» Biyografi

1977'de İstanbul'da doğdu. 1999'da İstanbul Ünv. İktisat Fakültesi Maliye bölümünden lisans derecesini aldı. Ardından lisans üstü ve doktora çalışmalarını, Marmara Ünv. SBE, İstanbul Ünv. SBE, YTÜ FBE'de 1999-2011 arasında, Mali İktisat, İktisat Tarihi, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Şehir Planlama anabilim dallarında başarıyla tamamladı. Aralarında SSCI-E, SCI'de taranan dergilerde yayınlanan makaleler, sayısı 10'a ulaşan İstanbul ve Marmara Ünv.'lerinde yayınlanan telif-araştırma kitapları da olmak üzere ulusal-uluslararası çok sayıda yayını bulunmakta olup, çeşitli ulusal akademik ödülere sahiptir. 27 haziran 2011'den bu yana Trakya Ünv. İİBF'de yardımcı doçent/doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Nisan 2018 döneminde yaptığı başvuru sonucunda 19 Aralık 2018'de ÜAK'dan sosyal politika alanında doçentlik yeterliliik belgesini almıştır. Mart 2020 döneminde yaptığı başvuru sonucunda Ekim 2020'de Şehir ve Bölge Planlama alanında doçentlik yeterlilik belgesini almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

YÖK AKADEMİK SAYFASI: 
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=FE17D8E0199519BE

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • E. Ozus, D. Akin, M. Ciftci, Hierarchical Cluster Analysis of Multicenter Development and Travel Patterns in Istanbul, 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000121, JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE, vol. 138, no. 4, pp. 303-318, 2012 (Kasım 2012)
  26
  ATIF
 • E. Ozus, D. Akin, M. Ciftci, Hierarchical Cluster Analysis of Multicenter Development and Travel Patterns in Istanbul, 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000121, JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE, vol. 138, no. 4, pp. 303-318, 2012
 • Çiftçi, M. (2010). “Türkiye’de 60 Yaş ve Üstü Nüfusun Sağlık Hizmetlerinin Bölgesel Dağılımından Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeyleri,” Turkish Journal of Geriatrics, 13(4): 252-260. (Ocak 2010)
  1
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çiftçi, M. Covid-19 Pandemisinin Trakya İşgücü Piyasasına Etkileri: Üç Metropol ve Türkiye Bütünüyle Karşılaştırması. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 61-90. (Haziran 2022)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. Pandemide Geriatrik Nüfusun Sağlık Çalışanlarından Sağladığı Sosyal Faydada Yaşanan Artış. Konuralp Medical Journal 2022;14(S1): 242-250. (ESCI) (Nisan 2022)
 • ÇİFTÇİ, M. (2022). Suriyeli Geçici Sığınmacıların Aile Hekimlerinden Sağladığı Sosyal Fayda. Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 30, 1-8.
 • ÇİFTÇİ, M., MERT, A. K., & ÇİFTÇİ, A. N. (2022). Formel (Birincil) İş Piyasasında Kadın Çalışan Uzmanlaşmasına Dayalı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Analizi ve TRA2 Bölgesi. Avrasya Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, 22, 1-13.
 • Ekici, K. ve Çiftçi, M. (2021). Antalya İşgücü Piyasasında Konaklama İşletmeciliğinde Bölgesel Uzmanlaşma, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2(1), 18-41 (Haziran 2021)
  2
  ATIF
 • ÇİFTÇİ, M. (2020). TÜRKİYE’DE KONUT ÜRETİM ÖZELLİKLERİNİN 1964-2019 ARASINDA UZUN DÖNEMLİ DÖNÜŞÜMÜ, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1): 83-99. (Haziran 2020)
  1
  ATIF
 • ÇİFTÇİ, M , ÇİFTÇİ, A . (2020). SOSYAL HİZMET FAALİYET ALANINDA BÖLGESEL UZMANLAŞMADAN IRAKSAMA TESPİT YÖNTEMİ VE TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ (2008-2017). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 118-142 . DOI: 10.30798/makuiibf.593512 (ESCI) (Mart 2020)
 • Çiftçi, M. (2020). Türkiye’de İç Göç Hareketlerinin Konut Satışlarına Etkisi. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 5(9), 168-179. (Ocak 2020)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, Murat (2017), "Sosyal Politika Unsuru Olarak Sağlık Hizmetleri", Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 16: 24-53. (Aralık 2017)
  4
  ATIF
 • Pişkin, Bilal ve Murat Çiftçi (2017),"Türk Özel Sağlık Sigorta Sektörünün Analizi", Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 12: 19-50 (Aralık 2017)
  1
  ATIF
 • Çiftçi M. (2017), "Beşeri Kalkınma Endeksinde Kuramsal ve İstatistiksel Yetersizlikler: Sosyal Politika Perspektifiyle Alternatif Endeks Tasarımı", Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi, 11: 1-32.(Doktora Tezinden Türetilen yayın) (Ekim 2017)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, A.N. ve M. Çiftçi (2016), "Sovyet Rejiminde Sosyal Güvencesizlik Örneği Olarak Tarımda Çalışanlar ve Çalışan Emekliler", Avrasya Çalışmaları, 4: 69-89. (Mayıs 2016)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. ve B. Şengezer (2015). "Bölgeler Arası Eşitsizlik Perspektifiyle İç Göç - Sosyoekonomik Gelişmişlik İlişkisi ve Türkiye,", Sigma J Eng & Nat Sci 6 (1), 29-40. (Doktora Tezinden Türetilen yayın) (Aralık 2015)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2015). "Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönemsel Değişim ve Dönüşümünün Ana Hatları", Avrasya Bilimler AkademisiAvrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 1 (3): 43-59. (Ekim 2015)
 • Çiftçi, M. (2015), "Büyüme Kutupları Yaklaşımıyla Kazakistan’da 2003-10 Arası Bölgelerarası Büyüme", Avrasya Çalışmaları, 2: 29-47. (Ekim 2015)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2015). "Türkiye’de Spor Tesislerinde Bölgesel Dağılımın Dengesizliği", Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (4): 49-66. (Temmuz 2015)
 • Çiftçi, M. (2015). "Rusya'da Üretimin Bölgeler Arası Dengesizliğinden Kaynaklanan Sosyal Refah Kaybı", Avrasya Çalışmaları Dergisi, 1 (1): 20-40 (Nisan 2015)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2011). “Türkiye’de Veteriner Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 37 (2): 89-96. (ISI Master List, SCOPUS) (Kasım 2011)
  3
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2009). “Türkiye’de Eczacılık Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 29 (1): 45-59. (SCOPUS) (Eylül 2009)
  3
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2009).“Türkiye’de Orman Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11 (16): 13-23. (ISI-MASTER LIST) (Haziran 2009)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2009).“Türkiye’de Su Ürünleri Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 26(2): 95-100. (ISI Master List) (Haziran 2009)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gümüş, İskender ve Çiftçi, Murat (2019). İkinci Basamak Kamu Sağlık Hizmetlerine Göre Çocuk Refahı ve Bandırma’nın Balıkesir İlçeleri Arasındaki Durumu, s. 593-600, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü “Bandırmanın Geleceği”, Bandırma Onyedi Eylül Ünv. yayınları, Bandırma. (Aralık 2019)
