» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Osmanlı Sonrası Kuzey Makedonya Ulemasının Durumuna Işık Tutan Bir Mektup (Ekim 2020)
 • MAKEDONYALI KEMAL ARUÇİ’NİN HÜSEYİN COZO’YA EHL-İ KİTABIN İTİKADİ DURUMU HUSUSUNDAKİ REDDİYESİ (Nisan 2018)
  1
  ATIF
 • Arnavut Kültür ve Edebiyatɪnda Mevlid Yazma Geleneği (Aralık 2015)
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ohri Sveti Naum/Sarı Saltuk Ziyaretgahı (Mayıs 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Hasan Fehmi Efendi ve Risale-i İman Adlı Eseri (Aralık 2019)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Hasan Kaleşi: Balkanlı Bir Şarkiyatçı

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Osmanlı Yazısı İle Yazılan Arnavut Edebiyatının Dini Karakteri (Aralık 2016)
  6
  ATIF

Editörlük / Yayınlama

 • Yunanistan (Batı Trakya), Bulgaristan ve Makedonya Türklerinin Eğitim, Basın ve Dini Durumları Çalıştay Metinleri, Ed. CHOUSEIN OGLOU Ali, YILDIRIM RODOPLU Fatma, KAŞIKÇI Evrim, JAHJAI Meral, Edirne, 2021. (Temmuz 2021)

» Verdiği Dersler

Arnavutça Dinleme Becerileri I 2021-2022

Arnavutça Yazılı Basın Çevirisi 2021-2022

Dinleme Becerileri II 2021-2022

İş Dünyası İçin Arnavutça Metin Çevirisi 2021-2022