» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Generalized SSP-Modules (Submitted).
 • Taşdemir, Ö., Karabacak, F., Generalized SIP-Modules (Accepted).
 • Taşdemir, Ö., Karabacak, F., Modules Whose Direct Summands are FI-extending (Accepted).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Okur Dinçsoy, M., Taşdemir, Ö., Analysis for Perceptions of University Students on Economic Development, Trakya University Journal of Social Science, 18(2), 2016, 307-332.
 • Okur Dinçsoy, M., Dinçsoy, E. E., Taşdemir, Ö., Local Awareness on Regional Development Agencies: A Case Study on Trakya Development Agency. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 22, 2016, 63-95.
 • Okur Dinçsoy, M. and Taşdemir, Ö., The Analysis of Economic Development Awareness of Students in Feas, Trakya University, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 401-423, 2017.
 • Çetin, O. and Taşdemir, Ö., Girişimcilik Kapasitesi ve Bireysel Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi, Social Sciences Research Journal, 6(3), 76-87, 2017. ISSN: 2147-5237.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Dinçsoy, E. E., Okur Dinçsoy, M., Taşdemir, Ö., The Importance of Development Agencies in terms of Regional Policies in Turkey: Thrace Development Agency Awareness Analysis. XVIth International Symposiumon Econometrics, Operation Research and Statistics, 4(4), 2015, 485-487.
 • Taşdemir, Ö., On a generalization of modules which have the SIP, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015).
 • Taşdemir, Ö., When a direct summand of an FI-extending module is an FI-extending?, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015).
 • Çalıyurt, K., Oruç, İ., Sert, T. and Taşdemir, Ö., “Women in Boards & Effects on Sustainability Reporting: Research on Firms Signed Un Global Compact in Turkey, ”8th International Conference on Governance Fraud Ethics & Corporate Social Responsibility. July 24-28, 2017, Ron Joyce Centre for Business Studies, Sackville, Canada.
 • Kesimli, İ., Çalıyurt, K., Karalar, S. and Taşdemir, Ö., Auditor Stress: Literature Review and Classification, 8th International Conference on Governance, Fraud, Ethics, and Social Responsibility. 25-28 July 2017, Mount Allison University, Canada.
 • Taşdemir, Ö., Kesimli, I., Çalıyurt K. (2017). Research Methods Used in Literature About Auditor Stress. 2nd International Trakta Accounting Finance and Aduting Symposium, October 17-19, 2017, Trakya University, Edirne. "Accounting History and Relations with Balkan Countries"

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kesimli, İ., Karalar, S., and Taşdemir, Ö., Auditor Stress: Literature Rewiew and Classification, Sustainability and Social Responsibility of Accountability Reporting Systems: A Global Approach, Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application, Springer. ISBN: 978-981-10-3210-3, https://doi.org/10.1007/978-981-10-3212-7. (Ocak 2018)

» Verdiği Dersler

Aktüerya (Ekonometri Bölümü)

Araştırma Yöntemleri (İşletme Bölümü)

Cebire Giriş (İlköğretim Matematik Öğretmenliği)

Finansal Matematik (İktisat Bölümü)

İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları (İşletme Bölümü)

İşletme Yönetiminde Paket Programlar (İşletme Bölümü)

İstatistik I-II (İşletme Bölümü, İktisat Bölümü)

Matematik I-II (ZOSD)

Matematiksel İktisat (Maliye Bölümü)

Oyun Teorisi (Ekonometri Bölümü)

Paket Programlarda Veri Analizi (İşletme Bölümü)

Stokastik Süreçler (Ekonometri Bölümü)