» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • Taşdemir, Ö., Karabacak, F., Modules Whose Direct Summands are FI-extending (Accepted).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Okur Dinçsoy, M., Taşdemir, Ö., Analysis for Perceptions of University Students on Economic Development, Trakya University Journal of Social Science, 18(2), 2016, 307-332.
  • Okur Dinçsoy, M., Dinçsoy, E. E., Taşdemir, Ö., Local Awareness on Regional Development Agencies: A Case Study on Trakya Development Agency. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 22, 2016, 63-95.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Dinçsoy, E. E., Okur Dinçsoy, M., Taşdemir, Ö., The Importance of Development Agencies in terms of Regional Policies in Turkey: Thrace Development Agency Awareness Analysis. XVIth International Symposiumon Econometrics, Operation Research and Statistics, 4(4), 2015, 485-487.
  • Taşdemir, Ö., On a generalization of modules which have the SIP, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015).
  • Taşdemir, Ö., When a direct summand of an FI-extending module is an FI-extending?, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015).

» Verdiği Dersler

Aktüerya (Ekonometri Bölümü)

Araştırma Yöntemleri (İşletme Bölümü)

Bitirme Tezi I-II (İşletme Bölümü)

Cebire Giriş

Elemanter Sayı Kuramı

İşletme Matematiği (İşletme Bölümü)

İşletme Problemlerinin Çözümünde Bilgisayar Uygulamaları (İşletme Bölümü)

İşletme Yönetiminde Paket Programlar (İşletme Bölümü)

İstatistik I-II (İşletme Bölümü, İktisat Bölümü)

Kuyruk Teorisi (Ekonometri Bölümü)

Matematik I-II (İşletme Bölümü)

Matematiksel İktisat (Maliye Bölümü)

Oyun Teorisi (Ekonometri Bölümü)

Paket Programlarda Veri Analizi (İşletme Bölümü)

Stokastik Süreçler (Ekonometri Bölümü)