» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Polonya’da Yerel Yönetimlerin Tarihi Aşamaları ve Mali Açıdan Özerklikleri (Temmuz 2017)
  • Devlet Örgütlenmelerinde İnsan Unsurunun Sınıflandırılması ve Ulus Kavramının Yeniden Gözden Geçirilmesi Üzerine (Mart 2017)