» Biyografi

Trakya üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2. öğretim bölüm birincisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalında yüksek lisansını ' Çoğul dirençli Pseudomonas aeruginosa' da dış membran proteinlerinin belirlenmesi' üzerine çalışarak tamamladı. Notthingham Üniversitesi/İngiltere, Ulusal Bilimsel araştırma merkezi (CNRS)/Fransa, Heinrich-Heine Üniversitesi Düsseldorf/Almanya, İmperial Bilim, Teknoloji ve Tıp Üniversitesi/İngiltere ve Groningen Üniversitesinin katılımlarıyla gerçekleştirilen çok uluslu Avrupa Marie-Curie projesi olan 'Antibiotarget' isimli projenin Almanya ortaklarına katılmaya hak kazandı. Doktora çalışmasını ‘Ramnolipid üretiminin Pseudomonas aeruginosa fizyolojisi üzerine etkileri’ başlıklı tezin bir bölümünde, model mikroorganizma Pseudomonas aeruginosa olmak üzere gram negatif bakterilerde virulans faktörü olan ramnolipidin üretiminde etkili hücre yoğunluğuna bağlı düzenlenme (Quorum sensing) moleküllerindeki değişim ve virülan bakteride hangi Quorum sensing yolaklarının kullanıldığını gösterdi. Çalışmalarının bu kısmını ortaklar arası öğrenci değişim programından yararlanarak gittiği Notthingham Üniversitesi Bio Moleküler Bilimler Enstitüsünde gerçekleştirdi. Moleküler genetik yolla çeşiti mutant suşlar elde ederek, hücre dışı, dış membran ve sitoplazmik proteinlerde ramnolipid üretimi esnasında farklı eksprese edilen proteinleri proteomiks metoduyla gösterdi. Hücre yüzey ilişkili bir proteinin biofilm oluşumuna katkısını kanıtladı. Ayrıca ramnolipid üreterek kolon kromtografiyle ilgili molekülleri ayırıp HPLC-MS metoduyla inceledi. Doktora sırasında Marie-Curie proje sorumluluğunda aylık ve yıllık raporları düzenli olarak tutarak kariyer geliştirme planı hazırladı. Doktora esnasında katıldığı teknik kurslar;

 • 2DGE
 • 2DGE Gel Imaging
 • Delta2D Gel Analysis
 • Protein Identification by Maldi-Tof-MS analysis
 • Real Time PCR
 • Transcriptome workshop: Microarray Analysis
 • Fluorescence and Luminescence workshop
 • Caenhorabditis elegans workshop:
  • C.elegans Infection Model:
  • “Slow killing” infection assay: Practice picking and count viable worms, analysis.
  • Workshop Protein Purification/Protein Analyses
  • Workshop Protein Crystallization and X-Ray Diffraction

Danışman hocasının Heinrich-Heine Üniversitesi Düsseldorf’ tan Ulm Üniversitesine geçmesinden dolayı, doktora mezuniyeti Ulm üniversitesinde olmuştur. Daha sonraYÖK onay belgesini de alarak çalışmalarına bakteri direnç mekanizmaları, direnç enzimleri ve biofilm oluşumu konularında devam etmektedir. 

» Eğitim Durumu

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • The relationship between virulence factors of Helicobacter pylori and severity of gastritis in infected patients H Umit, A Tezel, S Bukavaz, G Unsal, M Otkun, AR Soylu, D Tucer, ... Digestive diseases and sciences 54 (1), 103-110
  4
  ATIF
 • The antimicrobial susceptibility of Stenotrophomonas maltophilia isolates using three different methods and their genetic relatedness
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Pseudomonas aeruginosa’ da Hücre dışı GroEL’ in, ΔrhlA mutantın Inert yüzeylere aderensini arttırması (Şubat 2019)
 • Balkanlardaki bir Türk Hastanesinde bla KPC-2 ve blaOxa-48 üreten Klebsiella pneumoniae bulundu (Nisan 2018)
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Nadir İzole Edilen Bir Etken: Streptococcus uberis (Nisan 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Balkan Bölgesinde yer alan Trakya Üniversitesi Hastanesinde Klebsiella pneumoniae'da Karbapenem Direnç Genlerinin Dağılımı (Temmuz 2016)
 • Pseudomonas aeruginosa'da Karbapenem Direnç Profilinin İncelenmesi (Ekim 2015)
 • Klebsiella pneumoniae´da karbapenem direnc genlerinin molecular belirlenmesi ve genetik iliskilerinin ERIC-PCR ile gösterilmesi (Ekim 2013)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Pseudomonas aerugınosa' da Ramnolipid Üretimiyle ilişkili Quorum Sensıng Sınyal Molekülleri (Kasım 2017)
 • Pseudomonas aerugınosa' da rhamnolipid eksik ∆rhlA mutantta biofilm ve hücre dışı proteinlerin proteomıks ile belirlenmesi (Kasım 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Pseudomonas aeruginosa’da Fosfat Eksikliğinin Ramnolipid Üretimine ve İlişkili Quorum Sensing Sinyal Moleküllerine Etkis

Yapılan Hakemlikler

 • Kandida türlerinde Biofilm oluşumu, Anti-fungal direnç, Proteomiks ve Genomiks (Ekim 2019)
 • Mısır’ da 3. Basamak bir hastanede (BlaVIM, BlaNDM-1 ve BlaKPC) üreten Carbapenem-Dirençli Enterobacterıaceae izolatlarının Genotipik Ayrımı (Mayıs 2019)
 • Pseudomonas aerugınosa enfeksiyonlu klinik izolatlarda Agmatin birikimi, antibiyotik toleransını etkileyerek konak immünitesini azaltır (Ekim 2018)
 • Everniastrum cf. vexans, Parmotrema blanquetianum, Parmotrema reticulatum & Peltigera laciniata potansiyel anti bakteriyel ve anti fungal liken türlerinin in vitro analizi (Haziran 2018)
 • CTX-M15 pozitif bir Incl 1-ST31 taşıyan Seftriakson taşıyan Salmonella typhi (Aralık 2017)
 • Sefepim duyarlı AmpC plazmid aracılıklı ESBL pozitif suşlarda ESBL'nin yetersiz değerlendirmesi (Mayıs 2017)
 • Hong Kong' da yerel bir hastanede Klebsiella pneumonıae'nın klinik bulguları ve sonuçları (Nisan 2017)
 • blaKPC-2 taşıyan Klebsiella pneumoniae izolatlarında qnrB1 ve qnrB12 genlerinin varlığı ve eflux pompasının expresyonu (Şubat 2017)
 • blaKPC-2 taşıyan Klebsiella pneumonıae izolatlarında qnrB1 ve qnrB12 genlerinin varlığı ve effllux pompası ekspresyonu (Eylül 2016)
 • MDR Pseudomonas aeruginosa bakteremisinin moleküler epidemiyolojik araştırması: doğal direnç mekanizmasının önemi (Şubat 2016)
 • Tavuklardan izole edilen avan Escherichia coli' de rmtB taşıyan IncI1 ST136 plazmidinin özelliklerinin belirlenmesi (Aralık 2015)

Projeler

 • DİREK KARBAPENEMAZ ÜÇLÜ (Kpc-2, Oxa-48, Ndm-1) PCR TANI KİTİ (Haziran 2018)
 • KARBAPENEME DİRENÇLİ KLEBSİELLA PNEUMONIAE KÖKENLERİNDE DİRENÇ GENLERİNİN TANIMLANMASI (Aralık 2015)
 • Antibiotarget (MEST-CT-2006-020278)

Ödüller

 • DİREK KARBAPENEMAZ ÜÇLÜ (Kpc-2, Oxa-48, Ndm-1) PCR TANI KİTİ (Kasım 2017)

Sertifikalar

 • Marie Curie Early Stage Training Programme

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

DİREK KARBAPENEMAZ ÜÇLÜ (Kpc-2, Oxa-48, Ndm-1) PCR TANI KİTİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae Kökenlerinde Direnç Genlerinin Tanımlanması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi