» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Serap Yolcu Yavuz, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde Etnik Azınlık Olarak Romanlar", ESBA, Haziran 2020 Cilt:11 Sayı:2 (Haziran 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • The Perception of Roma People in the Republic of Macedonia (Aralık 2016)
 • Erken Cumhuriyet Döneminde “Yeni Yurttaş" Kimliğinin İnşasında Müziğin Yeri (Ekim 2016)
 • “Türkiye’de Gençliğin Politik Özneleştirilmesinde Literatür Değerlendirmesi” (Eylül 2014)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Serap Yolcu Yavuz-Ünsal Yavuz, "Erken Cumhuriyet Döneminde Halkevleri ve Ulus İnşası" Türkiye'de Ulus İnşası, ed. Musa Yavuz Alptekin, Nobel Yayınevi, 2021. (Eylül 2021)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “1 Mart Tezkeresinde Karar Alma Sürecinin İşleyişi” (Eylül 2009)
 • “Küreselleşme Olgusunun Refah Devleti Anlayışı ve Uygulamaları Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Örneği” (Eylül 2008)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • “Avrupa (Birliği) ve Ortadoğu’yu Yeniden Kurgulamak”, IV. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne, 15-16-17 Nisan 2013. (Nisan 2013)
 • V. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Lefke/Kıbrıs, 18-23 Nisan 2013. (Nisan 2013)
 • “21. Yüzyılda Uluslararası Güvenlik”, UİK Güvenlik Akademisi, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Ilgaz, 19-23 Aralık 2012. (Aralık 2012)
 • “Türk Dış Politikasında Balkanlar ve Ortadoğu”, III. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne, 24-25 Nisan 2012. (Nisan 2012)
 • “İlerleme Raporları Çerçevesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Entegrasyonunu Engelleyen Faktörler” (Kasım 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Serap Yolcu Yavuz, Cumhuriyet Misyonerleri 1930-1946 Arası Türkiye'de Bir Politik Özne Olarak Gençlik İnşası, Vakıf Bank Kültür Yayınları, 2019. (Mart 2019)
 • "Darbe" Siyasetinden 'Siyasetin Darbesi'ne Gezi Olayları'nın Post-Yapısal Değerlendirmesi", Editörler: Prof. Dr. Sibel Turan, Yrd. Doç. Dr. Nergiz Özkural Köroğlu, Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar, Bursa, Dora Yayınları, 2015, ss. 423-450. (Nisan 2015)
 • “Toktamış Ateş Bibliyografyası”, Suriçi’nde Bir Yaşam: Toktamış Ateş'e Armağan, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014, ss. 249-273. (Temmuz 2014)
 • Sunar, B. ve Yolcu, S., “Orta Asya’da Yalnız Bir Asyatik Devlet: Macaristan”, ed. Yeliz Okay, Macar Kardeşler Macar- Türk İlişkileri Üzerine Makaleler, Doğu Kitabevi, 2012.
 • “Devletsiz” Avrupa Çingeneleri”, Roman Olup Çingene Kalmak, ed. Levent Ürer, İstanbul, Melek Yayınları, 2012, s. 179-201.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Merve İzel Erol, Kosova Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Sürecinde NATO Müdahalesinin Değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Bülent Onaylı, Çatışma çözümleri bağlamında Birleşmiş Milletler'in Makedonya ile Yunanistan Arasındaki İsim Sorununa Yaklaşımı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Didem Özcan, "Türkiye Yunanistan ilişkilerinin Batı Trakya Müslüman-Türk ve Türkiye Ortodoks-Rum Azınlığına Yansımaları", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü