» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Çaylan A, Yayla K, Öztora S, Dağdeviren HN. Assessing health literacy, the factors affecting it and their relation to some health behaviors among adults. Biomedical Research 2017;28(15):6803-7 (Eylül 2017)
 • Oztora S, Nepesova G, Caylan A, Dagdeviren N. The practice of self-medication in an urban population. Biomedical Research 2017;28(14):6160-4. (Ağustos 2017)
 • Dağdeviren N, Musaoğlu Z, Kurt Ömürlü İ, Öztora S. Akademisyenlerde iş doyumunu etkileyen faktörler. Balkan Med J 2011;28(1):69-74. DOI: 10.5174/tutfd.2010.04370.1
  10
  ATIF
 • Caylan A, Aydemir I, Dagdeviren N, Akturk Z, Set T, Oztora S, Enec Can F. Evaluation of health related quality of life among perimenopausal Turkish women. HealthMED 2011;5(4):741-52
  6
  ATIF
 • Set T, Isik M, Tastan K, Oztora S. Improving the skills of interpreting posteroanterior chest x-ray in primary care. HealthMED 2011;5(5):1038-42
 • Oztora S, Cetin C, Dagdeviren N, Caylan A, Set T. Prevalence of urinary incontinence and affecting factors among Turkish women. HealthMED 2011;5(5):1058-64
 • Dagdeviren N, Set T, Aktürk Z, Oztora S. Sexual Activity Trends of Turkish Adolescents. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4):823-9. DOI: 10.5336/ medsci.2010-19796
  3
  ATIF
 • Oztora S, Korkmaz O, Dagdeviren N, Celik Y, Caylan A, Top MS, Asil T. Migraine headaches among university students using id migraine test as a screening tool. BMC Neurology 2011;11:103. DOI:10.1186/1471-2377-11-103.
  17
  ATIF
 • Sevketoglu E, Hatipoglu S, Esin G, Oztora S. Knowledge and attitude of Turkish parents regarding car safety seats for children. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(5):482-6
  10
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Peker M, Oztora S, Caylan A, Dagdeviren HN. Internal Reliability of Turkish Version of “Night Eating Questionnaire” in General Adult Population. Euras J Fam Med 2016;5(3):109-12. (Aralık 2016)
 • Oztora S, Nayir N, Caylan A, Dagdeviren HN. Knowledge On Sexuality And Prevalence Of Female Sexual Dysfunction: A Population Study. Euras J Fam Med 2016;5(2):75-80. (Ağustos 2016)
 • Yayla K, Caylan A, Oztora S, Cecen CE, Yilmaz AC, Dagdeviren HN. Reliability Analysis Of The Turkish Version Of The Patient Activation Measure. Euras J Fam Med 2016;5(1):20-4. (Mart 2016)
 • Çetinbaş A, Dağdeviren HN, Öztora S, Çaylan A, Sezer O. Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi. Euras J Fam Med 2014;3(2):105-10. (Ağustos 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Oztora S, Peker M, Dagdeviren HN. Evaluation of Night Eating Syndrome in Medical and Health Sciences Students. 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic. (Haziran 2017)
 • Obuz M, Öztora S, Kıyunat Z, Dağdeviren HN. Yardımcı Sağlık Personelinde Gündüz Uykululuk Durumu Değerlendirilmesi. 6. International Trakya Family Medicine Congress. 15-19 March 2017, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Şengüzel E, Öztora S, Yayla K, Dağdeviren HN. Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi. 6. International Trakya Family Medicine Congress. 15-19 March 2017, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Caylan A, Taymez F, Dagdeviren HN, Oztora S. The Impact Of Pregnancy On Mother’s Health And Quality Of Life. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Caylan A, Dagdeviren HN, Oztora S, Kiyunat Z. The Evaluation Of The Effects Of Sleep Quality On Fatigue In People Aged Between 20-64 Years In Edirne. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Oztora S, Nepesova G, Caylan A, Dagdeviren N. Drug utilization without consulting a doctor in Edirne: a population study. WONCA Europe Conference 2016. Copenhagen, Denmark. 15-18 June 2016 (Haziran 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbas A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Sağlık bı̇lı̇mlerı̇ fakültesı̇ kız öğrencı̇lerı̇nde premenstrüel sendrom sıklığı ve baş ağrısı ı̇lı̇şkı̇sı̇. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Peker M, Vatansever İ, Öztora S, Kıyunat Z, Dağdeviren N. Fitoterapi̇: Tibbi Bitkilerle Tedavi. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Top O, Oztora S, Çaylan A, Dagdeviren HN. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda eğitim düzeyinin uyku kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Sezer Ö, Çaylan A, Kıray Ülke S,Öztora S, Dağdeviren HN. Ağrı Yönetimi, Doktor İçin Başlangıç Noktası. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Çetinbaş A, Kıyunat Z, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Yaşlilarda Beslenme Durumunun Saptanmasi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbaş A, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Menstrüel Migren. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıyunat Z, Çaylan A, Çetinbaş A, Öztora S, Dağdeviren HN. Erişkin Popülasyonda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Uyar AA, Sezer Ö, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN. Profesyonel Bir Bisikletçide Asemptomik Pulmoner Hipertansiyon. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Kıray Ülke S, Öztora S, Dağdeviren HN. Zika Virüs: Bilinmeyenler Ve Merak Edilenler. 5. International Trakya Family Medicine Congress. 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • Demir H, Caylan A, Oztora S, Dagdeviren N. The Knowledge, Awareness And Attitude Of Physicans Working In Family Health Centres In Edirne On Child Abuse And Neglect. 19th WONCA Europe Conference, 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014)
 • Kaya C, Caylan A, Oztora S, Dagdeviren N. The Beliefs And Attitudes Of Healthcare Professionals Working In Family Health Centers In Edirne Towards Mental Illness. 19th WONCA Europe Conference, 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014)
 • Oztora S, Turgu S, Caylan A, Dagdeviren N. Evaluation Of Patient Satisfaction And The Relationship With Physicians’ Job Satisfaction In Primary Care In Edirne City Center. 19th WONCA Europe Conference, 2-5 July 2014, Lisbon, Portugal. (Temmuz 2014)
 • Oztora S, Demir A, Caylan A. Evaluation of the Knowledge of Individuals Related to Sexually Transmitted Diseases Before Marriage. WONCA Asia Pacific Regional Conference 2014, 21-24 May 2014, Kuching, Malaysia. (Mayıs 2014)
 • Caylan A., C. Cetin, N. Dagdeviren ve S. Oztora, “Prevalence of urinary incontinence and effecting factors”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0097, 21-23 February 2011
 • Dagdeviren N., N. Nayir, A. Caylan ve S. Oztora, “Family Physician versus traditional resources: a research on the choices of women to have sexual knowledge in a developing country”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0095, 21-23 February 2011
 • Caylan A., N. Nayir, N. Dagdeviren ve S. Oztora, “Prevalence of erectile dysfunction among Turkish males: a population study”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0094, 21-23 February 2011
 • Dagdeviren N., N. Nayir, A. Caylan ve S. Oztora, “Prevalence of female sexual dysfunction in Edirne, Turkiye”, 18th WONCA Regional Conference For Asia Pacific, Cebu City, Filipinler, Book of Abstract CD, PP0093, 21-23 February 2011
 • Dagdeviren N., S. Oztora, I. Aydemir ve A. Caylan. “Obesity and urinary incontinence: a population study”, Obesity 2011 29th Annual Scientific Meeting, Orlando, ABD, Obesity, 19(Suppl 1):S148-149, 01-05 October 2011
 • Elmas U., N. Dagdeviren, S. Oztora ve S. Turgu, “Do doctors influence their families?”, 19th WONCA World Conference of Family Doctors, Cancun, Meksika, Abstract Book, 561, 19-23 May 2010
 • Korkmaz O., S. Oztora, N. Dagdeviren, Y. Celik ve T. Asil, “Intracranial hypotension among university students”, 19th WONCA World Conference of Family Doctors, Cancun, Meksika, Abstract Book, 540, 19-23 May 2010
 • Oztora S., I. Aydemir ve N. Dagdeviren, “Emotional and physical health among perimenopausal women”, 19th WONCA World Conference of Family Doctors, Cancun, Meksika, Abstract Book, 540, 19-23 May 2010
 • Aydemir I., S. Oztora, N. Dagdeviren ve F.E. Can, “Examination of women’s health questionnaire in terms of body mass index among perimenopausal women”, 19th WONCA World Conference of Family Doctors, Cancun, Meksika, Abstract Book, 539, 19-23 May 2010
 • Dagdeviren N., F. Oluc Gulsoy, S. Oztora ve I. Aydemir, “Ability or disability: An epidemiologic study on elderly population”, 19th WONCA World Conference of Family Doctors, Cancun, Meksika, Abstract Book, 433, 19-23 May 2010
 • Caylan A, N. Dagdeviren, S. Oztora, S. Tasci, C. Cetin ve B. Kandemir, “The knowledge and attitude among adults towards following blood pressure”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 138, 06-09 October 2010
 • Oztora S., B. Kandemir, N. Nayir, S. Tasci, T. Kutlu ve C. Cetin, “An outlook on reproductive features of women: from marriage to children”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 114, 06-09 October 2010
 • Oztora S., N. Dağdeviren, A. Çaylan, B. Kandemir ve B. Çevikkalp, “Smoking and alcohol use: an overview on two global epidemics in Edirne, Turkey”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 95, 06-09 October 2010
 • Dagdeviren N., A. Caylan, S. Oztora, B. Cevikkalp, T. Kutlu ve N. Nayir, “The knowledge and attitude among adults towards following blood cholesterol levels”, 16th WONCA Europe Conference, Malaga, İspanya, Abstract Book, 60, 06-09 October 2010
 • Celik Y., N. Dagdeviren, O. Korkmaz, S. Oztora, K. Balci ve T. Asil, “Prevalence of migraine diagnosis using ID migraine among university students in Thrace area of Turkey”, The 14th Congress of the International Headache Society, ABD, Cephalalgia, 29(Suppl 1) (2009):80, 10-13 September 2009 (Eylül 2009)
 • Dagdeviren N., S. Oztora ve Z. Musaoglu, “Quality of life and job satisfaction among academic staff working at Trakya University, Edirne, Turkey”, WONCA 2009 Asia-Pacific Regional Conference, Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti, Abstract Book, 135, 04-07 June 2009
 • Oztora S., N. Dagdeviren ve Z. Musaoglu, “Burnout syndrom among academic staff working at Trakya University, Edirne, Turkey”, WONCA 2009 Asia-Pacific Regional Conference, Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti, Abstract Book, 136, 04-07 June 2009
 • Dagdeviren N., Z. Musaoglu ve S. Oztora, “Smoking habits among academic staff working at Trakya University, Edirne, Turkey”, 15. WONCA Europe Conference, Basel, İsviçre, Swiss Med Wkly 2009;139(Suppl 175):123S, 16-19 September 2009
 • Oztora S., F. Oluc ve N. Dagdeviren, “Are the elderly people social and secure?”, 15. WONCA Europe Conference, Basel, İsviçre, Swiss Med Wkly 2009;139(Suppl 175):115S, 16-19 September 2009
 • Özüçelik DN., Açıksarı K., Öztora S., Akseli A., Çukurova Z. ve M. Koşargelir, “The evaluation of 112 ambulance record forms in Emergency Department of Bakirkoy Training and Research Hospital”, 10th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Antalya, Congress DVD, OP-152, 13-17 May 2009
 • Çığrıkçı H., S. Öztora, A.M. Şengül ve S. Hatipoğlu, “Socioeconomic features and prevalance of depression in mothers of children with chronic diseases.” Wonca Europe 2008 14th Regional Conference on Family Medicine, İstanbul, Türkiye, Abstract Book, 267, 04-07 September 2008
 • Arıca S., S. Öztora, Y. Çelik, E. Şevketoğlu, T. Erkum ve S. Hatipoğlu, “The frequency and clinical features of RSV infection among children hospitalized with the diagnosis of lower respiratory tract infection” Wonca Europe 2008 14th Regional Conference on Family Medicine, İstanbul, Türkiye, Abstract Book, 265, 04-07 September 2008
 • Dalkıran Y., S. Öztora, A.M. Şengül ve S. Hatipoğlu, “Knowledge and attitudes of mothers on childhood fever” Wonca Europe 2008 14th Regional Conference on Family Medicine, İstanbul, Türkiye, Abstract Book, 264, 04-07 September 2008
 • Karcıoğlu Ö., Öztora S., Şahin Ş., Sezgin S., Çoban U., Şadılloğlu S., Aydın Y. ve M. Yazıcıoğlu, “Human trafficking-related effects on Emergency Department: renal failure and others”, 1. Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Abstract Book, 84, 5-9 November 2008
 • Şengül A.M. ve S. Öztora, “Knowledge and attitudes of health care providers working at a primary outpatient clinic”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 665, 24-27 July 2007
 • Şengül A.M. ve S. Öztora, “Frequency and underlying factors of home accidents in Besiktas region of Istanbul”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 664, 24-27 July 2007
 • Öztora S. ve A.M. Şengül, “Administration rates of routine vaccines in a hospital pediatric outpatient clinic”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 631, 24-27 July 2007
 • Öztora S. ve A.M. Şengül, “The effect of family planning education on postpartum contraception”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 630, 24-27 July 2007
 • Öztora S. ve A.M. Şengül, ”The importance of contraception in women”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 629, 24-27 July 2007
 • Öztora S. ve A.M. Şengül, “The effect of anxiety and depression on quality of life in patients with chronic pain”, 18th Wonca World Conference, Singapur, Singapur, Congress Book, 628, 24-27 July 2007
 • Salihoğlu B., Hatipoğlu S., Barutçugil M., Öztora S. ve M. Vural, “Extrapulmonary tuberculosis: a pediatric case report”, Europaediatrics 2003, Prag, 19-22 October 2003

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • OP: 2.8.Education and professional development and 2.9.Undergraduate teaching. Chairs: Maria Pilar Astier Peña, Serdar Öztora. 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic. (Haziran 2017)
 • OP: 2.4. Practice organization. Chairs: Martin Seifert, Serdar Öztora. 22nd WONCA Europe Conference. June 28 - July 01 2017, Prague, Czech Republic. (Haziran 2017)
 • Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği. 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi. 11-14 Mayıs 2017, Adana, Turkey (Mayıs 2017)
 • Öztora S. Rotavirus Gastroenteriti Hastalık Yükünü Hafife Almayın (Konferans). 16th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 11-14 May 2017, Adana, Turkey (Mayıs 2017)
 • Scientific Board Member. International Symposium on Emergency Medicine and Family Medicine. 06-09 April 2017. Batumi, Georgia. (Nisan 2017)
 • Congress Secretary. 6th International Trakya Family Medicine Congress. 15-19 March 2017, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Scientific Paper Evaluator. 21st WONCA World Conference of Family Doctors. November 2-6, 2016. Rio de Janeiro, Brazil. (Kasım 2016)
 • Scientific Committee Member. 5th International Black Sea Family Medicine Congress, 22-25 September 2016, Batumi, Georgia. (Eylül 2016)
 • Hakem. WONCA 2016 Avrupa Kongresi (Haziran 2016)
 • Scientific Committee Member. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress. 26-29 May 2016, Adana, Turkey (Mayıs 2016)
 • Sözel Bildiriler. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serdar Öztora. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Panel: Obezite Salgını. Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ertan Mert, Dr. Gürbüz Şen. Beden Kitle İndeksinin Ötesine Geçmek: Obezite Salgını. Panelist: Doç. Dr. Serdar Öztora. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26-29 May 2016, Adana, Turkey. (Mayıs 2016)
 • Bilimsel Sekreter. 5. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği kongresi, 16-20 Mart 2016, Edirne, Türkiye. (Mart 2016)
 • Approach to Abdominal Pain. Assoc. Prof. Serdar Oztora. 5. Trakya Family Medicine Congress, 16-20 March 2016, Edirne, Turkey. (Mart 2016)
 • European General Practice Research Network Conference. 17-20 October 2015. Edirne, Turkey. (Ekim 2015)
 • Chairs: Cahit Ozer, Serdar Oztora. Healthy Lifestyle Behaviors and the Role of the Family Medicine; Use of Abbreviations for Database of Medical and Health Science Journals. Speakers: Nafiz Bozdemir, Kurtulus Ongel. 20th WONCA Europe Conference. 22-25 October 2015. Istanbul, Turkey. (Ekim 2015)
 • 13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu (Mayıs 2014)
 • Chairperson: Serdar Öztora, Arno Hoes, “Oral Presentations: Hypertension and Quality of Care”, Woncaeurope 2008 14th Regional Conference on Family Medicine, İstanbul, Final Programme Book, 8, 04-07 September 2008

