» Biyografi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni 1997 yılında bitirdi. Aile Hekimliği uzmanlığını 2005 yılında aldı. 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör unvanını kazandı. 2020 yılında da Sağlık Yönetimi Lisans Bölümünü bitirdi. Serdar Öztora, evli ve bir çocuk babasıdır. 2016 yılından itibaren Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Merkez Yönetim Kurulunda Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice (EUROPREV) Türkiye Temsilciliği görevini yürütmektedir. Eurasian Journal of Family Medicine (EJFM) dergisi ve Türkiye Aile Hekimliği Dergisi'nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editörler Kurulu Üyesidir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Oztora S, Arslan A, Caylan A, Dagdeviren H N. Postpartum depression and affecting factors in primary care. Niger J Clin Pract 2019;22:85-91. DOI: 10.4103/njcp.njcp_193_17 (Ocak 2019)
  16
  ATIF
 • Çaylan A, Yayla K, Öztora S, Dağdeviren HN. Assessing health literacy, the factors affecting it and their relation to some health behaviors among adults. Biomedical Research 2017;28(15):6803-7 (Eylül 2017)
  19
  ATIF
 • Oztora S, Nepesova G, Caylan A, Dagdeviren N. The practice of self-medication in an urban population. Biomedical Research 2017;28(14):6160-4. (Ağustos 2017)
  9
  ATIF
 • Dağdeviren N, Musaoğlu Z, Kurt Ömürlü İ, Öztora S. Akademisyenlerde iş doyumunu etkileyen faktörler. Balkan Med J 2011;28(1):69-74. DOI: 10.5174/tutfd.2010.04370.1
  29
  ATIF
 • Caylan A, Aydemir I, Dagdeviren N, Akturk Z, Set T, Oztora S, Enec Can F. Evaluation of health related quality of life among perimenopausal Turkish women. HealthMED 2011;5(4):741-52
  10
  ATIF
 • Set T, Isik M, Tastan K, Oztora S. Improving the skills of interpreting posteroanterior chest x-ray in primary care. HealthMED 2011;5(5):1038-42
 • Oztora S, Cetin C, Dagdeviren N, Caylan A, Set T. Prevalence of urinary incontinence and affecting factors among Turkish women. HealthMED 2011;5(5):1058-64
 • Dagdeviren N, Set T, Aktürk Z, Oztora S. Sexual Activity Trends of Turkish Adolescents. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4):823-9. DOI: 10.5336/ medsci.2010-19796
  5
  ATIF
 • Oztora S, Korkmaz O, Dagdeviren N, Celik Y, Caylan A, Top MS, Asil T. Migraine headaches among university students using id migraine test as a screening tool. BMC Neurology 2011;11:103. DOI:10.1186/1471-2377-11-103.
  24
  ATIF
 • Sevketoglu E, Hatipoglu S, Esin G, Oztora S. Knowledge and attitude of Turkish parents regarding car safety seats for children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(5):482-6
  20
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sezer O, Ayhan Baser D, Oztora S, Caylan A, Dagdeviren HN. The importance of keywords and references in a scientific manuscript. Euras J Fam Med 2022;11(4):185-8. doi:10.33880/ejfm.2022110401 (Aralık 2022)
 • Oztora S, Gokcen GB, Dagdeviren HN. Anti-Vaccination and Its Growing Importance. Euras J Fam Med 11(3):151-156. (Eylül 2022)
 • Yıldız H, Öztora S, Dağdeviren HN. Anaokulu çocuklarının teknolojik alet kullanımı, ebeveynlerinin tutum ve davranışları. Türk Aile Hek Derg. 2022;26(3):108-115. (Eylül 2022)
 • Oztora S, Dagdeviren HN. The relationship and distinctions between editors and reviewers. Euras J Fam Med 2022;11(2):87-90. doi:10.33880/ejfm.2022110201. (Haziran 2022)
 • Dagdeviren HN, Oztora S, Caylan A, Sezer O. The first ten years with Edirne red. Euras J Fam Med 2021;10(4):227-8. doi:10.33880/ejfm.2021100409 (Aralık 2021)
 • Bardakci M, Oztora S, Dagdeviren HN. The reliability and validity analysis of the Turkish version of the Test To Assess The Psychological Dependence On Smoking. Euras J Fam Med 2021;10(2):100-6. doi:10.33880/ejfm.2021100208. (Haziran 2021)
 • Akay FE, Koçyiğit B, Kafadar A et al. Assessment of the opinions and attitudes of medical students towards LGBTQIA+ individuals. Turkish Med Stud J 2020;7(2):65-76. DOI: 10.4274/tmsj.galenos.2020.07.02.02 (Haziran 2020)
 • Öztora S. Yeni akademik döneme girerken. Türk Aile Hek Derg 2018;22(3):103. doi: 10.15511/tahd.18.00303 (Eylül 2018)
 • Turgu S, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Birinci basamakta hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisi. Türk Aile Hek Derg 2018; 22 (2): 78-91. doi: 10.15511/tahd.18.00278 (Haziran 2018)
  6
  ATIF
 • Senguzel E, Oztora S, Dagdeviren HN. Internal Reliability Analysis of The Turkish Version of The Yale Food Addiction Scale. Euras J Fam Med 2018; 7(1):14-18 (Nisan 2018)
  4
  ATIF
 • Öztora S. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nin ardından. Türk Aile Hek Derg 2017;21(3):90. doi: 10.15511/tahd.17.00390 (Eylül 2017)
 • Peker M, Oztora S, Caylan A, Dagdeviren HN. Internal Reliability of Turkish Version of “Night Eating Questionnaire” in General Adult Population. Euras J Fam Med 2016;5(3):109-12. (Aralık 2016)
  3
  ATIF
 • Oztora S, Nayir N, Caylan A, Dagdeviren HN. Knowledge On Sexuality And Prevalence Of Female Sexual Dysfunction: A Population Study. Euras J Fam Med 2016;5(2):75-80. (Ağustos 2016)
  2
  ATIF
 • Yayla K, Caylan A, Oztora S, Cecen CE, Yilmaz AC, Dagdeviren HN. Reliability Analysis Of The Turkish Version Of The Patient Activation Measure. Euras J Fam Med 2016;5(1):20-4. (Mart 2016)
  1
  ATIF
 • Çetinbaş A, Dağdeviren HN, Öztora S, Çaylan A, Sezer O. Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi. Euras J Fam Med 2014;3(2):105-10. (Ağustos 2014)
  7
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kartal S, Öztora S, Dağdeviren HN. Aile Hekimlerinin Meslek Hastalıkları Konusunda Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi. 11. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book, Oral Presentations, p.165. (Mart 2022)
 • Ortanca D, Öztora S, Dağdeviren HN. Investigation of Healthy Lifestyle Behaviors of Last Grade Students at Trakya University. 10th International Trakya Family Medicine Congress. 25 - 27 March 2021, Online, Edirne, Turkey. www.tahek.org (Mart 2021)
 • Tami̇n F, Öztora S, Dağdeviren HN. Evaluation of breast cancer risk and awareness of women between 20-40 years in Edirne city center. 10th International Trakya Family Medicine Congress. 25 - 27 March 2021, Online, Edirne, Turkey. www.tahek.org (Mart 2021)
 • Memi ZG, Akın Fİ, Güngör Doğan İ, Öztora S, Dağdeviren HN. Nereden Çıktı Bu Baş Ağrısı!. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Memi ZG, Öztora S, Dağdeviren HN. Hayatımda Egzersize Yer Var Mı?. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Karaman M, Öztora , Dağdeviren HN. Çocukların Alışkanlıkları Ebeveynlerine Ne Kadar Benziyor?. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Karaman M, Öztora S, Dağdeviren HN. Ebeveynlerin, Çocuklarının Beden Kitle İndeksini Algılama Durumu. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Memi ZG, Öztora S, Çaylan A, Dagdeviren HN, Sezer O. Clinical method in family medicine: a patient’s experiences-based on whom?. VI. Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe. 14-17 November 2019, Edirne. (Kasım 2019)
 • Oztora S, Yuksel HH, Dagdeviren HN. Orthorexia Nervosa tendency in the mothers of kindergarten children. 24th Wonca Europe Conference. 26-29 June 2019, Bratislava. (Haziran 2019)
 • Demirbüken S, Öztora S, Vatansever Özbek U. Rota Enfeksiyonuna Bağlı Dehidratasyon Ve Senkop. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 25-28 April, 2019, Adana, Turkey (Nisan 2019)
 • Güçlü Saltık F, Öztora S, Dağdeviren HN. Edirne İl Merkezindeki Bir Anaokulunda Aile Fonksiyonelliğinin Değerlendirilmesi. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 25-28 April, 2019, Adana, Turkey (Nisan 2019)
 • Tunç A, Öztora S, Dağdeviren HN. Edirne il merkezinde tercih edilen aile planlaması yöntemleri. 8. International Trakya Family Medicine Congress. 6-10 March 2019, Edirne, Turkey (Mart 2019)
 • Yazgan L, Oztora S, Dağdeviren HN. İstismar doktorun kaderi mi?. 8. International Trakya Family Medicine Congress. 6-10 March 2019, Edirne, Turkey (Mart 2019)
 • Güçlü Saltık F, Oztora S. Anaokulu öğrencileri ayrılık kaygısı ölçeği Anne Baba Formu'nun iç güvenilirlik analizi. 8. International Trakya Family Medicine Congress. 6-10 March 2019, Edirne, Turkey (Mart 2019)
 • Bilici Atik MN, Oztora S, Dağdeviren HN. Edirne il merkezindeki yaşlı popülasyonun yaşam tarzı ve alışkanlıkları. 8. International Trakya Family Medicine Congress. 6-10 March 2019, Edirne, Turkey (Mart 2019)
 • Selcen M, Kurultak I, Sezer O, Oztora S. Nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı sonrası akut böbrek hasarı gelişen olgu sunumu. 8. International Trakya Family Medicine Congress. 6-10 March 2019, Edirne, Turkey (Mart 2019)
 • Demirbüken S, Vatansever Özbek U, Oztora S. İnsidental ilaç toksisitesi. 8. International Trakya Family Medicine Congress. 6-10 March 2019, Edirne, Turkey (Mart 2019)
 • Uyar AA, Sezer O, Dagdeviren HN, Öztora S. Evaluation of Alchohol Use in Trakya University Research Assistants. WONCA 2018, 17-21 October 2018, Seoul, Korea. (Ekim 2018)
 • Yüksel HH, Öztora S, Dağdeviren HN. Obesity Prevalence in the Kindergarten Students in Edirne City Center. WONCA 2018, 17-21 October 2018, Seoul, Korea. (Ekim 2018)
 • Dağdeviren HN, Şahin E, Çaylan A, Öztora S. Effect of Pre-residency Work Experiences of Doctors on Choosing Residency Program. WONCA 2018, 17-21 October 2018, Seoul, Korea. (Ekim 2018)
 • Çiftetepe Öztürk D, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Evaluation of Patient Satisfaction in Edirne, Turkey. WONCA 2018, 17-21 October 2018, Seoul, Korea. (Ekim 2018)
 • Dağlar N, Öztora S, Dağdeviren HN. The Knowledge on Medicinal Plants Among Medical Students. WONCA 2018, 17-21 October 2018, Seoul, Korea. (Ekim 2018)
 • Özdemir Ş, Öztora S, Dağlar N, Dağdeviren HN. Investigation Of Attitude Towards Exercise Among Faculty Members Of Trakya University. WONCA 2018, 17-21 October 2018, Seoul, Korea. (Ekim 2018)
 • Yüksel HH, Öztora S, Dağdeviren HN. Edirne İl Merkezi’ndeki Anasınıfı Öğrencilerinin Vücut Kitle İndeksleri ve Annelerinin Vücut Kitle İndeksleri Arasındaki İlişki. 7. International Trakya Family Medicine Congress. 21-25 March 2018, Edirne, Turkey. (Mart 2018)
 • Oztora S, Peker M, Dagdeviren HN. Evaluation of Night Eating Syndrome in Medical and Health Sciences Students. 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic. (Haziran 2017)
 • Obuz M, Öztora S, Kıyunat Z, Dağdeviren HN. Yardımcı Sağlık Personelinde Gündüz Uykululuk Durumu Değerlendirilmesi. 6. International Trakya Family Medicine Congress. 15-19 March 2017, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Şengüzel E, Öztora S, Yayla K, Dağdeviren HN. Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi. 6. International Trakya Family Medicine Congress. 15-19 March 2017, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Caylan A, Taymez F, Dagdeviren HN, Oztora S. The Impact Of Pregnancy On Mother’s Health And Quality Of Life. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Caylan A, Dagdeviren HN, Oztora S, Kiyunat Z. The Evaluation Of The Effects Of Sleep Quality On Fatigue In People Aged Between 20-64 Years In Edirne. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Oztora S, Nepesova G, Caylan A, Dagdeviren N. Drug utilization without consulting a doctor in Edirne: a population study. WONCA Europe Conference 2016. Copenhagen, Denmark. 15-18 June 2016 (Haziran 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbas A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Sağlık bı̇lı̇mlerı̇ fakültesı̇ kız öğrencı̇lerı̇nde premenstrüel sendrom sıklığı ve baş ağrısı ı̇lı̇şkı̇sı̇. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Peker M, Vatansever İ, Öztora S, Kıyunat Z, Dağdeviren N. Fitoterapi̇: Tibbi Bitkilerle Tedavi. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Top O, Oztora S, Çaylan A, Dagdeviren HN. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda eğitim düzeyinin uyku kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Sezer Ö, Çaylan A, Kıray Ülke S,Öztora S, Dağdeviren HN. Ağrı Yönetimi, Doktor İçin Başlangıç Noktası. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Çetinbaş A, Kıyunat Z, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Yaşlilarda Beslenme Durumunun Saptanmasi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbaş A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Menstrüel Migren. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıyunat Z, Çaylan A, Çetinbaş A, Öztora S, Dağdeviren HN. Erişkin Popülasyonda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Uyar AA, Sezer Ö, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Profesyonel Bir Bisikletçide Asemptomik Pulmoner Hipertansiyon. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıray Ülke S, Öztora S, Dağdeviren HN. Zika Virüs: Bilinmeyenler Ve Merak Edilenler. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Demir H, Caylan A, Oztora S, Dagdeviren N. The Knowledge, Awareness And Attitude Of Physicans Working In Family Health Centres In Edirne On Child Abuse And Neglect. 19th WONCA Europe Conference, 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014)
 • Kaya C, Caylan A, Oztora S, Dagdeviren N. The Beliefs And Attitudes Of Healthcare Professionals Working In Family Health Centers In Edirne Towards Mental Illness. 19th WONCA Europe Conference, 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014)
 • Oztora S, Turgu S, Caylan A, Dagdeviren N. Evaluation Of Patient Satisfaction And The Relationship With Physicians’ Job Satisfaction In Primary Care In Edirne City Center. 19th WONCA Europe Conference, 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014)
 • Oztora S, Demir A, Caylan A. Evaluation of the Knowledge of Individuals Related to Sexually Transmitted Diseases Before Marriage. WONCA Asia Pacific Regional Conference 2014, 21-24 May 2014, Kuching, Malaysia. (Mayıs 2014)
 • Caylan A., C. Cetin, N. Dagdeviren ve S. Oztora, “Prevalence of urinary incontinence and effecting factors”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0097, 21-23 February 2011
 • Dagdeviren N., N. Nayir, A. Caylan ve S. Oztora, “Family Physician versus traditional resources: a research on the choices of women to have sexual knowledge in a developing country”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0095, 21-23 February 2011
 • Caylan A., N. Nayir, N. Dagdeviren ve S. Oztora, “Prevalence of erectile dysfunction among Turkish males: a population study”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0094, 21-23 February 2011
 • Dagdeviren N., N. Nayir, A. Caylan ve S. Oztora, “Prevalence of female sexual dysfunction in Edirne, Turkiye”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0093, 21-23 February 2011
 • Dagdeviren N., S. Oztora, I. Aydemir ve A. Caylan. “Obesity and urinary incontinence: a population study”, Obesity 2011 29th Annual Scientific Meeting, Orlando, ABD, Obesity, 19(Suppl 1):S148-149, 01-05 October 2011
 • Elmas U., N. Dagdeviren, S. Oztora ve S. Turgu, “Do doctors influence their families?”, 19th WONCA World Conference of Family Doctors, Cancun, Meksika, Abstract Book, 561, 19-23 May 2010
