» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • YAŞ, H.; ZEYREKLİ YAŞ, S., Yerel Siyasete Katılımın Belirleyicileri: Edirne Kent Merkezinde Bir Model Denemesi, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Ocak, 2017, s. 75-90 (Ocak 2017)
 • YAŞ, H.; ZEYREKLİ YAŞ, S.; USTA, Y., Edirne Kent Merkezinde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılımı, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Aralık 2016, s. 235-255 (Aralık 2016)
 • ZEYREKLİ YAŞ S., "Türkiye'nin Orta Asya Politikasında Süleyman Demirel'in Rolü", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (Haziran 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yaş, Hakan, Zeyrekli Yaş, Sedef "Yerel Yönetim Görev ve Yetki Bilinci Üzerinde Edirne Seçmeninin Genel Özelliklerinin Etkisinin Tahmin Edilmesi" İkinci Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, sf. 60-61, 24-25 Mart 2017, Kocaeli (Mart 2017)
 • ZEYREKLİ YAŞ S., YAŞ H., Determinants of Reporting Literacy An Econometric Approach to Local Government Accountability in Edirne Turkey, 7th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, 10-11 December 2016, İstanbul/Turkey (Aralık 2016)
 • Zeyrekli Yaş, Sedef; Arabulan, Selin, “A New Socıal Movement As A Reactıon To The Urban Regeneratıon”, The IIER International Conference, p. 6-11, 4th August 2016, Athens/Greece (Ağustos 2016)
 • Yaş, H., Usta, Y. and ZEYREKLİ YAŞ, S., Comparing 2011 General Election and 2014 Presidency Election in Turkey With Regard to Political Marketing, 5th International Conference on Social Sciences Proceedings Book, Volume II, 10-11 April 2015, Pristina, pp. 463-475 (Nisan 2015)
 • Dural A. Baran, Zeyrekli Sedef, Ekizceleroğlu Rengül, “Freedom of Expression-ECHR and Turkey”, International Scientific Conference, p. 185-190, Unitech 2007, Volume III, 23-24 November 2007, Gabrova/Bulgaria (Kasım 2007)
 • Dural A. Baran, Zeyrekli Sedef, “Introduction To The Theory Of Democracy And Basic Concepts”, 2. Management and Education Conference: Science, Economics and Technologies in the Global World, p. 203-207, 14-16 September 2007, Bourgas/Bulgaria (Eylül 2007)
 • Dural A. Baran, Zeyrekli Sedef, “Turkish Modernization Process: Patterns of Social Fragility”, Management and Education Conference: Science, Economics and Technologies in the Global World, p. 217-224, 15-16 September 2006, Bourgas/Bulgaria (Eylül 2006)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • EKİZCELEROĞLU R., ZEYREKLİ S, “Kadına Yönelik Şiddete Genel Bir Bakış”, City & Healty Symposium with International Participation (Uluslar arası Katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu), 7-9 Haziran 2006, Bursa, sunulan ve özeti yayımlanan sözel bildiri. (Haziran 2006)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Zeyrekli, Sedef, Ekizceleroğlu, Rengül “Avrupa Birliği Bağlamında Hizmette Yerellik (Subsidiarite) İlkesi ve İlkenin Türkiye Açısından Ele Alınışı”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, sf. 29-48, Temmuz 2007, TODAİE, Ankara (Temmuz 2007)
 • Ekizceleroğlu, Rengül, Zeyrekli, Sedef, “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları”, Kadın Çalışmaları Dergisi, Aile İçi Şiddet Özel Sayısı, Cilt: 2, Sayı: 4, s. 64-71, Ocak 2007 (Ocak 2007)
 • Dural, A. Baran, Zeyrekli, Sedef, “Göç Sorunu ve Gecekondulu Nüfusun İktidara Yürüyüşü”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 4, sf. 5-15, Ekim 2006, TODAİE, Ankara

Projeler

 • “İleri İstatistiksel Analiz ve Uygulamalı Sayısal Yöntemler Eğitimi” Trakya Kalkınma Ajansı TR21/16/TD/0032, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Emre Atılgan, Proje Araştırmacıları: Yrd. Doç. Dr. Aysu Kurtuldu, Öğr. Gör. Sedef Zeyrekli Yaş) Kasım 2016’da tamamlanan proje (Kasım 2016)
 • "Edirne Kent Merkezinde Seçmenlerin Yerel Siyasete Katılım Düzeyinin Ölçülmesi Projesi", TÜBAP 2016/46, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hakan Yaş Proje Araştırmacıları: Öğr. Gör. Sedef Zeyrekli Yaş, Öğr. Gör. Yasin Usta, Yrd. Doç. Dr. Selin Arabulan) Ekim 2016’da tamamlanan proje (Ekim 2016)
 • "Edirne İli Havsa İlçesi Ekonomik Kent Envanterinin Oluşturulması Projesi" TÜBAP 2012/87, Proje Araştırmacısı. (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hakan Yaş Proje Araştırmacıları: Doç.Dr.Ayhan Aytaç, Öğr.Gör.Talat Güler, Öğr.Gör.Sedef Zeyrekli Yaş, Yasin Usta) Mart 2013’de tamamlanan proje (Mart 2013)

» Verdiği Dersler

1945 Sonrası Türk Siyasi Hayatı

Araştırma Teknikleri

Avrupa Birliği ve Türkiye

Borçlar Hukuku

Büro Yönetimi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sağlık İşletmelerinde Akreditasyon ve Kalite

Sağlık Kurumlarında İş ve Sözleşme Hukuku

Temel Hukuk

Ticaret Hukuku

Uluslararası Siyaset

Uygulamalı Girişimcilik 1