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Öztora S. Aile Hekimliğinde Ulaşılabilirlik. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2016;7(6):29-31 (Aralık 2016)
 • Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren N. Obezitede antropometrik ölçüm teknikleri. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2015;6(3):11-3 (Ağustos 2015)
 • Öztora S, Kıyunat Z. Bebeklik ve Çocuklukta Beslenme. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2014;5(6):23-9 (Aralık 2014)
 • Öztora S. “Mental hastalıklar için tanısal ve istatistiksel kılavuz IV, birinci basamak versiyonu”, Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, 3(1):10-12 (2012)
 • Çaylan A. ve S. Öztora. “Yetişkinlerde asemptomatik bakteriüri yönetimi”, Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, 3(5):5-8 (2012)
 • Çaylan A. ve S. Öztora, “Aile hekimliğinde evde bakım”, Actual Medicine, 19(5):46-48 (2011)
 • Öztora S. “Difteri aşısı”, Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, 2(6):72-76 (2011)
 • Hatipoğlu S, Altınkalem Dalkıran Y, Şevketoğlu E, Beşkardeş AE, Öztora S. Türk ailelerinin ateş hakkında bilgi seviyeleri. JOPP Derg 2010;2(3):126-31
 • Hatipoğlu S, Arıca S, Çelik Y, Öztora S, Şevketoğlu E, Erkum T. Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla hastanemize yatırılan olgularda RSV enfeksiyonu sıklığı ve klinik özellikleri. Düzce Tıp Dergisi 2009;11:38-44
  11
  ATIF
 • Karcioglu O, Oztora S, Sahin S, Sezgin S, Coban U, Sadillioglu S, Aydin Y, Yazicioglu M. Patients “trafficked” to the emergency department: renal failure and other effects on the community health. Turk J Emerg Med 2009;9(4):169-72.
 • Nizamoğlu M, Hatipoğlu S, Çelik Y, Öztora S, Şevketoğlu E, Erkum T. Sağlam çocukların düzenli takibini etkileyen faktörler. Bakırköy Tip Dergisi 2008;4(2):53-7
 • Tamer İ, Dabak R, Tamer G, Öztora S, Fenercioğlu A. Subklinik hipotiroidili hastalarda kardiyovasküler bir risk olarak lipid profili. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2007;18(3):123-8
  1
  ATIF
 • Öztora S, Hatipoğlu S, Barutçugil MB, Salihoğlu B, Yıldırım R, Şevketoğlu E. İlköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevalansının belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması. Bakırköy Tıp Dergisi 2006;2(1):11-4
  28
  ATIF
 • Karadağ A, Cengiz M, Öztora S, Hatipoğlu S, Çelikel FB. Yedi yaşında infantil malign Osteopetrozis ve Hirschsprung hastalığı birlikteliği: olgu sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2005;1(2):71-3
 • Barutçugil MB, Hatipoğlu S, Salihoğlu B, Öztora S, Yıldırım R. Bakırköy bölgesindeki bir ilköğretim okulu öğrencilerinde idrar iyot atılımı. Bakırköy Tıp Dergisi 2005;1(1):12-5
  2
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Elçi Gördağ Ö, Öztora S, Dağdeviren HN. Birinci Basamak Nomofobiyi Ne Kadar Tanıyor?. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara. (Ekim 2017)
 • Uyar E, Öztora S, Dağdeviren HN. Biyopsikososyal yaklaşım: Psöriazis bir olgu sunumu. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül-1 Ekim 2017, Antalya (Eylül 2017)
 • Yüksel HH, Öztora S, Dağdeviren HN. El-ayak-ağız hastalığı sonrası gelişen onikomadezis: Olgu sunumu. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül-1 Ekim 2017, Antalya (Eylül 2017)
 • Obuz M, Öztora S, Dağdeviren HN. Yardımcı sağlık personelinde uyku kalitesinin değerlendirilmesi. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül-1 Ekim 2017, Antalya (Eylül 2017)
 • Çalış S, Öztora S, Dağdeviren HN. Edirne-Kırklareli-Tekirdağ illeri bebek ölüm hızlarının lineer yaklaşım modellemesi ile tahmini. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül-1 Ekim 2017, Antalya (Eylül 2017)
 • Şengüzel E, Öztora S, Dağdeviren HN. Lise öğrencilerinde obezite sıklığı ve değerlendirilmesi. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül- 1 Ekim 2017, Antalya. (Eylül 2017)
 • Çeçen CE, Öztora S, Dağdeviren HN. Trakya Üniversitesi Sağlık Çalışanlarının Aile Fonksiyonunun Değerlendirilmesi. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 17-30 Ekim 2016, Ankara. (Ekim 2016)
 • Peker M, Öztora S, Dağdeviren HN. Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu Ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 17-30 Ekim 2016, Ankara. (Ekim 2016)
 • Kıyunat Z, Çetinbaş A, Bozoklu G, Çaylan A, Öztora S, Dağdeviren HN. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanlarında Ortoreksiya Nervoza Sıklığı Ve Yeme Davranışı İle İlişkisi. 9. Aile Hekimliği Güz Okulu, 1-5 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye (Mayıs 2015)
 • Çetinbaş A, Kıyunat Z, Dağdeviren HN, Öztora S, Çaylan A, Sezer Ö. Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Erkeklerde İç Güvenilirlik Analizi. 9. Aile Hekimliği Güz Okulu, 1-5 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye (Mayıs 2015)
 • Çalış S, Üstündağ S, Kurultak İ, Kılıç İ, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren N. Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Önlenebilir Bir Nedeni: Iga Nefropatisi. Euras J Fam Med 2015;4(Suppl 1):S14 (Mart 2015)
 • Çetinbaş A, Dağdeviren N, Öztora S, Çaylan A. Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’ne Başvuran Kadınların Sosyodemografik Özellikleri. Euras J Fam Med 2015;4(Suppl 1):S13. (Mart 2015)
 • Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi (Eylül 2014)
 • Aile hekimliğinde olgu sunumuyla klinik yöntemin önemi (Nisan 2014)
 • Boyunda Kitle Ayırıcı Tanısında Fizik Muayenenin Önemi: Bir Lenfanjiyom Olgusu (Nisan 2014)
 • Elmas Ü., Öztora S., Çaylan A. ve N. Dağdeviren, "5. ve 6. sınıf öğrencilerinde tükenmişlik düzeyi", 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Özet Kitabı, PS-56, 1-3 Kasım 2012
 • Arslan A., Öztora S., Çaylan A. ve N. Dağdeviren, "Edirne il merkezinde yaşayan gebelerin sosyodemografik özellikleri", 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Özet Kitabı, PS-44, 1-3 Kasım 2012
 • Turgu S., Öztora S., Çaylan A. ve N. Dağdeviren, "Edirne il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekim iş doyumu", 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Özet Kitabı, SS-07, 1-3 Kasım 2012
 • Aydemir N., Öztora S. ve S.Hatipoğlu, “0-1 yaş bebeği olan annelerde depresyon semptomlarının taranması ve etkili risk faktörlerinin belirlenmesi”, 52. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Özet CD, P-221, 12-16 Kasım 2008

