» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Effectiveness of Thoracic Ultrasonography in the Evaluation of the severity of pulmonary involvement in patients with systemic Sclerosis (Temmuz 2016)
 • Sonography of the chest using linear-array versus sector transducers: correlation with auscultation, chest radiography and computed tomography (Haziran 2016)
 • Cisplatin-dependent nephrotoxicity in patients with lung cancer (Mart 2016)
 • Comparison of generic and lung cancer-specific quality of life instruments for predictive ability of survival in patients with advanced lung cancer.
 • A prospective, multicentre clinical trial comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus etoposide in patients with locally advanced and metastatic non-small cell lung cancer By: Goksel, T; Hatipoglu, ON; Ozturk, C; et al. RESPIROLOGY Volume: 10 Issue: 4 Pages: 456-463 Published: SEP 2005 (Eylül 2015)
 • High plasma d-dimer level is associated with decreased survival in patients with lung cancer By: Altiay, G.; Ciftci, A.; Demir, M.; et al. CLINICAL ONCOLOGY Volume: 19 Issue: 7 Pages: 494-498 Published: SEP 2007 (Eylül 2007)
  5
  ATIF
 • A prospective, multicentre clinical trial comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus etoposide in patients with locally advanced and metastatic non-small cell lung cancer By: Goksel, T; Hatipoglu, ON; Ozturk, C; et al. RESPIROLOGY Volume: 10 Issue: 4 Pages: 456-463 Published: SEP 2005 (Eylül 2005)
  1
  ATIF
 • High resolution computed tomographic findings in pulmonary tuberculosis By: Hatipoglu, ON; Osma, E; Manisali, M; et al. Volume: 51 Issue: 4 Pages: 397-402 Published: APR 1996 (Nisan 1996)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Metachronous primary lung cancers: The importance of a lifelong follow up
 • Bronşektazi xemininde uzun süreli steroid kullanımına bağlı pulmoner nokardiyoz (Mart 2015)
 • Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalığı tetkiki sırasında rastlantısal saptanan karsinoid tümörlet olgusu (Mart 2015)
 • Yoğun bakım dışı kliniklerde gelişen hastanede gelişen pnömoninin mali yükü (Mart 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • The predictors of long term survival and mortality in patients with COPD treated with mechanical ventilation (Kasım 2016)
 • Bronkoskopi biyopsi ve lavaj ile tanı konan aspergillus trakeobronşit olgusu (Kasım 2015)
 • Rekürren pnömoni ve astım benzeri semptomlara neden olan endobronşiyal dokubandı olgusu: Elektrokoter ile tedavi (Kasım 2015)
 • Üçüncü primer metakron akciğer karsinomu: Endobronşiyal elektrokoter ve eksternal radyoterapi ile tedavi (Kasım 2015)
 • Kıyar Gürsul K, A.E. Erbaycu, G. Göksel, E.Eser, B. Başarık, A. Öz,P.Çelik, E.Çakır Edis,O.N. Hatipoğlu, B.Atay Yayla, S.Başer Öncel, H. Baydur, P.Çimen ve S.Z. Güçlü. “Akciğer kanserli hastalarda izlem sürecindeki değişiklikerin yaşam klitesine etkisinin EQ-5D ölçeği ve takip sonuçları ile değerlendirilmesi (AKAYAK-1 projesi)”. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, SS7, Antalya, (2013). (Nisan 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kuman E., E. Çakır Edis, O.N. Hatipoğlu, C. Korucuoğlu ve A. Tekataş, “Akciğer tüberkülozu ile ilişkili Guillain-Barre Sendromu”, Türkiye Klinikleri (Yıl:2013 Yazar Sırası:3)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Mutlucan R, E. Çakır Edis, O.N. Hatipoğlu ve Ö.N. Pamuk. “Akciğer abseli bir hastada wegener granülomatozisi”. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 51, Antalya, (2013). (Nisan 2013)
 • Öz A, P.Çelik, G. Göksel,A.E. Erbaycu, E. Eser, B. Başarık, K. Kıyar Gürsul, E.Çakır Edis, O.N. Hatipoğlu, B.Atay Yayla, S.Başer Öncel ve H. Baydur. “Akciğer kanserli hastalarda izlem sürecindeki değişikliklerin yaşam kalitesine etkisinin EORTC-30 yaşam kalitesi ölçeği ve izlem sonuçları ile değerlendirimesi (AKAYAK-1 projesi)”. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 303, Antalya, (2013). (Nisan 2013)
 • Başarık B, G.Göksel, A.E. Erbaycu, E. Eser, A.Öz, P. Çelik, K. Kıyar Gürsul, E.Çakır Edis, O.N. Hatipoğlu, B. Atay Yayla , S. Başer Önce , H. Baydur.”FACT-L yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe sürüünün psikometrik özelliklerinin ve klinikteki kullanımının belirlenmesi (AKAYAK-1 projesi)”. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, SS9, Antalya, (2013). (Nisan 2013)
 • Çakır Edis E, G.Söğüt, O.N. Hatipoğlu, Ö.N. Pamuk, Y. Çelik. “Multipl skleroz olarak takip edilen bir olguda wegener granülomatozisi”. TÜSAD 35.Ulusal Kongresi, Çeşme, 2013

Editörlük / Yayınlama

 • Balkan Medical Journal (Ocak 2016)
 • Balkan Tıp Dergisi (Ekim 2015)
 • Balkan Tıp Dergisi (Temmuz 2015)
 • Balkan Tıp Dergisi (Nisan 2015)
 • Balkan Tıp Dergisi (Ocak 2015)
 • İZMİR GÖĞÜS HASTANESİ DERGİSİ Vol: 29, issue 1

Projeler

 • KOAH Alevlenmede AVAPS ile BiPAP ST karşılaştırılması
 • Sistemik sklerozlu hastalarda uyku bozuklukları (Temmuz 2015)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

SistemikSklerozisli Hastalarda Uyku Bozuklukları
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer

KOAH ALEVLENMEDE AVAPS İLE BİPAP-ST KARŞILAŞTIRILMASI
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi