» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Ekonomik Boyutuyla Görsel Kültür ve Kültür Endüstrisi (Mayıs 2016)
  • DEĞİŞEN DÜNYA DEĞİŞMEYEN İLİŞKİLER (ISBN:6054925438) (Kasım 2014)
  • GÜNLERİN ARDINDA KALAN (Eylül 2013)
  • NERGİS AKŞAMLARI (Mayıs 2013)
  • DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞUN ÖZGÜN YAPISI VE YOKSULLUKLA MÜCADELE (YRD. DOÇ. DR. AYHAN AYTAÇ İLE ORTAK) (Kasım 2011)

» Verdiği Dersler

Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri

Balkan Kültürünün Görsel Dili ve Ekonomik Açılımlar II

Balkan Kültürünün Görsel Dili ve Ekonomik Açılımlar I

Balkanlarda Karşılaştırmalı Demografik Yapı Analizleri ve Etkileşimler

Elektronik Pazarlama

Halkla İlişkiler

İşletme Bilgisi II

Kalkınma Ekonomisi

Maliyet Muhasebesi II

Maliyet Muhasebesi-I

Meslek Etiği (PAZARLAMA)

Mikro İktisat

Sembollerin Dili ve Ekonomi I

Sembollerin Dili ve Ekonomi II

Sosyal Politika

Uluslararası Kalkınma ve Uluslararası Finans Kuruluşları