-1992 yılları arasında  yedeksubay olarak tamamladı.

Ardından Trakya Üniversitesinin açmış olduğu memurluk sınavını kazandı. Trakya Üniversitesinde 1992-1998 yılları arasında memur olarak görev yaptı. 1998 yılında T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin  İşletme bölümü öğretim görevliliği sınavını  kazandı.1998-2004 yılları arasında fakültede Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1998 yılında başladığı  Doktora eğitimini 2003 yılında tamamladıktan sonra 2004 yılında  Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F.'nde  Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Fakültede 2004-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak dersler verdi. Ü.D.S. İngilizce dili notu 70 dir. 2010 yılında girdiği Doçentlik sınavında başarılı olarak  "Yönetim ve Organizasyon" bilim alanında Doçent ünvanı aldı.
2011 yılında Doçent kadrosuna atandı. 08.06.2015 Tarihinde İşletme Bölümü "Yönetim ve Organizasyon"  A.B.D. Profesör kadrosuna atanmıştır. Kendisi Fakültede 26 yıldır ders vermektedir. Halen İ.İ.B.F. işletme bölümünde öğretim üyeliği görevine devam etmekte olup, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde çeşitli dersler vermektedir.
Ünsar' ın ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış bir çok makalesi ve tebliği bulunmaktadır. Kendisi İşletme A.B.D.'na bağlı Yönetim ve Organizasyon bilim dalında yüksek lisans ve Doktora programlarının açılmasına ve öğrenci kabulüne katkı sağlamıştır. 
Yüksek lisans ve doktora eğitiminde bir çok öğrenciye tez danışmanlığı yapmıştır ve halen öğrencilere danışmanlık görevi devam etmektedir. Ünsar, evli ve 2 çocuk babasıdır. 

YAYINLANAN  KİTAPLARIM:
BU KİTAPLARIN BAZILARINI AŞAĞIDA DUYURULAR KISMINDA PDF OLARAK OKUYABİLİRSİNİZ

*12 Haziran 2014 tarihinde Almanya'da Springer Yayınevi tarafından  "Leadership and Communication"  başlıklı bilimsel araştırma kitabı yayınlanmıştır.  
web adresi: http://www.springer.com/gp/book/9783319052472
* Eylül 2015 tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Eylül 2016 Tarihinde "Dikiş Makinesi" başlıklı kişisel gelişim kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır. Kitabın 2. Baskısı Eylül 2017'de yayınlanmıştır.
* Aralık 2016 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Liderlik Üzerine Güncel Yazılar" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Eylül 2017 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Genel İşletme" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Kasım 2017 Tarihinde "Personel Güçlendirme ve Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel yaratıcılığa  Etkisi: Konu ile ilgili Bir Araştırma"  Başlıklı kitabı 3 yazarlı olarak ( Betül Balkan Akan, Sinan Ünsar ve Adil Oğuzhan) Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Ekim 2018 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Girişimcilik Üzerine Yazılar başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Temmuz 2019 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Organizasyonel Davranış" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Kasım 2019 Tarihinde Öğr. Gör. Yasin Akkuşla birlikte yazdığım "Toksik Liderlik" başlıklı bilimsel araştırma Kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Temmuz 2020 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Yönetimde Güncel Konular" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
Ağustos 2021 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Davranış Bilimleri" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
 * Haziran 2022 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Bilgi Yönetimi" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
 * Mayıs 2022 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Yönetim ve Organizasyon Bilimsel Araştırma Yazıları 1" başlıklı makale kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Eylül 2023 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "İnsan Kaynakları Yönetimi: Stratejik Açıdan Bir Bakış:" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Eylül 2023 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Yönetim ve Organizasyon Bilimsel Araştırma Yazıları 2" başlıklı makale kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.

English CV

Agah Sinan Ünsar graduated from Anadolu University Open Education Faculty Business Administration Department in 1990, which he earned in 1986, after his education at 1.Murat Secondary School and Edirne High School. He completed his military service as a reserve officer between 1991-1992.

Then he passed the civil service exam held by Trakya University. He worked as a civil servant at Trakya University between 1992 and 1998. In 1998, T.Ü. He passed the exam to become a lecturer in the Department of Business Administration of the Faculty of Economics and Administrative Sciences. He gave lectures as a lecturer at the faculty between 1998 and 2004.
After completing his PhD education, which he started at Istanbul University Social Sciences Institute in 1998, in 2003, he was appointed as an Assistant Professor at Trakya University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, in 2004. He taught at the faculty as an Assistant Professor between 2004 and 2010. U.D.S. The English language score is 70. He was successful in the Associate Professorship exam he took in 2010 and received the title of Associate Professor in the field of "Management and Organization".
He was appointed to the position of Associate Professor in 2011. Department of Business Administration "Management and Organization" on 08.06.2015. He was appointed to the position of professor. He has been teaching at the Faculty for 26 years. Currently I.I.B.F. He continues to work as a lecturer in the business administration department and teaches various courses in undergraduate, graduate and doctoral education.
Ünsar has many articles and communications published at national and international levels. He contributed to the opening and admission of students to master's and doctorate programs in the field of Management and Organization under the Department of Business Administration.
He has served as thesis advisor to many students during their master's and doctoral studies, and he still continues to advise students. Ünsar is married and has two children.

PUBLISHED BOOKS:

*On June 12, 2014, a scientific research book titled "Leadership and Communication" was published by Springer Publishing House in Germany.
web address: http://www.springer.com/gp/book/9783319052472
* His book titled "Human Resources Management and Contemporary Current Issues", which he edited, was published by Paradigm Akademi in September 2015.
* The personal development book titled "Sewing Machine" was published by Paradigm Akademi in September 2016. The 2nd Edition of the book was published in September 2017.
* His book titled "Current Articles on Leadership", which he edited, was published by Paradigm Akademi in December 2016.
* His book titled "General Business", which he edited, was published by Paradigm Akademi in September 2017.
* His book titled "The Effect of Personnel Empowerment and Organizational Learning on Organizational Creativity: A Research on the Subject" was published by Paradigma Academy with 3 authors (Betül Balkan Akan, Sinan Ünsar and Adil Oğuzhan) in November 2017.
* His book titled "Articles on Entrepreneurship", which he edited, was published by Paradigm Akademi in October 2018.
* His book titled "Organizational Behavior", which he edited, was published by Paradigm Akademi in July 2019.
* Lecturer in November 2019 See. The scientific research book titled "Toxic Leadership", which I wrote together with Yasin Akkuş, was published by Paradigm Academy.
* His book titled "Current Issues in Management", which he edited, was published by Paradigm Akademi in July 2020.
* His book titled "Behavioral Sciences", which he edited, was published by Paradigm Akademi in August 2021.
* His book titled "Information Management", which he edited, was published by Paradigm Akademi in June 2022.
* The article book titled "Management and Organization Scientific Research Articles 1", which he edited, was published by Paradigm Akademi in May 2022.
* His book titled "Human Resources Management: A Strategic Perspective:", which he edited, was published by Paradigm Akademi in September 2023.
* The article book titled "Management and Organization Scientific Research Articles 2", which he edited, was published by Paradigm Akademi in September 2023.


» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÖKGÖZ HAKAN, ÜNSAR AGAH SINAN, A Research on the Effect of Organizational Learning and Critical Thinking on Intrapreneurship, International Journal of Business and Economic Studies, vol. 5, no. 4, pp. 272-285, 2023
 • ÜNSAR SERAP,AKGÜN KOSTAK MELAHAT,YILMAZ SEVIL,ÖZDINÇ SEVGI,ÖZTÜRK SELDA,ÜNSAR AGAH SINAN, Problematic Internet Use and Stress Levels in Students of Healthand Social Sciences, International Journal of Caring Sciences, vol. 13, no. 1, pp. 438-447, 2020
 • BALKAN AKAN BETÜL,ÜNSAR AGAH SINAN, Karizmatik Liderlik Iletisim Becerilerinin Etik Davranislara Etkisi Üzerine Bilisim Sektöründe Bir Uygulama, Anemon Mus Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 7, no. 5, 2019
 • GÖKGÖZ HAKAN,ÜNSAR AGAH SINAN, Akademisyenlerin Örgütsel Özdeslesme ve Iskolizm Algilari Üzerine Bir Arastirma, Akademik Bakis Dergisi, no. 75, pp. 48-67, 2019
 • ORAN FEYZA ÇAGLA,ÜNSAR AGAH SINAN, Presenteeismin Ise Baglilik Açisindan Incelenmesi: Ögretmenler Üzerine Bir Arastirma, Uluslararasi Sosyal Arastirmalar Dergisi, vol. 11, no. 57, pp. 683-695, 2018
 • ÜNSAR AGAH SINAN,ÇETIN ONUR,MANKIN BANU,KIRAN AYTEN, ISYERINDE YASANAN ROMANTIK ILISKILERE ÜÇÜNCÜ KISILERIN TUTUMU: HIZMET SEKTÖRÜ ÜZERINE BIR ARASTIRMA, Uluslararasi Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2018
 • DINÇER DERYA,ÜNSAR AGAH SINAN,OGUZHAN ADIL, Isgörenlerin Algiladiklari Liderlik Tarzlarinin Örgütsel Degisim Ve Yaraticilik Üzerine Etkisi: Bir Alan Arastirmasi, Akademik bakis dergisi, no. 61, pp. 295-322, 2017
 • AYAN ALTAN,ÜNSAR AGAH SINAN,GÜLBAHAR KADIR, Çalisanlarin Iletisim Kaygilarinin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastirma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 16, no. 2, pp. 119-130, 2016
 • KOÇMAR SEMIH,ÜNSAR AGAH SINAN,OGUZHAN ADIL, Liderlik davranisi ve duygusal zeka iliskisi bir alan çalismasi, Akademik Bakis, no. 56, pp. 146-161, 2016
 • AYAN ALTAN,ÜNSAR AGAH SINAN,OGUZHAN ADIL, Liderlik Tarzlarinin Örgütsel Sessizlik ve Tükenmislik Düzeyi Üzerine Etkisi Bir Alan Arastirmasi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 505-536, 2016
 • AKAN BETÜL,ER ÜLKER FUNDA,ÜNSAR AGAH SINAN, The Effect Of Organizational Communication Towards Resistance To Change A Case Study In Banking Sector, Journal of Economics and Business, vol. 14, no. 1, pp. 53-67, 2016
 • BERIL SALTIK,ÜNSAR AGAH SINAN,OGUZHAN ADIL, Örgütsel Iletisimin Örgütsel Bagliliga Olan Etkisi Bir Alan Arastirmasi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, vol. 52, no. 600, pp. 47-58, 2015
 • ÜNSAR AGAH SINAN,SÜT NECDET, Occupational Accidents In The Energy Sector: Analysis Of Occupational Accidents That Occurred In Thermal And Hydroelectric Centrals Between 2002 And 2010 In Turkey., Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015
 • ENGIN GÖZDE,ÜNSAR AGAH SINAN,ERGIN DEMIRALI YASAR, DUYGUSAL TACIZIN ISTEN AYRILMA VE ÖRGÜTSEL BAGLILIGA OLAN ETKISI KONU ILE ILGILI BIR ARASTIRMA, Verimlilik Dergisi, no. 4, 2015
 • AYAN ALTAN,ÜNSAR AGAH SINAN, Olumsuz Degerlendirilmekten Korkma Düzeylerinin Belirlenmesi Bir Devlet Üniversitesi Ögrencileri Üzerine Arastirma, Manas Sosyal Arastirmalar Dergisi, vol. 4, no. 5, pp. 263-277, 2015
 • USTA ISIL,ÜNSAR AGAH SINAN, Examining Perception of Organizational Creativity in Turkish Public Organizations, International Journal of Business and Social Science, vol. 6, no. 10, pp. 227-236, 2015

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • BÖLÜR SEZEN,ÜNSAR AGAH SINAN, A General Evaluation of Prepared Graduate Thesis for Ethical Leadership, 1 st International Sustatinable Cooperative and Social Enteprise Conference 10 th International Confernece on Govarnance Faraud Ethics and Corporate Social Responsibility
 • ÜNSAR AGAH SINAN,FUNDA SELVI, A ve B Tipi Kisilik Özelliklerine Göre Çalisanlarin Intikam Niyeti veya Affetme Egilimi: Konuyla ilgili Bir Arastirma,, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series 13.. IBANESS Congress Series-Tekirdag / TURKEY
 • ÜNSAR AGAH SINAN,SELVI FUNDA, A ve B Tipi Kisilik Özelliklerine Göre Çalisanlarin Intikam Niyeti veya Affetme Egilimi: Konuyla Ilgili Bir Arastirma, XIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
 • koçmar semih,ÜNSAR AGAH SINAN,OGUZHAN ADIL, Örgütsel Kimlik Algisinin Örgütsel Muhalefet Ile Iliskisi Kisilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series 13.. IBANESS Congress Series-Tekirdag / TURKEY
 • DURGUT ALI IHSAN,TAN UGUR CAN,ÜNSAR AGAH SINAN, An Ethical Problem In The Personnel Selection Process And Terminal: Nepotism, 1 st International Sustatinable Cooperative and Social Enteprise Conference 10 th International Confernece on Govarnance Faraud Ethics and Corporate Social Responsibility,
 • BÖLÜR SEZEN,ÜNSAR AGAH SINAN, A Research Intended For Determining The Impact Of Perceived Leadership Behavior On Organizational Cynicism And Presenteeism, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series XI. IBANESS Congress Series-Tekirdag / TURKEY, pp. 783-790
 • SENER TUNA,YALÇI ELIF BETÜL,ÜNSAR AGAH SINAN, Is Etigi Kavraminin Stratejik Önemi Ve Iktisadi Isletmelerde Uygulanabilirligi, 4.International Symposium on New Trends in Social Science, 6-7 July 2018 Tallinn/Estonia, Tallinn-ESTONYA
 • SAKACI SEMRA,ÜNSAR AGAH SINAN,KOLDERE AKIN YASEMIN, Liderlik Davranislarinin Çatisma Yönetimi Üzerine Etkisi: Bir Alan Arastirmasi,, 7. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IBANESS Congress Series Tekirdag/ Turkey. 24-25 March 2018.
 • ÜNSAR AGAH SINAN,DINÇER DERYA, Örgütsel Sinizm Ve Sinizmi Önlemeye Yönelik Bir Model Önerisi,, , 8. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IBANESS Congress Series Plovdiv/Bulgaria
 • ÜNSAR AGAH SINAN,ORAN FEYZA ÇAGLA, Presenteeismin Ise Baglilik Açisindan Incelenmesi: Ögretmenler Üzerine Bir Arastirma, VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, pp. 40-46, Plovdiv-BULGARISTAN
 • TASKIN SIBEL,ÜNSAR AGAH SINAN,DEMIRALAY TÜLAY, Sosyo-Demografik Degiskenlerin Örgütsel Baglilik Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Arastirmasi, Uluslararasi Sosyal Arastirmalar Kongresi, pp. 187-201, usak-TÜRKIYE
 • akar necdet,ÜNSAR AGAH SINAN,TAS NIHAT,ÇETIN ONUR, Kisilik Profili ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yenilikçilige Etkisi: Kobi’ler Üzerinde AlanArastirmasi, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIII. IBANESS Congress Series-Edirne / Turkey, pp. 808-816, EDIRNE-TÜRKIYE
 • AKAR NECDET,ÜNSAR AGAH SINAN,TAS NIHAT,ÇETIN ONUR, Kisilik Profili ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yenilikçilige Etkisi: KOBI ler Üzerinde Alan Arastirmasi, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, pp. 808-816, Edirne-TÜRKIYE
 • ÜNSAR AGAH SINAN,YALÇI ELIF BETÜL, A ve B Tipi Kisilik Özelliklerinin Isi Erteleme Davranisina Etkisi, IBANESS Conference Series – Kirklareli/ Turkey, pp. 786-793, KIRKLARELI-TÜRKIYE
 • AGAH SINAN ÜNSAR, NECDET SÜT, Occupational Accidents In The Energy Sector Analysis of Occupaional Accidents That Occurred InThermal Centrals Between 2002 and 2010 In Turkey, ", 3rd International Conference on Leadership, Technology ans Innavation Management,, vol. 1, no. 1, pp. 409-418

