» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Web of Science'ye göre H indeksi (Aralık 2022)
 • MESNA HAS ANTIOXIDANT POTENTIAL ON INTESTINE, LIVER, KIDNEY AND LUNG INJURY INDUCED BY INTESTINAL ISCHEMIA/REPERFUSION (Şubat 2022)
 • Balkan Medical Journal Deputy Editor (Ocak 2022)
 • Self-assessment of Articles Published in the Balkan Medical Journal According to Their Study Design with Regards to Impact Factor (Kasım 2020)
 • Balkan Medical Journal Editör Yardımcılığı (Ocak 2020)
 • The Role of Women Authors and Editors in the Balkan Medical Journal in the Last Decade (Temmuz 2019)
  1
  ATIF
 • Balkan Medical Journal and Legal Regulation (Şubat 2019)
  5
  ATIF
 • Investigation of the effects of naringin on intestinal ischemia reperfusion model at the ultrastructural and biochemical level (Ocak 2019)
  7
  ATIF
 • Can Pediatric Surgeons Become Truly Experienced for Thyroid Surgery on a Universal Scale? (Haziran 2018)
 • Contribution of Balkan Medical Journal to the development and dissemination of medical science in the Balkans (Mayıs 2018)
  1
  ATIF
 • Protective effect of Mesna on intestinal ischemia reperfusion injury by nitric oxide and arginase in experimental rat model (Ekim 2017)
  1
  ATIF
 • Mesenchymal stem cells increase antioxidant capacity in intestinal ischemia/reperfusion damage (Temmuz 2017)
  25
  ATIF
 • Naringin protects viscera from ischemia/reperfusion injury by regulating the nitric oxide level in a rat model (Nisan 2017)
  9
  ATIF
 • Biyomedikal Proje Tasarımında Yeni Bir Köşe Taşı: 2016 Slovakya Deneyimi. (Eylül 2016)
 • Post-Operative Malignant Hyperthermia in a Child after Colon Interposition (Aralık 2015)
  1
  ATIF
 • Desferrioksamin testiküler torsiyonun 3. saatinde ortaya çıkan oksidadatif stresi azaltır. (Aralık 2014)
  4
  ATIF
 • Biyomedical proje dizaynı ve yazarlık eğitimi konusunda Enez deneyimi: Uluslararası bilimsel yaz okulu, 2014. (Eylül 2014)
 • Özofagus darlığını önlemyek için yeni bir yaklaşım: Olmesartan apopitozisi engeller. (Ocak 2014)
  1
  ATIF
 • E vitamini over torsiyonunda apopopitozis ve c-jun e terminal kinaz aktivasyonunu modüle eder (Ekim 2013)
  17
  ATIF
 • Sildenafil bağırsak iskemi reperfüzyon hasarının karaciğerde oluşturduğu etkiyi azaltır (Ağustos 2013)
  19
  ATIF
 • Balkan Medical Journal'ın eğitim perspektifi (Haziran 2013)
  2
  ATIF
 • Desferrioksamin akciğer kontüzyonunda oksidatif stresi azaltır (Ocak 2013)
  7
  ATIF
 • Konjenital Spigelian herni ve inmemiş testis birlikteliği (Mayıs 2012)
  9
  ATIF
 • Complicated xanthogranulomatous pyelonephritis in a child (Şubat 2010)
  1
  ATIF
 • Sfingozinfosforilkolin'in ana safra yolunun bağlanmasıyla oluşturulan kolestatik oksidatif stres ve karaciğer hasarına karşı etkisi (Nisan 2009)
  4
  ATIF
 • The effects of N-acetylcysteine on intestinal ischemia/reperfusion injury in rats (Ocak 2009)
  11
  ATIF
 • L-karnitin ve N-asetil sistein'in ratlarda oluşturulan ovarial torsiyon detorsiyon modelinde etkisi (Mayıs 2008)
  15
  ATIF
 • Edirnede yaşayan adelosanlarda diyet (Mart 2008)
  5
  ATIF
 • Methylene blue increases contralateral testicular ischaemia-reperfusion injury after unilateral testicular torsion (Ocak 2008)
  2
  ATIF
 • Personal characteristics of enuretic children: An epidemiological study from south-east Europe (Ocak 2008)
  5
  ATIF
 • Okul çocuklarında inmemiş testis, retraktil testis ve orşidopeksi sıklığı (Ocak 2008)
  6
  ATIF
 • Testiküler torsiyon modeli oluşturulmuş sıçanlarda curcuminin aynı taraf ve karşı taraf testise etkisi (Ocak 2008)
  6
  ATIF
 • Çocuklarda kabızlığa eşlik eden faktörler (Ekim 2007)
  35
  ATIF
 • Engelli bir çocukta patolojik hava yutmaya bağlı kolon perforasyonu (Ekim 2007)
  9
  ATIF
 • İbuprofen'in testis torsiyonu oluşturulan ratlarda koruyucu etkinliği (Eylül 2007)
  28
  ATIF
 • Çocuklarda künt göğüs travması (Ağustos 2007)
  7
  ATIF
 • Sıçanlarda oluşturulan testiküler iskemi-reperfüzyon hasarında L-Karnitinin koruyucu etkisi (Haziran 2007)
  24
  ATIF
 • Metilen mavisinin sıçanlarda piyelonefritin yol açtığı böbrek skarına etkisi (Mayıs 2007)
  4
  ATIF
 • Bir PEROXISOME PROLIFERATOR-ACTIVATED RECEPTOR-GAMMA agosnisti olan rosiglitazon prepubertal ratlarda iskemi reperfüzyon hasarından korur. (Mayıs 2007)
  2
  ATIF
 • Yenidoğanlarda gastrik perforasyonların etiolojisi: 10 yıllık deneyim (Mayıs 2007)
  16
  ATIF
 • The Reasons of Elevated Serum Transaminases in Childhood (Eylül 2006)
  2
  ATIF
 • Bir çocukta akut karına yol açan visseral larva migrans (Mart 2006)
  1
  ATIF
 • Detection of tracheoesophageal fistula caused by ingestion of a caustic substance by esophageal scintigraphy (Mayıs 2005)
  1
  ATIF
 • Waugh sendromu: 2 olgunun sunumu (Ocak 2004)
  4
  ATIF
 • Infantlarda konjenital fibröz epulis (Ekim 2002)
  2
  ATIF
 • Prenatally closed gastroschisis with midgut atresia (Eylül 2002)
  4
  ATIF
 • Bir yenidoğanda gastrokolik ligamanın yokluğuna bağlı akut gastrik volvulus (Mayıs 2002)
  2
  ATIF
 • Lipoblastoma: a rare cervical mass in childhood (Aralık 2001)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • The efficiency of cinacalcet treatment in delaying parathyroidectomy in a case with neonatal severe hyperparathyroidism caused by homozygous mutation in the CASR gene (Haziran 2022)
 • Olgu Sunumu: Gastroşizis (Şubat 2016)
 • Balkanlardan bilime açılan farklı bir kapı: Balkan Medical Journal (Şubat 2015)
  1
  ATIF
 • Özofagus atrezisine eşlik eden özofagus duplikasyonu (Eylül 2007)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • FOLLOW-UP AND RESULTS OF OUR VESICOURETERAL REFLUX DISEASES (Ekim 2018)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • IRIS Summer School 2022 (Slovakia, online), Faculty Member (Eylül 2022)
 • 1. Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu (Eylül 2019)
 • International Research Interdisciplinary School, Slovakia, 2016 (Mayıs 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • COVID-19 Pandemisi Sürecinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Uygulamaları (Ocak 2021)
 • Trakya bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler (Ocak 2007)
  2
  ATIF

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Gastrostomili hastalarda hemşirelik bakımı (Ekim 2023)
 • IRIS Summer School 2023 (Slovakia, online), Faculty Member (Ekim 2023)
 • Koledok Perforasyonu Olan Bir İnfantta Somatostatin Etkisi (Ekim 2023)
 • Bir Yenidoğanda Trikoblastom (Ekim 2023)
 • Çocuklarda Görülen Doğumsal Baş-Boyun Kitlelerinde Tanısal Zorluklar (Ekim 2023)
 • Çocuklarda Rektal Biyopsi Sonuçları: Aganglionozis, Hipoganglionozis, Nöronal İntestinal Displazi (Ekim 2023)
 • Seyrek Yapılan Bir Ameliyat Grubu Olan Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonunun Kullanımı Komplikasyon Oranını Azaltabilir (Ekim 2023)
 • 40. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (Ekim 2023)
 • 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grıbu Ortadoğu Bölümü KongresiPOSTER 51 ÇOCUKTA PANKREAS TÜMÖRLERİNİN NADİR BİR TÜRÜ; SOLİD PSEUDOPAPİLLER TÜMÖR (Ekim 2018)
 • 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 3. Uluslararası Pediatrik Endoskopik Cerrahi Grıbu Ortadoğu Bölümü Kongresi (Ekim 2018)
 • Sakrokoksigeal Teratom Eksizyonu Sonucu Oluşan Defektin Kapatılmasında Vakum Yardımlı Kapama Tedavisinin Etkisi (Ekim 2017)
 • Doğumsal Duodenal Tıkanıklıkların Cerrahi Tedavisinde İki Farklı Ameliyat Tekniği Sonuçlarının Karşılaştırılması (Ekim 2017)
 • 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Hemşireliği Kongresi (Ekim 2017)
 • 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Hemşireliği Kongresi (Ekim 2017)
 • Edirne Editor Workshop & Balkan Panel on Publication Ethics (Şubat 2015)
 • Edirne Editor Workshop & Balkan Panel on Publication Ethics (Şubat 2015)
 • Uluslararası yaz okulu (Haziran 2014)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • İNDİREKT İNGUİNAL HERNİ PATOFİZYOLOJİSİNDE ROL OYNAMASI MUHTEMEL GENLERİN KESELERDEKİ EKSPRESYON DÜZEYLERİ VE DNA VARYASYON ANALİZİ (Kasım 2020)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Etik Kurul Üyeliği (Ocak 2024)
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Yayın Etiği kurulu üyeliği (Ocak 2023)
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu üye (Ocak 2022)
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Yayın Etiği kurulu üyeliği (Ocak 2016)
 • Travma ve Acil Cerrahi Derneği (Ocak 2014)
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği (Ocak 2014)

Editörlük / Yayınlama

 • Balkan Medical Journal (Ocak 2021)
 • Balkan Medical Journal (Kasım 2019)
 • Balkan Medical Journal (Eylül 2019)
 • Balkan Medical Journal (Temmuz 2019)
 • Balkan Medical Journal (Mayıs 2019)
 • Balkan Medical Journal (Mart 2019)
 • Balkan Medical Journal (Ocak 2019)
 • Balkan Medical Journal (Kasım 2018)
 • Balkan Medical Journal (Eylül 2018)
 • Balkan Medical Journal (Temmuz 2018)
 • Balkan Medical Journal (Mayıs 2018)
 • Balkan Medical Journal (Mart 2018)
 • Balkan Medical Journal (Ocak 2018)
 • Balkan Medical Journal (Kasım 2017)
 • Balkan Medical Journal (Eylül 2017)
 • Balkan Medical Journal (Temmuz 2017)
 • Balkan Medical Journal (Mayıs 2017)
 • Balkan Medical Journal (Mart 2017)
 • Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (Ocak 2017)
 • Balkan Medical Journal (Aralık 2016)
 • Balkan Medical Journal (Ekim 2016)
 • Balkan Medical Journal (Ağustos 2016)
 • Balkan Medical Journal (Haziran 2016)
 • Balkan Medical Journal (Nisan 2016)
 • Balkan Medical Journal (Mart 2016)
 • Balkan Medical Journal (Ocak 2016)
 • Balkan Medical Journal (Ocak 2015)
 • Balkan Medical Journal (Haziran 2010)

Yapılan Hakemlikler

 • Cutaneous ciliated cyst presenting in the scrotum of a pediatric patient (Mart 2024)
 • PEDİATRİK HASTALARDA SANTRAL VENÖZ PORT KATETERİ TAKILMASINDA ULTRASON KULLANIMI SAYESİNDE SKOPİ GEREKLİLİĞİNİN ORTADAN KALDIRILMASI (Şubat 2024)
 • Doç. Dr. Bahattin Aydoğdu'nun Profesörlük Jürisi (Ocak 2024)
 • Abemaciclib ile Deneysel Enterokolit Oluşturulan Ratlarda Oral Saccharomyces Boulardii'nin Etkisi (Ağustos 2023)
 • Dr. Seyithan ÖZAYDIN Doçentlik Ünvan Sınavı Jüri Üyeliği (Rapor Yazmak Koşuluyla) (Aralık 2022)
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Etik Kurul Üyeliği (Ocak 2021)
 • Prof. Dr. Salih Somuncu Profesörlük Atama Jürisi (Ekim 2020)
 • Dr. Hasan Özkan GEZER'in Doçentlik Ünvan Jüri Üyeliği (Ağustos 2020)
 • Tübitak projesi Dr. Öğr. Üyesi GÜLNUR GÖLLÜ BAHADIR yürütücülüğündeki 216S836 numaralı ve "Kasık Fıtığı Onarımında Laparoskopik PIRS (Percutaneus Internal Ring Suturing) Tekniği Ile Konvansiyonel Kasık Fıtığı Onarımının Testis Kanlanması Açısından Noninvaziv NIRS (Near Infrared Spectrometry) Tekniği Ile Değerlendirilmesi" başlıklı proje (Ekim 2018)
 • Dr. Öğretim Üyesi Emre Divarcı Doçentlik Jürisi (Temmuz 2018)
 • Does the Type of Stent Placed Play a Role in Fistula Formation when the Snodgrass Method is Employed? (Ekim 2017)
 • Doç Dr. Levent Elemen'in Profesörlik dosyası için jüri üyeliği (Haziran 2017)
 • Yard. Doç. Dr. Tuba Acer Doçentlik Sınavında Jüri Üyeliği (Nisan 2017)
 • Effiency of endoscopy during rigit broncoscopy in children with suspected tracheabronchial forein body (Ocak 2017)
 • Balkan Medical Journal (Ocak 2017)
 • Yard. Doç. Dr. Özlem Boybeyi Doçentlik Jürisi Üyeliği (Nisan 2016)
 • Yard. Doç. Dr. Tuğba Acer Doçentlik Jürisi Üyeliği (Nisan 2016)
 • URETHRAL DUPLICATION TYPE INFLUENCES ON THE COMPLICATIONS RATE AND NUMBER OF SURGICAL PROCEDURES (Aralık 2015)
 • PROFILE OF ADMISSIONS TO A NEWLY ESTABLISHED PEDIATRIC SURGERY UNIT IN ABEOKUTA, SOUTHWEST, NIGERIA (Kasım 2015)
 • Profesörlük jüri üyeliği (Ağustos 2015)
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Yayın Etik Kurul Üyeliği (Ocak 2015)
 • Effects of Everolimus on A Rat Model of Cerulein-Induced Experimental Acute Pancreatitis (Ekim 2014)
 • Long term surgical outcomes of vaginal sacrospinous ligament fixation in women with pelvic organ prolapse (Eylül 2014)
 • Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) May be Support in the Diagnosis of Acute Appendicitis. (Nisan 2014)
 • ACUTE CHOLECYSTITIS OF A DUPLICATED GALLBLADDER WITH DOUBLE CYSTIC DUCT IN A 10 YEAR OLD BOY (Ocak 2014)

Projeler

 • İNDİREKT İNGUİNAL HERNİ PATOFİZYOLOJİSİNDE ROL OYNAMASI MUHTEMEL GENLERİN KESELERDEKİ EKSPRESYON DÜZEYLERİ VE DNA VARYASYON ANALİZİ (Aralık 2020)
 • Trakya Üniversitesinin TÜBİTAK ARDEB Destekli Proje Üretme Kapasitesinin Arttırılması (Ocak 2016)
 • Mezenkimal Kök hücrenin bağırsak iskemi reperfüzyon hasarında bağırsak antioksidan kapasite üzerine etkisi (Mayıs 2015)

Diğer

 • Doçentlik jüri üyeliği (Mayıs 2015)
 • Doçentlik jüri üyeliği (Mayıs 2015)
 • Profesörlük jüri üyeliği (Ocak 2015)
 • Çocuk Cerrahisi Dersleri (Ocak 2015)
 • Çocuk Cerrahisi Dersleri

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

İNDİREKT İNGUİNAL HERNİ PATOFİZYOLOJİSİNDE ROL OYNAMASI MUHTEMEL GENLERİN KESELERDEKİ EKSPRESYON DÜZEYLERİ VE DNA VARYASYON ANALİZİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » Diğer (1000)

Trakya Üniversitesi'nin ARDEB Destekli Proje Üretme Kapasitesinin Arttırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » 1001

Mezenkimal Kök Hücrenin Bağırsak İskemi/Reperfüzyon Hasarında Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi