» Akademik ve İdari Görevler

» Verdiği Dersler

Geleneksel Türk El Sanatları I-II

Grafik Sanatı Tarihi

Güzel Sanatlar I-II

Meslek Etiği I-II

Mimarlık Tarihi I-II

Sanat Tarihi I-II

Sanata Giriş I-II