» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • ULUÇAM GÜHERGÜL,YENTÜRK BÜŞRA,OKAN ŞEVKET EROL,AKTAŞ ŞABAN (2020). Double vanadyl‑carrying phenanthroline complexes: templatesynthesis and DFT study.. CHEMICAL PAPERS, 74(6), 1881-1889., Doi: https://doi.org/10.1007/s11696-019-01037-9 (Haziran 2020)
 • S. AKTAS, Y. MUKADDES, Electronic transmission and dwell time on a double barrier system with an accelerating quantum well, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, vol. 75, pp. 47-51, AE AMSTERDAM-HOLLANDA, 1, 2016
 • S. AKTAS, H. KES, F. BOZ, E. S. OKAN, Control of a resonant tunneling structure by intense laser fields, Superlattices and Microstructures, vol. 98, pp. 220-227, LONDON-INGILTERE, 10, 2016
 • F.K. Boz, S. Aktas, B. Bekar, S.E. Okan, “Laser field-driven potential profiles of double quantum wells”, Physics Letters A, 376, 590-594, (2012) (Ocak 2012)
 • Serpil Sucu, Saban Aktas, S. Erol Okan, Zehra Akdeniz,Patrizia Vignolo “Anderson localization in optical lattices with speckle disorder”, PHYSICAL REVIEW A 84, 065602 (2011) (Ocak 2011)
 • A.I. Mese, P. Capuzzi, S. Aktas, Z. Akdeniz, S.E. Okan, “Condensation of two-dimensional harmonically confined bosons with Bessel-type interactions”, Physical Review A, 84, 043604 (2011) (Ocak 2011)
 • Mese AI, Bilekkaya A, Arslan S, et al., "Investigation of the coupling asymmetries at double-slit interference experiments", J. Phys. A: Math. Theor, 43,354017 pp., 2010 (Ocak 2010)
 • D.Eksi, O.Kilicoglu, S.Aktas, A.Siddiki, “The current polarization rectication of the integer quantized Hall effect”, Physica E, 42, 1066–1068 (2010) (Ocak 2010)
 • F.K. Boz, S. Aktas , A. Bilekkaya , S.E. Okan, “The multilayered spherical quantum dot under a magnetic .eld”, Applied Surface Science, 256 (2010) 3832–3836 (2010) (Ocak 2010)
 • Aktas S, Boz FK, Bilekkaya A, et al, "The electronic properties of a coaxial square GaAs/AlxGa1-xAs quantum well wire in an electric field", Physica E, 1572-1576 pp., 2009 (Ocak 2009)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • G. ULUÇAM, S. AKTAS, On nickel complex of n heterocyclic carbene ligands, 10-th Chemistry Conference (10cc), Plovdiv-BULGARISTAN