 • Korkmaz O., S. Oztora, N. Dagdeviren, Y. Celik ve T. Asil, “Intracranial hypotension among university students”, 19th WONCA World Conference of Family Doctors, Cancun, Meksika, Abstract Book, 540, 19-23 May 2010
 • Oztora S., I. Aydemir ve N. Dagdeviren, “Emotional and physical health among perimenopausal women”, 19th WONCA World Conference of Family Doctors, Cancun, Meksika, Abstract Book, 540, 19-23 May 2010
 • Aydemir I., S. Oztora, N. Dagdeviren ve F.E. Can, “Examination of women’s health questionnaire in terms of body mass index among perimenopausal women”, 19th WONCA World Conference of Family Doctors, Cancun, Meksika, Abstract Book, 539, 19-23 May 2010
 • Dagdeviren N., F. Oluc Gulsoy, S. Oztora ve I. Aydemir, “Ability or disability: An epidemiologic study on elderly population”, 19th WONCA World Conference of Family Doctors, Cancun, Meksika, Abstract Book, 433, 19-23 May 2010
 • Caylan A, N. Dagdeviren, S. Oztora, S. Tasci, C. Cetin ve B. Kandemir, “The knowledge and attitude among adults towards following blood pressure”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 138, 06-09 October 2010
 • Oztora S., B. Kandemir, N. Nayir, S. Tasci, T. Kutlu ve C. Cetin, “An outlook on reproductive features of women: from marriage to children”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 114, 06-09 October 2010
 • Oztora S., N. Dağdeviren, A. Çaylan, B. Kandemir ve B. Çevikkalp, “Smoking and alcohol use: an overview on two global epidemics in Edirne, Turkey”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 95, 06-09 October 2010
 • Dagdeviren N., A. Caylan, S. Oztora, B. Cevikkalp, T. Kutlu ve N. Nayir, “The knowledge and attitude among adults towards following blood cholesterol levels”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 60, 06-09 October 2010
 • Celik Y., N. Dagdeviren, O. Korkmaz, S. Oztora, K. Balci ve T. Asil, “Prevalence of migraine diagnosis using ID migraine among university students in Thrace area of Turkey”, The 14th Congress of the International Headache Society, ABD, Cephalalgia, 29(Suppl 1) (2009):80, 10-13 September 2009 (Eylül 2009)
 • Dagdeviren N., S. Oztora ve Z. Musaoglu, “Quality of life and job satisfaction among academic staff working at Trakya University, Edirne, Turkey”, WONCA 2009 Asia-Pacific Regional Conference, Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti, Abstract Book, 135, 04-07 June 2009
 • Oztora S., N. Dagdeviren ve Z. Musaoglu, “Burnout syndrom among academic staff working at Trakya University, Edirne, Turkey”, WONCA 2009 Asia-Pacific Regional Conference, Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti, Abstract Book, 136, 04-07 June 2009
 • Dagdeviren N., Z. Musaoglu ve S. Oztora, “Smoking habits among academic staff working at Trakya University, Edirne, Turkey”, 15. WONCA Europe Conference, Basel, İsviçre, Swiss Med Wkly 2009;139(Suppl 175):123S, 16-19 September 2009
 • Oztora S., F. Oluc ve N. Dagdeviren, “Are the elderly people social and secure?”, 15. WONCA Europe Conference, Basel, İsviçre, Swiss Med Wkly 2009;139(Suppl 175):115S, 16-19 September 2009
 • Özüçelik DN., Açıksarı K., Öztora S., Akseli A., Çukurova Z. ve M. Koşargelir, “The evaluation of 112 ambulance record forms in Emergency Department of Bakirkoy Training and Research Hospital”, 10th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Antalya, Congress DVD, OP-152, 13-17 May 2009
 • Çığrıkçı H., S. Öztora, A.M. Şengül ve S. Hatipoğlu, “Socioeconomic features and prevalance of depression in mothers of children with chronic diseases.” Wonca Europe 2008 14th Regional Conference on Family Medicine, İstanbul, Türkiye, Abstract Book, 267, 04-07 September 2008
 • Arıca S., S. Öztora, Y. Çelik, E. Şevketoğlu, T. Erkum ve S. Hatipoğlu, “The frequency and clinical features of RSV infection among children hospitalized with the diagnosis of lower respiratory tract infection” Wonca Europe 2008 14th Regional Conference on Family Medicine, İstanbul, Türkiye, Abstract Book, 265, 04-07 September 2008
 • Dalkıran Y., S. Öztora, A.M. Şengül ve S. Hatipoğlu, “Knowledge and attitudes of mothers on childhood fever” Wonca Europe 2008 14th Regional Conference on Family Medicine, İstanbul, Türkiye, Abstract Book, 264, 04-07 September 2008
 • Karcıoğlu Ö., Öztora S., Şahin Ş., Sezgin S., Çoban U., Şadılloğlu S., Aydın Y. ve M. Yazıcıoğlu, “Human trafficking-related effects on Emergency Department: renal failure and others”, 1. Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Abstract Book, 84, 5-9 November 2008
 • Şengül A.M. ve S. Öztora, “Knowledge and attitudes of health care providers working at a primary outpatient clinic”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 665, 24-27 July 2007
 • Şengül A.M. ve S. Öztora, “Frequency and underlying factors of home accidents in Besiktas region of Istanbul”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 664, 24-27 July 2007
 • Öztora S. ve A.M. Şengül, “Administration rates of routine vaccines in a hospital pediatric outpatient clinic”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 631, 24-27 July 2007
 • Öztora S. ve A.M. Şengül, “The effect of family planning education on postpartum contraception”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 630, 24-27 July 2007
 • Öztora S. ve A.M. Şengül, ”The importance of contraception in women”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 629, 24-27 July 2007
 • Öztora S. ve A.M. Şengül, “The effect of anxiety and depression on quality of life in patients with chronic pain”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 628, 24-27 July 2007
 • Salihoğlu B., Hatipoğlu S., Barutçugil M., Öztora S. ve M. Vural, “Extrapulmonary tuberculosis: a pediatric case report”, Europaediatrics 2003, Prag, 19-22 October 2003

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi. 21. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi. 12–15 Mayıs 2022, Adana (Mayıs 2022)
 • Oztora S. Social involvement to a new life. Panel: Remobilizing after confinement. 11. International Trakya Family Medicine Congress, 23-27 March 2022, Edirne (Mart 2022)
 • Chairperson. Mental health in a challenging world. 11. International Trakya Family Medicine Congress, 23-27 March 2022, Edirne (Mart 2022)
 • Dagdeviren HN, Öztora S, Caylan A, Sezer Ö. Workshop: Academic writing from idea to paper. 11. International Trakya Family Medicine Congress, 23-27 March 2022, Edirne (Mart 2022)
 • Kongre Sekreteri, 11. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Mart 2022, Edirne (Mart 2022)
 • Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serdar Öztora, Dr. Derya Ateş. Covid-19 ve Endokrin Sistem: Prof. Dr. İbrahim Şahin. Birinci Basamakta Diyabet Yönetimi: Prof. Dr. Mehmet Sargın. Birinci Basamakta Tiroit Hastalıklarına Yaklaşım: Dr. Öğr. Üyesi Bahri Evren. 20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 20-23 May 2021. (Mayıs 2021)
 • Düzenleme Komitesi Üyesi. 20th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 20–23 May 2021 (Mayıs 2021)
 • Kongre Sekreteri. 10th International Trakya Family Medicine Congress. 25 - 27 March 2021, Online, Edirne, Turkey. www.tahek.org (Mart 2021)
 • Panel: Semptomların İki Yüzü: Multidisipliner Bakış. Oturum Başkanları: Serdar Öztora, Irmak Tokeri. Aile Hekimliğinde Dermatolojik Hastalıkların Yönetimi. Konuşmacı: Celal Kuş. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 17-20 September 2020, Adana, Turkey (Eylül 2020)
 • Scientific Advisory Board Member. 19th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 17-20 September 2020, Adana, Turkey (Eylül 2020)
 • Future of preventive care. Chairperson: Serdar Öztora. Speaker: Mehmet Ungan. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • First Department's journey into the future. Chairperson: Serdar Öztora Speaker: H. Nezih Dağdeviren. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Mobile technologies in primary care. Speakers: Serdar Öztora, Ayşe Çaylan. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Congress Secretary. 9. International Trakya Family Medicine Congress. 5-8 March 2020, Edirne, Turkey (Mart 2020)
 • Research activities in Balkan region. Moderators: Suzanna Stankovic, Serdar Öztora. Speakers: Slavoljub Zivanovic, Radost Asenova, Ayşe Çaylan. VI. Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe. 14-17 Nov 2019, Edirne (Kasım 2019)
 • Teaching of Family Medicine. Moderator: Shlomo Vinker. Speakers: Serdar Öztora, Ljubina Despotova Toleva. VI. Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe. 14-17 Nov 2019, Edirne (Kasım 2019)
 • Congress Secretary. VI. Conference of the Association of General Practice/Family Medicine of South-East Europe. 14-17 November 2019, Edirne, Turkey (Kasım 2019)
 • Scientific Advisory Board Member. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 25-28 April, 2019, Adana, Turkey (Nisan 2019)
 • Popüler Diyetlerin Diyetini Kim Ödüyor? Konuşmacı: Yeltekin Demirel. Oturum Başkanları: Serdar Öztora, Irmak Tokeri. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 25-28 April 2019, Adana, Turkey (Nisan 2019)
 • Aile Hekimliği Uzmanı yetiştirmek. Oturum Başkanı: Serdar Öztora. Konuşmacılar: Mehmet Uğurlu, Dilek Toprak. 8. International Trakya Family Medicine Congress. 6-10 March 2019, Edirne, Turkey (Mart 2019)
 • Congress Secretary. 8. International Trakya Family Medicine Congress. 6-10 March 2019, Edirne, Turkey (Mart 2019)
 • Scientific Comittee Member. 12th International Istanbul Family Medicine Congress. 4-5 May 2018, Istanbul, Turkey (Mayıs 2018)
 • Scientific Comittee Member. 16th International East Meditteranian Family Medicine Congress. 10-13 May 2018, Adana, Turkey (Mayıs 2018)
 • Chair: Serdar Oztora. Models of care for chronic conditions in Family Medicine: building blocks for action. Speaker: Ersin Akpınar. 7th International Trakya Family Medicine Congress. 21-25 March 2018, Edirne, Turkey. (Mart 2018)
 • Congress Secretary. 7th International Trakya Family Medicine Congress. 21-25 March 2018, Edirne, Turkey. (Mart 2018)
 • Panelist: Serdar Oztora. Mood Disturbances. 7. International Trakya Family Medicine Congress. 21-25 March 2018, Edirne, Turkey. (Mart 2018)
 • OP: 2.8.Education and professional development and 2.9.Undergraduate teaching. Chairs: Maria Pilar Astier Peña, Serdar Öztora. 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic. (Haziran 2017)
 • OP: 2.4. Practice organization. Chairs: Martin Seifert, Serdar Öztora. 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic. (Haziran 2017)
 • Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Mayıs 2017, Adana, Turkey (Mayıs 2017)
 • Öztora S. Rotavirus Gastroenteriti Hastalık Yükünü Hafife Almayın (Konferans). 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 11-14 May 2017, Adana, Turkey (Mayıs 2017)
 • Scientific Board Member. International Symposium on Emergency Medicine and Family Medicine. 06-09 April 2017. Batumi, Georgia. (Nisan 2017)
 • Congress Secretary. 6th International Trakya Family Medicine Congress. 15-19 March 2017, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Scientific Paper Evaluator. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Scientific Committee Member. 5th International Black Sea Family Medicine Congress, 22-25 September 2016, Batumi, Georgia. (Eylül 2016)
 • Hakem. WONCA 2016 Avrupa Kongresi (Haziran 2016)
 • Scientific Committee Member. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey (Mayıs 2016)
 • Sözel Bildiriler. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serdar Öztora. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Panel: Obezite Salgını. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ertan Mert, Dr. Gürbüz Şen. Beden Kitle İndeksinin Ötesine Geçmek: Obezite Salgını. Panelist: Doç. Dr. Serdar Öztora. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Bilimsel Sekreter. 5. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği kongresi, 16-20 Mart 2016, Edirne, Türkiye. (Mart 2016)
 • Approach to Abdominal Pain. Assoc. Prof. Serdar Oztora. 5. Trakya Family Medicine Congress, 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • European General Practice Research Network Conference. 17-20 October 2015. Edirne, Turkey. (Ekim 2015)
 • Chairs: Cahit Ozer, Serdar Oztora. Healthy Lifestyle Behaviors and the Role of the Family Medicine; Use of Abbreviations for Database of Medical and Health Science Journals. Speakers: Nafiz Bozdemir, Kurtulus Ongel. 20th WONCA Europe Conference. 22-25 October 2015. Istanbul, Turkey. (Ekim 2015)
 • Oturum Başkanı: Serdar Öztora. Jordan Experience in Integrating the Management of Chronic Diseases in the Primary Health Care Settings. Prof. Dr. Oraib ALSMADI. 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 23-25 May 2014, Adana (Mayıs 2014)
 • Chairperson: Serdar Öztora, Arno Hoes, “Oral Presentations: Hypertension and Quality of Care”, Woncaeurope 2008 14th Regional Conference on Family Medicine, İstanbul, Final Programme Book, 8, 04-07 September 2008 (Eylül 2008)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Öztora S. Dergimizin yeni sayısı ve Ulusal Aile Hekimliği Kongresi hakkında. Türk Aile Hek Derg 2019;23(3):90-91. Doi: 10.15511/tahd.19.00390 (Eylül 2019)
 • Erten R, Öztora S, Dağdeviren HN. Sağlık kuruluşlarında doktorlara yönelik şiddet maruziyetinin değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg 2019;23(2):52-63. doi: 10.15511/tahd.19.00252 (Haziran 2019)
 • Öztora S. Aile Hekimliğinde Ulaşılabilirlik. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2016;7(6):29-31 (Aralık 2016)
  1
  ATIF
 • Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren N. Obezitede antropometrik ölçüm teknikleri. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2015;6(3):11-3 (Ağustos 2015)
 • Öztora S, Kıyunat Z. Bebeklik ve Çocuklukta Beslenme. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2014;5(6):23-9 (Aralık 2014)
 • Öztora S. Mental hastalıklar için tanısal ve istatistiksel kılavuz IV, birinci basamak versiyonu. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2012;3(1):10-12
 • Çaylan A, Öztora S. Yetişkinlerde asemptomatik bakteriüri yönetimi. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2012;3(5):5-8
 • Çaylan A, Öztora S. Aile hekimliğinde evde bakım. Actual Medicine 2011;19(5):46-48 (Mayıs 2011)
 • Öztora S. Difteri aşısı. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2011;2(6):72-76
 • Hatipoğlu S, Altınkalem Dalkıran Y, Şevketoğlu E, Beşkardeş AE, Öztora S. Türk ailelerinin ateş hakkında bilgi seviyeleri. JOPP Derg 2010;2(3):126-31
 • Hatipoğlu S, Arıca S, Çelik Y, Öztora S, Şevketoğlu E, Erkum T. Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla hastanemize yatırılan olgularda RSV enfeksiyonu sıklığı ve klinik özellikleri. Düzce Tıp Dergisi 2009;11:38-44
  19
  ATIF
 • Karcioglu O, Oztora S, Sahin S, Sezgin S, Coban U, Sadillioglu S, Aydin Y, Yazicioglu M. Patients “trafficked” to the emergency department: renal failure and other effects on the community health. Turk J Emerg Med 2009;9(4):169-72.
