» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Taş, Seda. 2017. “Kültürel Unsurların Çevirisi ve Çeviri Stratejileri”. Humanitas. Cilt:5. Sayı 10. Aralık 2017. (ss.1-14).
 • Taş, Seda. 2017. “Orhan Kemal’in 72. Koğuş Adlı Eserinde Deyim Çevirisi ve Metnin Yeniden Anlatanı Olarak Çevirmen”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 19 Sayı:1 Haziran 2017. (ss.247-259).
 • Taş, Seda. 2015. “Rewriting a Literary Work through Translation: A Case Study of İstanbullu”. The Journal of Academic Social Science Studies. s. 36 (Ağustos 2015): 489-497
 • Taş, Seda. 2015. “Yeniden Çevirilerin Kaynak Metne Dönüşü: Fahrenheit 451’in Farklı Çevirileri”. The Journal of Academic Social Science Studies. s. 37 (Eylül 2015): 387-398.
 • Taş, Seda. 2015. “Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’te (1949) “Yenisöylem” Adlı Dil Kullanımının “Yeniden Çeviri” Uygulamalarına Yansımaları”. TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Şefik Yaşar Armağanı). Volume 10/12 (Summer 2015): 1103-1118.
 • Ataseven, Füsun ve Seda TAŞ. 2014. “Distopya Edebiyatı ve Çeviride Bir Yöntem Olarak Metinlerarasılık”. LITTERA Edebiyat Yazıları- Çeviribilim Özel Bölümü II. s.35. (2014): 137-149.
 • Taş, Seda ve Lütfiye Cengizhan. 2013. “Teacher Portfolios are on Stage for Professional Development: A Qualitative Case Study”. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Dergisi, Social Sciences Research Journal, Volume 2, Issue 2, (June 2013): 1-14.
 • Taş, Seda. 2010. “A Critical Evaluation of New English File Series in terms of Culture Teaching”. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. c. 1. s. 2 (Aralık 2010): 169-177.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Taş, Seda. 2017. “Çeviride Sansür: Patron ve Çevirmen Olmanın Çeviriye Yansımaları”. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Konferansı. 18-21 Ekim 2017. Antalya, Türkiye. (Ekim 2017)
 • Taş, Seda. 2017. “Farklı Kültürlerin İç İçe Geçtiği Bir Göç Romanı Olan Elveda Selanik ve Çeviri Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”. The Migration Conference (Göç Konferansı). 23-26 Ağustos 2017. Harokopio Üniversitesi, Atina, Yunanistan. (Ağustos 2017)
 • Taş, Seda. 2017. “Going Beyond The Paratextual Presence: Translators’ Different Roles in The Target Texts”. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. (ASOS Congress). 26-28 Ekim 2017. Kahramanmaraş, Türkiye. (s.130-131).
 • Taş, Seda. 2016. “Anayurt’tan Göç Anlatısında Etnometodolojik Yaklaşımla Bir Çeviri Çözümlemesi”. Türk Göçü 2016 - Seçilmiş Bildiriler 2. (12-15 Temmuz 2016):103-109. ISBN: 978-1-910781-39-5.
 • Taş, Seda. 2010. “Cesur Yeni Dünya’nın Metinler Örgüsünde Bir Çevirmen: Shakespeare ile Karşılaşmak ya da Karşılaşmamak”. 3. Uluslarası Çeviri Kolokyumu, Çeviri: Yeni Yönelişler, 10-12 Mayıs 2013. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Taş, Seda. 2013. “Rewriting a Literary Work through Translation: A Case Study of İstanbullu”. Version, Subversion: Translation, the Canon and Its Discontents – an International Conference on Literary Translation. 12-13 Aralık 2013. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.
 • Taş, Seda. 2012. “Çeviriyorum, Öyleyse Varım: Kuramsal Çeviride Zorluklar, Terim Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Trakya Üniversitesi, 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Konferansı (ILLSS) Bildiri Kitabı. c. 1. s.1. (18-20 Ekim 2012): 372-377.
 • Taş, Seda. 2010. “Achievement and Motivation with regard to Voluntary and Compulsory Learning of English”. The 6th International ELT Research Conference. COMU Yayınları. s. 99 (14-16 Mayıs 2010): 359-364.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Taş, Seda. 2014. “Çeviride Metinlerarasılık ve Çevirmenin Metinlerarasılık Bagajı”. I. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu. 18-19 Aralık 2014. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) İngilizce Dil Uzmanı ve Hakem (2012- halen)
 • AILA REN LA (Learner Autonomy üzerine çalışmalar yürüten kurum) grubu üyesi (2011-halen)

Editörlük / Yayınlama

 • Taş, Seda. 2017. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM GÜNLERİ, Özet Kitapçığı, Eser Matbaası, 25-27 Nisan 2017. (ISBN: 978-605-66766-4-2).
 • JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) Editör Yardımcısı

Ödüller

 • 12-15 Temmuz 2016’da Viyana’da gerçekleştirilen "Dördüncü Türk Göç Konferansı" kapsamında en iyi bildiri sıralamasında ikincilik ödüllü
 • Anadolu Üniversitesi Başarı Onur Belgesi

Sertifikalar

 • Words of Wisdom: Giving Feedback to Students’ Written Work”, British Side ELT Workshops, 2011 Academic Writing Sertifikası

Diğer

 • Çeviri: Ursula Kroeber Le Guin. 2018. “Vahşi Kızlar”. (Çeviren: Seda Taş). Ayrıntı Yayınları, İstanbul. (ISBN: 978-605-314- 252-2).
 • Taş, Seda. 2018. Kitap Tanıtım Yazısı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt:8 Sayı:15 (Ocak 2017) ss. 169-172. “Ülker İNCE-Dilek DİZDAR, Çeviri Atölyesi Çeviride Tuzaklar, Can Yayınları, İstanbul, 2017, 264 sayfa.”
 • Taş, Seda. 2017. “Göç(er) Edebiyatı Yazarı Yüksel Pazarkaya ile Söyleşi”. Ekim 2017. Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 247 – 252. (ISSN: 2054-7110), (e-ISSN: 2054-7129). www.gocdergisi.com.tr
 • Taş, Seda. 2017. Kitap Tanıtım Yazısı: “Carlos BATISTA, Çevirmenin Başucu Kitabı, (Çev. Füsun ATASEVEN), Diye Yayınları, İstanbul, 2013, 94 sayfa.” Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt:7 Sayı: (14 Temmuz 2017) ss. 246-248

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Trakya Üniversitesi Çeviribilim Günleri
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : TUBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Psikoloji Günleri
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : TUBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Mütercim Tercümanlık Bölümü Çeviride Bilgi Teknolojileri Eğitimi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TUBAP

» Verdiği Dersler

Çeviri Kuram ve Yöntemleri

İngiliz Edebiyatı

Metin Çalışması

Metin Çözümlemesi

Tercüme Teknikleri