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akbaş H., Ş. Aktaş, M. Tomak, "Shallow Impurities in Asymmetric Quantum Wells under an Electric Field" , Turkish Jou. Phy., 21, 1073-1080 (1997) (Ocak 1997)
 • Akbaş H., S. Ekmekçi, Ş. Aktaş, M. Tomak, " Electric Field Effects on Shallow Impurity States in Multiple Quantum Well Structures" , Turkish Jou. Phy. 19, 381-389 (1995) (Ocak 1995)
 • Akbaş H., Ş. Aktaş, S. Ekmekçi, M. Tomak, "Hydrogenic Impurities in Quantum Wells under Electric Field" , Turkish Jou. Phy. 17, 974-980, (1993) (Ocak 1993)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • E. Cicek, S. Arslan, S. Aktas, M. Ulas and A. Siddiki “Edge-state Distribution at Aharonov-Bohm (AB) Interferometers Subject to Strong Magnetic Fields” 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İstanbul, 9-13 Haziran 2008, Özet Kitabı, Sayfa 282 (Haziran 2008)
 • Boz F.K., Ş. Aktaş, A. Bilekkaya, Ş.E. Okan “Energy States Calculation in Multilayered Spherical Quantum Dot Using The Runge Kutta Method”, 12. Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu, Özet Kitabı, İstanbul, 2008. (Ocak 2008)
 • Bilekkaya A., Ş. Aktaş, F. K. Boz, Ş. E. Okan ”The Binding Energy of a Hydrogenic Impurity in a Coaxial Square GaAs/AlxGa1-xAs Quantum Well Wire in an Electric Field” 12. Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu, Özet Kitabı, İstanbul, 2008. (Ocak 2008)
 • D. Ekşi, Ş. Aktaş, Ş. E. Okan and A. Siddiki” Current Induced Rectification of the Quantized Hall Plateaus” 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Özet Kitabı, 236, İstanbul, 2008. (Ocak 2008)
 • Kılıçoğlu Ö., B. Bekar, F.K. Boz, Ş. Aktaş “ The Electronic Properties under Magnetic and Electric Fields of an Electron in Multilayered Cubic Quantum Dot” 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Özet Kitabı, 247, İstanbul, 2008. (Ocak 2008)
 • Meşe A.İ., S. Arslan,, Ş. Aktaş , Ş. E. Okan and A. Siddiki ”Investigation of the Coupling Asymetries at Double-slit Interference Experiment Setups” 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Özet Kitabı, 180, İstanbul, 2008. (Ocak 2008)
 • Aktaş Ş., A. Bilekkaya “ İlginç Geometrili Kuantum Tellerinde Yabancı Atom Bağlanma Enerjisinin Elektrik ve Manyetik Alan Altında Hesaplanması” Düzensiz sistemler: Teori ve Uygulamalar Çalışma Grubu Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal Sempozyumu, Karaburun , İzmir, 2006. (Ocak 2006)
 • Aktaş Ş., F.K. Boz “ Eşmerkezli Küresel Kuantum Kutularında Yabancı Atomun Bağlanma enerjisi” Düzensiz sistemler: Teori ve Uygulamalar Çalışma Grubu Uluslar arası Katılımlı VI. Ulusal Sempozyumu, Karaburun , İzmir, 2006. (Ocak 2006)
 • Aktaş Ş. Erol Okan, A. Bilekkaya “Dışarıdan Uygulanan Elektrik ve Manyetik Alan Altında Çoklu Kuantum Tellerinin Sonlu Farklar Yöntemi İle Çözümü”, 10. Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu, Özet Kitabı, İstanbul, 2006. (Ocak 2006)
 • Aktaş Ş., F.K. Boz “Ground State Energies in Coaxial Spherical Quantum Dot”, 10. Ulusal Sıvıhal Fiziği Sempozyumu, Özet Kitabı, İstanbul, 2006. (Ocak 2006)
 • Boz F.K, Ş. Aktaş “Silindir Simetriye Sahip Yarı Parabolik Kuantum Telinde Elektrik ve Manyetik Alan Etkisinde Yabancı Atomun Bağlanma Enerjisi” 22. Ulusal Fizik Kongresi,CD-Özet Kitabı, 450, Bodrum, 2004. (Ocak 2004)
 • Boz F.K, Ş. Aktaş,” Manyetik ve Elektrik Alan Altında Silindirik GaAs/AlxGa1-xAs Süper Kuantum Telinde Elektron Enerjisi” 22. Ulusal Fizik Kongresi, CD-Özet Kitabı, 449 Bodrum, 2004. (Ocak 2004)
 • Boz F.K, Ş. Aktaş, “Simetrik ve Anti simetrik Alx1Ga1-x1As/GaAs /Alx3Ga1-x3As Kuantum Kuyularında Eksiton Geçiş Enerjilerinin Nümerik Yöntemler Kullanılarak Hesaplanması” 22. Ulusal Fizik Kongresi, CD-Özet Kitabı, 200, Bodrum, 2004. (Ocak 2004)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Bilekkaya, A. “Çoklu Kuantum Tel ve Noktalarının elektronik Özellikleri”, Trakya Üniversitesi, 2008. (Ocak 2008)
 • Boz, F. K. “ Düşük Boyutlu Yapılarda Yabancı Atom Problemi ve Eksitonlar”, Trakya Üniversitesi, 2005. (Ocak 2005)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Bekar B “Lazer Alanları Altında Kuantum Kuyusu İçindeki Yabancı Atomun İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi,2009 (Ocak 2009)
 • Kılıçoğlu, Ö., “Kuantum Noktalarının Elektrik ve Manyetik Alan Altında Elektronik Özellikleri”, Trakya Üniversitesi, 2008. (Ocak 2008)
 • Saften, Y., “Kuantum Noktalarının Sonlu Farklar Yöntemi ile Çözümü”, Trakya Üniversitesi, 2007. (Ocak 2007)