 • Nizamoğlu M, Hatipoğlu S, Çelik Y, Öztora S, Şevketoğlu E, Erkum T. Sağlam çocukların düzenli takibini etkileyen faktörler. Bakırköy Tip Dergisi 2008;4(2):53-7
 • Tamer İ, Dabak R, Tamer G, Öztora S, Fenercioğlu A. Subklinik hipotiroidili hastalarda kardiyovasküler bir risk olarak lipid profili. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2007;18(3):123-8
  1
  ATIF
 • Öztora S, Hatipoğlu S, Barutçugil MB, Salihoğlu B, Yıldırım R, Şevketoğlu E. İlköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevalansının belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması. Bakırköy Tıp Dergisi 2006;2(1):11-4
  42
  ATIF
 • Karadağ A, Cengiz M, Öztora S, Hatipoğlu S, Çelikel FB. Yedi yaşında infantil malign Osteopetrozis ve Hirschsprung hastalığı birlikteliği: olgu sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2005;1(2):71-3
 • Barutçugil MB, Hatipoğlu S, Salihoğlu B, Öztora S, Yıldırım R. Bakırköy bölgesindeki bir ilköğretim okulu öğrencilerinde idrar iyot atılımı. Bakırköy Tıp Dergisi 2005;1(1):12-5
  2
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Gökçen GB, Öztora S, Dağdeviren HN. Sağlık Okuryazarlığında Kuşak Çatışması. 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 27-30 Ekim 2022, Ankara. (Ekim 2022)
 • Savaş İ, Öztora S, Dağdeviren HN. Üniversite Öğrencilerinin Nargile Kullanımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranış Değerlendirmesi. 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 27-30 Ekim 2022, Ankara. (Ekim 2022)
 • Vardar SA, Öztora S, Yanık F, Gayef A. Öğrenci Öğretim Üyesi İletişiminin Artırılmasına Dönük Bir Yaklaşım: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Danışmanlık Sistemi Örneği. XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 19-22 Mayıs 2022, Samsun. (Mayıs 2022)
 • Kaya Ö, Öztora S, Dağdeviren HN. Romatoid Artrit Eli. 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Alparslan ÖO, Öztora S, Dağdeviren HN. Üniversite Öğrencilerinde Egzersizde Benlik Sunumu ve Etkileyen Faktörler. 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Bardakcı M, Öztora S, Dağdeviren HN. Sigaranın Psikolojik Bağımlılığını Değerlendirme Ölçeğinin (SPBDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi. 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Elçi Ö, Öztora S. Belim Ağrıyor Bir İğne Yaptıracaktım. 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 29 Ekim - 1 Kasım 2020. (Ekim 2020)
 • Memi ZG, Öztora S, Dağdeviren HN. Aile Hekimlerinin Kılavuzları Kullanım Tutum Ve Davranışları. 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 29 Ekim - 1 Kasım 2020. (Ekim 2020)
 • Memi ZG, Öztora S. Sağlık Bakanlığı rehberlerinin incelenmesi. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 31 Ekim-02 Kasım 2019, Ankara. (Ekim 2019)
 • Güçlü Saltık F, Öztora S, Dağdeviren HN. Çocukluktan erişkinliğe ayrılık anksiyetesi. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 31 Ekim-02 Kasım 2019, Ankara. (Ekim 2019)
 • Güçlü Saltık F, Öztora S. Çocuk Ayrilma Kaygisi Ile Anne Ayrilma Kaygisi Arasindaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Birinci Basamaği Neden İlgilendiriyor?. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Ankara. (Ekim 2018)
 • Güçlü Saltık F, Karaman M, Öztora S, Dağdeviren HN. Sessiz Salgin; D Vitamini Eksikliği. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Ankara. (Ekim 2018)
 • Özdemir Ş, Öztora S, Dağdeviren HN. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Kardiyovasküler Hastaliklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Ankara. (Ekim 2018)
 • Uyar E, Öztora S, Dağdeviren HN. Edirne İl Merkezindeki Aile Sağliği Merkezlerinde Görevli Sağlik Çalişanlarinin Aile İçi Şiddet Hakkinda Bilgi, Tutum Ve Davranişlari. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Ankara. (Ekim 2018)
 • Elçi Gördağ Ö, Öztora S, Dağdeviren HN. Birinci Basamak Nomofobiyi Ne Kadar Tanıyor?. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara. (Ekim 2017)
 • Uyar E, Öztora S, Dağdeviren HN. Biyopsikososyal yaklaşım: Psöriazis bir olgu sunumu. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül-1 Ekim 2017, Antalya (Eylül 2017)
 • Yüksel HH, Öztora S, Dağdeviren HN. El-ayak-ağız hastalığı sonrası gelişen onikomadezis: Olgu sunumu. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül-1 Ekim 2017, Antalya (Eylül 2017)
 • Obuz M, Öztora S, Dağdeviren HN. Yardımcı sağlık personelinde uyku kalitesinin değerlendirilmesi. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül-1 Ekim 2017, Antalya (Eylül 2017)
 • Çalış S, Öztora S, Dağdeviren HN. Edirne-Kırklareli-Tekirdağ illeri bebek ölüm hızlarının lineer yaklaşım modellemesi ile tahmini. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül-1 Ekim 2017, Antalya (Eylül 2017)
 • Şengüzel E, Öztora S, Dağdeviren HN. Lise öğrencilerinde obezite sıklığı ve değerlendirilmesi. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül- 1 Ekim 2017, Antalya. (Eylül 2017)
 • Çeçen CE, Öztora S, Dağdeviren HN. Trakya Üniversitesi Sağlık Çalışanlarının Aile Fonksiyonunun Değerlendirilmesi. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 17-30 Ekim 2016, Ankara. (Ekim 2016)
 • Peker M, Öztora S, Dağdeviren HN. Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu Ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 17-30 Ekim 2016, Ankara. (Ekim 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbaş A, Bozoklu G, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanlarında Ortoreksiya Nervoza Sıklığı Ve Yeme Davranışı İle İlişkisi. 9. Aile Hekimliği Güz Okulu, 1-5 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye (Mayıs 2015)
 • Çetinbaş A, Kıyunat Z, Dağdeviren HN, Öztora S, Çaylan A, Sezer Ö. Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Erkeklerde İç Güvenilirlik Analizi. 9. Aile Hekimliği Güz Okulu, 1-5 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye (Mayıs 2015)
 • Çalış S, Üstündağ S, Kurultak İ, Kılıç İ, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren N. Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Önlenebilir Bir Nedeni: Iga Nefropatisi. Euras J Fam Med 2015;4(Suppl 1):S14 (Mart 2015)
 • Çetinbaş A, Dağdeviren N, Öztora S, Çaylan A. Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’ne Başvuran Kadınların Sosyodemografik Özellikleri. Euras J Fam Med 2015;4(Suppl 1):S13. (Mart 2015)
 • Çeti̇nbaş A, Dağdevi̇ren HN, Öztora S, Çaylan A, Sezer Ö. Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi. 8. Aile Hekimliği Güz Okulu. 24-28 Eylül 2014, Antalya (Eylül 2014)
 • Çetinbaş Yücel A, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Aile hekimliğinde olgu sunumuyla klinik yöntemin önemi. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Kıray Ülke S, Aladağ Çiftdemir N, Örencik A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Boyunda Kitle Ayırıcı Tanısında Fizik Muayenenin Önemi: Bir Lenfanjiyom Olgusu. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Elmas Ü, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. 5. ve 6. sınıf öğrencilerinde tükenmişlik düzeyi. 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Özet Kitabı, PS-56, 1-3 Kasım 2012 (Kasım 2012)
 • Arslan A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Edirne il merkezinde yaşayan gebelerin sosyodemografik özellikleri. 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Özet Kitabı, PS-44, 1-3 Kasım 2012 (Kasım 2012)
 • Turgu S, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Edirne il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekim iş doyumu. 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Özet Kitabı, SS-07, 1-3 Kasım 2012 (Kasım 2012)
 • Aydemir N, Öztora S, Hatipoğlu S. 0-1 yaş bebeği olan annelerde depresyon semptomlarının taranması ve etkili risk faktörlerinin belirlenmesi. 52. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Özet CD, P-221, 12-16 Kasım 2008 (Kasım 2008)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Oturum Başkanı. Forum: Mevzuattan Beklentiler ve Beklenen Mevzuat Değişiklikleri. 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Ekim 2022, Ankara (Ekim 2022)