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Oturum Başkanı: Serdar Öztora. Erkek çocuklarda sık görülen genital patolojiler. Konuşmacı: Tarkan Soygür. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara. (Ekim 2017)
 • Oturum başkanı: Serdar Öztora. İçinizdeki Balon: AAA. Konuşmacı: Mehmet Ali Özatik. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara. (Ekim 2017)
 • Kongre Sekreteri. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara (Ekim 2017)
 • Kongre Sekreteri. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 27-30 Ekim 2016, Ankara, Türkiye (Ekim 2016)
 • Oturum Başkanı. Poster Bildiri Tartışma 1. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu. 28 Eylül – 2 Ekim 2016, Antalya. (Eylül 2016)
 • Panel: Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine Paydaş Bakışları. Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serdar Öztora. Konuşmacılar: Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu, Prof. Dr. Esra Saatçı, Prof. Dr. Nezih Dağdeviren. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu. 28 Eylül – 2 Ekim 2016, Antalya. (Eylül 2016)
 • Organizasyon Komitesi Üyesi. 10. Aile Hekimliği Güz Okulu. 28 Eylül - 02 Ekim 2016, Antalya, Türkiye (Eylül 2016)
 • Oturum Başkanı: Serdar Öztora, Lütfi Tiyekli. Olgularla Hipertansiyon Yönetimi. Konuşmacı: Prof. Dr. Alev Arat Özkan. 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2015, Adana. (Mayıs 2015)
 • Oturum Başkanı: Serdar Öztora. Obezitenin Önlenmesinde Süt ve Süt Ürünlerinin Önemi Prof. Dr. Benal Büyükgebiz. 22-24 Mayıs 2015. Adana, Türkiye (Mayıs 2015)
 • Erkek cinsel işlev bozuklukları. 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mart 2015, Edirne (Mart 2015)
 • Kongre Sekreteri, 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mart 2015, Edirne (Mart 2015)
 • Düzenleme Kurulu Üyesi. 2. Aile Hekimliği Asistan Buluşması, 5 Nisan 2014, İstanbul (Nisan 2014)
 • Oturum Başkanı: Uzmanına Danış-5: Öksürükle gelen hastaya yaklaşım. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Uzmanına Danış-1: Başağrılı hastaya yaklaşım. 13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 23-27 Nisan 2014, Antalya (Nisan 2014)
 • Bilimsel Kurul üyesi, 5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 20-23 Mart 2014, Çanakkale (Mart 2014)
 • Bilimsel Sekreter, 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, 31 Ekim-03 Kasım 2013
 • Bilimsel Sekreter, 2. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, 01-03 Kasım 2012
 • Panel Başkanlığı, “Kanıta dayalı resüsitasyon”, 1. Ulusal Acil Tıp ve Aile Hekimliği Kongresi (1. ATAH), İstanbul, 26-28 Mart 2010
 • Erkekte cinsel yaşamı etkileyen durumlar, 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, 03-07 Kasım 2010
 • Bilimsel Sekreter, 1. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, 10-14 Mart 2010
 • Bilimsel Sekreter, 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, 03-07 Kasım 2010
 • 1. Ulusal Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sempozyumu, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 26-27 Mart 2009, İstanbul
 • 4. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Bilimsel Komite Üyeliği, 08-11 Mayıs 2008, Antalya
 • Oturum Başkanı: Serdar Öztora, Konuşmacılar: Topsever P. ve T.M. Filiz, “Üriner inkontinans”, 3. Kartal Aile Hekimliği Günleri, İstanbul, 22-24 Mayıs 2008
 • 1. Aile Hekimliği Güz Okulu. Organizasyon Komitesi Üyeliği. 16-18 Kasım 2007, Kıbrıs. (Kasım 2007)
 • Öztora S. ve A.M. Şengül, “Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisine Geçiş ve İzlem Kriterleri”, 1. Aile Hekimliği Güz Okulu, Girne, 16-18 Kasım 2007

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Öztora S. Toksoplazmozis. Öngel K, Aydoğan Ü (Editörler). Birinci Basamakta Enfeksiyon Hastalıkları'nda. İzmir: ARGÜN; 2015. s.408-413. (Aralık 2015)
 • Olgu Dosyaları Aile Hekimliği (Haziran 2014)
 • Mallin R, Detar DT. Alkol ve ilaç kötüye kullanımı (çeviri. S. Öztora). Aydoğan Ü, Sağlam K (Editörler). Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korunma Beşinci Baskı'da. Ankara: Güneş Kitabevleri;2013. s.644-54.
 • Smith T, Davidson S (Çeviri Editörleri: S. Öztora ve A. Seyahi). Ailenizin Doktoru. İstanbul: İnkılap Kitapevi, 2011, ISBN: 9789751027795
 • Seyahi A. ve S. Öztora, “Bebek ve Çocuk Bakımı”, Dr. Miriam Stoppard, İnkılap Kitapevi, 2004, ISBN: 975-10-2179-0
 • Seyahi A. ve S. Öztora, “Gebe Kalma, Gebelik ve Doğum”, Dr. Miriam Stoppard, İnkılap Kitapevi, 2004, ISBN: 975-10-1938-9
 • Seyahi A. ve S. Öztora, “İlk Yardım El Kitabı”, Dr. Michael Webb, Dr. Michael Bond, Peter Beale, İnkılap Kitapevi, 2002, ISBN: 975-10-1730-0

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Dr. Hatice Hilal Yüksel. Edirne Il Merkezindeki Anaokulu Çocuklarinin Annelerinde Ortoreksiya Nervoza Eğilimi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2017. (Aralık 2017)
 • Dr. Esra Şengüzel. Edirne il merkezinde öğrenim gören lise öğrencilerinde yeme bağımlılığının değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2017. (Ağustos 2017)
 • Dr. Merve Obuz. Trakya Üniversitesi Hastanesinde Vardiyalı Çalışan Yardımcı Sağlık Personelinin Uyku Bozuklukları-İş Yükü Stresi ve Ruhsal Durum Açısından Değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2017. (Haziran 2017)
 • Dr. Merve Peker. Trakya Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromunun Araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016. (Ekim 2016)
 • Dr. Cabbar Ertuğrul Çeçen. Trakya Üniversitesi Sağlik Çalişanlarinin Aile Fonksiyonunun Değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016. (Eylül 2016)
 • Dr. Rıfat Erten. Edirne İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Doktora Şiddet Maruziyetinin İncelenmesi Ve Diğer Sağlık Kuruluşları İle Karşılaştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2016. (Eylül 2016)
 • Dr. Özlem Top. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Ünitesinde Takip Edilen Diyaliz Hastalarında Uyku Kalitesinin Araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2015. (Eylül 2015)
 • Dr. Gülnar Nepesova. Edirne İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Hastaların İlaç Kullanım Davranışlarının Araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2015. (Eylül 2015)
 • Dr. Ahmet Arslan. Edirne il merkezinde postpartum depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012.
 • Dr. Sezgin Turgu. Edirne il merkezinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisinin araştırılması. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012.
 • Dr. Ümit Elmas. 5. ve 6. Sınıf tıp öğrencilerinde anksiyete depresyon ve tükenmişlik düzeyi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012.
 • Dr. Atilla Atalar. Tıp Fakültesi öğrencilerinde mevsimsel duygudurum bozukluğu. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012.
 • Dr. Murat Çağatay Deniz. Ayaktan kemoterapi alan hastalar ve yakınlarında sağlıkla ilgili yaşam kalitesi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2011.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice (EUROPREV)
 • European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine (EURACT)
 • European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQUIP)
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Editörlük / Yayınlama

 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2017/4 (Aralık 2017)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2017/4 (Aralık 2017)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2017/4 (Aralık 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/3 (Aralık 2017)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2017/3 (Eylül 2017)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2017/3 (Eylül 2017)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2017/3 (Eylül 2017)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2017/3 (Eylül 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/2 (Ağustos 2017)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2017/2 (Haziran 2017)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2017/2 (Haziran 2017)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2017/2 (Haziran 2017)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2017/2 (Mayıs 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/1 (Nisan 2017)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2017/1 (Mart 2017)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2017/1 (Mart 2017)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2017/1 (Mart 2017)
 • Konuralp Tıp Dergisi 2017/1 (Ocak 2017)
 • Aile Hekimliğinin Temel Prensipleri Özel Sayısı. Editörler: Prof. Dr. H.Nezih Dağdeviren, Doç. Dr. Serdar Öztora. Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi 2016;7(6). (Aralık 2016)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2016/4 (Aralık 2016)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2016/4 (Aralık 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/3 (Aralık 2016)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2016/3 (Eylül 2016)
 • Editör. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2016/3. Ulaşım adresi: http://www.turkailehekderg.org/sayilar/cilt-20-sayi-3/ (Eylül 2016)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2016/3 (Eylül 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/2 (Ağustos 2016)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2016/2 (Haziran 2016)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2016/2 (Haziran 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/1 (Nisan 2016)
 • Bakırköy Tıp Dergisi 2016/1 (Mart 2016)
 • Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2016/1 (Mart 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2015/3 (Aralık 2015)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2015/2 (Ağustos 2015)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2015/1 (Nisan 2015)
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Editör
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Editör, 2013
 • Eurasian Journal of Family Medicine, Editör, 2012
 • Yardımcı Editör, Bakırköy Tıp Dergisi
 • Yardımcı Editör, Bakırköy Tıp Dergisi

Yapılan Hakemlikler

 • METABOLIC SENDROM AND HEALTY LIFE STYLE BEHAVIORS IN OFFICE WORKERS. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi hakemlik (Aralık 2017)
 • Yardımcı Doçent Atama Jürisi. Dr. Füsun Güneşdoğdu. İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı kadrosu için. (Aralık 2017)
 • The Association between 25(OH) Vit D Levels and Fetal Malnutrition in term Neonates. Bakırköy Tıp Dergisi hakemlik (Ekim 2017)
 • Analysis of Cases Referred to the Disability Board of Inönü University Turgut Ozal Medical Center in 2015. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi hakemlik (Haziran 2017)
 • THE RESEARCH OF PATİENT SATİSFACTİON İN BAKIRKÖY DR SADİ KONUK EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL. Bakırköy Tıp Dergisi hakemlik (Mayıs 2017)
 • Evaluation of Adolescents Who Admitted to Youth Counselling and Health Services Center with Beck Depression Scale and CES Depression Scale. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi hakemlik (Şubat 2017)
 • Prevalence, Distribution and Influencing Factors of Risky Behaviour in Ankara. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi hakemlik (Ocak 2017)
 • Bakırköy Tıp Dergisi (Aralık 2015)
 • Konuralp Tıp Dergisi (Kasım 2015)
 • Cephalalgia (Ağustos 2015)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Temmuz 2015)
 • Yardımcı Doçent Atama Jürisi. .... Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı kadrosu için. (Haziran 2015)
 • Konuralp Tıp Dergisi
 • Bakırköy Tıp Dergisi
 • Smyrna Tıp Dergisi
 • Smyrna Tıp Dergisi, Hakem
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Hakem
 • Smyrna Tıp Dergisi, Hakem
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Hakem
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Hakem
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Hakem
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Hakem, 2010 – 2011
 • Bakırköy Tıp Dergisi, Hakem
 • Bilimsel Kurul Üyesi. Konuralp Tıp Dergisi. ISSN: 1309–3878

Ödüller

 • Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü: Özlem Elçi Gördağ, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Birinci Basamak Nomofobiyi Ne Kadar Tanıyor?. 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, 26 – 29 Ekim 2017, Ankara. (Ekim 2017)
 • Sözel Bildiri İkincilik Ödülü: Esra Şengüzel, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren. Lise öğrencilerinde obezite sıklığı ve değerlendirilmesi. 11. Aile Hekimliği Güz Okulu, 27 Eylül- 1 Ekim 2017, Antalya. (Eylül 2017)
 • Poster Bildiri İkincilik Ödülü: Peker M, Öztora S, Dağdeviren HN. Üniversite Öğrencilerinde Gece Yeme Sendromu Ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 15. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. 17-30 Ekim 2016, Ankara. (Ekim 2016)

Diğer

 • Öztora S (2005) İlköğretim çağındaki çocuklarda obezite prevelansının belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması. In: Sağlık Bakanlığı Bakırköy TC, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sami Hatipoğlu (Eds.), Uzmanlık Tezi, İstanbul, Turkey.
  25
  ATIF

» Projeler

Ulusal » Trakya Kalkınma Ajansı » Sosya Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı

Edirne Aktif Yaşlanma Merkezi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Edirne İl Merkezinde Postpartum Depresyon Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Ulusal » Diğer » Diğer (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi)

Üniversite Öğretim Üyelerine Yönelik Eğitici Eğitimi Kiti Geliştirilmesi ve Uygulaması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı