» Biyografi

1977'de İstanbul'da doğdu. 1999'da İstanbul Ünv. İktisat Fakültesi Maliye bölümünden lisans derecesini aldı. Ardından lisans üstü ve doktora çalışmalarını, Marmara Ünv. SBE, İstanbul Ünv. SBE, YTÜ FBE'de 1999-2011 arasında, Mali İktisat, İktisat Tarihi, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Şehir Planlama anabilim dallarında başarıyla tamamladı. Aralarında SSCI-E, SCI'de taranan dergilerde yayınlanan makaleler, sayısı 10'a ulaşan İstanbul ve Marmara Ünv.'lerinde yayınlanan telif-araştırma kitapları da olmak üzere ulusal-uluslararası çok sayıda yayını bulunmakta olup, çeşitli ulusal akademik ödülere sahiptir. 27 haziran 2011'den bu yana Trakya Ünv. İİBF'de yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • E. Ozus, D. Akin, M. Ciftci, Hierarchical Cluster Analysis of Multicenter Development and Travel Patterns in Istanbul, 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000121, JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE, vol. 138, no. 4, pp. 303-318, 2012 (Kasım 2012)
  9
  ATIF
 • E. Ozus, D. Akin, M. Ciftci, Hierarchical Cluster Analysis of Multicenter Development and Travel Patterns in Istanbul, 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000121, JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE, vol. 138, no. 4, pp. 303-318, 2012
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de 60 Yaş ve Üstü Nüfusun Sağlık Hizmetlerinin Bölgesel Dağılımından Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeyleri,” Turkish Journal of Geriatrics, 13(4): 252-260. (2010) (Ocak 2010)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çiftçi, Murat (2017), "Sosyal Politika Unsuru Olarak Sağlık Hizmetleri", Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 16: 24-53. (Aralık 2017)
 • Pişkin, Bilal ve Murat Çiftçi (2017),"Türk Özel Sağlık Sigorta Sektörünün Analizi", Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 12: 19-50 (Aralık 2017)
 • Çiftçi M. (2017), "Beşeri Kalkınma Endeksinde Kuramsal ve İstatistiksel Yetersizlikler: Sosyal Politika Perspektifiyle Alternatif Endeks Tasarımı", Avrasya Bilimler Akademisi İşletme ve İktisat Dergisi, 11: 1-32. (Ekim 2017)
 • Çiftçi, A.N. ve M. Çiftçi (2016), "Sovyet Rejiminde Sosyal Güvencesizlik Örneği Olarak Tarımda Çalışanlar ve Çalışan Emekliler", Avrasya Çalışmaları, 4: 69-89. (Mayıs 2016)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. "Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Dönemsel Değişim ve Dönüşümünün Ana Hatları", Avrasya Bilimler AkademisiAvrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 1 (3): 43-59. (Ekim 2015)
 • Çiftçi, M. (2015), "Büyüme Kutupları Yaklaşımıyla Kazakistan’da 2003-10 Arası Bölgelerarası Büyüme", Avrasya Çalışmaları, 2: 29-47. (Ekim 2015)
 • Çiftçi, M., "Türkiye’de Spor Tesislerinde Bölgesel Dağılımın Dengesizliği", Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (4): 49-66. (Temmuz 2015)
 • Çiftçi, M. Rusya'da Üretimin Bölgeler Arası Dengesizliğinden Kaynaklanan Sosyal Refah Kaybı", Avrasya Çalışmaları Dergisi, 1 (1): 20-40 (Nisan 2015)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de Veteriner Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 37 (2): 89-96. (2011) (ISI Master List, SCOPUS) (Kasım 2011)
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de Eczacılık Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 29 (1): 45-59. (2009) (SCOPUS) (Eylül 2009)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M.,“Türkiye’de Orman Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 11 (16): 13-23. (2009) (ISI-MASTER LIST) (Haziran 2009)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M.,“Türkiye’de Su Ürünleri Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü,” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 26(2): 95-100. (2009) (ISI Master List) (Haziran 2009)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çiftçi, Murat (2015), “20. Yüzyıla Girerken Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Bölgelerarası Dengesizlik”, s. 487–497, 21–23 Ekim 2015, Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Edirne. (Temmuz 2015)
 • Arslan, A.N., Çiftçi, M., vd. "Göç Çıkışları Açısından Iğdır’ın Kars ve Ardahan İle Mukayesesi," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, 433-461. (Nisan 2013)
