» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • İbni Haldun'un Gözüyle Kamu Maliyesi Yaklaşımı (Şubat 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • 13. yy. da İbni Haldun'un Adil Vergi Politikası (Eylül 2014)
  • Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Denetim Zorluğu ve Türkiye'ye Yansımaları (Nisan 2008)
  • More Education Less Poverty (Ekim 2007)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Türkiye'de 1990 Yılından Sonra Uygulanan Vergi Politikaları ve Kriz Etkisi (Ocak 2012)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • Asabite&Mülk&Devlet İlişkileri: İbni Haldun'dan Günümüze Doğu-Batı Sorgulaması (Eylül 2007)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Mali Sosyoloji Üzerine Denemeler, "İbni Haldun'da ve Mukaddimede Genel Çizgileriyle İktisadi-Mali Davranış, Olay ve Yapıların Yeri"

» Verdiği Dersler

Maliye Politikası II

Politik iktisat