» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tepe Küçükoğlu M. & Pınar R.İ (2018), “The Mediating Role Of Green Organizational Culture Between Sustainability And Green Innovation: A Research In Turkish Companies”, BMIJ, 6(1): 64-85 doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i1.208
 • Tepe Küçükoğlu, M. Ve Pınar, R.İ. (2015). “The Effect of CRM’s Critical Success Factors on Company Performance”, Management Studies , Cilt 3, Sayı 1-2, 41-49.
 • Tepe Küçükoğlu, M., Pınar, R. İ. (2015). “Positive Influences of Green Innovation on Company Performance”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1232–1237. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.261

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Tepe Küçükoğlu, M. (2018). “Krizlere Hazırlıklı Olmak: Konaklama İşletmelerinde Kriz Yönetimi Üzerine Nitel Bir Araştırma”, 7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, 3-5- Mayıs. (Mayıs 2018)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Berber, Ş. (2018). “Girişimcilik ve Yenilik: Türkiye’de Yayınlanan Lisansüstü Tezleri Üzerine Bir İnceleme“, 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, Çeşme, 26-28 Nisan. (Nisan 2018)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Berber, Ş. (2017). “Etik İklim Sorun Bildirme ve Örgütsel İletişim Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi“, ISRC 2017, Antalya, 28 Eylül-1 Ekim (Eylül 2017)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Parlak, M. ve Yıldırım, Y.( (2016). “Evaluation of Psychological Empowerment, Job Satisfaction and Employee Performance in Turkey's Universities”, 21. IAMB Conference, Montreal, May 17-20. (Mayıs 2016)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Parlak, M. (2015). “Evaluation of the Logistics Sector in Turkey in Terms of Environmental Initiatives”, 13. International Logistics and Supply Chain Congress, İzmir, 22-23 Ekim. (Ekim 2015)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Parlak, M. (2015). “Solution of Vocational School Manager Selection Problem Using AHP and TOPSIS Methods”, 16. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, May 7-12. (Mayıs 2015)
 • Tepe Küçükoğlu, M., Pınar, R.İ. (2015). “Positive Influences of Green Innovation On Company Performance”, 1st World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, May 28-30. (Mayıs 2015)
 • Tepe Küçükoğlu, M. Ve Yıldırım, Y.(2014). “Investigating Environmental Approach of University Students : An Exploratory Study”, International Conference on Innovative Trends in Multidisciplinary Academic Research-ITMAR 2014, İstanbul. (Ekim 2014)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Pınar, R.İ. (2013). “Go Green at Work: Environmental Organisational Culture”. VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya. (Aralık 2013)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Pınar, R.İ. (2012). “The Effect of CRM's Critical Success Factors on Company Performance”. Presented in the 12th IAMB Conference, Warsaw . (Nisan 2012)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Ulusoy, B. (2011). “Gender Differences in Management”. The 10th IAMB Summer Conference, İstanbul. (Haziran 2011)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İŞLETMENİZ İÇİN NE İFADE EDİYOR? SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNUN NERESİNDEYİZ? TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDEN NİTEL BİR ARAŞTIRMA (Kasım 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tepe Küçükoğlu, M. (2018). “Psikolojik Güçlendirme, İş Tatmini ve Çalışan Performansı Arasındaki İlişkiler: Türkiye’deki Üniversiteler Genelinde Bir Araştırma", Verimlilik Dergisi, Sayı 3, 143-164. (Temmuz 2018)
 • Tepe Küçükoğlu, M. (2012). “Etik Değerler ve Etiğin Kurumsallaşması”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 177-185.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Tepe Küçükoğlu, M. (2015). “İş Tatmini ile Çalışan Verimliliği İlişkisinde Örgütsel Güven ve Etik Değerlerin Rolü: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma”, V. Ulusal Verimlilik Kongresi, Ankara, 6-7 Ekim. (Ekim 2015)
 • Tepe Küçükoğlu, M. ve Pınar, R.İ. (2013) “Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Çevreci Teknolojiler Konusundaki Tutumlarının Değerlendirilmesi”, IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, Ankara. (Aralık 2013)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tepe Küçükoğlu, M., (2017). “Türkiye’de Kadın Girişimciliğin Değerlendirilmesi”, Yönetim ve Organizasyon Makaleleri, Ed. Kaygısız, E.G. ve Wolff, R.A., Eğitim Yayınevi, Giresun.

» Verdiği Dersler

Davranış Bilimlerine Giriş

Genel İşletme

İletişim Teknikleri

Karar Analizleri

Karar Verme Teknikleri

Kriz Yönetimi

Operasyon Analizi ve Planlama

Oyunlarla Operasyon Yönetimi

Problem Çözme Teknikleri

Risk Yönetimi

Stratejik Yönetim

Üretim Planlama ve Kontrol

Yönetim ve Organizasyon

» Duyurular

02 Kasım 2015 » 1

04 Mayıs 2015 » 2