 • Gümüş, İskender ve Çiftçi, Murat (2019). Kamu Üniversitelerindeki Akademik İş Piyasasında Bölgesel Uzmanlaşma Ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, s. 735-749, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü “Bandırmanın Geleceği”, Bandırma Onyedi Eylül Ünv. yayınları, Bandırma. (Aralık 2019)
 • Çiftçi, M. (2019), Bandırma’da Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Personel İstihdamında Bölgesel Uzmanlaşmanın Analizi, s. 55-66, 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU (UBS’19) TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI III: Sağlık ve Sağlık Kurumları, Coğrafya, Çevre, Ormancılık, Denizcilik, Su Ürünleri, Enerji, Jeoloji, Madencilik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yayınları, Bandırma. (Kasım 2019)
 • Çiftçi, M. (2019), Bandırma’da Kamu Sağlık Hizmetleri Perspektifiyle Yaşlı Refahının Analizi, s. 31-40, 2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU (UBS’19) TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI III: Sağlık ve Sağlık Kurumları, Coğrafya, Çevre, Ormancılık, Denizcilik, Su Ürünleri, Enerji, Jeoloji, Madencilik, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yayınları, Bandırma. (Kasım 2019)
 • Yüzer, Hüseyin Ali, Murat Çiftçi (2019). Üç Yıldız Analiziyle Marmara Bölgesindeki UMKE Gönüllülerinin Mesleklerine Göre Kümelenme Düzeyleri Karşılaştırması. s. 113-118, IESKO 2019VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli Ünv. yayını. (Ekim 2019)
 • Yüzer, Hüseyin Ali, Murat Çiftçi (2019). Marmara Bölgesindeki UMKE Gönüllülerinin İller Arası Dağılım Eşitsizliğinin Yol Açtığı Bilgi Kaybının Tespiti: 2017 Yılı İçin Bir Uygulama. s. 135-140, IESKO 2019 VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli Ünv. yayını. (Ekim 2019)
 • Çiftçi, M. ve N.İ. Salman (2019), "Relationship between Positive Discrimination of Disabled Retirees and Neoliberalism in Turkey: A Contradiction or a Consistency?", pp. 14-23, Employment and Social Protection of Adults with Disability : Selected Papers, Edt. Abdulkadir Şenkal & Doğa Başar Sarıipek, Frontpage Publications Limited, London. (Ekim 2019)
 • Demir, Ş. ve M. Çiftçi (2019;), "Bir Sosyal Koruma Sorunu Olarak Kamu Sağlık Personelinin Engelli Çalışanlara Göre Bölgesel Dağılım Dengesizliği", s. 26, 8. TAEM UUluslararası Sosyal Politikalar Kongresi (Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Koruma)-18-20 Mayıs 2010, Bildiri Özet Kitabı, Türk Metal Sendikası, Ankara (Haziran 2019)
 • Çiftçi, M. (2019). Korunmaya Muhtaç Çocuk Dostu Kentler Sıralama Çalışması. s. 532-537, XI. IBANESS Congress Series – Tekirdag. (Mart 2019)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2019).Sağlık personellerinin aile hekimlerinden sağladığı sosyal faydanın analizi, s. 62-65, 8. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book (8. TAHEK), Edirne. (Mart 2019)
 • Çiftçi, M. (2019). Birinci basamak sosyal sağlık hizmet alıcılarının aile hekimlerinden sağladığı sosyal faydanın analizi: 2012 ve 2017 karşılaştırması, s. 48-52, 8. International Trakya Family Medicine Congress Proceedings Book (8. TAHEK), Edirne. (Mart 2019)
 • Çiftçi, M. (2018). "Sağlık Yönetimi Lisans Bölümlerindeki Akademik İstihdamda Uzmanlaşma: Yığılma Katsayılarıyla Bir Uygulama", 13th International Balkan Education and Science Congress 6-8 September 2018 Trakya University – Edirne, ISBN: 978-975-374-228-3, S. 631-636. (Aralık 2018)
 • Çiftçi M. (2018), “Suriyeli Sığınmacıların Yerleşim Yeri Seçiminde İl İstihdam Olanaklarına ve Öncül Sığınmacılara Duyarlılık Mukayesesi”, s. 33, ICCTME’18 | The Second International Conference On Current Trends In The Middle East 2018 Tekirdağ/TURKEY | 5-9 November, 2018 Abstract Book, ISBN: 978-605-81728-5-2, Pazıl Reklam, Tekirdağ. (Kasım 2018)
 • Çiftçi, A. ve M. Çiftçi (2018), "Sosyal Hizmet Faaliyet Alanında Bölgesel Uzmanlaşmadan Iraksama Tespit Yöntemi ve Tekirdağ Uygulama Örneği (2008-2016)", S. 35, ICCTME’18 | The Second International Conference On Current Trends In The Middle East 2018 Tekirdağ/TURKEY | 5-9 November, 2018 Abstract Book, ISBN: 978-605-81728-5-2, Pazıl Reklam, Tekirdağ. (Kasım 2018)
 • Çiftçi, M. (2018). "Sağlık yönetimi açıköğretim lisans ve sağlık kurumları işletmeciliği açıköğretim önlisans programlarına öğrenci talebi ile insan sağlığı hizmetleri faaliyet grubunda bölgesel istihdam arasındaki ilişkinin analizi", 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Trakya Üniversitesi, Edirne, TR (12-14 Eylül) 2018 Tam Metin Bildiriler Kitabı, Edirne. (Eylül 2018)
 • Çiftçi, M. (2018). "İllerdeki Sağlık Personeli Dağılımıyla Dengesiz Sığınmacı Yerleşimi Temelinde Sağlık Sektöründe Yaşanan Bölünmüş İş Piyasası Sorunu", s. 493-496, IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Edirne / Turkey. (Eylül 2018)
 • Çiftçi, Murat (2018), "Sosyal Politika Perspektifiyle Aile Hekimliğinde Bölgesel Uzmanlaşma", s. 50-52, 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Bildiriler Kitabı, Edirne. (Mart 2018)
 • Çiftçi, Murat (2018), "Sosyal Politika Perspektifiyle Pediatrik Nüfusun Aile Hekimlerinden Sağladığı Sosyal Fayda", s. 55-58, 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Bildiriler Kitabı, Edirne. (Mart 2018)
 • Çiftçi, Murat (2018), "Sosyal Politika Perspektifiyle Geriatrik Nüfusun Aile Hekimlerinden Sağladığı Sosyal Fayda", s. 58-61, 7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi Bildiriler Kitabı, Edirne. (Mart 2018)
 • Çiftçi, Murat (2018), Sosyal Politika Perspektifiyle Türkiye’de GSYİH’nın İller Arası Dağılımından Kaynaklanan Sosyal Refah Kaybının Analizi (2004-2014), s. 106-112, VII. Internaonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdag / Turkey, isbn. 978-605-67281-1-2. (Mart 2018)
 • Çiftçi, Murat (2018), Sosyal Politika Perspektifiyle Türkiye’de Tasarruf Mevduatının İller Arası Dağılımından Kaynaklanan Sosyal Refah Kaybının Analizi (2000-2016), s. 106-112, VII. Internaonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdag / Turkey, isbn. 978-605-67281-1-2. (Mart 2018)
 • Çiftçi, Murat (2015), “20. Yüzyıla Girerken Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Bölgelerarası Dengesizlik”, s. 487–497, 21–23 Ekim 2015, Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Edirne. (Temmuz 2015)
 • Arslan, A.N., Çiftçi, M., vd. "Göç Çıkışları Açısından Iğdır’ın Kars ve Ardahan İle Mukayesesi," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, 433-461. (Nisan 2013)
 • Hacıtahiroğlu, K., Çiftçi, M., vd. "Iğdır’dan Göç Çıkış Tahmini (2017–2020)," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, s. 419-432. (Nisan 2013)
 • Tekin, M, Çiftçi, M., vd. "Iğdır’da Eğitim Hizmet Kalitesinin İller arası Gelişmişlik Düzeyi: 2000’den 2010’a," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, s. 328-343. (Nisan 2013)
 • Gençler, A., Çiftçi, M. vd. "Iğdır’da Sağlık Hizmet Kalitesinin İller arası Gelişmişlik Düzeyi: 2000’den 2010’a," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, s. 382-405. (Nisan 2013)
 • Gençler, A., Seymen, R. Ve M. Çiftçi, Türkiye'de Turizm Endüstrisinde Yatak Arzından Sağlanan Sosyal Fayda Düzeylerinin Gelişimi (1990 – 2009), Eğirdir 1. Uluslararası ve 4. Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabıi 1-4 Aralık Isparta, 809-814. (Aralık 2011)
 • Gençler, A., Seymen, R. Ve M. Çiftçi, Türkiye'de Mevcut Turizm Potansiyel Gelir Seviyeleri (2006 – 2010), Eğirdir 1. Uluslararası ve 4. Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabıi 1-4 Aralık Isparta, 689-696. (Aralık 2011)
 • Gençler, A. Ve M. Çiftçi, Ekonomik Kalkınmada Göçmenlerin Gönderdikleri Paraların İşlevi: Türkiye Örnegi, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings Uluslar Arası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / 23-25 Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek. (Haziran 2011)
 • Çiftçi, M., Türkiye’de İlköğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Bölgesel Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü (1997-2005), Trakya Üniversitesi yayınları, no. 101, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi / The 5th Int. Balkan Education and Science Congress, “1-3 Ekim 2009 / October 01-03 2009”, Edirne, Vol. I, 379-385, 2009. (Ekim 2009)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Salman, N.İ. ve M. Çiftçi (2019), "Türk Sosyal Güvenlik Rejiminde Engelli Emekliliğindeki Pozitif Ayrımcılığın Neoliberal Akımla Olası İlişkisi: Çelişki Mi Tutarlılık Mı?", s. 127, 8. TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi (Engellilerin İstihdamı ve Sosyal Koruma)-18-20 Mayıs 2010, Bildiri Özet Kitabı, Türk Metal Sendikası, Ankara. (Haziran 2019)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çİiftçi, AN. & Çiftçi, M. The Sample of the Turkish Labor Market in Digital Discrimination and Pandemic Regarding Elderly/Older Employment. p. 466-489. Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies. IGI Global publishing, (Şubat 2022)
 • Çiftçi, M. ve Ş. Demir (2019), "Regional Inequality in Distribution of Public Health Personnel for Disabled Workers: A Social Protection Problem", pp. 24-36, Employment and Social Protection of Adults with Disability : Selected Papers, Edt. Abdulkadir Şenkal & Doğa Başar Sarıipek, Frontpage Publications Limited, London. (Ekim 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çiftçi, M. (2019). Suriyeli Sığınmacıların Yerleşim Yeri Seçiminde İl İstihdam Olanaklarına ve Öncül Sığınmacılara Duyarlılık Mukayesesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1): 122-141. (ULAKBİM) (Mart 2019)
  6
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2018). Osmanlı İmparatorluğu'nda Gayrimenkullerin Bölgesel Eşitsizliğinde Müslim-Gayrimüslim Ayrışması: 1833 Kıbrıs Örneği. Tarih Okulu Dergisi, 11(37): 495-519. (ULAKBİM) (Aralık 2018)
 • Çiftçi, M. (2018). "Trakya Alt Bölgesindeki Faaliyet Gruplarında İstihdama Dayalı Bölgesel Kümelenme", Diyalegtolog, 17: 1-15. (Nisan 2018)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2018). " Türkiye'de Akademik İstihdamda Bölgesel Uzmanlaşma, Akademik İş Piyasası ve Öğretim Üyesi Rotasyonu", EKEV Akademi Dergisi, 73: 233-262. (ULAKBİM) (Nisan 2018)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2018). "Denge Verimlilikten Negatif Iraksama, Bölgelerarası Gizli İşsizlik ve Gizli İşsizlik Kaynaklı Üretim Kaybı Tespit Modeli: 2004-2014 Türkiye Örneği", Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 13 (7): 47-82. (ULAKBİM) (Mart 2018)
 • Çiftçi, M. (2018). "Sosyal Politika, Bölgesel İktisat ve Kalkınma İktisadı Bilim Dallarının Ortak Çalışma Alanı Olarak Bölgesel Kalkınma", Turkish Studies - Social Sciences, 13 (3): 229-250. (ULAKBİM - Doktora Tezinden Türetilen Yayın) (Mart 2018)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2018). "Sanayi İnkılâbından Günümüze Sosyal Politika Perspektifiyle Bölgesel Gelişmişlik Farkındalığı", History Studies, 10(2):29-52. (ULAKBİM) (Doktora tezine dayanan makale) (Mart 2018)
 • Çiftçi, M. (2018). "Türkiye’de Bölgelerarası Sektörel Verimliliğin Analizi", İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1): 551-580. (ULAKBİM) (Mart 2018)
  8
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2018). "Sosyal Politika Perspektifiyle İstihdamın GSYİH’nın Bölgesel Dağılımından Sağladığı Sosyal Refah Düzeyleri (2004-2014)", İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(1): 403-423. (ULAKBİM) (Mart 2018)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2012). "Ulusal Servet Olarak Türk Deniz Ticaret Filosu ve Uluslararası Denizcilik Sektörün İçindeki Mukayeseli Konumu," Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi - International Journal of Alanya Faculty of Business, 4 (3): 1 - 9. (Aralık 2012)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen (2012). “Türkiye’de hanedanlıktan cumhuriyete ortaokul öğrencilerinin öğretmenlerden sağladıkları sosyal fayda düzeylerinin Atkinson bölgesel eşitsizlik endeksi yaklaşımıyla ölçümü (1897 ve 1997),” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (2): 815-830. (Eylül 2012)
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen (2012). “Osmanlı Kaimeleri’nin halktan kabul görmemesinin nedenleri (Hayek – Gellner – Keyder üçlemesiyle bütünsel sentez),” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1): 956-964. (Mayıs 2012)
  3
  ATIF
 • Gençler, A. ve M. Çiftçi (2012), “Dış Ticaretin Finansmanında Göçmen Gönderilerinin Rolü ve Türkiye Örneği,” Sosyo Ekonomi Dergisi, 8(17): 301-329. (ULAKBİM) (Nisan 2012)
  4
  ATIF
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen (2011). “Türkiye’de 1995’ten 2004’e kamusal sağlık hizmetlerinde bölgelerarası uyumlaşma süreci,” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 1073-1089. (Aralık 2011)
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen (2011). “Osmanlı endüstriyel üretim yapısının (1913 – 15) emek – sermaye bileşeninde incelenmesi,” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 1090-1105. (Aralık 2011)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2011). “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Özel Mülkiyet ve Yapısal Özellikleri,” Turkish Studies, 6 (3): 623-644. (ULAKBİM) (Ekim 2011)
  6
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2011). “Türkiye’de İç Göçte Sosyal Ağ Kullanımı Üzerindeki Etkenler,” Sosyo Ekonomi Dergisi, 7(15): 105-124. (Ağustos 2011)
  7
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2011). “Türkiye’de okul öncesi eğitimde öğrenci sosyal fayda artışı (1997–2005),” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 32-42. (Temmuz 2011)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2011). “Relationship between hierarchic - spatial differentiation of social structure and population size of municipalities in Turkey: Evidence from the election case of local administration in 2004,” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 157-175. (Temmuz 2011)
 • Çiftçi, M. (2010). “Emek – Sermayede Milliyet Ayrışması Ve Örnek Sektör Olarak Uluslar Arası Deniz Taşımacılığı,” “İş – Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12 (3), 137–158. (Ekim 2010)
 • Çiftçi, M. (2010). “1995-2000 Dönemi İç Göç Hareketlerinde Emeğin Varış Yerlerindeki Çekim Türlerine Göre Mukayeseli Duyarlılık Düzeyleri,” Çalışma ve Toplum, 24: 277-292. (Eylül 2010)
  3
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2010). “Türkiye’de Hekim Arzının Bölgesel Dağılım Eşitsizliği (1897–2004) ,” İşletme Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 101–115. (Eylül 2010)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2010). “Hanedanlıktan Cumhuriyete Halk Kütüphanelerinden Sağlanan Sosyal Faydanın Demografik Analizi: 1897 Ve 2000 Mukayesesi,” Turkish Studies, 5(2): 934-963 (Haziran 2010)
 • Çiftçi, M. (2010). “AB – 15 Ülkelerinde Kadın Emeğinin Gelir Elastikiyeti Ve Türkiye: Değerlendirmeler – Ekonometrik Uygulamalar,” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1): 1350-1365. (Haziran 2010)
  7
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2010). “İç Göçte GSYİH Bileşenleri Olarak Çekici Faktör Kademelenmesi: Atkinson Bölgesel Eşitsizlik Endeksiyle 1995–2000 Dönemi İçin Bir İstatistiksel Uygulama,” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1): 1385-1406. (Haziran 2010)
  5
  ATIF
 • Çiftçi, M., ve M. Tekin (2009). “Türkiye’ nin, Referans Ülkelerle Karşılaştırmalı Uzun Dönemli Reel Ekonomik Büyüme Performansı: Bir İktisadi Kalkınma Sorunsalının Anatomisi (1907 – 2003)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 52, 63-78 . (Haziran 2009)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2009). “Ülkelerarası Küresel Eşitsizlik – Reel Büyüme İlişkisinin Uzun Dönemli Gelişimi,” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1): 919-952. (Haziran 2009)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2009).“Spatial Comparative Social Attitute to Family Planning Policies in Turkey from 1990 to 2000,” IUluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1): 899-918. (Haziran 2009)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2009). “The Effect of Greek and Armenian Immigration Movement to Base on Nation-State in Turkey: Evidence from Ethno – Cultural Structure of Ottoman Provinces In 1897,” Turkish Studies, 4 (8): 871-895. (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin (2009). “Gini Eşitsizlik Ölçüsü İle Osmanlı Sanayi Alt Kollarında İşletme Ölçek Göstergelerinin Dağılım Eşitsizliği,” “İş – Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 11 (1), 139–152. (Ocak 2009)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin (2009). ”Gini Eşitsizlik Katsayılarıyla Cemaatlerin 19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Vilayetlerindeki Coğrafi Dağılımları,” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 41-56. (ULAKBİM) (Ocak 2009)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2008). “Mekan Kısıtı Altında Ekonomi - Politiğin Zamansal Kısıtsızlığı Ve Dönemsel Bir Karşılaştırma: (Hanedanlıktan Cumhuriyete “1840 – 1863 & 1980 – 2001” İç Borçların Dış Borçlara Çevrilmesi Süreci)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 51, 103-148. (Aralık 2008)
 • Çiftçi, M. (2008). “Ülkeler Arası Küresel Eşitsizlikte Uzun Dönemli Bozulma (1950–1998)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1/5 Fall 2008, 156-179.. (Aralık 2008)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin (2008). “Halk Kütüphanelerinin Bölgesel Dağılım Trendi: Gini Katsayılarıyla 1995 – 2005 Dönemi İçin Uygulamalar,” Bilgi Dünyası, 9 (2), 505–526. (ULAKBİM) (Eylül 2008)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2008). “Kalkınma Göstergesi Olarak Ortalama Yaşam Beklentisine Göre Türkiye’ nin AB İçindeki Konumu: Kritikler ve Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları”, Ekonometri ve İstatistik, 7, 51-87. (Haziran 2008)
  9
  ATIF
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin (2007). “Doğurganlık Düzeyinde İktisadi Kalkınmanın Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 50, 11–42. (Aralık 2007)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin (2007). “Relation of Annual Real Moving in Valume Of Domestic Debt and Real Economic Growth Performance in Turkey Economics After-1980 Term: Results And General Critics in order to Economics Devolepment Proses”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 57 (1), 1-20. (Haziran 2007)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin (2006). “Bilgi Toplumuna Geçişte Uzun Dönemli Akademik Personel Arz – Talep Uyumsuzluğu Ekseninde Türkiye’ nin Servis Ekonomisine Adaptasyon Kabiliyeti Üzerine Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 49, 19–52. (Aralık 2006)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin (2005). “OECD Deneyimlerinden Hareketle İktisadi Kalkınmada Eğitimli İşgücünün Önemi ve Türkiye İçin Çıkartılacak Dersler”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 47, 125–140. (Aralık 2005)
 • Tekin, M., Çiftçi, M. (2004). “1924 – 1999 Dönemi Askeri Harcamalarından Hareketle 2. Körfez Savaşı ve Bu Dönemden Sonraki Muhtemel Savaşların Türkiye’ deki Savunma Harcamalarına Olası Yansımaları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 45, 33-53. (Aralık 2004)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çitçi, M. İpsala’da Sosyal Çalışma İhtiyacının Demografik Gerekçeleri. s. 423-459. HER YÖNÜYLE İPSALA (Cilt 1-Sosyal Bilimler), Trakya Üniversitesi İpsala MYO Yayınları, Edirne. (Nisan 2020)
 • Çitçi, M. Edirne Dışında Yaşayan İpsala Kökenlilerin Demografik, Sosyal ve Ekonomik Analizi. s. 387-421. HER YÖNÜYLE İPSALA (Cilt 1-Sosyal Bilimler), Trakya Üniversitesi İpsala MYO Yayınları, Edirne. (Nisan 2020)
 • Durhan, Ulaş ve Murat Çiftçi (2018). "Türk Yükseköğretim Sisteminde Lisans Düzeyinde Sosyal Eğitim Hizmetlerinin Meslek Kazandırma Kabiliyeti ve Trakya Üniversitesi Alan Çalışması", s. 403-415, Edt. Hikmet Asutay ve Demirali Yaşar Ergin, Balkan Eğitim Araştırmaları 2018, Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları. (Eylül 2018)
 • Çiftçi, M. ve B. Şengezer (2017). "Türkiye'de İç Göç Hareketinde Hemşericiliğin Analizi," Türkiye'de Göç ve İllerin Demografik, Ekonomik ve Fiziksel Dönüşümü, Hiper yayın, İstanbul. (Doktora Tezinden Türetilen yayın) (Aralık 2017)
  4
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2017). "Sağlık Eğitiminde Öğretim Üyesi Dağılımındaki Dengesizliğin Öğrencilerde Yol Açtığı Fayda Kaybı Sorunu: Tıp Fakülteleri Örneği", 157-169, Edt. Hikmet Asutay, Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Trakya Üniversitesi yayınları, Edirne. (Kasım 2017)
 • Gençler, A. ve M. Çiftçi (2013). “Genel Olarak ve Türkiye Açısından Sosyal Politika Analizi”, Sosyal Hizmet Temeller ve Uygulama Alanları, Ed. Hakan Acar, Nilüfer Negiz, Elvettin Akman, Ankara: Maya Akademi Yayınevi
  3
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2009). Son Genişleme Öncesinde On iki Yeni Üyenin AB’ye Uyum Sorunu Üzerine Değerlendirmeler, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi) (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M. (2009). Bireysel Servetin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’ nin AB’ ye Uyum Sorunu, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul. (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M. (2009). Üretimin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’ nin AB’ ye Uyum Sorunu, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul. (Haziran 2009)
 • Tekin, M. ve M. Çiftçi (2007). AB Mekân Kısıtında Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul. (Ekim 2007)
 • Tekin, M. ve M. Çiftçi (2007). Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Tarihi Gelişim Kritikleri – İstatistiksel Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul. (Ekim 2007)
 • Çiftçi, M., ve M. Tekin (2007). OECD Ekseninde Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul. (Ekim 2007)
 • Yılmazcan, D. ve M. Çiftçi (2002). Refah Devletinin Kurumsallaşma Süreci ve Ülke Grupları İtibarıyla İncelemeler, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yayını, İstanbul. (Aralık 2002)
 • Çiftçi, M. (1999). Empirical Analysis of The Social State Concept, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, (English Translation. Altuğ ALTINTAŞ), İstanbul. (Eylül 1999)
 • Çiftçi, M. (1999). Ampirik Bulgular Işığında “Sosyal Devlet” Kavramının Ekonometrik Analizi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul. (Eylül 1999)
 • Çiftçi, M. (1999). Ampirik Bulgular Işığında “Sosyal Devlet” Kavramının Sosyo - Ekonomik Analizi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul. (Eylül 1999)
  1
  ATIF

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Er, Ülkü (2023). Sağlık krizinden ekonomik buhrana korona pandemisi ve OECD üzerine bir uygulama. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Temmuz 2023. (Temmuz 2023)
 • Bulut, Merve (2023). Prekarya-yoksulluk ilişkisi ve Türkiye. TÜ SBE ÇEİİ ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2023. (Ocak 2023)
 • Yılmaz, Umut (2023). İç göçte çekici faktör unsuru olarak sağlık hizmetleri ve Türkiye analizi. Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Ocak 2023. (Ocak 2023)
 • Alay, Fati (2022). Türkiye'de sağlık hizmet sunumunda Suriyeli sığınmacıların yol açtığı bölgelerarası dengesizliğin analizi. Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Temmuz 2022. (Temmuz 2022)
 • Taran, Yavuz, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Mesleki Beklenti: Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Alan Çalışması, TÜ SBE ÇEEİ ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2019. (Haziran 2019)
 • Pala, Merve, Emeklilik Sistemlerinin Özelleştirilmesi ve Kosova Örneği, TÜ SBE Çalışma İktisadı ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2019. (Mayıs 2019)
 • Arıcı, Kübra, Hemşirelik İstihdamında Bölgesel Uzmanlaşma ve Sosyoekonomik Gelişmişlik İlişkisi, Trakya Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Mayıs 2019. (Mayıs 2019)
 • Doğru, Enes, Uzun Dönemli Kamu Sağlık Harcamalarında Sosyoekonomik Belirleyiciler: Türkiye Örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Mayıs 2019. (Mayıs 2019)
 • Demir, Şeyhmus, Sağlık Hizmetlerinde Bölgesel Eşitsizliklerin Analizi ve Türkiye Örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Nisan 2019. (Nisan 2019)
 • Yılmaz, Neslihan, Türk Turizm Sektöründe Potansiyel Uzmanlaşma Alanı Olarak Medikal Turizm ve Belirleyicileri, Trakya Üniversitesi Bosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Nisan 2019. (Nisan 2019)
 • Ekici, Kadir, Dengesiz Bölgesel Kalkınma Stratejileri Perspektifiyle Antalya’da Konaklama İşletmelerinin Kuruluşu ve İş Piyasasına Etkileri, TÜ SBE Çalışma İktisadı ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2019. (Nisan 2019)
 • Çolak, Oğuz, Bursa İli Örneğinde İç Göç Hareketlerinde İstihdama Duyarlılık, TÜ SBE ÇEEİ ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2019. (Nisan 2019)
 • Ündücü, Ufuk, 1980 Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde İstihdam Yapısının Analizi, Trakya Üniversitesi SBE ÇEEİ ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Nisan 2019. (Nisan 2019)
 • Durhan, Ulaş, Üniversite Gençliğinin İş Piyasalarına Yönelik Beklentileri ve Trakya Üniversitesi Örneği, Trakya Üniversitesi SBE ÇEEİ ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Ağustos 2018. (Ağustos 2018)
 • Çiçin, Fatma Nur, Kanserli Hastalara Sunulan Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti ve Trakya Üniversitesi Balkan Onkoloji Hastanesi Örneği, Trakya Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Nisan 2018. (Nisan 2018)
 • Yüzer, Hüseyin Ali, Doğal Afetlerde Gönüllü Sağlık Yardım Örgütleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Örneği, Trakya Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Ekim 2017. (Ekim 2017)
 • Pişkin, Bilal, Sağlık Sistemleri İçerisinde Özel Sağlık Sigorta Şirketleri ve Türkiye, Trakya Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Mayıs 2017. (Mayıs 2017)
 • Kurum, Can., Modern Türk sosyal güvenlik sisteminin kuruluşu: Askeri Tekaüt Sandığı (1866), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma İktisadı Anabilim Dalı, 2013-2015. (Ocak 2015)

Editörlük / Yayınlama

 • Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi - Çalışma Ekonomisi Alan Editörlüğü (Temmuz 2015)
 • Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi - Editörler Kurulu Üyeliği (Ocak 2015)
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15 Sayı 2 (Aralık 2013)
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15 Sayı 1 (Haziran 2013)

Ödüller

 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2011. (Özus, E., Akın, D. ve M. Çiftçi, ”Hierarchical Cluster Analysis of Multicenter Development and Travel Patterns in Istanbul.”J. Urban Plann. Dev., 138(4), 303–318. doi: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000121 (2012). Künyeli araştırma makalesiyle) (Ekim 2013)
 • 2012 Yılı Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2011. (ÇİFTÇİ, M., “Türkiye’de 60 Yaş Ve Üstü Nüfusun Sağlık Hizmetlerinin Bölgesel Dağılımından Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeyleri,” Turkish Journal of Geriatrics, 13(4): 252-260. Künyeli araştırma makalesiyle) (Aralık 2011)
 • 1. Ulusal Eser Yarışması, « Sürdürülebilir kalkınma konulu », Aktive grup. (Y.Doç.Dr.Mustafa Tekin’ le ortak makaleyle) (Temmuz 2002)
 • Birincilik Ödülü, 1. Ulusal Eser Yarışması, « Ekonomi konulu », Şubat 2000, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti. (Şubat 2000)

Sertifikalar

 • Gümrük Müşavir Yardımcısı. (Aralık 2001’ den beri) (Aralık 2001)
 • Bilgisayar İşletmenliği (8 ay, haftada 6 saat) Gözen Eğitim Kurumları. (Eylül 1995 – Haziran 1996) (Haziran 1996)

Diğer

 • Sümer, K.K, B. Topaloğlu ve M. Çiftçi, (2009). “Türk Sigorta Endüstrisinde Derinlik Sorunu: Türkiye’ nin AB - 15 İle Mukayesesi,” Sigorta Araştırmaları Dergisi, 4, 11-16. (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M. (2007). “Doğal Afet Risklerine Karşı Toplumsal Duyarlılık Tespitine Yönelik DASK Eksenli Ampirik Tahliller ve Kritikler,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 9 (53), 60-84. (Ekim 2007)
 • Çiftçi, M. (2006).“Global Sigorta Kültürü Ekseninde Türkiye’ de Sigorta Sektörünün Potansiyel Pazar Hacmi: Uluslar Arası Karşılaştırmalar, Ekonometrik Analizler, Stratejik Kritikler,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 8 (49), 12-21. (Haziran 2006)
 • Çiftçi, M. (2006). “Bütçe İdaresi Etkinsizliği Ekseninde Genel Sağlık Sigortasının Özel Sigorta Sektörüne Devri: Gerekçeli Özelleştirme Kritiği ve Ekonometrik Analizler,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 8 (46), 52-75. (Şubat 2006)
 • Tekin, M. ve M. Çiftçi (2005). “Uzun Dönemde Statik Ekonomik Alan Olarak Türkiye ve Reel Ekonomideki Etkenler: Uluslararası Karşılaştırmalı Analiz ve Ekonometrik Uygulamalar,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 42, 48-78. (Ekim 2005)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2004). “Potansiyel Zorunlu Sigorta Alanı Olarak Özel Emeklilik Sistemi,” Reasürör, 52, 19-47. (Temmuz 2004)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. (2002). “Tamamlayıcı Özel Emeklilik Kuruluşlarına Yönelik Optimal Pazarlama Stratejisi Üzerine Model Önerisi ve Hedef Kitlenin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama,” Reasürör, 46, 4-26. (Kasım 2002)
 • Çetin, C. ve M. Çiftçi (2000). “1870’ lerde Hava Oyunları, 1980’lerde Banker Krizi”, Toplumsal Tarih Dergisi, 79, 11-14. (Haziran 2000)
 • Çiftçi, M. (1999). “AB Emeklilik Fonlarının Yatırım Portföylerinin Global Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi ve Türkiye’ye Yönelik Alternatif Model Önerisi,” Reasürör, 33, 6-19. (Temmuz 1999)
  3
  ATIF

» Verdiği Dersler

1-) TOPLUM BİLİM I (ÇEEİ 1. YARIYIL LİSANS)

2-) TOPLUM BİLİM II (ÇEEİ 2. YARIYIL LİSANS)

3-) ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ (ÇEEİ 5. YARIYIL LİSANS)

4-) SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ (ÇEEİ 7. YARIYIL LİSANS)

5-) SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (ÇEEİ 8. YARIYIL LİSANS)

6-) SİGORTALAMA SİSTEMLERİ (ÇEEİ ZORUNLU ORTAK BAHAR DÖNEMİ LİSANS)

7-) TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI (ÇEEİ GÜZ DÖNEMİ YL)

8-) SOSYAL DEMOGRAFİ (ÇEEİ BAHAR DÖNEMİ YL)

9-) KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ (SAĞLIK YÖNETİMİ GÜZ DÖNEMİ YL)

TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ (SAĞLIK YÖNETİMİ BAHAR DÖNEMİ YL)

» Duyurular

29 Ocak 2024 » YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV SONUÇLARI VE YIL SONU ORTALAMALARIYLA İLGİLİ

16 Ocak 2024 » 2023-2024 DEVAMSIZLIKTAN KALANLAR LİSTESİ

26 Aralık 2022 » CEK 403 SGT DERS NOTLARI

19 Aralık 2022 » ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ EKSİK DERS NOTLARI

06 Ekim 2022 » ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ DERS NOTLARI

06 Ekim 2022 » SGT DERS NOTLARI