» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Dalgic, SS, Yavuz, SS , Dalgic, Kandemirli, F "THE STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF n-POLYPYRROLE/ HOLLOW GOLD MONOLAYER HYBRID NANOSTRUCTURES BY AB-INITIO SIMULATIONS", JOURNAL OF OPTOELECTRONIC AND BIOMEDICAL MATERIALS , Vol.11/1, 9-18. (Mart 2019)
 • Sena Güler Özkapı, Barış Özkapı, Seyfettin Dalgıç "Electronic Properties of Cr and Mn Doped BN Nanowires" (Mart 2018)
 • Harun Özkişi and Seyfettin Dalgıç "Density Functional Calculation for BP/GaN Heterostructures" (Mart 2018)
 • Sena Güler Özkapı, Barış Özkapı, Harun Özkişi, Seyfettin Dalgıç "First principles study on the electronic properties of BN nanowires", Materials Today:Proceedings 4(2017) 11644-11648. (Kasım 2017)
 • Harun Özkişi, Barış Özkapı, Sena Güler Özkapı, Seyfettin Dalgıç "Electronic band structures of Te-doped GaN nanowires", Materials Today:Proceedings 4(2017) 11640-11643. (Kasım 2017)
 • H.Özkişi, A. Kırağası, S. Dalgıç “An interface study of c-BP/c-GaN heterostructure”, Journal Of Optoelectronics And Advanced Materials, Vol. 13, No. 11-12, 1507- 1509 November – December (2011) Dergi ISSN: 1454-4164. (Kasım 2011)
 • B. Özkapı, S. Güler, S. Dalgıç, “Electronic and structural properties of large latticemismatched Si/BP superlattice” Journal Of Optoelectronics And Advanced Materials, Vol. 13, No. 11-12, 1502-1506 November – December (2011) Dergi ISSN: 1454-4164. (Kasım 2011)
 • S. Dalgıç, S. Güler “The Atomic Structure of Lattice-Mismatched Si/Ge Bulk Heterostructures by Using the Density Functional Theory ”, EPJ Web of Conferences 15, 03001(2011). (Kasım 2011)
 • M. Çolakoğulları, S. Dalgıç, L.E. Gonzalez, and D.J. Gonzalez “An investigation of the local structure and dynamic properties of undercooled liquid silicon using the orbital-free ab-initio molecular dynamics method” The European Physical Journal Special Topics , Eur. Phys. J. Special Topics 196, No.45-52 (2011), EDP Sciences, Springer-Verlag (2011). (Mayıs 2011)
 • S. Dalgıç, M. Çolakoğulları “An Investigation on the Local Structure of Silicon: Liquid to Undercooled Regime ”, Advanced Materials Research Vols. 123-125 (2010) pp 519-522, Online available since 2010/Aug/11 at www.scientific.net. (Ağustos 2010)
 • S. Dalgıç, B. Özkapı “Electric field and concentration effects on the binding energy of a non - hydrogenic donor impurity in a finite cylindrical quantum well wire”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 11 , No.12, 2120-2125 (2009). Dergi ISSN:1454-4164. (Kasım 2009)
 • S. Dalgıç, M. Çolakoğulları “A modelling study on liquid arsenic tritelluride: reverse Monte Carlo modelling”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 11 , No.12, 2074-2078 (2009). Dergi ISSN:1454-4164. (Kasım 2009)
 • S. Dalgıç, S. S. Yavuz, M. Çolakoğulları “Modelling study of liquid chalcogenide of Se20Te80 alloy depending on temperature”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 11 , No.12, 2069-2073 (2009). Dergi ISSN:1454-4164. (Kasım 2009)
 • S. Dalgıç, M. Çalışkan “Molecular structure calculations of monomeric and dimeric of rare earth chlorides”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 11, No.5, 618-624(2009). Dergi ISSN:1454-4164. (Mayıs 2009)
 • S. Ş. Dalgıç, M. Celtek, S. Dalgıç, “Effective pair potentials for molten Cu-Ge alloys, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 9 , No.6, 1710-1714 (2007). Dergi ISSN:1454-4164. (Haziran 2007)
 • S. Dalgıç, M. Çolakoğulları “The structural properties of the Liquid CdTe based on Reverse Monte Carlo modelling”, J. of Non-Crystalline Solids, 353 , 1936-1940 (2007). Dergi ISSN:0022-3093. (Nisan 2007)
 • S. Dalgıç, M. Çolakoğulları “Structure of liquid CdTe alloys using local evanescent core pseudopotential”, Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, Vol. 1 , No.3, 108-112 (2007). Dergi ISSN:1454-4164. (Şubat 2007)
 • S. Dalgıç,“The EAM based effective pair potentials for the dynamic properties of liquid Cu”, Materials Chemistry and Physics, 103, 183-189 (2007). Dergi ISSN:0254-0584. (Şubat 2007)
 • S. Dalgıç, M. Çolakoğulları, S.Ş. Dalgıç “Calculations of Atomic Dynamics in Simple Liquid Metals”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 7 , No.4, 1993-2000 (2005). Dergi ISSN:1454-4164. (Ağustos 2005)
