» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Orofaringeal Antraks.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • GUİNEA PİGLERDE TOPİKAL RİFAMİSİN UYGULAMASININ OLASI OTOTOKSİK ETKİLERİ. (Ekim 2016)