Yapılan Hakemlikler

 • Superlattices and Microstructures Ref.: SM11-131 Title: Finite Element Analysis of Conduction Band Structure and Intersubband Transitions of a Square Quantum Well Under Electric Field and Stress Authors: Metin Gunes, Ph.D.; Ismail Sökmen, Prof.Dr.%, 2011 (Ocak 2011)
 • Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Makale Kodu : 160, Makale Basligi: Nominal Parametre temelinde (Ocak 2009)
 • Superlattices and Microstructures. Ref.: SM09-53 Title: Binding energy of hydrogenic impurity in multilayered quantum wires (Ocak 2009)
 • Superlattices and Microstructures Ref.: SM09-64 Title: Barrier Height and Wire Radius Dependency of Hydrogenic Impurity Binding Energy under Inverse Lateral Parabolic Potential in External Magnetic Field Authors: PINAR BASER, PhD; Sezai ELAGOZ, PhD,2009

Projeler

 • Yarı İletken Tabanlı Parçacık İnterferometre-lerinin Öz-uyumlu Sayısal Hesaplama Yöntemleriyle İncelenmesi ve Aygıt Tasarımı, TÜBİTAK, Proje Yardımcısı, 2010 (Ocak 2010)
 • Düşük Boyutlu Yapılarda Lazer Etkisi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010. (Ocak 2010)
 • Ergimiş MCl3 (M=Al, La, Y) sistemlerinin yapısı ve Raman spektrası, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010. (Ocak 2010)
 • Çok Katmanlı Küresel Kuantum Noktalarında Enerji Hesapları, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yardımcısı, 2009. (Ocak 2009)
 • Lazer Alanları Altında Kuantum Kuyusu İçindeki Yabancı Atomun İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2009. (Ocak 2008)
 • Elektrik ve Manyetik Alan Altında Kuantum Noktalarının Elektronik özellikleri, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2008. (Ocak 2008)
 • Paralel Bilgisayar Sistemi kullanarak İki Boyutlu Diferansiyel denklemlerin Çözümü, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2008. (Ocak 2008)
 • Dış Elektrik ve Manyetik Alan Altında Çoklu Kuantum Tellerinde Yabancı Atom Problemi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücü Yardımcısı, 2008. (Ocak 2008)
 • Çoklu Kuantum Tel ve Noktalarının Elektronik Özelikleri, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2008. (Ocak 2008)
 • Kuantum Noktalarının Sonlu Farklar Yöntemi ile Çözümü, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü, 2007. (Ocak 2007)
 • Kuantum Kuyusu, Teli ve Noktalarında Yabancı Atom Problemi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücü Yardımcısı, 2002. (Ocak 2002)

» Verdiği Dersler

FİZ102 ELEKTRİK VE MANYETİZMA

 •  

FİZ103 FİZİK-I B

 •  

FİZ104 GENEL FİZİK-II B

 •  

FİZ171 MEKANİK LAB.I

 •  

FİZ218 Bilgisayar Programına Giriş

 •  

FİZ224 (SEÇ.) ELEKTRONİK II

 •  

FİZ317 Elektronik I

 •  

FİZ416 Bitirme Çalışması F

 •  

MAK115 Bilgisayar ve Programlama

 •  

MAT218 Bilgisayar III

 •  

MAT219 Bilgisayar II

 •  

PFS110 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 293

 •  

PFS110 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 310

 •