 • S. Dalgıç, M. Ulaş, B. Özkapı “Electric Field Effect on the Binding Energy of a Non-Hydrogenic Donor Impurity in a Square Quantum Well Wire”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 7 , No.4, 2041-2046 (2005). Dergi ISSN:1454-4164. (Temmuz 2005)
 • S. Dalgıç, S. Ş. Dalgıç, “The Single Step Inverse Calculations of the Effective Pair Potentials for Liquid Lithium”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol.6, No.3, 865-874 (2004). Dergi ISSN:1454-4164. (Haziran 2004)
 • S. Ş. Dalgıç, S. Dalgıç, Ü. Dömekeli, “Structure Properties of Liquid fcc Transition Metals using the Embedded Atom Method Potential”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol.5, No.5, 1263-1270 (2003). Dergi ISSN:1454-4164. (Ağustos 2003)
 • S. Ş. Dalgıç, S. Dalgıç, M. Çeltek , S. Şengül “Interatomic Pair Potentials and Liquid Structure of some hcp Rare-Earth Metals”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol.5, No.5, 1271-1279 (2003). Dergi ISSN:1454-4164. (Ağustos 2003)
 • H. Kes, S. Ş. Dalgıç, S. Dalgıç, G. Tezgör, “Structure of Liquid Alkaline Earth Metals and Metal Alloys using a New Transferable Local Pseudopotential”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol.5, No.5, 1281-1291 (2003). Dergi ISSN:1454-4164. (Ağustos 2003)
 • S. Ş. Dalgıç, S. Dalgıç and G. Tezgör, “Transferable Pair Potential for Liquid Iron, Cobalt and Nickel”, Physics and Chemistry of Liquids, Vol.40, No.5, 539-552 (2002). Dergi ISSN:1029-0451. (Ekim 2002)
 • Seyfettin Dalgıç, Luis Enrique Gonzalez, Shalom Baer, Moises Silbert, “Modelling the Structure Factors and Pair Distribution Functions of Amorphous Germanium, Silicon and Carbon”, Physica, B324, 294-304 (2002). Dergi ISSN:0921-4526. (Haziran 2002)
 • S. Ş. Dalgıç, S. Dalgıç, S. Şengül, M. Çeltek, G. Tezgör, “Liquid Structure of some Rare-Earth Metals using an Analytic Pair Potential”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol.3, No.4, 831-804 (2001). Dergi ISSN:1454-4164. (Kasım 2001)
 • S. Dalgıç, Serap Dalgıç, N. Talip, İ. Oruç, “Structural Calculations for Amorphous Systems using Structural Diffusion Model”, J. of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol.3, No.2, 537-544 (2001). Dergi ISSN:1454-4164. (Haziran 2001)
 • S. Gomez, L.E. Gonzalez, D.J. Gonzalez, M.J. Stott, S. Dalgıç , M. Silbert, “Orbital free ab initio Molecular Dynamics Study of Expanded Cs”, J. of Non – Cryst. Solids, 250 – 252, 163 – 167 (1999). Dergi ISSN:0022-3093. (Mayıs 1999)
 • Serap Dalgıç, Seyfettin Dalgıç, G. Dereli and M. Tomak, “Thermodynamics and Structure of Binnary Alloys Calculated Using an Analytic Pair Potential”, Phys. Rev. B50, 113 –117 (1994). Dergi ISSN:0163-1829. (Temmuz 1994)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • S. Dalgıç, M. Çolakoğulları, “Self-Diffusion Coefficients in Liquid Ag Using the Embedded Atom Model Based Effective Pair Potentials”,Tr. J. of Phys., 30, 303 – 310 (2006). (Ekim 2006)
 • Serap Ş. Dalgıç, S. Dalgıç ve M. Tomak, “The Single Step VMHNC Calculations for Liquid Alkali Metals in the Inverse Problem”,Tr. J. of Phys., 26, 323 – 330 (2002). (Ocak 2002)
 • Erbu Gülümbay, Şadan Korkmaz, Seyfettin Dalgıç ve Serap Dalgıç, “Toprak Alkali Sıvı Metallerin Yapısal ve Termodinamik Özellikleri”, F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 13(1), 39 – 45 (2001). (Ocak 2001)
 • Serap Dalgıç, Seyfettin Dalgıç ve M. Tomak, “The Structure of Liquid Alloys with Chemical Short Range Order”, Tr. J. of Phys., 22, 505 – 511 (1998). (Ekim 1998)
 • Serap Dalgıç, Seyfettin Dalgıç ve M. Tomak, “Thermodynamic and Structure Properties of Simple Liquid Metals Calculated Using an Analytic Pair Potential”, Tr. J. of Phys., 22, 47 – 55 (1998). (Ekim 1998)
 • Serap Dalgıç, Seyfettin Dalgıç ve M. Tomak, “Concentration Fluctuations in Liquid Binary Alloys Li-Na, Na-K and Na-Cs”, Tr. J. of Phys., 19, 320-327 (1995). (Mart 1995)
 • Seyfettin Dalgıç ve M. Tomak, “Thermodynamic Properties of Simple Liquid Metals”, Tr. J. of Phys., 18, 72 – 76 (1994). (Ocak 1994)
 • Seyfettin Dalgıç, Mehmet Yılmaz ve İdris Gümüş, “MCl Tipi Tuzların Sıvı – Katı Faz Geçişleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD), 1993/2, 96 – 104. (Mart 1993)
 • S. Dalgıç, H. Gürbüz ve İ. Gümüş, “Structure of Some Molten Salts”, Tr. J. of Phys., 14, 257 – 264 (1990). (Haziran 1990)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Harun ÖZKİŞİ: ”Katkılanmış Yarıiletken Nanoyapıların Geometrik ve Elektronik Özellikleri” T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Şubat 2016)
 • Sena GÜLER: ”Katkılı Yarıiletken Nanotellerin Yapısal ve Elektronik Özelliklerinin Teorik olarak İncelenmesi”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Şubat 2016)
 • Barış ÖZKAPI : “Örgü Sabitleri Uyuşmayan III-V Yarıiletken Nanotellerinin Elektronik ve Geometrik Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile İncelenmesi” , T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Ocak 2012)
 • Mutlu ÇOLAKOĞULLARI: "Düzensiz Sistemlerde Moleküler Simülasyon Hesaplamaları” , T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Kasım 2011)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Göze Gökçe Arıkan, "Yenilenebilir Fotovoltaik Enerji Üretiminde Kullanılan Nano Malzemelerin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi (Ağustos 2019)
 • Alev Sakarya, "Yarıiletkenler İçin Yerel Olmayan Kinetik Enerji Yoğunluk Fonksiyonelinin İncelenmesiİ", Yüksek lisans Tezi (Ağustos 2019)
 • Ayça KIRAĞASI : “InSe-GaSe Yarıiletken Heteroyapısının Elektronik Özelliklerinin Teorik olarak İncelenmesi“, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Aralık 2013)
 • Bilge BORAZAN: “Atomlararası Etkileşme Potansiyelleri ve Materyal Fiziğindeki Uygulamaları”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Haziran 2013)
 • Turgut ASLAN: “Uzaktan Eğitim ve Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması“, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Mart 2013)
 • Sena GÜLER: “Örgü Sabiti Uyuşmayan Tek Cins Atomlu Heteroyapıların Elektronik Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ile İncelenmesi”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Ocak 2010)
 • Harun ÖZKİŞİ: “III-V Yarı-iletkenlerden Oluşan Heteroyapıların Elektronik Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ile İncelenmesi” , T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Ocak 2010)
 • Sebile Sibel YAVUZ: “Ters Monte Carlo Modeli ile Sıvı Kalgojenler ve Kalgojen Alaşımında Yapısal Hesaplamalar”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Ağustos 2008)
 • Barış ÖZKAPI: “Hidrojenik Olmayan Yapıların Elektronik Özellikleri”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Ağustos 2006)
 • Yıldıray ÖZGÜVEN: "Doğada Nadir Bulunan Toprak Metal Tuzlarının Denge Yapıları”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Mart 2006)
 • Yasemin İNCE: “Ters Monte Carlo Modeli ile Yapısal Hesaplamalar” , T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Ağustos 2005)
 • Mutlu ÇOLAKOĞULLARI: “Sıvı Metallerin Dinamik Özellikleri”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Ağustos 2005)
 • Ebru GÜLÜMBAY: “Toprak Alkali Sıvı Metallerinin Yapısal ve Termodinamik Özellikleri”, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Eylül 2000)
 • Nihal TALİP: "Ergimiş Tuzların Yapısal Özellikleri ve Effektif Çiftler Potansiyelleri” , T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. (Eylül 2000)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (BAP)

2D Metal Nanomateryal Poli-Organik Nano Kompozitlerde Simülasyon Hesaplamaları
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Seyfettin DALGIÇ

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Trakya Üniversitesi Uluslararası Fizik ve Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi (ICPAM) Müdürlüğünde Seminerler Düzenlenmesi
Proje Türü : Diğer     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

» Verdiği Dersler

Bilgisayar Uygulamaları

Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri ve Etik İlkeler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri

Bilimsel makale yazma

Bilimsel Yazım ve Yayın Teknikleri(YL)

Biyo Mekanik

Elektrodinamik

Elektromagnetik Teori (YL)

Etik İlkeler

Fizik I, Fizik II

Fizikte Güncel Konular

İleri Bilgisayar Uygulamaları (Doktora)

İstatistik Mekanik (YL)

Nümerik Yöntemler (YL)

Sıvıhal Fiziği (YL)

Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı

Uzmanlık Alan Dersi(Doktora)

Uzmanlık Alan Dersi(YL)

Web Tasarımı