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • KONAK AHMET, ÜNSAR AGAH SINAN, INSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI: STRATEJIK AÇIDAN BIR BAKIS, Paradigma Akademi Yayinlari, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • TEZEL ÖZGÜR, ÜNSAR AGAH SINAN, INSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI “Stratejik Açidan Bir Bakis”, Paradigma Akademi Yayinlari, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • TEZEL ÖZGÜR, ÜNSAR AGAH SINAN, YÖNETIM VE ORGANIZASYON BILIMSEL ARASTIRMA YAZILARI -II, Paradigma Akademi Yayinlari, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • KONAK AHMET, ÜNSAR AGAH SINAN, Integrity, Transparency and Corruption in Healthcare & Research on Health, Volume II, SPRINGER
 • AYDUG ÇAGLA, ÜNSAR AGAH SINAN, YÖNETIM VE ORGANIZASYON BILIMSEL ARASTIRMA YAZILARI -II , Paradigma Akademi Yayinlari, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • GARIP EMEL, ÜNSAR AGAH SINAN, Yönetim ve Organizasyon Bilimsel Arastirma Yazilari 1, PARADIGMA AKADEMI, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • ÖDEN EBRU, ÜNSAR AGAH SINAN, Yönetim ve Organizasyon Bilimsel Arastirma Yazilari 1, PARADIGMA AKADEMI, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • RENÇBER MUAMMER, ÜNSAR AGAH SINAN, Bilgi Yönetimi Kavramsal Bir Bakis Açisi, PARADIGMA AKADEMI, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • KONAK AHMET, ÜNSAR AGAH SINAN, Bilgi Yönetimi "Kavramsal Bir Bakis Açisi", PARADIGMA AKADEMI, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • KONAK AHMET, ÜNSAR AGAH SINAN, DAVRANIS BILIMLERI, PARADIGMA AKADEMI, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • KAYNARCALIDAN ARZU, ÜNSAR AGAH SINAN, DAVRANIS BILIMLERI, PARADIGMA AKADEMI, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • BÖLÜR SEZEN, ÜNSAR AGAH SINAN, NEGATIF YÖNLÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIS, EFE AKADEMI YAYINLARI, ISTANBUL-TÜRKIYE
 • AYDUG ÇAGLA, ÜNSAR AGAH SINAN, NEGATIF YÖNLÜ ÖRGÜTSSEL DAVRANIS, EFE AKADEMI YAYINLARI, ISTANBUL-TÜRKIYE
 • KAYNARCALIDAN ARZU, ÜNSAR AGAH SINAN, ISLETMELERDE DIJITAL YÖNETIM, GAZI KITAPEVI, ANKARA-TÜRKIYE
 • AYDUG ÇAGLA, ÜNSAR AGAH SINAN, NEGATIF YÖNLÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIS, EFEAKADEMI YAYINLARI
 • ORAN FEYZA ÇAGLA,ÜNSAR AGAH SINAN, New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Springer, SINGAPUR-SINGAPUR
 • ORAN FEYZA ÇAGLA, ÜNSAR AGAH SINAN, A Practical Research. New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume I,, SPRINGER
 • DURGUT ALI IHSAN,ÜNSAR AGAH SINAN, YÖNETIMDE GÜNCEL KONULAR, PARADIGMA AKADEMI
 • KOÇMAR SEMIH,ÜNSAR AGAH SINAN, YÖNETIMDE GÜNCEL KONULAR, PARADIGMA AKADEMI
 • TELLI EDA,ÜNSAR AGAH SINAN, Organizasyonel Davranis, Paradigma Akademi, Çanakkale-TÜRKIYE
 • AKKUS YASIN, ÜNSAR AGAH SINAN, Toksik Liderlik- Güvenlik Sektöründe Bir Arastirma, Paradigma Akademi Yayinlari, Çanakkale-TÜRKIYE
 • BALKAN AKAN BETÜL,ÜNSAR AGAH SINAN, Girisimcilik Üzerine Yazilar, Paradigma Akademi, Istanbul-TÜRKIYE
 • ÜNSAR AGAH SINAN,ORAN FEYZA ÇAGLA, Liderlik Üzerine Güncel Yazilar, Paradigma Akademi, Çanakkale-TÜRKIYE
 • GÖKGÖZ HAKAN,ÜNSAR AGAH SINAN, Is Sagligi ve Güvenligi Yönetimi, Nobel Akademik Yayincilik
 • ÜNSAR AGAH SINAN, Leadership and Communication A Case from Glass Textile and Apparel Sector in Turkey, SPRINGER

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KEKLICEK IBRAHIM, ÜNSAR AGAH SINAN, Üniversite Düzeyinde Ögrenim Gören Ögrencilerin Engelli Bireylere Yönelik Tutumlarinin Incelemesi: Saglik Alaninda Egitim Görmenin Pozitif Bir Etkisi Var midir? Bir Gözlemsel Çalisma, Izmir Katip Çelebi üniversitesi Saglik Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol. 6, no. 3, pp. 149-157, 2021
 • RENÇBER MUAMMER, ÜNSAR AGAH SINAN, OGUZHAN ADIL, LISANS VE ÖN LISANS ÖGRENCILERININ GIRISIMCILIK EGILIMI VE ETIK DEGERLERE BAKIS AÇISI: TRAKYA ÜNIVERSITESI ÖRNEGI, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 23, no. 2, pp. 707-734, 2021
 • BALKAN AKAN BETÜL,ÜNSAR AGAH SINAN, Karizmatik Liderlik Iletisim Becerilerinin Etik Davranislara Etkisi Üzerine Bilisim Sektöründe Bir Uygulama, Anemon Mus Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 7, no. 5, pp. 83-93, 2019
 • YILMAZ FATMA,ÜNSAR AGAH SINAN, Ögretim Elemanlarinin Etik Degerlerinin Belirlenmesine Yönelik Ögrenci Algisi, Adiyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no. 33, pp. 105-124, 2019
 • AYAN ALTAN, ÜNSAR AGAH SINAN, DEMIR FERHAN, Isgörenlerin Demografik Özelliklerine Göre Insan Kaynaklari Yönetimi Fonksiyonlari Algilarinin Belirlenmesi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol. 21, no. 1, 2019
 • ALPERTONGA HÜSNIYE,ÜNSAR AGAH SINAN,KOLDERE AKIN YASEMIN, Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu Ögrencilerinin Kaygi ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Arastirmasi, Selçuk Üniversitesi IIBF Sosyal ve Ekonomik Arastirmalar Dergisi, no. 32, pp. 71-83, 2016
 • AYAN ALTAN,ÜNSAR AGAH SINAN,GÜNER KAHRAMAN, The Perspectivity of Leader Reward Punishment Behavior and The Effect of Demographic Characteristics of Employees on Turnover Intentions, Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol. 6, no. 12, pp. 122-143, 2015
 • DINÇER DERYA,ÜNSAR AGAH SINAN, Türk Üniversitelerinde Insan Kaynaklari Yönetimi Egitimi Genel Bir Degerlendirme, VERIMLILIK DERGISI, pp. 109-121, 2015
 • AKCAN GÖKSU, ÜNSAR AGAH SINAN, KÜÇÜKKANCABAS SELIN, LIDERLIK DAVRANISLARININ ÇALISANLARIN STRES DÜZEYLERINE ETKISI: BIR ALAN ARASTIRMASI, SOSYAL EKONOMIK ARASTIRMALAR DERGISI, vol. 14, no. 27, 2014
 • ÜNSAR AGAH SINAN,DINÇER DERYA, Duygusal Zekanin Isten Ayrilma Egilimine Etkisi: Bir Alan Arastirmasi”, YALOVA ÜNIVERSITESI SB DERGISI, 2014

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Hakan GÖKGÖZ "Örgütsel Öğrenme ve Eleştirel Düşünmenin Örgüt İçi girişimciliğe Etkisi" (Ekim 2021)
 • Semih KOÇMAR, Örgütsel kimlik algısının Örgütsel muhalefet ile ilişkisi; kişilik özelliklerinin Düzenleyici rolü (Haziran 2019)
 • Feyza Çağla ORAN, Liderlik Davranışlarının Örgütsel Güven ve Etik Dışı Davranışların İfşasına (Whistblowing) Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma (Temmuz 2018)
 • Akan B. "Personel Güçlendirme ve Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Konu ile İlgili Bir Araştırma" (Mayıs 2017)
 • Usta I., Liderlik Davranışının Çalışanların Öznel İyi Oluşları ve İşe Yabancılaşmaya Etkisi: Bir Alan Araştırması (Mayıs 2016)
 • Engin E., İşgörenlerin Örgütsel Destek Algılamalarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Sanayi ve Hizmet Sektörlerine Yönelik Bir Alan Araştırması (Aralık 2015)
 • Ayan A., "Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması", T.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Aralık 2013)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Ayan, Ethem Erdem. Kobi’lerde İçgirişimciliğin İnovasyon Faaliyetlerine Etkisinde İnsan Kaynakları Eğitiminin Aracılık Rolü. T.Ü.SBE Girişimcilik ABD (Temmuz 2023)
 • Ayoğlu, Ayşe Nur. Öğrenen örgüt ve bilgi yönetimi etkileşiminde entelektüel sermayenin aracı rolü. (T.Ü.SBE Yönetim ve Organizasyon BD) (Nisan 2023)
 • Öğüt G.N. Sağlık Personellerinde Sosyal Zekâ Ve Duygusal Zekânın İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kullanımına Etkisi: Kamu Hastanesi Örneği. T.Ü.SBE (Mart 2023)
 • Aylanç Mihriban. Psikolojik sermayenin örgütsel intikama etkisinde liderlik tarzlarının aracılık rolü. T.Ü.SBE (Aralık 2022)
 • Filiz Safiye Nur. Entelektüel sermaye ve yetenek yönetiminin kariyer yönetimi üzerine etkisi: Sosyo-demografik değişkenlerin aracı rolü. T.Ü.SBE (Aralık 2022)
 • Ayduğ Çağla, İşgücü farklılıklarının kariyer yönetimine etkisinde etik değerlerin aracı rolü T.Ü.SBE (Aralık 2022)
 • Çamur Özlem, Covıd-19'un yerel yönetim çalışanlarının yaşam kalitelerine ve kaygı düzeylerine olan etkileri, Trakya Üniversitesi SBE (Aralık 2022)
 • Keklicek, İbrahim. Sağlık profesyonellerinin psikolojik sermaye düzeylerinin merhamet yorgunluğu üzerindeki etkisi : Kamu hastanesi örneği (Trakya Üniversitesi S.B.E. Sağlık Yönetimi tezli yüksek lisans) (Haziran 2022)
 • Özçetin Özge, Sağlık çalışanlarının duygusal emek davranışlarının öznel iyi oluşlarına etkisi : Edirne Devlet Hastanesi örneği (T.Ü.SBE Sağlık Yönetimi ABD) (Kasım 2021)
 • Başargan Özer, , Örgütsel destek ve tükenmişlik arasındaki ilişkide liderlik türlerinin aracılık rolü. T.Ü.SBE (Eylül 2021)
 • Konak Ahmet. Covid-19 sürecinde KOBİ'lerin karşılaştığı sorunlar ve çözümlerine yönelik bir model önerisi (Haziran 2021)
 • Özçetin Özge, Sağlık çalışanlarının duygusal emek davranışlarının öznel iyi oluşlarına etkisi: Edirne Devlet Hastanesi örneği. T.Ü.SBE (Mayıs 2021)
 • Garip Emel. Etik liderliğin işgörenler üzerindeki psikolojik güçlendirmeye etkisi: Sektörler arası bir araştırma (Ekim 2019)
 • Akın Burcu. Çalışma yaşamında liderlik davranışlarının motivasyon ve iş tatmini üzerine etkisi: Bir alan araştırması. T.Ü.SBE (Ağustos 2019)
 • Rençber Muammer. Lisans ve ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ve etik değerlere bakış açısı: Trakya Üniversitesi örneği.T.Ü.SBE (Temmuz 2019)
 • Islattı Merve. İş kazaları ve meslek hastalıklarının bazı değişkenler açısından analizi: Türkiye Cumhuriyeti örneği. T.Ü.SBE (Temmuz 2019)
 • Bölür Sezen. Algılanan liderlik davranışının örgütsel sinizm ve presenteizm üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. T.Ü.SBE (Nisan 2019)
 • Öztürk Merve. İnsan kaynakları yönetiminin hukuki boyutları: İş gören seçimi ve iş ilişkisinin sonlandırılması üzerine bir değerlendirme. T.Ü.SBE (Nisan 2019)
 • Nalbur Rukiye. Örgütsel iletişimin, örgütsel sinizm ve yabancılaşma üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma. T.Ü.SBE (Mart 2019)
 • Akar Necdet. Kişilik profilinin ve örgüt kültürünün bireysel yenilikçilik üzerine etkisi: KOBİ'ler üzerinde bir alan araştırması (Mart 2017)
 • Dinçer D., İşgörenlerin algıladıkları liderlik tarzlarının örgütsel değişim ve yaratıcılık üzerine etkisi: bir alan araştırması.T.Ü.SBE (Haziran 2014)
 • Saltık B. “Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi: Bir Alan Çalışması” Trakya Üniversitesi S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Eylül 2013)
 • Akcan G. “Liderlik Davranışlarının Çalışanların Stres Düzeylerine Etkisi: Bir Alan Araştırması” Trakya Üniversitesi S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Ağustos 2013)
 • Telli E. “Liderlik Davranış Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Konuyla İlgili Bir Uygulama” Trakya Üniversitesi S.B.E. (Ağustos 2012)
 • Engin G. “Mobbingin Örgütsel Bağlılığa Ve İşten Ayrılmalara Etkisi: Konuyla İlgili Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi S.B.E. (Temmuz 2012)
 • Koçmar S. “Liderlik Davranışı ve Duygusal Zeka: Bir Alan Çalışması, Trakya Üniversitesi” S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Mayıs 2012)
 • Bülbül, A.”Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Yapılan Bir Çalışma”, Trakya Üniversitesi S.B.E. (Haziran 2010)
 • Özdemir, E. “İşyerlerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing ) ve İş Tatminine Etkisi: Bir Alan Araştırması” Trakya Üniversitesi S.B.E. (Mayıs 2010)
 • Çakal, Ö. “Özel ve Kamu Hastane İşletmelerinde Görev Yapan Yöneticilerin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi, S.B.E. (Temmuz 2009)
 • Kavoğlu, S. “Örgüt Kültürünün Çalışanlarda Tükenmişlik Duygusuna Etkisi ve Örnek Bir Uygulama” Trakya Üniversitesi, S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Haziran 2009)
 • Dığın, Ö., “İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Güvencesi ve Konuyla İlgili Yapılan Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi, S.B.E. (Temmuz 2008)
 • Çapkın, N. “Personelin Kaygı Düzeylerinin İş Doyumu Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Yapılan Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi S.B.E., 2011. (tezsiz yüksek lisans)

Ödüller

 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Haziran 2014)
 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Haziran 2012)
 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Haziran 2010)
 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Mayıs 2008)

Diğer

 • AYDUG ÇAGLA, ÜNSAR AGAH SINAN, ISLETME BILIMINE GIRIS, KAF KITAP KAFE YAYINLARI, DENIZLI-TÜRKIYE
 • DINÇER DERYA,ÜNSAR AGAH SINAN, ORGANIZASYONEL DAVRANIS, Paradigma Akademi
 • DINÇER DERYA,ÜNSAR AGAH SINAN, Muhasebe Finans ve Denetimde güncel Konular, Ekin Yayin Bsim Dagitim
 • BALKAN AKAN BETÜL,ÜNSAR AGAH SINAN, GIRISIMCILIK ÜZERINE YAZILAR, PARADIGMA
 • DINÇER DERYA,ÜNSAR AGAH SINAN, GIRISIMCILIK ÜZERINE YAZILAR, PARADIGMA
 • DINÇER DERYA,ÜNSAR AGAH SINAN, GENEL ISLETME, PARADIGMA
 • ÜNSAR AGAH SINAN, DIKIS MAKINESI, PARADIGMA, ÇANAKKALE-TÜRKIYE
 • ÜNSAR AGAH SINAN, Dikis Makinesi Motivasyon ve Kisisel Basari Kitabi, Paradigma Akademi, Çanakkale-TÜRKIYE
 • GÜT AYTAÇ,ÜNSAR AGAH SINAN, Insan Kaynaklari Yönetimi ve Çagdas Güncel Konular, PARADIGMA AKADEMI
 • * Doçentlik eser inceleme ve sözlü sınav jüri üyelikleri, Çeşitli tarihlerde yapılan öğretim görevlisi alımı sınavlarında jüri üyeliği, Çeşitli tarihlerde yapılan Doktora ve Yüksek lisans öğrenci alımı sınavlarında jüri üyeliği, Çeşitli tarihlerde yapılan yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavlarında jüri üyeliği,
 • * 22 Şubat 2011 Tarihinde Edirne Vergi Dairesi personeline yönelik olarak Moral ve Motivasyon arttırıcı ile zaman ve stres yönetimi konusunda kişisel gelişim seminerine ders görevlisi olarak katıldım.
 • * Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında 30-31 Ocak 2010 tarihleri arasında “Halkla İlişkiler” konulu 12 saatlik seminere ders görevlisi olarak katıldım.
 • 18 Mayıs 2009 Tarihinde Trakya Üniversitesinin çeşitli birimlerinde 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan personele “Motivasyon ve Özgüven Geliştirme” konulu hizmet içi eğitim programına ders görevlisi olarak katılım.
 • * Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okul müdürlerine yönelik olarak 27 Haziran 2006 – 30 Haziran 2006 tarihleri arasında verilen çatışma yönetimi, etik ve değişim yönetim konulu seminerde ders görevlisi olarak katılım.
 • * Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünde 28 Şubat – 18 Mart 2005 Tarihleri arasında Amir ve Polis memuru rütbesindeki personele yönelik olarak verilen “Genel Geliştirme Eğitimi” ne ders görevlisi olarak katılım.
 • Tunca meslek Yüksek Okulu İşletme program dosyasını hazırlamak için 2010 yılında oluşturulan komisyonda Başkanlık görevi yaptım.
 • Trakya Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem planı içerisinde yer alan performans değerlendirme yönergesi ve performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi amacıyla 2010 yılında oluşturulan komisyonda komisyon üyeliği görevinde bulundum.
 • 27-28 Kasın 2010 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce Düzenlenen “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Strateji Çalıştayında” Raportör olarak görev yaptım.

» Verdiği Dersler

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ, LİDERLİK, DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ, MOTİVASYON, GENEL İŞLETME (LİSANS)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER (YÜK.LİSANS)

İŞLETME YÖNETİMİNDE LİDERLİK VE MOTİVASYON (DOKTORA)

İŞLETMELERDE İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL PSİKOLOJİ (DOKTORA)

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ AHLAKI (YÜK.LİSANS)

LİDERLİK KURAMLARI VE ANALİZİ (DOKTORA)

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (DOKTORA)

YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR (LİSANS)

» Duyurular

07 Mart 2024 » İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR DERSİ TUZEM DÖNEM ÖDEVİ

22 Şubat 2024 » İŞLETME 2. SINIF 1.VE 2. ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ HAKKINDA BİLGİLER

20 Eylül 2023 » DİKİŞ MAKİNESİ BAŞLIKLI KİTABIM

20 Eylül 2023 » YAYINLADIĞIM BİLİMSEL KİTAPLARIM

04 Eylül 2023 » DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM PROJE ÖĞRENCİLERİNE İLAN OLUNUR

18 Şubat 2021 » (ÖNEMLİ) PROJEYE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHLERİ HAKKINDA

23 Temmuz 2020 » (yeni ilan) YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK KAYNAK LİSTESİ

02 Haziran 2020 » (YENİ) YÖNETİM VE ORGANİZASYON UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DANIŞMAN LİSTESİ

02 Haziran 2020 » DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM PROJE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

02 Haziran 2020 » DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE