» Biyografi

7 Kasım 1980 İstanbul Fatih doğumluyum. Aslen Kayseri Develiliyim. ilk ve orta dereceli eğitimimi 1987-1998 yılları arasında sırasıyla Gençosman ilkokulu, Yedikule ortaokulu ve Yedikule Lisesinde tamamladım. 2000 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (yeni adı: Bülent Ecevit Üniversitesi) İktisat bölümünü kazandım ve 2004 yılında bitirdim. Ardından yine aynı üniversitenin İktisat Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimimi Doç.Dr. Hasan Vergil nezdinde tezimi bitirerek 2007 yılında tamamladım. Aralık 2007 - Mayıs 2008 arası dönemde Vatani görevimi Şanlıurfa'da 319.Kd olarak 6 ayda tamamladım. Askerlik görevimi tamamladıktan sonra Eylül 2008'de Marmara Üniversitesi İktisat Teorisi Bilim Dalı'nda Doktora eğitimime başladım. Aynı yıl 26 Kasım'da Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu'nda Bankacılık programında Öğr.Gör. olarak çalışmaya başladım. İktisat Doktora eğitimimi Doç.Dr. Devrim Dumludağ nezdinde hazırlamış olduğum tezimi 8 Haziran 2016 tarihinde başarıyla savunarak tamamladım. Havsa Meslek Yüksekokulu'nda değişen adı Bankacılık ve Sigortacılık programında Öğr.Gör.Dr olarak 5 Ocak 2018 tarihine kadar görev yaptım. 05.01.2018 tarihi itibariyle Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda , Muhasebe Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Doktor unvanı ile göreve başladım ve 6 Mart 2018 tarihli 7100 sayılı yasayla değişen ünvanım Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Evli ve 1 çocuk babasıyım..

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Kamu Büyüklüğünün Türkiye Ekonomisine Yönelik VAR analizi, ERDOĞAN Arzu, ERDOĞAN Serdar ve ERDAŞ Hüseyin, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ocak 2018, 55.Sayı (Ocak 2018)
  • TÜRKİYE’DE HANE HALKI TÜKETİM HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ, ERDAŞ, Hüseyin, ERDOĞAN Serdar ve ERDOĞAN Arzu, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi E-dergi Haziran, 2017, 6.Cilt, 1.Sayı. (Haziran 2017)
  • Doğrudan Yabancı Yatırımların Makroekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Latin Amerika – Türkiye Karşılaştırması, ERDOĞAN Serdar, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran, 2017, Cilt 39, Sayı 1 (Haziran 2017)
  • DÖVİZ KURU-TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, VERGİL Hasan ve ERDOĞAN Serdar, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009, Cilt 5 Sayı 9. (Haziran 2009)
    9
    ATIF

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Bankacılığa Giriş (Ağustos 2016)

» Verdiği Dersler

Araştırma Teknikleri

banka işletmeciliği

bankacılık sistemi ve mevzuatı

bireysel bankacılık ve müşteri ilişkileri

bireysel emeklilik ve hayat sağlık sigortaları

Dış Ticaret İşlemleri

genel bankacılık

hayat dışı sigortalar I-II

iktisada Giriş

kredi yönetimi

lojistik sigortacılığı

Makro Ekonomi

Mikro Ekonomi

Para Teorisi ve Politikası

sigorta işletmeciliği

sigortacılığa giriş

sorumluluk sigortaları

uluslararası banka