 • Hacıtahiroğlu, K., Çiftçi, M., vd. "Iğdır’dan Göç Çıkış Tahmini (2017–2020)," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, s. 419-432. (Nisan 2013)
 • Tekin, M, Çiftçi, M., vd. "Iğdır’da Eğitim Hizmet Kalitesinin İller arası Gelişmişlik Düzeyi: 2000’den 2010’a," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, s. 328-343. (Nisan 2013)
 • Gençler, A., Çiftçi, M. vd. "Iğdır’da Sağlık Hizmet Kalitesinin İller arası Gelişmişlik Düzeyi: 2000’den 2010’a," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır, 2013, s. 382-405. (Nisan 2013)
 • Gençler, A., Seymen, R. Ve M. Çiftçi, Türkiye'de Turizm Endüstrisinde Yatak Arzından Sağlanan Sosyal Fayda Düzeylerinin Gelişimi (1990 – 2009), Eğirdir 1. Uluslararası ve 4. Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabıi 1-4 Aralık Isparta, 809-814. (Aralık 2011)
 • Gençler, A., Seymen, R. Ve M. Çiftçi, Türkiye'de Mevcut Turizm Potansiyel Gelir Seviyeleri (2006 – 2010), Eğirdir 1. Uluslararası ve 4. Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabıi 1-4 Aralık Isparta, 689-696. (Aralık 2011)
 • Gençler, A. Ve M. Çiftçi, Ekonomik Kalkınmada Göçmenlerin Gönderdikleri Paraların İşlevi: Türkiye Örnegi, 9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings Uluslar Arası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / 23-25 Haziran 2011, Saraybosna-Bosna Hersek. (Haziran 2011)
 • Çiftçi, M., Türkiye’de İlköğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Bölgesel Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü (1997-2005), Trakya Üniversitesi yayınları, no. 101, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi / The 5th Int. Balkan Education and Science Congress, “1-3 Ekim 2009 / October 01-03 2009”, Edirne, Vol. I, 379-385, 2009. (Ekim 2009)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çiftçi, M. "SAĞLIK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ DAĞILIMINDAKİ DENGESİZLİĞİN ÖĞRENCİLERDE YOL AÇTIĞI FAYDA KAYBI SORUNU: TIP FAKÜLTELERİ ÖRNEĞİ", 157-169, Edt. Hikmet Asutay, Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Trakya Üniversitesi yayınları, Edirne. (Kasım 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çiftçi, M. ve B. Şengezer, "Bölgeler Arası Eşitsizlik Perspektifiyle İç Göç - Sosyoekonomik Gelişmişlik İlişkisi ve Türkiye,", Sigma J Eng & Nat Sci 6 (1), 2015, 29-40. (Aralık 2015)
 • Çiftçi, M. "Ulusal Servet Olarak Türk Deniz Ticaret Filosu ve Uluslararası Denizcilik Sektörün İçindeki Mukayeseli Konumu," Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi - International Journal of Alanya Faculty of Business, 4 (3): 1 - 9. (2012). (Aralık 2012)
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen, “Türkiye’de hanedanlıktan cumhuriyete ortaokul öğrencilerinin öğretmenlerden sağladıkları sosyal fayda düzeylerinin Atkinson bölgesel eşitsizlik endeksi yaklaşımıyla ölçümü (1897 ve 1997),” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (2): 815-830. (2012) (Eylül 2012)
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen, “Osmanlı Kaimeleri’nin halktan kabul görmemesinin nedenleri (Hayek – Gellner – Keyder üçlemesiyle bütünsel sentez),” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1): 956-964. (2012) (Mayıs 2012)
  1
  ATIF
 • Gençler, A. ve M. Çiftçi, “Dış Ticaretin Finansmanında Göçmen Gönderilerinin Rolü ve Türkiye Örneği,” Sosyo Ekonomi Dergisi, 8(17): 301-329. (2012) (ULAKBİM) (Nisan 2012)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen, “Türkiye’de 1995’ten 2004’e kamusal sağlık hizmetlerinde bölgelerarası uyumlaşma süreci,” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 1073-1089. (2011) (Aralık 2011)
 • Çiftçi, M. ve R. Seymen, “Osmanlı endüstriyel üretim yapısının (1913 – 15) emek – sermaye bileşeninde incelenmesi,” International Journal of Human Sciences – Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 1090-1105. (2011) (Aralık 2011)
 • Çiftçi, M., “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Özel Mülkiyet ve Yapısal Özellikleri,” Turkish Studies, 6 (3): 623-644. (2011) (ULAKBİM) (Ekim 2011)
  7
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de İç Göçte Sosyal Ağ Kullanımı Üzerindeki Etkenler,” Sosyo Ekonomi Dergisi, 7(15): 105-124. (2011) (Ağustos 2011)
  3
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de okul öncesi eğitimde öğrenci sosyal fayda artışı (1997–2005),” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 32-42. (2011) (Temmuz 2011)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M.,“Relationship between hierarchic - spatial differentiation of social structure and population size of municipalities in Turkey: Evidence from the election case of local administration in 2004,” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2): 157-175. (2011) (Temmuz 2011)
 • Çiftçi, M.,“Emek – Sermayede Milliyet Ayrışması Ve Örnek Sektör Olarak Uluslar Arası Deniz Taşımacılığı,” “İş – Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12 (3), 137–158. (2010) (Ekim 2010)
 • Çiftçi, M., “1995-2000 Dönemi İç Göç Hareketlerinde Emeğin Varış Yerlerindeki Çekim Türlerine Göre Mukayeseli Duyarlılık Düzeyleri,” Çalışma ve Toplum, 24: 277-292. (2010) (Eylül 2010)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Türkiye’de Hekim Arzının Bölgesel Dağılım Eşitsizliği (1897–2004) ,” İşletme Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 101–115. (2010) (Eylül 2010)
 • Çiftçi, M., “Hanedanlıktan Cumhuriyete Halk Kütüphanelerinden Sağlanan Sosyal Faydanın Demografik Analizi: 1897 Ve 2000 Mukayesesi,” Turkish Studies, 5(2): 934-963 (2010) (Haziran 2010)
 • Çiftçi, M., “AB – 15 Ülkelerinde Kadın Emeğinin Gelir Elastikiyeti Ve Türkiye: Değerlendirmeler – Ekonometrik Uygulamalar,” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1): 1350-1365. (2010) (Haziran 2010)
  4
  ATIF
 • Çiftçi, M.,“İç Göçte GSYİH Bileşenleri Olarak Çekici Faktör Kademelenmesi: Atkinson Bölgesel Eşitsizlik Endeksiyle 1995–2000 Dönemi İçin Bir İstatistiksel Uygulama,” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1): 1385-1406. (2010) (Haziran 2010)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M., ve M. Tekin, “Türkiye’ nin, Referans Ülkelerle Karşılaştırmalı Uzun Dönemli Reel Ekonomik Büyüme Performansı: Bir İktisadi Kalkınma Sorunsalının Anatomisi (1907 – 2003)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 52, 63-78 (2009). (Haziran 2009)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Ülkelerarası Küresel Eşitsizlik – Reel Büyüme İlişkisinin Uzun Dönemli Gelişimi,” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1): 919-952. (2009) (Haziran 2009)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M.,“Spatial Comparative Social Attitute to Family Planning Policies in Turkey from 1990 to 2000,” IUluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (1): 899-918. (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M., “The Effect of Greek and Armenian Immigration Movement to Base on Nation-State in Turkey: Evidence from Ethno – Cultural Structure of Ottoman Provinces In 1897,” Turkish Studies, 4 (8): 871-895. (2009) (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin, “Gini Eşitsizlik Ölçüsü İle Osmanlı Sanayi Alt Kollarında İşletme Ölçek Göstergelerinin Dağılım Eşitsizliği,” “İş – Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 11 (1), 139–152. (2009) (Ocak 2009)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin, ”Gini Eşitsizlik Katsayılarıyla Cemaatlerin 19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Vilayetlerindeki Coğrafi Dağılımları,” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 41-56. (2009) (ULAKBİM) (Ocak 2009)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Mekan Kısıtı Altında Ekonomi - Politiğin Zamansal Kısıtsızlığı Ve Dönemsel Bir Karşılaştırma: (Hanedanlıktan Cumhuriyete “1840 – 1863 & 1980 – 2001” İç Borçların Dış Borçlara Çevrilmesi Süreci)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 51, 103-148 (2008). (Aralık 2008)
 • Çiftçi, M., “Ülkeler Arası Küresel Eşitsizlikte Uzun Dönemli Bozulma (1950–1998)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1/5 Fall 2008, 156-179. (2008). (Aralık 2008)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin, “Halk Kütüphanelerinin Bölgesel Dağılım Trendi: Gini Katsayılarıyla 1995 – 2005 Dönemi İçin Uygulamalar,” Bilgi Dünyası, 9 (2), 505–526. (2008). (ULAKBİM) (Eylül 2008)
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Kalkınma Göstergesi Olarak Ortalama Yaşam Beklentisine Göre Türkiye’ nin AB İçindeki Konumu: Kritikler ve Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları”, Ekonometri ve İstatistik, 7, 51-87. (2008) (Haziran 2008)
  3
  ATIF
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin, “Doğurganlık Düzeyinde İktisadi Kalkınmanın Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 50, 11–42 (2007). (Aralık 2007)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin, “Relation of Annual Real Moving in Valume Of Domestic Debt and Real Economic Growth Performance in Turkey Economics After-1980 Term: Results And General Critics in order to Economics Devolepment Proses”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 57 (1), 1-20 (2007). (Haziran 2007)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin, “Bilgi Toplumuna Geçişte Uzun Dönemli Akademik Personel Arz – Talep Uyumsuzluğu Ekseninde Türkiye’ nin Servis Ekonomisine Adaptasyon Kabiliyeti Üzerine Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 49, 19–52, (2006). (Aralık 2006)
 • Çiftçi, M. ve M. Tekin, “OECD Deneyimlerinden Hareketle İktisadi Kalkınmada Eğitimli İşgücünün Önemi ve Türkiye İçin Çıkartılacak Dersler”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 47, 125–140 (2005). (Aralık 2005)
 • Tekin, M., Çiftçi, M., “1924 – 1999 Dönemi Askeri Harcamalarından Hareketle 2. Körfez Savaşı ve Bu Dönemden Sonraki Muhtemel Savaşların Türkiye’ deki Savunma Harcamalarına Olası Yansımaları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 45, 33-53 (2004). (Aralık 2004)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çiftçi, M. ve B. Şengezer, "Türkiye'de İç Göç Hareketinde Hemşericiliğin Analizi," Türkiye'de Göç ve İllerin Demografik, Ekonomik ve Fiziksel Dönüşümü, Hiper yayın, İstanbul, 2017. (Aralık 2017)
 • Ayhan Gençler, Murat Çiftçi “Genel Olarak ve Türkiye Açısından Sosyal Politika Analizi”, Sosyal Hizmet Temeller ve Uygulama Alanları, Ed. Hakan Acar, Nilüfer Negiz, Elvettin Akman, Ankara: Maya Akademi Yayınevi
  2
  ATIF
 • Çiftçi, M., Son Genişleme Öncesinde On iki Yeni Üyenin AB’ye Uyum Sorunu Üzerine Değerlendirmeler, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2009. (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M., Bireysel Servetin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’ nin AB’ ye Uyum Sorunu, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2009. (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M., Üretimin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’ nin AB’ ye Uyum Sorunu, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2009. (Haziran 2009)
 • Tekin, M. ve M. Çiftçi, AB Mekân Kısıtında Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2007. (Ekim 2007)
 • Tekin, M. ve M. Çiftçi, Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Tarihi Gelişim Kritikleri – İstatistiksel Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2007. (Ekim 2007)
 • Çiftçi, M., ve M. Tekin, OECD Ekseninde Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İstanbul, 2007. (Ekim 2007)
 • Yılmazcan, D. ve M. Çiftçi, Refah Devletinin Kurumsallaşma Süreci ve Ülke Grupları İtibarıyla İncelemeler, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yayını, İstanbul, 2002. (Aralık 2002)
 • Çiftçi, M., Empirical Analysis of The Social State Concept, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, (English Translation. Altuğ ALTINTAŞ), İstanbul, 1999. (Eylül 1999)
 • Çiftçi, M., Ampirik Bulgular Işığında “Sosyal Devlet” Kavramının Ekonometrik Analizi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1999. (Eylül 1999)
 • Çiftçi, M., Ampirik Bulgular Işığında “Sosyal Devlet” Kavramının Sosyo - Ekonomik Analizi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını, İstanbul, 1999. (Eylül 1999)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Hüseyin Ali Yüzer, Doğal Afetlerde Gönüllü Sağlık Yardım Örgütleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Örneği, Trakya Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Ekim 2017. (Ekim 2017)
 • Bilal Pişkin, Sağlık Sistemleri İçerisinde Özel Sağlık Sigorta Şirketleri ve Türkiye, Trakya Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği ABD Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, Mayıs 2017. (Mayıs 2017)
 • Kurum, Can., Modern Türk sosyal güvenlik sisteminin kuruluşu: Askeri Tekaüt Sandığı (1866), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma İktisadı Anabilim Dalı, 2013-2015. (Ocak 2015)

Editörlük / Yayınlama

 • ASOS Journal - 22. sayıdan itibaren çalışma ekonomisi alan editörü (Ocak 2016)
 • Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi - 1. sayıdan itibaren editör (Temmuz 2015)
 • Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi - 1. sayıdan itibaren çalışma ekonomisi alan editörlüğü (Ocak 2015)
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15 Sayı 2 (Aralık 2013)
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15 Sayı 1 (Haziran 2013)

Ödüller

 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2011. (Özus, E., Akın, D. ve M. Çiftçi, ”Hierarchical Cluster Analysis of Multicenter Development and Travel Patterns in Istanbul.”J. Urban Plann. Dev., 138(4), 303–318. doi: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000121 (2012). Künyeli araştırma makalesiyle) (Ekim 2013)
 • 2012 Yılı Trakya Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü, 2011. (ÇİFTÇİ, M., “Türkiye’de 60 Yaş Ve Üstü Nüfusun Sağlık Hizmetlerinin Bölgesel Dağılımından Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeyleri,” Turkish Journal of Geriatrics, 13(4): 252-260. Künyeli araştırma makalesiyle) (Aralık 2011)
 • 1. Ulusal Eser Yarışması, « Sürdürülebilir kalkınma konulu », Aktive grup. (Y.Doç.Dr.Mustafa Tekin’ le ortak makaleyle) (Temmuz 2002)
 • Birincilik Ödülü, 1. Ulusal Eser Yarışması, « Ekonomi konulu », Şubat 2000, İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti. (Şubat 2000)

Sertifikalar

 • Gümrük Müşavir Yardımcısı. (Aralık 2001’ den beri) (Aralık 2001)
 • Bilgisayar İşletmenliği (8 ay, haftada 6 saat) Gözen Eğitim Kurumları. (Eylül 1995 – Haziran 1996) (Haziran 1996)

Diğer

 • Sümer, K.K, B. Topaloğlu ve M. Çiftçi, “Türk Sigorta Endüstrisinde Derinlik Sorunu: Türkiye’ nin AB - 15 İle Mukayesesi,” Sigorta Araştırmaları Dergisi, 4, 11-16 (2009). (Haziran 2009)
 • Çiftçi, M., “Doğal Afet Risklerine Karşı Toplumsal Duyarlılık Tespitine Yönelik DASK Eksenli Ampirik Tahliller ve Kritikler,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 9 (53), 60-84 (2007). (Ekim 2007)
 • Çiftçi, M., “Global Sigorta Kültürü Ekseninde Türkiye’ de Sigorta Sektörünün Potansiyel Pazar Hacmi: Uluslar Arası Karşılaştırmalar, Ekonometrik Analizler, Stratejik Kritikler,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 8 (49), 12-21 (2006). (Haziran 2006)
 • Çiftçi, M., “Bütçe İdaresi Etkinsizliği Ekseninde Genel Sağlık Sigortasının Özel Sigorta Sektörüne Devri: Gerekçeli Özelleştirme Kritiği ve Ekonometrik Analizler,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 8 (46) 52-75 (2006). (Şubat 2006)
 • Tekin, M. ve M. Çiftçi, “Uzun Dönemde Statik Ekonomik Alan Olarak Türkiye ve Reel Ekonomideki Etkenler: Uluslararası Karşılaştırmalı Analiz ve Ekonometrik Uygulamalar,” Active (Bankacılık ve Finans Dergisi), 42, 48-78 (2005). (Ekim 2005)
 • Çiftçi, M., “Potansiyel Zorunlu Sigorta Alanı Olarak Özel Emeklilik Sistemi,” Reasürör, 52, 19-47 (2004). (Temmuz 2004)
  1
  ATIF
 • Çiftçi, M., “Tamamlayıcı Özel Emeklilik Kuruluşlarına Yönelik Optimal Pazarlama Stratejisi Üzerine Model Önerisi ve Hedef Kitlenin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama,” Reasürör, 46, 4-26 (2002). (Kasım 2002)
 • Çetin, C. ve M. Çiftçi, “1870’ lerde Hava Oyunları, 1980’lerde Banker Krizi”, Toplumsal Tarih Dergisi, 79, 11-14 (2000). (Haziran 2000)
 • Çiftçi, M., “AB Emeklilik Fonlarının Yatırım Portföylerinin Global Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi ve Türkiye’ye Yönelik Alternatif Model Önerisi,” Reasürör, 33, 6-19 (1999). (Temmuz 1999)
  3
  ATIF

» Verdiği Dersler

1-) TOPLUM BİLİM I (ÇEEİ 1. YARIYIL LİSANS)

2-) TOPLUM BİLİM II (ÇEEİ 2. YARIYIL LİSANS)

3-) ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ (ÇEEİ 5. YARIYIL LİSANS)

4-) SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ (ÇEEİ 7. YARIYIL LİSANS)

5-) SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (ÇEEİ 8. YARIYIL LİSANS)

6-) SİGORTALAMA SİSTEMLERİ (ÇEEİ ZORUNLU ORTAK BAHAR DÖNEMİ LİSANS)

7-) TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI (ÇEEİ GÜZ DÖNEMİ YL)

8-) SOSYAL DEMOGRAFİ (ÇEEİ BAHAR DÖNEMİ YL)

9-) KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ (SAĞLIK YÖNETİMİ GÜZ DÖNEMİ YL)

TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ (SAĞLIK YÖNETİMİ BAHAR DÖNEMİ YL)

» Duyurular

07 Haziran 2017 » SGH denkliği ve Yaz okulunda devam zorunluluğu hakkında