» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Polonya’da Yerel Yönetimlerin Tarihi Aşamaları ve Mali Açıdan Özerklikleri (Temmuz 2017)
  • Devlet Örgütlenmelerinde İnsan Unsurunun Sınıflandırılması ve Ulus Kavramının Yeniden Gözden Geçirilmesi Üzerine (Mart 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Cezayir. Cilt 2, Çağdaş Siyasal Sistemler: Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları içinde (Ekim 2020)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Polonya. Cilt 2, Çağdaş Siyasal Sistemler: Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları içinde (Ekim 2020)

Editörlük / Yayınlama

  • Çağdaş Siyasal Sistemler: Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt2- (Ekim 2020)
  • Çağdaş Siyasal Sistemler: Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları-Cilt1- (Temmuz 2020)