» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • T. M. TÜRKMEN, R. YAGIZ, A case of intractable otitis media eosinophilic otitis media, Balkan Medical Journal, vol. 31, no. 3, pp. 268-269, Edirne-TÜRKIYE, 9, 2014
  1
  ATIF
 • Dermoid cyst of the parotid gland: First pediatric case (Şubat 2010)
  1
  ATIF
 • Orofaringeal Antraks.
 • Evaluation of hearing in children with autism by using TEOAE and ABR. (Haziran 2007)
  4
  ATIF
 • Combined Heermann and Tos (CHAT) technique in cholesteatoma surgery: surgical technique and preliminary results (Haziran 2005)
  1
  ATIF
 • Supracricoid partial laryngectomy with cricohyoidopexy and cricohyoidoepiglottopexy: functional and oncological results. (Eylül 2004)
  1
  ATIF
 • The analgesic effects of gabapentin in monitored anesthesia care for ear-nose-throat surgery. (Ağustos 2004)
  7
  ATIF
 • Alternobaric vertigo in sport SCUBA divers and the risk factors (Kasım 2003)
  1
  ATIF
 • Relationship between mastoid pneumatization and middle ear barotrauma in divers (Şubat 2002)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Topikal Rifamisin Uygulamasının Olası Ototoksik Etkileri: Elektrofizyolojik ve Ultrastrüktürel Çalışma (Mart 2017)
 • Deneysel Olarak Oluşturulan Miringosklerozun Önlenmesinde Topikal Deksametazonun Etkisi (Mart 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • The effects of experimental intratympanic steroid application on organ of Corti type 1 spiral ganglion

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • GUİNEA PİGLERDE TOPİKAL RİFAMİSİN UYGULAMASININ OLASI OTOTOKSİK ETKİLERİ. (Ekim 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • TINNITUSLU OLGULARDA VESTİBÜLER UYARILMIŞ MIYOJENIK POTANSIYELLERIN DEĞERLENDIRILMESI (Kasım 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • SCI-Expanded Kapsamı Dışında Danışmanlık, Hakemlik

Projeler

 • TÜBAP (2016/174) TINNITUSLU HASTALARDA UYARILMIŞ MIYOJENIK POTANSIYELLERIN (VEMP) DEĞERLENDIRILMESI (Ağustos 2017)

Diğer

 • Ulusal kongre, sempozyum, kurslarda oturum başkanı (Kasım 2017)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği (Temmuz 2017)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği (Temmuz 2017)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği (Temmuz 2017)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği (Temmuz 2017)
 • Doçentlik Atama Juri üyeliği (Mayıs 2017)