» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Elif Şenkuytu*, Perihan Kızılkaya, Zehra Ölçer, Uğur Pala, Derya Davarcı, Yunus Zorlu, Huriye Erdoğan, Gönül Yenilmez Çiftçi “Electrophoresis and Biosensor based DNA Interaction Analysis of the First Paraben Derivatives of Spermine Bridged” Inorganic Chemistry, 2020, 59, 4, 2288-2298; https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.9b03031
  • Perihan Kızılkaya, Elif Şenkuytu*, Derya Davarcı, Uğur Pala, Zehra Ölçer, Gönül Yenilmez Çiftçi, "Novel paraben derivatives of tetracyclic spermine cyclotriphosphazenes: synthesis, characterization and biosensor based DNA interaction analysis" New Journal of Chemistry, 2020, 44, 18942-18953; https://doi.org/10.1039/D0NJ03908J

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Perihan Kızılkaya, Elif Şenkuytu, Tuba Yıldırım, Gönül Yenilmez Çiftçi, "Dispiroansa Spermine Derivative Paraben Substıtuted Cyclotriphosphazenes: Synthesis, Characterization and Antimicrobial/Antibacterial Activities" , 21st JCF Frühjahrssymposium & 2nd EYCheM , (Poster Bildiri), 20-23 Mart 2019, Bremen, Almanya

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Perihan Kızılkaya, Elif Şenkuytu, Zehra Ölçer, Gönül Yenilmez Çiftçi," Paraben Sübstitüe Dispirobino Spermin Türevi Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Biyosensör Cihazı ile DNA’ya Bağlanma Aktivitelerinin İncelenmesi", 31.Ulusal Kimya Kongresi, (Sözlü Bildiri), 10-13 Eylül 2019, İstanbul, Türkiye
  • Tuba Yıldırım, Elif Şenkuytu, Perihan Kızılkaya, Gönül Yenilmez Çiftçi, "Metil/Etil/Propil/Bütil/Benzil Paraben Türevi Spermin Siklotrifosfazenlerin Antimikrobiyal Özellikleri", VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, (Poster Bildiri), 19-22 Haziran 2019, Çorum, Türkiye.
  • Elif Şenkuytu, Perihan Kızılkaya, Zehra Ölçer, "Dispirobino/Dispiroansa Spermin Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA’ya Bağlanma Aktivitelerinin İncelenmesi", VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, (Poster Bildiri), 19-22 Haziran 2019, Çorum, Türkiye.
  • Perihan Kızılkaya, Elif Şenkuytu, Tuba Yıldırım, Derya Davarcı, Gönül Yenilmez Çiftçi, "Yeni Tip Paraben Türevi Dispirobino Spermin Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivite Özellikleri",VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, (Sözlü Bildiri), 19-22 Haziran 2019, Çorum, Türkiye.

Projeler

  • "Yeni Tip Paraben Sübstitüe Spermin Türevi Siklotrifosfazen Bilesiklerinin Sentezi, Yapı Karakterizasyonu, Antimikrobiyal Özellikleri ve DNA’ya Bağlanma Aktivitelerinin Araştırılması",Tübitak 3001, (Proje Asistanı), Eylül 2018-Nisan 2019