» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Sisplantin Ototoksisitesine İntratimpanik Steroidin Etkileri: Elektrofizyolojik ve Ultrastrüktürel Çalışma (Haziran 2018)
 • T. M. TÜRKMEN, R. YAGIZ, A case of intractable otitis media eosinophilic otitis media, Balkan Medical Journal, vol. 31, no. 3, pp. 268-269, Edirne-TÜRKIYE, 9, 2014
  1
  ATIF
 • Dermoid cyst of the parotid gland: First pediatric case (Şubat 2010)
  2
  ATIF
 • Orofaringeal Antraks.
 • Evaluation of hearing in children with autism by using TEOAE and ABR. (Haziran 2007)
  11
  ATIF
 • Combined Heermann and Tos (CHAT) technique in cholesteatoma surgery: surgical technique and preliminary results (Haziran 2005)
  1
  ATIF
 • Use of mometasone furoate aqueous nasal spray in the treatment of rhinitis medicamentosa: An experimental study (Nisan 2005)
  2
  ATIF
 • Supracricoid partial laryngectomy with cricohyoidopexy and cricohyoidoepiglottopexy: functional and oncological results. (Eylül 2004)
  2
  ATIF
 • The analgesic effects of gabapentin in monitored anesthesia care for ear-nose-throat surgery. (Ağustos 2004)
  13
  ATIF
 • Effect of middle ear effusion on distortion product otoacoustic emission (Nisan 2004)
  1
  ATIF
 • Alternobaric vertigo in sport SCUBA divers and the risk factors (Kasım 2003)
  3
  ATIF
 • Effect of topically applied povidone-iodine on transient evoked otoacoustic emissions in guinea pigs (Eylül 2003)
  1
  ATIF
 • Thyroglossal duct cyst in hyoid bone: unusual location (Ağustos 2003)
  1
  ATIF
 • Relationship between mastoid pneumatization and middle ear barotrauma in divers (Şubat 2002)
  1
  ATIF
 • Reversible ototoxic effect of azithromycin and clarithromycin on transiently evoked otoacoustic emissions in guinea pigs (Ağustos 2001)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Deneysel İntratimpanik Steroid Uygulamasının Corti Organı Tip 1 Spiral Ganglion'undaki Etkileri. (Nisan 2018)
 • Topikal Rifamisin Uygulamasının Olası Ototoksik Etkileri: Elektrofizyolojik ve Ultrastrüktürel Çalışma (Mart 2017)
 • Deneysel Olarak Oluşturulan Miringosklerozun Önlenmesinde Topikal Deksametazonun Etkisi (Mart 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • The effects of experimental intratympanic steroid application on organ of Corti type 1 spiral ganglion

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Geç Dönemin Değerlendirilmesi (Ağustos 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • GUİNEA PİGLERDE TOPİKAL RİFAMİSİN UYGULAMASININ OLASI OTOTOKSİK ETKİLERİ. (Ekim 2016)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi "Kolesteatoma Cerrahisinin Bugünü" (Kasım 2018)
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yöresel Dernekler Toplantısı: "Timpanoskleroz" (Temmuz 2018)
 • 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi. "Kolesteatomsuz Kronik Otitte Zor Olgular" (Nisan 2018)
 • TINNITUSLU OLGULARDA VESTİBÜLER UYARILMIŞ MIYOJENIK POTANSIYELLERIN DEĞERLENDIRILMESI (Kasım 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • SCI-Expanded Kapsamı Dışında Danışmanlık, Hakemlik

Projeler

 • TÜBAP (2016/174) TINNITUSLU HASTALARDA UYARILMIŞ MIYOJENIK POTANSIYELLERIN (VEMP) DEĞERLENDIRILMESI (Ağustos 2017)

Diğer

 • Ulusal kongre, sempozyum, kurslarda oturum başkanı (Kasım 2017)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği (Temmuz 2017)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği (Temmuz 2017)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği (Temmuz 2017)
 • Doçentlik Unvan sınavı Jüri Üyeliği (Temmuz 2017)
 • Doçentlik Atama Juri üyeliği (Mayıs 2017)