» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Arap baharı Olayının Türk Turizm Sektörüne Etkisi (Aralık 2018)
  • İşe Yabancılaşma ve Demografik Faktörler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik İstanbul'daki 5 farklı 5 yıldızlı Otelde Yapılan Bir Araştırma. (Eylül 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Girişimcilik dersi alan öğrencilerin kariyer yönelimleri: meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir araştırma. (Mart 2019)
  • TURİZM ENDÜSTRİSİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI: TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNA GENEL BİR BAKIŞ (Kasım 2017)
  • Türkiye'de kongre turizmi ile ilgili stratejiler ve SWOT analizi. (Ekim 2012)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Sağlık turizmi temelli destinasyon pazarlamasında Türkiye’nin rekabet üstünlüğü (Aralık 2013)
  • Turizm Tesisleri için yatırım ve işletme belgesi alım süreçleri modellemesi (Şubat 2011)

» Verdiği Dersler

İnsan kaynakları yönetimi

Mesleki İngilizce, İşletme Bilgi Yönetimi

Müşteri ilişkileri yönetimi

Müzakere Teknikleri ve Çatışma Yönetimi

  • Yüksek lisans 

Örgütsel davranış

Toplam Kalite Yönetimi

Yönetim ve Organizasyon