 • Öztora S. Aşı tereddütü ve iletişim. Panel: Erişkin Bağışıklama. 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Ekim 2022, Ankara (Ekim 2022)
 • Oturum Başkanı. Konferans: COVID'den Bundan Sonra Ne Bekliyoruz? 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Ekim 2022, Ankara (Ekim 2022)
 • Açılış Konuşması. 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Ekim 2022 (Ekim 2022)
 • Kongre Başkanı. 21. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Ekim 2022, Ankara (Ekim 2022)
 • Açılış Konuşması. 20 Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Oturum Başkanı. Erişkin sağlığında koruyucu hekimlik. 20 Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Konuşmacı. EURACT ve EUROPREV. 20 Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Oturum Başkanı. Yeni normal nedir, ne değildir?. 20 Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Kongre Başkanı. 20 Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • Korona günlerinde Aile Hekimi olmak. Moderatörler: Esra Saatçı, Serdar Öztora. 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 29 Ekim - 1 Kasım 2020. (Ekim 2020)
 • Akılcı ilaç kullanımı. Oturum Başkanı: Serdar Öztora, Konuşmacı: Duygu Ayhan Başer. 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 29 Ekim - 1 Kasım 2020. (Ekim 2020)
 • Oturum Başkanlığı. COVİD-19 Akciğer Dışı Tutulumlar. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Uluslararası Katılımlı 42. Yıllık Kongresi – SOLUNUM2020 Dijital, 2-8 Ekim 2020. (Ekim 2020)
 • Kongre Başkanı. 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 29 Ekim - 1 Kasım 2020. www.ulusalaile.com (Ekim 2020)
 • Makale yayınlama süreci. Konuşmacılar: Serdar Öztora, Ahmet Keskin. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 31 Ekim – 2 Kasım 2019, Ankara (Ekim 2019)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 31 Ekim – 2 Kasım 2019, Ankara (Ekim 2019)
 • Aile Hekimi olmak. Oturum Başkanı: Serdar Öztora. Panelistler: Mehmet Akman, Emrah Kırımlı. 13. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi. 21-22 Haziran 2019, İstanbul (Haziran 2019)
 • Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi. 13. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi. 21-22 Haziran 2019, İstanbul (Haziran 2019)
 • Aile Hekimliği Paneli. Oturum Başkanı: Serdar Öztora. SBÜ 2. Aile Hekimliği Sempozyumu. 1-2 Mart 2019, İstanbul (Mart 2019)
 • Konferans: Aşırı Tanı Aile Hekimleri İçin Bir Tehdit mi? Oturum başkanları: Prof. Dr. Mehmet Sargın, Prof. Dr. Serdar Öztora. Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Ungan. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Ankara (Ekim 2018)
 • Kongre Sekreteri. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 25-27 Ekim 2018, Ankara (Ekim 2018)
 • Oturum Başkanı: Serdar Öztora. Erkek çocuklarda sık görülen genital patolojiler. Konuşmacı: Tarkan Soygür. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara. (Ekim 2017)
 • Oturum başkanı: Serdar Öztora. İçinizdeki Balon: AAA. Konuşmacı: Mehmet Ali Özatik. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara. (Ekim 2017)
 • Kongre Sekreteri. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara (Ekim 2017)
 • Kongre Sekreteri. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Ekim 2016, Ankara, Türkiye (Ekim 2016)
 • Oturum Başkanı. Poster Bildiri Tartışma 1. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu. 28 Eylül – 2 Ekim 2016, Antalya. (Eylül 2016)
 • Panel: Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine Paydaş Bakışları. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serdar Öztora. Konuşmacılar: Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu, Prof. Dr. Esra Saatçı, Prof. Dr. Nezih Dağdeviren. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu. 28 Eylül – 2 Ekim 2016, Antalya. (Eylül 2016)
 • Organizasyon Komitesi Üyesi. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu. 28 Eylül - 02 Ekim 2016, Antalya, Türkiye (Eylül 2016)
 • Oturum Başkanı: Serdar Öztora, Lütfi Tiyekli. Olgularla Hipertansiyon Yönetimi. Konuşmacı: Prof. Dr. Alev Arat Özkan. 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2015, Adana. (Mayıs 2015)
 • Oturum Başkanı: Serdar Öztora. Obezitenin Önlenmesinde Süt ve Süt Ürünlerinin Önemi Prof. Dr. Benal Büyükgebiz. 22-24 Mayıs 2015. Adana, Türkiye (Mayıs 2015)
 • Erkek cinsel işlev bozuklukları. 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mart 2015, Edirne (Mart 2015)
 • Kongre Sekreteri, 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mart 2015, Edirne (Mart 2015)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi. 2. Aile Hekimliği Asistan Buluşması, 5 Nisan 2014, İstanbul (Nisan 2014)
 • Oturum Başkanı: Uzmanına Danış-5: Öksürükle gelen hastaya yaklaşım. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Uzmanına Danış-1: Başağrılı hastaya yaklaşım. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Bilimsel Kurul üyesi, 5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 20-23 Mart 2014, Çanakkale (Mart 2014)
 • Bilimsel Sekreter, 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, 31 Ekim-03 Kasım 2013
 • Bilimsel Sekreter, 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, 01-03 Kasım 2012
 • Panel Başkanlığı, “Kanıta dayalı resüsitasyon”, 1. Ulusal Acil Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi (1. ATAH), İstanbul, 26-28 Mart 2010
 • Erkekte cinsel yaşamı etkileyen durumlar, 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, 03-07 Kasım 2010
 • Bilimsel Sekreter, 1. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, 10-14 Mart 2010
 • Bilimsel Sekreter, 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, 03-07 Kasım 2010
 • 1. Ulusal Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sempozyumu, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 26-27 Mart 2009, İstanbul (Mart 2009)
 • 4. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Bilimsel Komite Üyeliği, 08-11 Mayıs 2008, Antalya (Mayıs 2008)
 • Oturum Başkanı: Serdar Öztora, Konuşmacılar: Topsever P. ve T.M. Filiz, “Üriner inkontinans”, 3. Kartal Aile Hekimliği Günleri, İstanbul, 22-24 Mayıs 2008 (Mayıs 2008)
 • 1. Aile Hekimliği Güz Okulu. Organizasyon Komitesi Üyeliği. 16-18 Kasım 2007, Kıbrıs. (Kasım 2007)
 • Öztora S, Şengül AM. Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisine Geçiş ve İzlem Kriterleri. 1. Aile Hekimliği Güz Okulu, Girne, 16-18 Kasım 2007 (Kasım 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Öztora S, Karaman M. Hastalıklardan korunmada beslenmenin yeri ve önemi. Tamer İ, editör. Aile Hekimliğinde Her Yönüyle Beslenme. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.6-9. (Mart 2021)
 • Çiftetepe Öztürk D, Öztora S. Aile hekimliğinde emzirme danışmanlığı. Telatar B, editör. Aile Hekimliğinde Anne Sütünün Anne ve Bebek Sağlığı Açısından Önemi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.76-80. ISBN:978-605-7597-68-7 (Mart 2019)
  1
  ATIF
 • Çeviri: Cinsellik. Biggs WS, Chaganaboyana S (Çeviri: Serdar Öztora). Aile Hekimliği 9. Baskı'da. Rakel RE, Rakel DP (Eds.). Elsevier. s:1039-51. ISBN: 978-975-277-740-8 (Ocak 2019)
 • Çeviri Bölüm Editörlüğü: Cinsellik. Biggs WS, Chaganaboyana S (Çeviri Editörü: Serdar Öztora). Aile Hekimliği 9. Baskı'da. Rakel RE, Rakel DP (Eds.). Elsevier. s:1039-51. ISBN: 978-975-277-740-8 (Ocak 2019)
 • Çeviri Yardımcı Editörlüğü: Aile Hekimliği 9. Baskı. Rakel RE, Rakel DP (Eds.). Elsevier. ISBN: 978-975-277-740-8 (Ocak 2019)
 • Öztora S. Toksoplazmozis. Öngel K, Aydoğan Ü (Editörler). Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları'nda. İzmir: ARGÜN; 2015. s.408-413. (Aralık 2015)
 • Olgu Dosyaları Aile Hekimliği (Haziran 2014)
 • Mallin R, Detar DT. Alkol ve ilaç kötüye kullanımı (çeviri. S. Öztora). Aydoğan Ü, Sağlam K (Editörler). Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korunma Beşinci Baskı'da. Ankara: Güneş Kitabevleri;2013. s.644-54.
 • Ailenizin Doktoru. Smith T, Davidson S (Çeviri Editörleri: S. Öztora ve A. Seyahi). İstanbul: İnkılap Kitapevi, 2011, ISBN: 9789751027795
 • Bebek ve Çocuk Bakımı. Miriam Stoppard (Çeviri: A. Seyahi, S. Öztora). İnkılap Kitapevi, 2004, ISBN: 975-10-2179-0
 • Gebe Kalma, Gebelik ve Doğum. Miriam Stoppard (Çeviri: A. Seyahi, S. Öztora). İnkılap Kitapevi, 2004, ISBN: 975-10-1938-9
 • İlk Yardım El Kitabı. Michael Webb, Michael Bond, Peter Beale (Çeviri: A. Seyahi, S. Öztora). İnkılap Kitapevi, 2002, ISBN: 975-10-1730-0

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Dr. Murat Yıldırım. Edirne ilinde Aile Sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimlerinin seyahat sağlığı hakkında bilgi ve farkındalık araştırması (Aralık 2022)
 • Dr. Aylin Evcimen Yüksel. Edirne ili Aile Hekimliği uygulamalarında ev ziyaretlerinin değerlendirilmesi (Aralık 2022)
 • Dr. Gözde Betül Gökçen. Edirne il Merkezi'nde aile sağlığı merkezlerine başvuran 18-65 yaş arası bireylerde sağlık okuryazarlığının aşı karşıtlığına etkisi (Kasım 2022)
 • Dr. İbrahim Savaş. Trakya Üniversitesi öğrencilerinin nargile kullanımı ile ilgili bilgi davranış, tutum ve değerlendirmesi (Kasım 2022)
 • Dr. Ümmü Pinar Çi̇çek. Edirne il merkezi Aile Sağlığı merkezlerine başvuran 18-65 yaş arası bireylerde konstipasyon sıklığı, etkileyen faktörler ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi (Mayıs 2022)
 • Dr. Mert Bardakcı. Trakya Üniversitesi 1.sınıf öğrencilerinin sigara kullanımı, bağımlılık düzeyleri ve etki eden faktörler. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2021 (Ekim 2021)
 • Dr. Ayşe Nur Işık. Edirne ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görevli yardımcı sağlık personelinin çocuk istismarına yönelik bilgi tutum ve farkındalıkları. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2021 (Ekim 2021)
 • Dr. Ömer Okan Alparslan. Üniversite öğrencilerinde egzersizde benlik sunumu ve etkileyen faktörler. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2021 (Ekim 2021)
 • Dr. Selime Kartal. Aile hekimlerinin meslek hastalıkları konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinin incelenmesi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2021 (Nisan 2021)
 • Dr. Duygu Ortanca. Trakya Üniversitesi son sınıf lisans öğrencilerinin sağlık algısı ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2021 (Mart 2021)
 • Dr. Furkan Tamin. Edirne il merkezinde 20-40 yaş arası kadınların meme kanseri risk ve farkındalıklarının değerlendirilmesi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2021 (Şubat 2021)
 • Dr. Seda Demirbüken. Edirne il merkezi ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin tip 1 diyabet hakkında bilgi, tutum ve tip 1 diyabetli öğrencilere yaklaşımlarının değerlendirilmesi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2021 (Ocak 2021)
 • Dr. Züleyha Güler Memi. Edirne il merkezindeki aile hekimlerinin klinik uygulamalarında kılavuzları kullanım tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2020 (Eylül 2020)
 • Dr. Hüsniye Yıldız. Edirne il merkezindeki anaokullarına kayıtlı çocukların teknolojik alet ve internet kullanımı ve ebeveynlerinin bu konudaki tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2020 (Haziran 2020)
 • Dr. Mustafa Karaman. Edirne il merkezindeki anaokulu çocuklarının ebeveynlerinin obezite bilgi, algı ve tutumlarının çocukluk çağı obezitesine etkisi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2020 (Mart 2020)
 • Dr. Fatma Güçlü Saltık. Edi̇rne İl Merkezi̇ Anaokulu Çocukları ve Ebeveynleri̇nde Ayrılma Anksi̇yetesi̇ Sıklığı ve Etki̇leyen Faktörler. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2019 (Temmuz 2019)
 • Dr. Latife Yazgan. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Algılanan Duygusal İstismar Düzeyi İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2019. (Haziran 2019)
 • Dr. Ayşe Tunç. Edirne İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Kayıtlı 20-49 Yaş Arası Kadınların Aile Planlaması İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davranışları. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2019. (Mayıs 2019)
 • Dr. Merve Nur Bilici Atik. Edirne il merkezinde 65 yaş üstü hastalarda kronik ağrı sıklığı ve etki eden faktörler. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2019. (Nisan 2019)
 • Dr. Esra Uyar. Edi̇rne İl Merkezi̇ndeki̇ Ai̇le Sağliği Merkezleri̇nde Görevli̇ Sağlik Çalişanlarinin Ai̇le İçi̇ Şi̇ddet Hakkinda Bi̇lgi̇, Tutum Ve Davranişlari. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2018 (Ekim 2018)
 • Dr. Şule Özdemir. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinde Kardiyovasküler Hastalıklardan Korunmaya Yönelik Tutum Ve Davranışlar. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2018. (Ağustos 2018)
 • Dr. Hatice Hilal Yüksel. Edirne Il Merkezindeki Anaokulu Çocuklarinin Annelerinde Ortoreksiya Nervoza Eğilimi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2017. (Aralık 2017)
 • Dr. Esra Şengüzel. Edirne il merkezinde öğrenim gören lise öğrencilerinde yeme bağımlılığının değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2017. (Ağustos 2017)
 • Dr. Merve Obuz. Trakya Üniversitesi Hastanesinde Vardiyalı Çalışan Yardımcı Sağlık Personelinin Uyku Bozuklukları-İş Yükü Stresi ve Ruhsal Durum Açısından Değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2017. (Haziran 2017)
 • Dr. Merve Peker. Trakya Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromunun Araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016. (Ekim 2016)
 • Dr. Cabbar Ertuğrul Çeçen. Trakya Üniversitesi Sağlik Çalişanlarinin Aile Fonksiyonunun Değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016. (Eylül 2016)
 • Dr. Rıfat Erten. Edirne İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Doktora Şiddet Maruziyetinin İncelenmesi Ve Diğer Sağlık Kuruluşları İle Karşılaştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016. (Eylül 2016)
 • Dr. Özlem Top. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Ünitesinde Takip Edilen Diyaliz Hastalarında Uyku Kalitesinin Araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2015. (Eylül 2015)
 • Dr. Gülnar Nepesova. Edirne İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların İlaç Kullanım Davranışlarının Araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2015. (Eylül 2015)
 • Dr. Sezgin Turgu. Edirne il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisinin araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012. (Eylül 2012)
 • Dr. Ahmet Arslan. Edirne il merkezinde postpartum depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012. (Ağustos 2012)
 • Dr. Ümit Elmas. 5. ve 6. Sınıf tıp öğrencilerinde anksiyete depresyon ve tükenmişlik düzeyi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012. (Ağustos 2012)
 • Dr. Atilla Atalar. Tıp Fakültesi öğrencilerinde mevsimsel duygudurum bozukluğu. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012. (Mayıs 2012)
 • Dr. Murat Çağatay Deniz. Ayaktan kemoterapi alan hastalar ve yakınlarında sağlıkla ilgili yaşam kalitesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2011. (Aralık 2011)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Hazal Elif Zeybekoğlu. Muğlaspor Futbol Kulübü Sporcularında Ortoreksiya Nervoza Sıklığı Araştırması. TÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme Ve Diyetetik Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Programı), Edirne, 2019. (Haziran 2019)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice (EUROPREV) (Ocak 2017)
 • European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine (EURACT)
 • European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQUIP)
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Editörlük / Yayınlama

 • Konuralp Tıp Dergisi, Bilimsel Kurul Üyesi, 2022 (Mart 2022)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, Editörler Kurulu Üyesi, 2022 (Mart 2022)
 • Romanian Journal of Medical Practice, Editörler Kurulu Üyesi, 2022. https://rjmp.com.ro/editorial-council/ (Mart 2022)
 • Romanian Medical Journal, Editörler Kurulu Üyesi, 2021. https://rmj.com.ro/editorial-council/ (Mart 2022)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Editör, 2022 (Mart 2022)
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Editör, 2022 (Mart 2022)
 • Konuralp Tıp Dergisi, Bilimsel Kurul Üyesi, 2021 (Mart 2021)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, Editörler Kurulu Üyesi, 2021 (Mart 2021)
 • Romanian Journal of Medical Practice, Editörler Kurulu Üyesi, 2021. https://rjmp.com.ro/editorial-council/ (Mart 2021)
 • Romanian Medical Journal, Editörler Kurulu Üyesi, 2021. https://rmj.com.ro/editorial-council/ (Mart 2021)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Editör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü, 2021 (Mart 2021)
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Editör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü, 2021 (Mart 2021)
 • Romanian Medical Journal, Editörler Kurulu Üyesi, 2020. https://rmj.com.ro/editorial-council/ (Mart 2020)
 • Romanian Journal of Medical Practice, Editörler Kurulu Üyesi, 2020. https://rjmp.com.ro/editorial-council/ (Mart 2020)
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Editör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü, 2020 (Mart 2020)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Editör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü, 2020 (Mart 2020)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, Editörler Kurulu Üyesi, 2020 (Mart 2020)
 • Anatolian Journal of Family Medicine, International Scientific Advisory Board Member, 2020 (Mart 2020)
 • Konuralp Tıp Dergisi, Bilimsel Kurul Üyesi, 2020 (Mart 2020)
 • Konuralp Tıp Dergisi, Bilimsel Kurul Üyesi, 2019 (Mart 2019)
 • Anatolian Journal of Family Medicine, International Scientific Advisory Board Member, 2019 (Mart 2019)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, Editörler Kurulu Üyesi, 2019 (Mart 2019)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Editör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü, 2019 (Mart 2019)
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Editör ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü, 2019 (Mart 2019)
 • Romanian Journal of Medical Practice, Editörler Kurulu Üyesi, 2019. https://rjmp.com.ro/editorial-council/ (Mart 2019)
 • Romanian Medical Journal, Editörler Kurulu Üyesi, 2019. https://rmj.com.ro/editorial-council/ (Mart 2019)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2018/1 (Nisan 2018)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2018/1 (Mart 2018)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2018/1 (Mart 2018)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2018/1 (Mart 2018)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2018/1 (Mart 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/1 (Nisan 2017)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2017/1 (Mart 2017)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2017/1 (Mart 2017)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2017/1 (Mart 2017)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2017/1 (Ocak 2017)
 • Aile Hekimliğinin Temel Prensipleri Özel Sayısı. Editörler: Prof. Dr. H.Nezih Dağdeviren, Doç. Dr. Serdar Öztora. Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi 2016;7(6). (Aralık 2016)
 • Editör. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2016/3. Ulaşım adresi: http://www.turkailehekderg.org/sayilar/cilt-20-sayi-3/ (Eylül 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/1 (Nisan 2016)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2016/1 (Mart 2016)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2016/1 (Mart 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2015/1 (Nisan 2015)
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Editör
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Editör, 2013
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Editör, 2012
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Yardımcı Editör, 2009
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Yardımcı Editör, 2008

Yapılan Hakemlikler

 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Sanem Nemmezi Karaca (Aralık 2022)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Nur Demirbaş (Temmuz 2022)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Giray Kolcu (Temmuz 2022)
 • Yayın hakemliği. Cardiovascular risk score and awareness among men between the ages of 40 and 65. Euras J Fam Med 2022 (Mart 2022)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Türev Demirtaş (Mart 2022)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Basri Furkan Dağcıoğlu (Şubat 2022)
 • Dr. Öğr. Üyesi Atama Jürisi. Dr. Aydan Çevik Varol (Ağustos 2021)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Tarık Eren Yılmaz (Mayıs 2021)
 • Dr. Öğr. Üyesi Atama Jürisi. Dr. Güliz Dirimen Arıkan (Nisan 2021)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. İsmail Arslan (Ocak 2021)
 • Dr. Öğretim Üyesi Atama Jürisi. Dr. Gülbaran Esin. (Ekim 2020)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Fisun Sözen (Eylül 2020)
 • Profesör Atama Jürisi. Doç. Dr. Okcan Basat. (Temmuz 2020)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Sabah Tüzün (Mart 2020)
 • Dr. Öğr. Üyesi Jüri Üyeliği. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Aralık 2019)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Funda Yıldırım Baş (Ağustos 2019)
 • Doktor Öğretim Üyesi Atama Jüri Üyeliği. Dr. Ferda Kaya Zaman (İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü) (Aralık 2018)
 • Bilimsel Araştırma Proje Hakemliği. Obez Çocuklarda Adipozite İle İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi. Namık Kemal Üniversitesi BAPBS. 21.11.2018. (Kasım 2018)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Pakize Gamze Erten Bucaktepe (Kasım 2018)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Çiğdem Gereklioğlu (Kasım 2018)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Cüneyt Ardıç (Kasım 2018)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Agah Bahadır Öztürk (Kasım 2018)
 • Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği. Dr. Ali Ramazan Benli. (Eylül 2018)
 • Profesör Atama Jürisi. Doç. Dr. Seçil Arıca (Ağustos 2018)
 • Yayın hakemliği: Assessment of Contraceptive Method Preferences who Admitted to Family Planning Policlinic within Last 3 year at Health Sciences University Umraniye Education and Research Hospital. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. (Nisan 2018)
 • METABOLIC SENDROM AND HEALTY LIFE STYLE BEHAVIORS IN OFFICE WORKERS. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi hakemlik (Aralık 2017)
 • Yardımcı Doçent Atama Jürisi. Dr. Füsun Güneşdoğdu. İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı kadrosu için. (Aralık 2017)
 • The Association between 25(OH) Vit D Levels and Fetal Malnutrition in term Neonates. Bakırköy Tıp Dergisi hakemlik (Ekim 2017)
 • Analysis of Cases Referred to the Disability Board of Inönü University Turgut Ozal Medical Center in 2015. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi hakemlik (Haziran 2017)
 • THE RESEARCH OF PATİENT SATİSFACTİON İN BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL. Bakırköy Tıp Dergisi hakemlik (Mayıs 2017)
 • Evaluation of Adolescents Who Admitted to Youth Counselling and Health Services Center with Beck Depression Scale and CES Depression Scale. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi hakemlik (Şubat 2017)
 • Prevalence, Distribution and Influencing Factors of Risky Behaviour in Ankara. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi hakemlik (Ocak 2017)
 • Bakırköy Tıp Dergisi (Aralık 2015)
 • Konuralp Tıp Dergisi (Kasım 2015)
 • Cephalalgia (Ağustos 2015)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Temmuz 2015)
 • Yardımcı Doçent Atama Jürisi. .... Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı kadrosu için. (Haziran 2015)
 • Konuralp Tıp Dergisi
 • Bakırköy Tıp Dergisi
 • Smyrna Tıp Dergisi
 • Bilimsel Kurul Üyesi. Konuralp Tıp Dergisi. ISSN: 1309–3878
 • Smyrna Tıp Dergisi, Hakem
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Hakem
 • Smyrna Tıp Dergisi, Hakem
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Hakem
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Hakem
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Hakem
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Hakem, 2010 – 2011
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Hakem

Ödüller

 • En iyi bildiri ikincilik ödülü: Bardakcı M, Öztora S, Dağdeviren HN. Sigaranın Psikolojik Bağımlılığını Değerlendirme Ölçeğinin (SPBDÖ) Türkçe’ye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi. 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Kasım 2021 (Kasım 2021)
 • En iyi sözel bildiri üçüncülük ödülü: Güçlü Saltık F, Öztora S, Dağdeviren HN. Çocukluktan erişkinliğe ayrılık anksiyetesi. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 31 Ekim-02 Kasım 2019, Ankara. (Ekim 2019)
 • Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü: Şule Özdemir, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyleri. 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 25-27 Ekim 2018, Ankara. (Ekim 2018)
 • Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü: Özlem Elçi Gördağ, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Birinci Basamak Nomofobiyi Ne Kadar Tanıyor?. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara. (Ekim 2017)
 • Sözel Bildiri İkincilik Ödülü: Esra Şengüzel, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Lise öğrencilerinde obezite sıklığı ve değerlendirilmesi. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül- 1 Ekim 2017, Antalya. (Eylül 2017)
 • Poster Bildiri İkincilik Ödülü: Peker M, Öztora S, Dağdeviren HN. Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu Ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 17-30 Ekim 2016, Ankara. (Ekim 2016)

Sertifikalar

 • Sağlık İletişimi Sertifika Programı. Anadolu Üniversitesi. 23.09.2018 (Eylül 2018)
 • Tütün Bağımlılığı Tedavisi Sertifikası. TC. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. 29.05.2016 (Mayıs 2016)
 • Travma Resüsitasyon Kursu (TRK) Sertifikası, İstanbul, 15-18 Şubat 2005 (Şubat 2005)
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, İstanbul, 6-8 Aralık 2004 (Aralık 2004)
 • TTB İş Hekimliği Sertifikası, İstanbul (Eylül 2000)

Diğer

 • Eğitici. Aile Hekimliği Eğiticileri için EURACT Leonardo Level 1 Kursu, 3-5 Mart 2020, Edirne (Mart 2020)
 • Eğitici. Aile Hekimliği Eğiticileri için EURACT Leonardo Level 1 Kursu, 10-12 Şubat 2017, Adana (Şubat 2017)
 • Eğitici. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu Modül 1: Erişkin Eğitimi ve Yöntemleri, Edirne, 11-13 Mayıs 2015. (Mayıs 2015)
 • Eğitici. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu Modül 1: Erişkin Eğitimi ve Yöntemleri, Edirne, 3-5 Ocak 2012. (Ocak 2012)
 • Eğitici. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu Modül 1: Erişkin Eğitimi ve Yöntemleri, Edirne, 11-14 Nisan 2011. (Nisan 2011)
 • Eğitici. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu Modül 1: Erişkin Eğitimi ve Yöntemleri, Edirne, 28 Haziran – 02 Temmuz 2010. (Haziran 2010)
 • Eğitici. ICPC Eğitici Eğitimi. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ankara, 20 Ağustos – 03 Eylül 2008, 5 Eğitim. (Ağustos 2008)
 • Öztora S (2005) İlköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevalansının belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması. In: Sağlık Bakanlığı Bakırköy TC, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sami Hatipoğlu (Eds.), Uzmanlık Tezi, İstanbul, Turkey. (Eylül 2005)
  29
  ATIF

» Projeler

Ulusal » Trakya Kalkınma Ajansı » Sosya Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

Edirne Aktif Yaşlanma Merkezi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Edirne İl Merkezinde Postpartum Depresyon Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Üniversite Öğretim Üyelerine Yönelik Eğitici Eğitimi Kiti Geliştirilmesi ve Uygulaması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı