» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • DEVELOPMENT ECONOMICS AND EDUCATION; NEW SEARCHES IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL Ekim-Kasım-Aralık 2014 Sayı: 16 Cilt: 5 Sonbahar Kış Dönemi October-November-December 2014 Issue: 16 Volume: 5 Autumn Winter Term www.iibdergisi.com ISSN: Print 2146-5886 Online 2147-172X (Aralık 2014)
 • Osmanlı Devletinden Türkiyeye Devlet Dış Borçlanması... (Kasım 2011)
  1
  ATIF
 • Tarihi Süreçte Kooperatifçilik ve Sürdürülebilir Gelişme (Temmuz 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • I. Uluslarararası Sempozyum.... (Ekim 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 25–26–27 Mart 2016 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu - III “Bithynia, Traklar ve Diğer Balkan Kökenli Halklar” (Mart 2016)
 • Bir Medeniyet Kurmak (Kasım 2015)
 • Bilgi Ekonomisinin Tüketimle İmtihanı (Kasım 2015)
 • II. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ BİLİM KURULU ÜYELİĞİ (Eylül 2015)
 • AKADEMİ RUMELİ III (Ağustos 2015)
 • SANATLA UYANMAK (Mayıs 2015)
 • SANATLA UYANMAK (Mayıs 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • IMF'NİN TÜRKİYE'NİN DUYUN U UMUMİYESİ OL(A)MAYIŞININ NEDENLERİ (Aralık 2013)
 • TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİYLE KÜRESEL FİNANSAL KRİZ, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE CİLT: 13 SAYI: 2 ARALIK 2011, VOLUME: 13 NUMBER:2 DECEMBER 2011 S.191-214 (Aralık 2011)
 • TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĠİ ANTLAŞMASI VE ANTLAŞMANIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TRAKYA UNIVERSITY SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCİAL SCİENCE CİLT: 13 SAYI: 1 HAZİRAN 2011 VOLUME: 13 NUMBER: 1 JUNE 2011 S.14-32 (Haziran 2011)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Edirne'nin Turizm Ekonomisi (EDESOB) (Mayıs 2015)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • EDİRNE'NİN ARKEOLOJİK KİMLİĞİ VE TURİZM POTANSİYELİ (Aralık 2015)
 • AHİLİK KÜLTÜRÜ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI, AHİLİK VE AHİLİĞİN SOSYO-EKONOMİK BOYUTLARI (Mayıs 2015)
 • KIRKLARELİ'NİN KÜLTÜR VE TURİZM POTANSİYELİ (Mart 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ekonomik Boyutuyla Görsel Kültür ve Kültür Endüstrisi (Mayıs 2016)
 • DEĞİŞEN DÜNYA DEĞİŞMEYEN İLİŞKİLER (ISBN:6054925438) (Kasım 2014)
 • GÜNLERİN ARDINDA KALAN (Eylül 2013)
 • NERGİS AKŞAMLARI (Mayıs 2013)
 • DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞUN ÖZGÜN YAPISI VE YOKSULLUKLA MÜCADELE (YRD. DOÇ. DR. AYHAN AYTAÇ İLE ORTAK) (Kasım 2011)

Editörlük / Yayınlama

 • Balkanlarda Osmanlı Şehirleri (Eylül 2014)
 • Ekonomi'ye Giriş Kitabı (Eylül 2014)
 • Bilgi Dergisi (Uluslararası Hakemli Dergi) (Ekim 2013)
 • http://socialsciencesresearchjournal.blogspot.com.tr

Yapılan Hakemlikler

 • Bilgi Dergisi (Uluslararası Hakemli Dergi) (Ocak 2015)
 • Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi (Hakemli) (Nisan 2014)
 • Bilgi Dergisi (Uluslararası Hakemli Dergi) (Ocak 2014)

Projeler

 • 2. SİNANKÖY KAZISI PROJESİ (Haziran 2015)
 • SİNANKÖY KAZISI PROJESİ (Ekim 2014)

Diğer

 • ATIF (HAKAN YAŞ MAKALESİ -YOKSULLUK VE BEKLENTİLERİN GELİR DÜZEYİ BAĞLAMINDA İRDELENMESİ: HAVSA İLÇESİ ÖRNEĞİ (Ocak 2015)
  1
  ATIF
 • Edirne Valiliği EDirne Dergisi 45. Sayısı "Dobruca'ya Şiir Ekmek" isimli yazı (Aralık 2014)
 • Edirne Valiliği Edirne Dergisi 44. sayısı "Rumeli... Ah Rumeli" Yazısı (Eylül 2014)
 • Edirne Dergisi sayı 43 (Mayıs 2014)
 • Edirne'de Eğitim Dergisi -Çok kültürlülük... (Aralık 2013)
 • Edirne Dergisi 42 Enez... (Aralık 2013)
 • Balkan Kültürü Dergisi- Edirne'de Edebiyat Yıl 1 Sayı 1 (Aralık 2013)
 • A. Pozzi'nin Megalitizm isimli Kitabının 178. sayfası (Kasım 2013)
  1
  ATIF
 • Edirne Dergisi - Havsa 41 (Eylül 2013)
 • Balkan Kültürü Dergisi- Edirne'de Edebiyat Yıl 1 Sayı 2 (Nisan 2013)
 • Organizasyon Komitesi Üyeliği (Ekim 2012)

» Verdiği Dersler

Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri

Balkan Ekonomik Tarihi

Balkan Kültürünün Görsel Dili ve Ekonomik Açılımlar II

Balkan Kültürünün Görsel Dili ve Ekonomik Açılımlar I

Halkla İlişkiler

İşletme Bilgisi II

Maliyet Muhasebesi-I

Maliyet Muhasebesi-II

Meslek Etiği (PAZARLAMA)

Mikro İktisat

Sembollerin Dili ve Ekonomi I

Sembollerin Dili ve Ekonomi II

Uluslararası Kalkınma ve Uluslararası Finans Kuruluşları