» Biyografi

Agah Sinan Ünsar, 1.Murat Orta Okulu ve Edirne Lisesi'ndeki öğreniminin ardından 1986 yılında kazandığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  İş İdaresi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Askerlik görevini 1991-1992 yılları arasında  yedeksubay olarak tamamladı. Trakya Üniversitesinde 1992-1998 yılları arasında memur olarak görev yaptı. 1998 yılında T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin  İşletme bölümü öğretim görevliliği sınavını  kazandı.1998-2004 yılları arasında fakültede Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1998 yılında başladığı  Doktora eğitimini 2003 yılında tamamladıktan sonra 2004 yılında  Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F.'nde  Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Fakültede 2004-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak dersler verdi. Ü.D.S. İngilizce dili notu 70 dir. 2010 yılında girdiği Doçentlik sınavında başarılı olarak  "Yönetim ve Organizasyon" bilim alanında Doçent ünvanı aldı. 2011 yılında Doçent kadrosuna atandı. 08.06.2015 Tarihinde İşletme Bölümü "Yönetim ve Organizasyon"  A.B.D. Profesör kadrosuna atanmıştır. Kendisi Fakültede 20 yıldır ders vermektedir. Halen İ.İ.B.F. işletme bölümünde öğretim üyeliği görevine devam etmekte olup, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde çeşitli dersler vermektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitiminde bir çok öğrenciye tez danışmanlığı yapmıştır. Ünsar, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
*12 Haziran 2014 tarihinde Almanya'da Springer Yayınevi tarafından  "Leadership and Communication"  başlıklı bilimsel araştırma kitabı yayınlanmıştır.  
web adresi: http://www.springer.com/gp/book/9783319052472
* Eylül 2015 tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Eylül 2016 Tarihinde "Dikiş Makinesi" başlıklı kişisel gelişim kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır. Kitabın 2. Baskısı Eylül 2017'de yayınlanmıştır.
* Aralık 2016 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Liderlik Üzerine Güncel Yazılar" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Eylül 2017 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Genel İşletme" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ünsar, A.S., ve N. Süt, “General Assessment Of The Occupational Accidents That Occurred in Turkey Between The Years 2000 and 2005”, Safety Science, (SCI-Expanded), Volume:47, Issue:5, 614-619. (Mayıs 2009)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Usta Işıl ve Ünsar A.S. (2015). “Examining Perception of Organizational Creativity in Turkish Public Organizations” International Journal of Business and Social Science, Vol:6, No:10, October, ss.227-236 (Ekim 2015)
 • Dinçer D., Ünsar A.S. "SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı: Türkiye'de Çocuk İşçi İstihdamı Üzerine Bir İnceleme", Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Ocak-Şubat 2014, ss.1-26. (Ocak 2014)
 • Ünsar A.S. ve Karalar S. "The Effect Of Personality Traists On Leadership Behaviors: A Research On The Students Of Business Administration Department" Economic Review Journal Of Economics and Business, Volume 11, Issue:2, pp.45-56, November 2013, (Kasım 2013)
 • Ayan A., Ünsar A.S. ve Dindar M.D. "Türk Üniversitelerinin Kız Hentbol Takımlarındaki Sporcuların Demografik Özelliklerine Göre Antrenörlerinin Liderlik Davranışları Algılarının Belirlenmesi", Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Kırgızistan Sayı:39, Kasım-Aralık 2013, 1-16. (Kasım 2013)
 • Ünsar A.S. ve Ayan A. “Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde Türk Dünyası Ülkelerine Yönelik Olarak Yönetim ve Organizasyon Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerinin Genel Bir Değerlendirilmesi” Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Kırgızistan, Sayı:36, Mayıs-Haziran 2013, 1-19. (Mayıs 2013)
 • Ünsar A.S. ve Engin E., “A Case Study To Determine Critical Thinking Skills Of University Students.” Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume:75, 3 April 2013, 563-569, (Nisan 2013)
 • Ünsar A.S. ve Alpertonga H. “Yöneticilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Bakış Açılarının Bazı Değişkenler Yönünden Değerlendirilmesi: Bir Alan Çalışması” Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Kırgızistan, Sayı:35, Mart-Nisan 2013, 1-14. (Mart 2013)
 • Ünsar A.S., “Motivasyonunun İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi: Bir Alan Araştırması” Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Kırgızistan, Sayı:25, Temmuz-Ağustos, 1-15. (Temmuz 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Oğuzhan A, ve Ünsar A.S. ve Sakal B." Employee Perceptions of Organizational Support: A Research on Classroom Teachers", 9th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University, 16-18 October, 2014, Edirne (Ekim 2014)
 • Usta, I. ve Ünsar A.S." Culturel Diversity in Educational Organisations: An Empirical Study", 9th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University, 16-18 October, 2014 Edirne. (Ekim 2014)
 • Ünsar. A.S., Süt N. "Occupational Accidents In The Energy Sector: Analysis of Occupaional Accidents That Occurred InThermal Centrals Between 2002 and 2010 In Turkey", 3rd International Conference on Leadership, Technology ans Innavation Management, Nowember 14-16, İstanbul p. 409-418. (Kasım 2013)
 • Ünsar A.S., Karalar S. ve Süt N., “A Research On Determining Problem Solving Abilities of The Students Studying At The Faculty of Economics and Administrative Sciences”, The 8th International Conference on IT Applications and Management, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1-5, İstanbul, Turkey, June 28-30. (Haziran 2012)
 • Ünsar, A.S., Özdemir, E. “ Research On Corporate Social Responsibility Perceptions Of Employes” 4th International Conference On Governance Fraud Ethics and Social Responsibility, 4-7 April, Antalya, Turkey, 233-252. (Nisan 2012)
 • Çapkın, N., Ünsar A.S. ve Oğuzhan A., “Employees Of Socio-Democraphic Variables On The effect Of Anxiety Level Ans Job Satisfaction: A Study İn The Health Sector” 3rd International Conference On Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility” Trakya University and Nevsehir University Social Graduate School, 119-131, Ürgüp, Nevşehir-Turkey. June 7-11. (Haziran 2011)
 • Ünsar A.S. “A Research On Determining The Being Mobbed Levels of The Workers Who Work In Edirne Industrial Estate” International 2nd The Thrace Region Development-Entrepreneurship Symposium”, Kırklareli Üniversitesi, İğneada, Kırklareli, Turkey, 1-2 October. (Ekim 2010)
 • Ünsar A.S. “A Study On Determination Of Business Ethics Of University Students: Example Of Trakya University Faculty Of Economics And Administrative Sciences” 2nd International Conference On Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility” Trakya Üniversitesi Havsa Vocational College, , 1-16, İstanbul, Turkey, 9-14. (Haziran 2010)
 • Özdemir E., A.S. Ünsar, ve N. Süt, “A Research on Determining The Ethics Adequacies of The Staff Working in The Banks “ 1st International Conference On Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility” Trakya Üniversitesi, 459-469, Edirne, Turkey, 11-13 June 2009. (Haziran 2009)
 • Ünsar, A.S., “A Research on The Determination of the Levels of the Municipality Managers’ Social Responsibility”, 5th International Symposium on Business Administration”, Çanakkale Onsekiz Mart University and Silesian University, 219-226, Çanakkale-Turkey. (Mayıs 2008)
 • Ünsar, A.S., “Distance Education in İnformation Community; The Example of Pre-undergraduate Program of Information Management At Open Teaching Faculty,” Searching Excellence in Education, 2. International Balkan Education Congress,Trakya University and Trakia University, Turkey, 361-365, Edirne, Turkey. 2004
 • Ünsar, A.S., “The Point of the University Students in the Entrance Process to European Union and A Research on This Subject,” The Competition Power of the European Union After The Enlargement. The Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration, Çanakkale 18 Mart University and Slesian University, Turkey, 127-133, Gelibolu, Çanakkale, Turkey. 2004

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ünsar A.S., "Leadership and Communication: A Case from Glass, Textile and Apparel Sector in Turkey". (Contributions to Management Science), 12.06.2014, Tek Yazarlı Kitap, Springer Yayınevi. Almanya. ISBN 978-3-319-05247-2 WEB SAYFASI: http://www.springer.com/business+%26+management/organization/book/978-3-319-05247-2 (Haziran 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dinçer, D. ve Ünsar A.S., "Türk Üniversitelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi: Genel Bir Değerlendirme" Verimlilik Dergisi, 2015/1, ss.109-121. (Ocak 2015)
 • Akcan G., Ünsar A.S. ve Küçükkancabaş S. "Liderlik Davranışlarının Çalışanların Stres Düzeylerine Etkisi: Bir Alan Araştırması", Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:14, Sayı:27, ss.51-74. (Nisan 2014)
 • Ünsar A.S., Dinçer D. "Duygusal Zekanın İşten Ayrılma Eğilimine Etkisi: Bir Alan Araştırması" Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5 Sayı:7, ss.55-66. (Nisan 2014)
 • Ünsar, A.S ve Birinci E. "Yöneticilerin Zaman Yönetimi Kavramı: Özel Sektörde Bir Uygulama" Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt:50, Sayı:583, 79-87 (Eylül 2013)
 • Telli, Eda,, Ünsar A.S. ve Oğuzhan A. “Liderlik Davranış Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Konuyla İlgili Bir Uygulama”, Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi EJOVOC, Aralık Sayısı, Cilt:2, Sayı:2, 135-150. (Aralık 2012)
 • Ünsar, A.S., ve Hozer S., “Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Ahlakına Ait Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması” Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Eylül Sayısı, Cilt:49 Sayı:571, 43-52. (Eylül 2012)
 • Özdemir, E.,Ünsar, A.S., Oğuzhan A., “İşyerinde Psikolojik Yıldırmanın İş Tatminine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, 129-148 (Ekim 2011)
 • Ünsar, A.S., “Çalışanların Kişilik Özelliklerinin İşten Ayrılma Eğilimine Olan Etkisi: Bir Alan Araştırması”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi” Cilt:16, Yıl:11, Sayı:22, 255-271. (Ağustos 2011)
 • Çakal Ö., Ünsar A.S., ve Oğuzhan A, “Özel ve Kamu Hastane Yöneticilerinin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, Sayı:25, Haziran Sayısı, 157-174. (Haziran 2011)
 • Ünsar A.S., ve Karahan Derya, “Yabancılaşmanın İşten Ayrılma Eğilimini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması” Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi” Cilt:15, Yıl:11, Sayı:21, 361-378. (Nisan 2011)
 • Ünsar A.S., Ceylan D.Rahmi ve Yurttaş Taner, “İş Hayatında Tükenmişlik Duygusu ve Bankacılık Sektöründe Yapılan Bir Çalışma”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Şubat Sayısı, Cilt:48, Sayı:552, 21-29. (Şubat 2011)
 • Ünsar A.S., ve Hozer, Sinan., “Yöneticilerin Duygusal Zekalarının Değerlendirilmesi Üzerine Tekstil Sektöründe Yapılan Bir Çalışma” M.P.M. Verimlilik Dergisi, Sayı: 4, Ekim Sayısı, 81-94. (Ekim 2010)
 • Ünsar A.S., ve Çapkın N., “Çalışanların Öfke Duyguları ve İfade Şekilleri:Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Eylül Sayısı, Cilt:47, Sayı:547, 87-96. (Eylül 2010)
 • Ünsar A.S., İnan A., Yürük Pınar, “Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kişiyi Motive Eden Faktörler”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, 248-262, Haziran Sayısı. (Haziran 2010)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ayan, A., Ünsar A.S. ve Oğuzhan A. "Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması" 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 1449-1454, 8-10 Mayıs 2014 Kemer/Antalya. (Mayıs 2014)
 • Dinçer, D. ve Ünsar, A.S., “İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi: Türkiye’de 2006-2010 Yılları Arasında Oluşan İş kazası ve Meslek Hastalıklarının Çalışanlar Üzerinde Yol Açtığı İşgöremezlik Durumunun Analizi” 21. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, 721-727, Kütahya, 30 Mayıs-1 Haziran. (Haziran 2013)
 • Ünsar, A.S., “İş Görenlerin İş Güvenliğine Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi: Bir Hazır Giyim Fabrikasında Vaka Çalışması” 18. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 13-21, Adana, 20-22 Mayıs 2010. (Mayıs 2010)
 • Kavoğlu, S., Ünsar, A.S., ve Oğuzhan A., “Örgüt Kültürünün Çalışanlarda Tükenmişlik Duygusuna Etkisi ve Örnek Bir Uygulama” 18. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 648-657, Adana, 20-22 Mayıs (Mayıs 2010)
 • Ünsar, A.S., “Kobilerde Personel Seçim Sürecinin Rolü ve Önemi”, 1. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 236-243, İstanbul. 2004

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dikiş Makinesi. Motivasyon ve Kişisel Gelişim Kitabı. Paradigma Akademi Yayın (Eylül 2016)
 • Editör, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular , Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, 2015. (Eylül 2015)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Akan B. "Personel Güçlendirme ve Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Konu ile İlgili Bir Araştırma" (Mayıs 2017)
 • Usta I., Liderlik Davranışının Çalışanların Öznel İyi Oluşları ve İşe Yabancılaşmaya Etkisi: Bir Alan Araştırması (Mayıs 2016)
 • Engin E., İşgörenlerin Örgütsel Destek Algılamalarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Sanayi ve Hizmet Sektörlerine Yönelik Bir Alan Araştırması (Aralık 2015)
 • Ayan A., "Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması", T.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Aralık 2013)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Saltık B. “Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi: Bir Alan Çalışması” Trakya Üniversitesi S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Eylül 2013)
 • Akcan G. “Liderlik Davranışlarının Çalışanların Stres Düzeylerine Etkisi: Bir Alan Araştırması” Trakya Üniversitesi S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Ağustos 2013)
 • Telli E. “Liderlik Davranış Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Konuyla İlgili Bir Uygulama” Trakya Üniversitesi S.B.E. (Ağustos 2012)
 • Engin G. “Mobbingin Örgütsel Bağlılığa Ve İşten Ayrılmalara Etkisi: Konuyla İlgili Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi S.B.E. (Temmuz 2012)
 • Koçmar S. “Liderlik Davranışı ve Duygusal Zeka: Bir Alan Çalışması, Trakya Üniversitesi” S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Mayıs 2012)
 • Çapkın, N. “Personelin Kaygı Düzeylerinin İş Doyumu Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Yapılan Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Haziran 2011)
 • Bülbül, A.”Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Yapılan Bir Çalışma”, Trakya Üniversitesi S.B.E. (Haziran 2010)
 • Özdemir, E. “İşyerlerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing ) ve İş Tatminine Etkisi: Bir Alan Araştırması” Trakya Üniversitesi S.B.E. (Mayıs 2010)
 • Çakal, Ö. “Özel ve Kamu Hastane İşletmelerinde Görev Yapan Yöneticilerin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi, S.B.E. (Temmuz 2009)
 • Kavoğlu, S. “Örgüt Kültürünün Çalışanlarda Tükenmişlik Duygusuna Etkisi ve Örnek Bir Uygulama” Trakya Üniversitesi, S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Haziran 2009)
 • Dığın, Ö., “İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Güvencesi ve Konuyla İlgili Yapılan Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi, S.B.E. (Temmuz 2008)
 • Çapkın, N. “Personelin Kaygı Düzeylerinin İş Doyumu Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Yapılan Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi S.B.E., 2011. (tezsiz yüksek lisans)

Ödüller

 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Haziran 2014)
 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Haziran 2012)
 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Haziran 2010)
 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Mayıs 2008)

Diğer

 • Çeşitli tarihlerde yapılan öğretim görevlisi alımı sınavlarında jüri üyeliği Çeşitli tarihlerde yapılnan Doktora ve Yüksek lisans öğrenci alımı sınavlarında jüri üyeliği Çeşitli tarihlerde yapılan yüksek lisans ve doktora tez sınavlarında jüri üyeliği
 • * 22 Şubat 2011 Tarihinde Edirne Vergi Dairesi personeline yönelik olarak Moral ve Motivasyon arttırıcı ile zaman ve stres yönetimi konusunda kişisel gelişim seminerine ders görevlisi olarak katıldım.
 • * Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında 30-31 Ocak 2010 tarihleri arasında “Halkla İlişkiler” konulu 12 saatlik seminere ders görevlisi olarak katıldım.
 • 18 Mayıs 2009 Tarihinde Trakya Üniversitesinin çeşitli birimlerinde 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan personele “Motivasyon ve Özgüven Geliştirme” konulu hizmet içi eğitim programına ders görevlisi olarak katılım.
 • * Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okul müdürlerine yönelik olarak 27 Haziran 2006 – 30 Haziran 2006 tarihleri arasında verilen çatışma yönetimi, etik ve değişim yönetim konulu seminerde ders görevlisi olarak katılım.
 • * Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünde 28 Şubat – 18 Mart 2005 Tarihleri arasında Amir ve Polis memuru rütbesindeki personele yönelik olarak verilen “Genel Geliştirme Eğitimi” ne ders görevlisi olarak katılım.
 • Tunca meslek Yüksek Okulu İşletme program dosyasını hazırlamak için 2010 yılında oluşturulan komisyonda Başkanlık görevi yaptım.
 • Trakya Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem planı içerisinde yer alan performans değerlendirme yönergesi ve performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi amacıyla 2010 yılında oluşturulan komisyonda komisyon üyeliği görevinde bulundum.
 • 27-28 Kasın 2010 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce Düzenlenen “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Strateji Çalıştayında” Raportör olarak görev yaptım.

» Verdiği Dersler

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ, LİDERLİK, DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ, MOTİVASYON, GENEL İŞLETME (LİSANS)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER (YÜK.LİSANS)

İŞLETME YÖNETİMİNDE LİDERLİK VE MOTİVASYON (DOKTORA)

İŞLETMELERDE İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL PSİKOLOJİ (DOKTORA)

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ AHLAKI (YÜK.LİSANS)

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (DOKTORA)

» Duyurular

04 Mart 2018 » İŞLETME ABD DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK KAYNAK LİSTESİ

02 Mart 2018 » BİTİRME TEZİ 2 DERSİ YENİ DUYURUDUR

16 Şubat 2018 » BİTİRME TEZİ 2 DERSİ ÖRNEK METİN

03 Şubat 2018 » (BAHAR DÖNEMİ) BİTİRME TEZİ 2 DERSİ GÜN VE SAATİ

20 Aralık 2017 » Bitirme tezi 2 dersi (Bahar Dönemi için)