» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tekin, Selçuk. “Türk Vergi Hukukunda Özelgeler”, XII. Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria, April 20-21, 2019, ss.451-460. (Nisan 2019)
 • A. TAVSANCI, S. TEKIN, Cumhurbaskanligi Hükümet Sisteminde Yürütmenin Vergilendirme yetkisi, XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria, pp. 181-186, Plovdiv-BULGARISTAN
 • S. TEKIN, Türk Vergi Hukukunda Özelgeler, XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria, pp. 451-460, Plovdiv-BULGARISTAN
 • S. TEKIN, A. TAVSANCI, Suç Gelirlerinin Aklanmasinin ÖnlenmesiBaglaminda Yükümlülük: Münhasiran ElektronikOrtamda Faaliyette Bulunanlarin Hukuki Niteligi, XI. InternaOonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series - Tekirdag / Turkey, pp. 759-766, Tekirdag-TÜRKIYE
 • Tekin, Selçuk. "Geleceğin Anahtarı: Türkiye'de Ar-Ge'ye Yönelik Uygulanan Vergisel Teşvikler", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Edirne/Turkey, September 29-30, 2018, ss.753-761. (Eylül 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tekin, Selçuk. "Matrah Artıran Mükellefler Kar Payı Stopajı Yönüyle Vergi İncelemesine Tabi Tutulabilir Mi?", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.357, Haziran 2018, ss.9-16. (Haziran 2018)
 • Tekin, Selçuk. “Artırımlı AR-GE İndirimi Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.352, Ocak 2018, ss.48-57. (Ocak 2018)
 • Tekin, Selçuk. “Tarım Sektörünün Vergilendirilme Kapasitesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.343, Nisan 2017, ss.113-119. (Nisan 2017)
  1
  ATIF
 • Eray, Savaş ve Selçuk Tekin. Özel Ek: “100 Soruda Damga Vergisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.321, Haziran 2015, ss.43-89. (Haziran 2015)
  2
  ATIF
 • Tekin, Selçuk. “Ar-Ge’ye Yönelik Vergisel Teşviklere Genel Bir Bakış ve ABD ve Çin Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.287, Ağustos 2012, ss.39-46. (Ağustos 2012)
 • Tekin, Selçuk. “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim ve Limited Şirketlerde Kanuni Temsilci”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.286, Temmuz 2012, ss.45-53. (Temmuz 2012)
  1
  ATIF
 • Tekin, Selçuk. “İştirak Hissesi Satış Zararının Mahsubu Sorunu”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.283, Nisan 2012, ss.49-53. (Nisan 2012)
  1
  ATIF
 • Tekin, Selçuk. “Yurtdışından Gelen Yöneticiler İçin Yapılan Ödemelerde Stopaj Sorunu”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.282, Mart 2012, ss.47-51. (Mart 2012)
 • Tekin, Selçuk. “Vergi Denetiminde Yeni Dönem”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.264, Eylül 2010, ss.80-86. (Eylül 2010)
  2
  ATIF
 • Tekin, Selçuk. “İndirimli Kurumlar Vergisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.250, Temmuz 2009, ss.84-91. (Temmuz 2009)
 • Tekin, Selçuk. “Kurumlar Vergisinin Teorik Esasları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.248, Mayıs 2009, ss.82-88. (Mayıs 2009)
 • Tekin, Selçuk. “Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Vergilemesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.247, Nisan 2009, ss.121-129. (Nisan 2009)
 • Tekin, Selçuk. “Gerçek Kişilerce Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilme Esasları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.246, Mart 2009, ss.103-108. (Mart 2009)
 • Tekin, Selçuk. “Anonim Şirketlerde Tasfiye İzleki (Prosedürü)”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.228, Eylül 2007, ss.72-77. (Eylül 2007)
 • Tekin, Selçuk. “Mali Tatil Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.226, Temmuz 2007, ss.64-69. (Temmuz 2007)
 • Tekin, Selçuk. “Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.225, Haziran 2007, ss.53-63. (Haziran 2007)
 • Tekin, Selçuk. “Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısında Yer alan Tasfiye Hükümleri”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.210, Mart 2006, ss.55-63. (Mart 2006)
  1
  ATIF
 • Tekin, Selçuk. “5035 Sayılı Yasa Çerçevesinde Yeni Beyan ve Ödeme Süreleri”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.185, Şubat 2004, ss.46-51. (Şubat 2004)
 • Tekin, Selçuk. “Vergi Kimlik Numarası Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.182, Kasım 2003, ss.66-72. (Kasım 2003)
 • Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73. (Ekim 2003)
  9
  ATIF
 • Bozkır, Ender ve Selçuk Tekin. “Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.128, Ağustos 2003, ss.129-137. (Ağustos 2003)
  4
  ATIF
 • Tekin, Selçuk ve Emre Renda. “İhtirazi Kayıtla Pişmanlık Beyannamesi Verilebilir Mi?”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.172, Ocak 2003, ss.84-87. (Ocak 2003)
  1
  ATIF
 • Tekin, Selçuk. “Sınırlı Uygunluk Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.167, Ağustos 2002, ss.70-82. (Ağustos 2002)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • S. TEKIN, Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi Indirimi, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Dijitallesme Sürecinde Degisen Is Hayati ve Muhasebe Mesleginin Yeniden Yapilanmasi ”yerel/Küresel Meseleler, kürsel/Yerel Çözümler”, XX. Türkiye Muhasebe Kongresi, vol. 1, no. 496, pp. 292-321, Istanbul-TÜRKIYE

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Demirci, Abdülkadir ve Selçuk Tekin. Gelir Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar (Muafiyet ve İstisnalar), İSMMMO Yayını, Yayın No:81, İstanbul, 2007. (Mart 2007)
 • Çavuş, Hüseyin, A. Özbek, Selçuk Tekin ve S. Eray. Gelir Vergisi Rehberi, 3. Baskı, Ankara, 2002.
  1
  ATIF

Editörlük / Yayınlama

 • Vergi Sorunları Dergisi
 • Vergi Sorunları Dergisi

Yapılan Hakemlikler

 • Otomatik Katılım Sisteminde Gelinen Son Durum Ve Katılımcıların Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu (Haziran 2019)
 • Ülkelerin Vergi Yükü, Politik Kutuplaşma Ve Sosyal Çeşitlilik (Şubat 2019)
 • Karbon Vergileri ve Emisyon Ticareti Sistemlerinin Ekonomi Üzerindeki Etkileri (Kasım 2018)
 • Vergi Harcamalarının İzonomisi (Kasım 2018)
 • Kıdem Tazminatının Muhasebe Standartları Ve Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi (Kasım 2018)
 • Türk Ve Alman Vergi Sistemleri Açısından Elektronik Haciz Uygulamalarının Karşılaştırılması (Ekim 2018)
 • Vergi İadesi ve Nedenleri (Eylül 2018)
 • Tekstil Sektöründe Vergi Sorunları Ve Çözüm Önerileri: Uşak İli Örneği (Ağustos 2018)
 • Hazinenin Nakit Yönetiminde Kullandığı Tek Hazine Hesabının Revize Edilmesi Gerekliliğinin Olası Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği (Temmuz 2018)
 • Arabuluculuk Anlaşma Belgelerinin Niteliği ve Vergi Hukukuna Etkisi (Haziran 2018)
 • Taşınmaz Satışına İlişkin Vergi İstisnalarında "Şirket Ana Sözleşmesinde İştigal Konuları Arasında Taşınmaz Ticareti Bulunması" Sorunu (Haziran 2018)
 • KDV Bakımından Grup Şirketlerinde Konsolidasyon Gerekliliği (Haziran 2018)
 • Resmi Arabuluculuk Ve Tahkim İşleri Dolayısıyla Hakemlerin Aldıkları Bedellerin Vergilendirilmesi Bağlamında “Arabuluculuk” Müessesesinin Konumlandırılması-Vergi Sorunları Dergisi (Nisan 2018)
 • Mükelleflerin Verginin Ahlaki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması-Vergi Sorunları Dergisi (Mart 2018)
 • Patent ve Faydalı Modele Dayalı Finansal, Mali ve Ticari Avantajlar-Vergi Sorunları Dergisi (Şubat 2018)
 • Kooperatiflerde Ortak Dışı İşlemler Ve Yeni Kurumlar Vergisi Mükellefi: Kooperatiflere Bağlı İktisadi İşletmeler-Vergi Sorunları Dergisi (Ocak 2018)
 • Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Teşvikler: Tarihsel Bir Perspektif-Vergi Sorunları Dergisi (Aralık 2017)
 • Vergi Denetiminde Şeffaflık İlkesi ve Vergi Ombudsmanının Uygulanabilirliği-Vergi Sorunları Dergisi (Ekim 2017)
 • Kamusal Haciz- Üçüncü Şahıslar Nezdinde Kamusal Haciz ve Özellikle Yapma Borcunun 6183 Sayılı Yasa Uyarınca Haczinin Mümkün Olup Olmadığı Sorunsalı Üzerine Bir İnceleme-Vergi Sorunları Dergisi (Eylül 2017)
 • Vergi Usul Kanununda Yeni Bir Kurum İzaha Davet-Vergi Sorunları Dergisi (Temmuz 2017)
 • Vergi Hukukunda Tahkim Mümkün Mü? (Türkiye’nin Tahkim Pozisyonuna Eleştirel Bir Bakış)-Vergi Sorunları Dergisi (Mayıs 2017)
 • Ücretlerin Vergilendirilmesinde Bir Muamma: Beyannameye Dahil Edilecek Mi? Edilmeyecek Mi?-Vergi Sorunları Dergisi (Mart 2017)
 • Vergi İadesi İndiriminin Kaldırılmasının Türkiye Vergi Gelirleri Açısından Değerlendirilmesi-Vergi Sorunları Dergisi (Mart 2017)
 • Parafiskal Yük Mahiyetindeki “Oda Kayıt Ücreti, Yıllık ve Munzam Aidatlarının” Değerlendirilmesi: Anayasal Vergileme İlkelerinin İhlali ve Vergileme Yetkisinin Devri (Şubat 2017)
 • Vergi Mükelleflerine Yasalarda Tanınan Hakların Vergiye Gönüllü Uyum Sağlama Üzerindeki Etkisi-Vergi Sorunları Dergisi (Ocak 2017)
 • Vergi İcra Hukuku Temelinde Mal Bildirimi Hukuki Müessesesi ve Sonuçları Hakkında Bir Değerlendirme-Vergi Sorunları Dergisi (Aralık 2016)
 • Bilirkişilik Kurumsallaşıyor mu? Bilirkişilik Kanunu Kapsamında Bir Değerlendirme-Vergi Sorunları Dergisi (Kasım 2016)
 • Banka Kredi Alacakları Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmelerde Yer Alan Geri Alım (Vefa) Hakkına İlişkin Maddelerin Damga Vergisi Açısından Değerlendirilmesi-Vergi Sorunları Dergisi (Ekim 2016)
 • Transfer Fiyatlandırmasında İlişkili Kişi, Yöntem Hiyerarşisi ve PFA’ya İlişkin Gelişmeler-Vergi Sorunları Dergisi (Ağustos 2016)
 • Vatandaş Bütçe-Vergi Sorunları Dergisi (Şubat 2016)
 • İmalat Sürecinde Ortaya Çıkan Talaş, Kırpıntı Ve Artıkların Tesliminde Kdv Uygulaması Ve Kısmi İstisna Çerçevesinde Yorumlanması-Vergi Sorunları Dergisi (Ocak 2016)
 • Belediye İşletmelerinin KDV Ve Kurumlar Vergisine Tabi Faaliyetleri-Vergi Sorunları Dergisi (Temmuz 2015)
 • Şirket Personeline veya Öğrencilere Verilen Eğitim Burslarının Vergisel Boyutu-Vergi Sorunları Dergisi (Nisan 2015)
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi "Serkov Ukrayna" Kararının Değerlendirilmesi-Vergi Sorunları Dergisi (Şubat 2015)
 • Menkul Kıymetlerin Değerlendirilmesi-Vergi Sorunları Dergisi (Kasım 2014)
 • Savaşın Dünya’ya Armağanı: Gelir Vergisi ve İngiltere’de Gelişim Tarihi, İlk Uygulamaları ve Toplumsal Etkileri-Vergi Sorunları Dergisi (Şubat 2014)
 • Transfer Fiyatlandırması Kapsamına Giren İşlemler Nedeniyle Dönem Sonu Düzeltme-Vergi Sorunları Dergisi (Kasım 2013)
 • İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin Yakın Tarihli İçtihadında Mülkiyet Hakkı İhlalleri: N.K.M ve Yehova Şahitleri Kararları: Ağır Vergilendirme ve Ayrımcı Vergilendirme-Vergi Sorunları Dergisi (Ağustos 2013)
 • Vergi Uyuşmazlıklarına İlişkin Davalarda Vergi Sorumlusunun Taraf Ehliyeti-Vergi Sorunları Dergisi (Mart 2013)
 • Bir Başka Açıdan Haksız Çıkma Zammı: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin Yukos Kararının Düşündürdükleri-Vergi Sorunları Dergisi (Eylül 2012)
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 11. Maddesine Göre Şahsi Kefalet Uygulamaları-Vergi Sorunları Dergisi (Temmuz 2012)

Diğer

 • Polat, Ayşe Nazan. “Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları Yönünden Sermaye Şirketlerinde Tasfiye ve Muhasebe Uygulaması”, Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019. Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.225, Haziran 2007, ss.53-63.
 • Yıldırım, Hacı Osman. "Vergi Mükellefleri Perspektifinden Vergi Denetim Mevzuatından Kaynaklanan Sorunlar", Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2018, Atıfta bulunulan yayın: Bozkır, Ender ve Selçuk Tekin. “Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.128, Ağustos 2003, ss.129-137.
 • Sevinç, Cansu. "Ticaret Şirketlerinde Ortakların Kamu Borçlarından Doğan Sorumluluğu", Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2017. Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.225, Haziran 2007, ss.53-63. (Temmuz 2017)
 • Beşel, Furkan. “Türkiye’de Vergi Denetiminin Ekonomik ve Hukuki Etkinliği”, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2017, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Akkoç, Elif. “Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk ve Emre Renda. “İhtirazi Kayıtla Pişmanlık Beyannamesi Verilebilir Mi?”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.172, Ocak 2003, ss.84-87.
 • Karaldı, Hakan. "Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları", Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Uluslararası Hukuksal Çifte Vergilendirmede Vergilendirme Yetkisi”, Mali Pusula Dergisi, Sayı.51, Mart 2009, ss.75-86.
 • Sağlam, İbrahim. “Türkiye’de Vergi İncelemelerinin Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2015, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Kocayılmaz, Şule. “Vergi Kaçakçılığı, Denetimi ve Engellenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014, Atıfta bulunulan yayın: Bozkır, Ender ve Selçuk Tekin. “Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.128, Ağustos 2003, ss.129-137.
 • Cengiz, Aydın. “Türk Vergi Hukukunda Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiilleri ile İşlenen Kaçakçılık Suçu”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Yücel, Mehmet. “Kayıtdışı Ekonomi Bakımından Türk Vergi Sisteminin Analizi”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Erçoban, Nida. “Türk Vergi Sistemi’nde Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Azaltıcı Etkileri Bakımından Vergi Denetiminin Etkinliği”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2013, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Coşar, Abbas. “Teknoloji Geliştirmeye (AR-GE) Yönelik Vergisel Teşvikler-1”, http:www.muhasebetr.com, 03.10.2012, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Ar-Ge’ye Yönelik Vergisel Teşviklere Genel Bir Bakış ve ABD ve Çin Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.287, Ağustos 2012, ss.39-46. (Ekim 2012)
 • Ateşağaoğlu, Erdem. "Vergi Hukuku Bakımında Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı", Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. "Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Vergilemesi", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:247, Nisan 2009, ss.121-129.
 • Aytaş, Ufuk. "Türkiye'de Yeminli Mali Müşavirlik Kurumunun Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesindeki Rolü", Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2011, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Şah, Murat. “Türkiye’de ve OECD Bünyesinde Zararlı Vergi Rekabetini Önlemeye Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Vergilemesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.247, Nisan 2009, ss.121-129.
 • Küpeli, Celal. “Türk Vergi Sisteminde Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kurumlar Vergisinin Teorik Esasları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.248, Mayıs 2009, ss.82-88.
 • Koç, Murat. “Türkiye’de Vergi Kayıp Kaçağı ve Bunların Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011, Atıfta bulunulan yayınlar: Bozkır, Ender ve Selçuk Tekin. “Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.128, Ağustos 2003, ss.129-137, Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Torunoğlu, Tahsin. "Vergi İncelemesi", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Arslaner, Hakan. "Kamu Alacaklarının Haciz Yolu İle Takibi", Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.225, Haziran 2007, ss.53-63.
 • Pehlivan, Serdar. "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Vergi Denetiminin Etkinliği", Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, 2010, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Karadağ, Gülşen. "Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurum ve Araçlarının Vergilendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Gerçek Kişilerce Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilme Esasları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.246, Mart 2009, ss.103-108.
 • Hastürk, Mesut. “Türkiye’de Vergi Denetiminin Etkinliğinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Bilen, Cumhur İnan. “Bir Güvenlik Müessesesi Olarak Kontrol Edilen Yabancı Kurum (CFC) Müessesesi ve Türkiye Uygulamasının Dünya Uygulamaları Işığında Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Vergilemesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.247, Nisan 2009, ss.121-129.
 • Tekin, Selçuk. “Gelir ve Kurumlar Vergisinin Entegrasyonu”, Lebip Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı.66, Haziran 2009, ss.85-92. (Haziran 2009)
 • Tekin, Selçuk. “Uluslararası Hukuksal Çifte Vergilendirmede Vergilendirme Yetkisi”, Mali Pusula Dergisi, Sayı.51, Mart 2009, ss.75-86. (Mart 2009)
  2
  ATIF
 • Dönmez, Belgin. "Vergi Hukukunda Borcun İntikali", Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2009, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.225, Haziran 2007, ss.53-63.
 • Özcan, Hüseyin. “Sermaye Şirketlerinde Birleşme, Devir, Tasfiye Süreçleri Ve Vergilendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa, 2009, Atıfta bulunulan yayınlar: Tekin, Selçuk. “Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Tasfiye Ve Vergilendirilme”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, Tekin, Selçuk. “Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısında Yer Alan Tasfiye Hükümleri”, Vergi Sorunları. Sayı:210, Mart 2006, ss. 55–63.
 • Yener, Ahmet. "Finansal Tablolar Yoluyla Vergi Denetimi", Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Bakır, Gülsüm Burcu. “Türkiye’de Vergi Denetiminin Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemedeki Etkinliği”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, Atıfta bulunulan yayınlar: Bozkır, Ender ve Selçuk Tekin. “Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.128, Ağustos 2003, ss.129-137, Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Nazalı, Ersin. "Anonim Şirketlerde Tasfiye, Birleşme, Devir, Nev'i Değiştirme, Bölünme ve Hisse Değişimi: Kurumlar Vergisi Açısından Bir Yaklaşım", Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısında Yer Alan Tasfiye Hükümleri”, Vergi Sorunları. Sayı:210, Mart 2006, ss. 55–63.
 • Küçükkaya, Mehmet. "Vergisel Uyuşmazlıkların Uzlaşma Yoluyla Çözümü", Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk ve Emre Renda. “İhtirazi Kayıtla Pişmanlık Beyannamesi Verilebilir mi?”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 172, Ocak 2003, ss.84-87.
 • Sugözü, İbrahim Halil. "Kayıtdışı Ekonomiyi Önlemede Vergi Politikaları (1980- 2004 Türkiye Örneği)", Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Aytekin, Serdar. "Türkiye'de Vergi Gelirleri ile Vergi Denetimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Tazegül, Alper. "Türkiye'de Vergi Kayıp ve Kaçakçılığının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşleri: Kars Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars, 2007, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Kaynar, İlknur. "Yükümlülerin Vergiye Yaklaşımları: Çanakkale İlinde Ticari Kazanç Elde Eden Yükümlülere Yönelik Bir Uygulama", Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2007, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Tekin, Selçuk. “Amme Alacaklarının Korunması Bağlamında Teminat”, Mali Pusula Dergisi, Sayı.15, Mart 2006, ss.20-27. (Mart 2006)
 • Taştan, Hakan. "Vergi Kayıp ve Kaçağı ile Mücadele Açısından Muhasebe Meslek Mensuplarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları", Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, Atıfta bulunulan yayınlar: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73, Bozkır, Ender ve Selçuk Tekin. “Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.128, Ağustos 2003, ss.129-137.
 • Karan, Kamil Gökhan. "Türkiye'de Kayıtdışı İstihdam ve Doğurduğu Vergi Kaybı", Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Erdem, Tahir. “İdari İşlem Kuramı Açısından Tarh İşlemi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Sınırlı Uygunluk Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.167, Ağustos 2002, ss.70-82.
 • Kulmanova, Latipa. “Vergi Denetiminin Etkinliği (Türkiye Uygulaması)”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2006, Atıfta bulunulan yayın: Bozkır, Ender ve Selçuk Tekin. “Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması”, Yaklaşım Dergisi, Sayı.128, Ağustos 2003, ss.129-137.
 • Özçelik, Özer. “Teorik ve Kavramsal Perspektiften Kayıtdışı Ekonomi Sorunu, Ölçümü ve Çözüm Önerileri”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2005, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73.
 • Çoban, Hilmi. "Vergi Mükelleflerinin Vergi Karşısındaki Davranışları Üzerine Amprik Bir İnceleme: Denizli Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2004, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Vergi Kimlik Numarası Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.182, Kasım 2003, ss.66-72. (Ağustos 2004)
 • Candan, Turgut. “Yargı Kararları Işığında Vergi Kayıp ve Kaçağının Değerlendirilmesi”, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs 2004, Belek-Antalya, Atıfta bulunulan yayınlar: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73, Tekin, Selçuk. “Vergi Kimlik Numarası Uygulaması”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.182, Kasım 2003, ss.66-72. (Mayıs 2004)
 • Karakoç, Yusuf. “Hukuki Nedenlerden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları (Düzenleme-Uygulama-Yargılama)”, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs 2004, Belek-Antalya, Atıfta bulunulan yayın: Tekin, Selçuk. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.181, Ekim 2003, ss.66-73. (Mayıs 2004)
 • Moore Stephens, “Ciro Primi Sözleşmelerinde Damga Vergisi” http://tr.moorestephens.com/MediaLibsAndFiles/media/tr.moorestephens.com/Documents/Ciro-Primi-Sozlesmlerinde-Damga-Vergisi-New.pdf?ext=.pdf., Atıfta bulunulan yayın: Eray, Savaş ve Selçuk Tekin. Özel Ek: “100 Soruda Damga Vergisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı.321, Haziran 2015, ss.43-89.

» Verdiği Dersler

Kamu Maliyesi-I

Kamu Maliyesi-II

Kamu Maliyesinde Yeni Yaklaşımlar

Vergi Uygulamaları-I

Vergi Uygulamaları-II