» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • (with F. Karabacak), Generalized SSP-Modules (Submitted).
 • (with F. Karabacak)., Generalized SIP-Modules, Hacet J Math Stat. 48(4), 1137-1145, 2019. (Ağustos 2019)
 • (with F. Karabacak), Modules whose direct summands are FI-extending, Bull. Iranian Math. Soc. 43(7), 2227–2231, 2017. (Aralık 2017)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Taşdemir, Ö., SA modüller kullanılarak bazı çok bilinen halkaların karakterizasyonu (Characterization of some well-known rings by using SA modules), Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology B-Theoretical Sciences, 7(1), 75-80, 2019. https://dx.doi.org/10.20290/aubtdb.456116
 • Okur Dinçsoy, M., Dinçsoy, E. E., Taşdemir, Ö., Local Awareness on Regional Development Agencies: A Case Study on Trakya Development Agency. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 22, 63-95, 2016.
 • Okur Dinçsoy, M., Taşdemir, Ö., Üniversite öğrencilerinin ekonomik kalkınma algılarının analizi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 307-332, 2016.
 • Çetin, O., Taşdemir, Ö., Girişimcilik Kapasitesi ve Bireysel Yenilikçiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 6(3), 76-87, 2017.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Taşdemir, Ö. and Karabacak, F., On modules with the GSSP, New Trends in Rings and Modules I (NTRM 2018), June 20-23, 2018, Gebze Tecnical University, Gebze, Turkey.
 • Taşdemir, Ö., On a generalization of modules which have the SIP, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015), June 3-6, 2015, Istanbul Commerce University, Istanbul, Turkey.
 • Taşdemir, Ö., When a direct summand of an FI-extending module is an FI-extending?, International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics (ICRAPAM 2015), June 3-6, 2015, Istanbul Commerce University, Istanbul, Turkey.
 • Taşdemir, Ö., Kesimli, İ. and Çalıyurt, K., Research Methods Used in Literature About Auditor Stress. 2nd International Trakya Accounting Finance and Aduting Symposium, -October 17-19, 2017, trakya University, Edirne. Accounting Balkan History and Relations with Balkan Countries.
 • Kesimli, İ., Çalıyurt, K., Karalar, S. and Taşdemir, Ö., Auditor Stress: Literature Review and Classification, 8th International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, 25-28 July 2017, Mount Allison University, Canada.
 • Çalıyurt, K., Oruç, İ., Sert, T. and Taşdemir Ö., “Women in Boards & Effects on Sustainability Reporting: Research on Firms Signed UN Global Compact in Turkey", 8th International Conference on Governance Fraud Ethics & Corporate Social Responsibility, July 24-28, 2017, Ron Joyce Center for Business Studies, Sackville, Canada.
 • Dinçsoy E. E., Okur Dinçsoy, M., Taşdemir, Ö., The Importance of Development Agencies in terms of Regional Policies in Turkey: Thrace Development Agency Awareness Analysis. XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS, 4(4), 485-487, 2015.

Yapılan Hakemlikler

 • Journal of Algebra and Its Applications (SCI-E) (Haziran 2018)

» Verdiği Dersler

Cebire Giriş (İlköğretim Matematik Öğretmenliği)

İşletme Matematiği I-II (İşletme Bölümü)

İstatistik I-II (İşletme ve İktisat Bölümü)

Oyun Teorisi (Ekonometri Bölümü)