» Biyografi

1968 yılında Adana’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. Lisans eğitimini 1992 yılında İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise, 1995 yılında Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. 1997 yılında Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Kent ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı) tamamlayıp tekrar Trakya Üniversitesi’ndeki görevine döndü. Aynı üniversitede 2005 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent ve 2016 yılından Profesör unvanı alarak görevine devam etmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • M. GÜLER, B. A. DURAL, Climate Change Protection and Its Effect, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 8, no. 2, pp. 410-417, 2007

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. GÜLER, H. B. AGUN, Büyüksehir Belediyelerinin Gelir Yapilarinin Degerlendirilmesi: 2006-2015, Yüzüncü Yil Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 2017
 • M. GÜLER, Ç. Ç. AKSU, G. DEMIRBAS, Avrupa Birligi Katilim Öncesi Mali Yardim Programlari ve Yerel Ekonomik Kalkinma Trakya Bölgesi Örnegi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol. 1, no. 45, pp. 219-236, 1, 2010
 • G. MAHMUT, A. ÇIGDEM, D. GÖKBEN, Avrupa Birligi Katilim Öncesi Mali Yardim Programlari ve Yerel Ekonomik Kalkinma Trakya Bölgesi Örnegi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol. 1, no. 45, pp. 219-236, 1, 2010
 • Climate Change Protection and Its Effect, Journal of Environmental Protection and Ecology
 • Küresel Gelişmeler ve Stratejik Planlama Edirne Belediyesi Örneği, Memleket Mevzuat Dergisi

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • S. KARALAR, I. USTA, Y. A. KOLDERE, S. Y. ZEYREKLI, S. G. BILIR, M. GÜLER, Iç Paydas Olarak Akademik ve IdariPersonel Memnuniyet Düzeylerinin Incelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örnegi, VII International Balkan and Near East Social Siences Congres, vol. 2, pp. 599-613, Tekirdag-TÜRKIYE
 • I. USTA, S. KARALAR, Y. A. KOLDERE, S. Y. ZEYREKLI, S. G. BILIR, M. GÜLER, Ögrencilerin Üniversite Memnuniyet Düzeylerinin Incelenmesi Bir Devlet Üniversitesi Örnegi, VII. Internetional Balkan and Near East Science Congres, Tekirdag-TÜRKIYE
 • M. GÜLER, S. SÜT, GI?RI?S¸I?MCI? KENT UYGULAMALARI, KENTKI?MLI?G?I? VE YEREL KALKINMA........, tÜRKIYE’xxDE tOPLUM yERLESIM VE YÖNETIM TARTISMALARI, pp. 884-895, Kirijkale-TÜRKIYE
 • S. KARALAR, S. G. BILIR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarinin Degelendirilmesi: Edirne Ili Örnegi, III.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne-TÜRKIYE
 • I. USTA, S. G. BILIR, S. KARALAR, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Üniversite Çalisanlarinin Örgüt Kültürü Algilari: Bir Devlet Üniversitesi Örnegi, III.Inetrnational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne-TÜRKIYE
 • M. GÜLER, H. YAS, Planlamayi ve Kentsel Politikalari Dünya Kenti Istanbul Üzerinden Degerlendirmek, KAYFOR 15, iSPARTA-TÜRKIYE
 • S. G. BILIR, S. KARALAR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Edirne Ili Yerel Yönetim Kuruluslarinin Stratejik Planlarinin Incelenmesi, Büyükçekmece 1. Yerel Yönetimler Kongresi
 • S. G. BILIR, S. KARALAR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Edirne Ili Yerel Yönetim Kuruluslarinin Stratejik Planlarinin Incelenmesi, Büyükçekmece 1. Yerel Yönetimler Kongresi
 • M. GÜLER, H. YAS, Planlamayi ve Kentsel Politikalari Dünya Kenti Istanbul Üzerinden Degerlendirmek, KAYFOR 15, iSPARTA-TÜRKIYE
 • I. USTA, S. G. BILIR, S. KARALAR, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Üniversite Çalisanlarinin Örgüt Kültürü Algilari: Bir Devlet Üniversitesi Örnegi, III.Inetrnational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne-TÜRKIYE
 • S. KARALAR, S. G. BILIR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarinin Degerlendirilmesi: Edirne Ili Örnegi, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
 • M. GÜLER, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sarti ve Türkiye de Büyüksehir Alanlarinda Yeni Düzenlemeler, 1.Uluslararasi Bilimsel Arastirmalar Konferansi Insan ve Toplum Bilimleri, Journal of International Scientific Researches
 • M. GÜLER, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sarti ve Türkiye de Büyüksehir Alanlarinda Yeni Düzenlemeler, 1.Uluslararasi Bilimsel Arastirmalar Konferansi Insan ve Toplum Bilimleri, Journal of International Scientific Researches
 • M. GÜLER, Responsibilitesof the Municipalities in Turkey For Urban Transportation, THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANFING WORLD AND SOCIAL RESEARCH I, Viyana-AVUSTURYA
 • M. GÜLER, Village Neighborhoods in the New Metropolitan Regulation and Their Administration, VII. European Conference on Social and Behavioral Science, Bükres-ROMANYA
 • M. GÜLER, Responsibilitesof the Municipalities in Turkey For Urban Transportation, THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANFING WORLD AND SOCIAL RESEARCH I, Viyana-AVUSTURYA
 • M. GÜLER, Village Neighborhoods in the New Metropolitan Regulation and Their Administration, VII. European Conference on Social and Behavioral Science, Bükres-ROMANYA
 • M. GÜLER, H. B. AGUN, Yönetimler Arasi Mali Iliskiler Baglaminda Türkiye de Yerel Yönetimler Arasinda Gelir Bölüsümü Büyüksehir ve Il Belediyeleri, Uluslararasi Türk Dünyasi Yerel Yönetimler Sempozyumu
 • M. GÜLER, H. B. AGUN, Yönetimler Arasi Mali Iliskiler Baglaminda Türkiye de Yerel Yönetimler Arasinda Gelir Bölüsümü Büyüksehir ve Il Belediyeleri, Uluslararasi Türk Dünyasi Yerel Yönetimler Sempozyumu
 • G. MAHMUT, T. MENAF, Türkiye de Sürdürülebilir Kentsel Gelisme Stratejileri KENTGES Eylem Plani 2010 2023 Örnegi, ”, INTERNATIONAL ON CONFERENCE EURASION ECONOMIES
 • A. TURAN, M. GÜLER, Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikalari Iklim Degisikligi Örnegi, INTERNATIONAL ON CONFERENCE EURASION ECONOMIES
 • G. MAHMUT, T. MENAF, Türkiye de Sürdürülebilir Kentsel Gelisme Stratejileri KENTGES Eylem Plani 2010 2023 Örnegi, ”, INTERNATIONAL ON CONFERENCE EURASION ECONOMIES
 • T. MENAF, G. MAHMUT, Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikalari Iklim Degisikligi Örnegi, INTERNATIONAL ON CONFERENCE EURASION ECONOMIES
 • M. GÜLER, A. TURAN, Services of Municipalities for the Elderly in Turkey, II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERNCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND STANDARD OF LIVING (EDASOL 2012), EDIRNE-TÜRKIYE
 • T. MENAF, Services of Municipalities for the Elderly in Turkey, II. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERNCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND STANDARD OF LIVING (EDASOL 2012)
 • G. MAHMUT, B. HÜSNÜ, Local Level at Privatization and Foreign Borrowing at Turkey, Management and Education Conference: Science, Economics and Technologies in the Global World
 • M. GÜLER, World Cities, Balkan Conferance of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria
 • M. GÜLER, Local Democracy and Turkey, Balkan Conferance of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria
 • M. GÜLER, New Liberalism and Local Administration A Study of Turkey, European Prospects For The National Economy Conference

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • M. GÜLER, Research on Cultural Studies, Uluslararasi, Bölüm: Village” Neighborhoods in the New Metropolitan Regulation and Their Administration, Basim Türü: Basili, pp. 139-150, ALMANYA-Frankfurt, ISBN978-3-631-67500-7, Peter Lang Edition, 20161. Basim
 • M. GÜLER, Research on Cultural Studies, Uluslararasi, Bölüm: Village” Neighborhoods in the New Metropolitan Regulation and Their Administration, Basim Türü: Basili, pp. 139-150, ALMANYA-Frankfurt, ISBN978-3-631-67500-7, Peter Lang Edition, 20161. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • H. B. AGUN, M. GÜLER, ”Büyüksehir Belediyelerinin Gelir Yapilarinin Degerlendirilmesi: 2006-2015”, Van Yüzüncü Yil Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 1, no. 4, pp. 1-17, 2017
 • M. GÜLER, H. B. AGUN, Büyüksehir Belediyelerinin Gelir Yapilarinin Degerlendirilmesi: 2006-2015, Yüzüncü Yil Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 2017
 • Güler M., “Sanayileşme Göç ve Demografi Bağlamında Dünya Kenti Kavramı” 17.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 20-24 EKİM 2015, EDİRNE
 • M. GÜLER, A. TURAN, Trakya Bölgesi nin Kentlesmesinde Sanayilesme ve Demografi Iliskisi, Çagdas Yerel Yönetimler Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 17-45, 4, 2013
 • M. GÜLER, A. TURAN, S. G. BILIR, Belediye Yönetimine Katilim Bakimindan Stratejik Planlarin Degerlendirilmesi, Süleyman Demirel Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 241-267, 2013
 • M. GÜLER, M. TURAN, Trakya Bölgesi nin Kentlesmesinde Sanayilesme ve Demografi Iliskisi, Çagdas Yerel Yönetimler Dergisi, vol. 22, no. 2, pp. 17-45, -TÜRKIYE, 4, 2013
 • M. GÜLER, A. TURAN, S. G. BILIR, Belediye Yönetimine Katilim Bakimindan Stratejik Planlarin Degerlendirilmesi, Süleyman Demirel Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 241-267, 2013
 • M. GÜLER, Kentsel Haklar Kapitalizm ve Katilim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,, vol. 66, no. 1, pp. 49-71, 3, 2011
 • M. GÜLER, Kentsel Haklar Kapitalizm ve Katilim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,, vol. 66, no. 1, pp. 49-71, -TÜRKIYE, 3, 2011
 • M. GÜLER, Il Genel Meclisi Üyeleri Gözüyle Yerel Siyaset Edrine Örnegi, E-Yaklasim Dergisi, vol. 1, no. 211, pp. 1-18, 2010
 • M. GÜLER, H. B. AGUN, Il Özel Idaresinin Gelir Yapisinin Yönetimlerarasi Gelir Bölüsü Açisindan Degerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 263-284, 1, 2010
 • M. GÜLER, Y. D. EKINCI, Tarihi Çevre Korumanin Yönetsel Boyutu ve Alan Yönetimi, Çagdas Yerel Yönetimler, vol. 19, no. 3, pp. 1-24, 6, 2010
 • M. GÜLER, Tarihi Çevre Korumanin Yönetsel Boyutu ve Alan Yönetimi, Çagdas Yerel Yönetimler, vol. 19, no. 3, pp. 1-24, -TÜRKIYE, 6, 2010
 • M. GÜLER, Il Özel Idaresinin Gelir Yapisinin Yönetimlerarasi Gelir Bölüsü Açisindan Degerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 263-284, -TÜRKIYE, 1, 2010
 • M. GÜLER, Il Genel Meclisi Üyeleri Gözüyle Yerel Siyaset Edrine Örnegi, E-Yaklasim Dergisi, vol. 1, no. 211, pp. 1-18, -TÜRKIYE, 2010
 • M. GÜLER, E. DÖVENTAS, Elektronik Devletten Mobil Devlete Geçiste Türkiye Yerel Yönetim Uygulamalari, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 25-49, 6, 2009
 • Güler M., ”1980 Sonrası Toplumcu Belediyecilik Uygulamaları”, YENİ TOPLUMCU BELEDİYECİLİK SEMPOZYUMU, 14-15 Eylül 2013, Ankara.
 • Güler M., Aksu Ç, Demirbaş G, “Avrupa Birliği Mali Yardımlarının Kent Kalkınmasına Etkisi: Edirne Örneği” Ulusal Kalkınma Ve Yerel Yönetimler TODAİE 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, 2009, s. 319-330
 • M. GÜLER, S. APAK, M. ÖZSOY, Küresel Gelismeler ve Stratejik Planlama Edirne Belediyesi Örnegi, Memleket Mevzuat Dergisi, no. 17, pp. 10-17, 11, 2006
 • M. GÜLER, Erken Cumhuriyet Döneminde Yerel Yönetimler, Memleket Mevzuat Dergisi, no. 1, pp. 60-65, 2005
 • Erken Cumhuriyet Döneminde Yerel Yönetimler,Memleket Mevzuat Dergisi, Sayı 1, Temmuz 2005, s.60-65

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • M. GÜLER, A. TURAN, D. KARANUH, Y. ARSLAN, Uygulamadan Örneklerle Yerel Kalkinma Stratejileri, Ulusal Sindirgi Arastirmalari Sempozyumu, -TÜRKIYE
 • M. GÜLER, A. TURAN, D. KARANUH, Y. ARSLAN, Uygulamadan Örneklerle Yerel Kalkinma Stratejileri, Ulusal Sindirgi Arastirmalari Sempozyumu, -TÜRKIYE
 • M. GÜLER, Sanayilesme Kalkinma iliskisi Baglaminda Planlama, ERGENE HAVZASINDA MÜHENDISLIK SEMPOZYUMU: FABRIKA, TOPLUMSAL YASAM VE KENT DENEYIMLERI, -TÜRKIYE
 • M. GÜLER, Edirne de Kent Içi Ulasim Sorunlari Paneli, Trakya Üniversitesi IIBF Kamu Yönetimi Bölümü Tarafindan Düzenlenen Panel, EDIRNE-TÜRKIYE
 • M. GÜLER, Sanayilesme Kalkinma iliskisi Baglaminda Planlama, ERGENE HAVZASINDA MÜHENDISLIK SEMPOZYUMU: FABRIKA, TOPLUMSAL YASAM VE KENT DENEYIMLERI, -TÜRKIYE
 • M. GÜLER, Edirne de Kent Içi Ulasim Sorunlari Paneli, Trakya Üniversitesi IIBF Kamu Yönetimi Bölümü Tarafindan Düzenlenen Panel, -TÜRKIYE
 • M. GÜLER, P. AKARÇAY, Trakya da Bölgesel Kalkinma Politikalari ve Bölge Kalkinma Ajanslari, Trakya Bölgesi Kalkinma ve Girisimcilik Stratejileri Sempozyumu, -TÜRKIYE
 • M. GÜLER, E. DÖVENTAS, S. G. BILIR, Elektronik Devletten Mobil Devlete, Küresellesme Piyasa ve Devlet, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansi, -TÜRKIYE
 • D. E. G. MAHMUT, G. B. SEYHAN, Elektronik Devletten Mobil Devlete, Küresellesme Piyasa ve Devlet, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansi, -TÜRKIYE
 • A. P. G. MAHMUT, Trakya da Bölgesel Kalkinma Politikalari ve Bölge Kalkinma Ajanslari, Trakya Bölgesi Kalkinma ve Girisimcilik Stratejileri Sempozyumu, -TÜRKIYE
 • M. GÜLER, Kentiçi Ulasim Sorunu ve Belediyelerin Sorumlulugu Edirne Belediyesi Incelemesi, CityHealth Symposium, Kent ve Saglik Sempozyumu, EDIRNE-TÜRKIYE
 • M. GÜLER, Ç. Ç. AKSU, G. DEMIRBAS, Avrupa Birligi Mali Yardimlarinin Kent Kalkinmasina Etkisi Edirne Örnegi, Ulusal Kalkinma Ve Yerel Yönetimler TODAIE 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, -TÜRKIYE
 • M. GÜLER, S. APAK, Stratejik Planlama ve Belediyeler Edirne Belediyesi Uygulamas, Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, -TÜRKIYE
 • Güler M., “Kentiçi Ulaşım Sorunu ve Belediyelerin Sorumluluğu: Edirne Belediyesi İncelemesi”, City&Health Symposium, Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006
 • M. GÜLER, 1980 den Sonra Sol Kriz ve Sosyal Demokrat Belediyeler, Türkiye’nin Toplumsal Siyasal ve Ekonomik Dönüsümü, -TÜRKIYE
 • Local Democracy and Turkey, Balkan Conferance of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria
 • Local Level at Privatization and Foreign Borrowing at Turkey,Management and Education Conference: Science, Economics and Technologies in the Global World
 • New Liberalism and Local Administration A Study of Turkey, European Prospects For The National Economy Conference
 • World Cities, Balkan Conferance of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria
 • 1980 den Sonra Sol Kriz ve Sosyal Demokrat Belediyeler, Türkiye’nin Toplumsal Siyasal ve Ekonomik Dönüşümü

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • M. GÜLER, F. F. M. TUNCER, KENTSEL POLITAKALAR, Ulusal, Bölüm: kentsel Bir Rant Olarak Kent Içi Ulasim ve Devletin Sorumlulugu, Basim Türü: Basili, pp. 397-409, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-355-804-0, Palme, 20171. Basim
 • M. GÜLER, A. TURAN, Yerel Yönetimler, Ulusal, Bölüm: Yerel Yönetimlere Iliskin Temel Kavramlar, Basim Türü: Basili, pp. 5-27, TÜRKIYE-Ankara, Orion, 20182. Basim
 • M. GÜLER, G. ZENGIN, Belediyelerin Gelecegi ve Yeni Yaklasimlar, Ulusal, Bölüm: Gelir ve Gider Bölüsümü Açisindan Yeni Büyüksehir Belediye Sisteminin Tekirdag Büyüksehir Belediyesi Üzerinden Analizi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-iSTANBUL, ISBN978-605-67424-6-0 (Tk.) 978-605-67424-9-1, MARMARA BELEDIYELER BIRLIGI, 20171. Basim
 • Reform Sonrası İl Genel Meclisi Dönüşüm ve Statüko,Kalkedon Yayınları, İstanbul
 • M. GÜLER, Disiplinlerarasi Yaklasimla Insan Haklari, Ulusal, Bölüm: Kentsel Haklar ve Kente Karsi Suç: Haklar ve Yükümlülükler, Basim Türü: Basili , Beta Yayinevi, 20101. Basim
 • Toplumcu Belediyecilik Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Teorik Yaklaşımlar Türkiye Uygulamaları, Sosyal Demokrat Belediyelerin 1989-1994 Deneyimini Toplumcu Belediyecilik Üzerinden Değerlendirmek, Kalkedeon Yayınları
 • M. GÜLER, Toplumcu Belediyecilik Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Teorik Yaklasimlar Türkiye Uygulamalari, Ulusal, Bölüm: Toplumcu Belediyeciligin Dogus Kosullari Üzerine, Basim Türü: Basili , Kalkedeon Yayinlari,, 20092. Basim
 • Yerellik ve Politika Ruşen Keleş'e Armağan,Kentsel Toplumsal Hareketler İçinde Yerel Yönetimlerin Rolü,İmge Yayınevi

Editörlük / Yayınlama

 • 1.Büyükçekmece Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Marmara Belediyeler Birliği Yayınevi (Aralık 2017)
 • S. G. BILIR, S. KARALAR, I. USTA, M. GÜLER, Y. A. KOLDERE, Belediyelerin Gelecegi ve Yeni Yaklasimlar, Ulusal, Bölüm: Edirne Ili Yerel Yönetim Kuruluslarinin Stratejik Planlarinin Incelenmesi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, Marmara Belediyeler Birligi Kültür Yayinlari, 20171. Basim

Projeler

 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Stratejik Planlama Açisindan Bölge Halkinin Üniversite Memnuniyet Düzeyinin Incelenmesi, Baslangiç Tarihi: 15.05.2017, Bitis Tarihi : 28.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Stratejik PLanlama Açisindan Bölge Halkinin Üniversite Memnuniyet Düzeyinin Incelenmesi, Memnuniyet Arastirmasi, Baslangiç Tarihi: 15.05.2017, Bitis Tarihi : 28.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Stratejik PLanlama Açisindan Bölge Halkinin Üniversite Memnuniyet Düzeyinin Incelenmesi, Memnuniyet Arastirmasi, Baslangiç Tarihi: 15.05.2017, Bitis Tarihi : 28.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Kalkinma Bakanligi, Trakya Üniversitesi 2016-2020 Stratejik Plan, Stratejik Plan, Baslangiç Tarihi: 10.03.2016, Bitis Tarihi : 07.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sarti ve Türkiye de Büyüksehir Alanlarinda Yeni Düzenlemeler, Baslangiç Tarihi: 14.04.2016, Bitis Tarihi : 14.10.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Kalkinma Bakanligi, Trakya Üniversitesi 2016-2020 Stratejik Plan, Stratejik Plan, Baslangiç Tarihi: 10.03.2016, Bitis Tarihi : 07.12.2017,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Sarti ve Türkiye de Büyüksehir Alanlarinda Yeni Düzenlemeler, Baslangiç Tarihi: 14.04.2016, Bitis Tarihi : 14.10.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Kent Içi Ulasimda Belediyelerin Sorumlulugu 2012 130 nolu TÜBAP Projesi , Baslangiç Tarihi: 07.07.2015, Bitis Tarihi : 19.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Kent Içi Ulasimda Belediyelerin Sorumlulugu 2012 130 nolu TÜBAP Projesi , Baslangiç Tarihi: 07.07.2015, Bitis Tarihi : 19.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Tekirdag Büyüksehir Örneginde Büyüksehir Belediye Ilçe Belediye Iliskilerinin Hizmet Sunumu ve Özerklik Açisindan Degerlendirilmesi, Baslangiç Tarihi: 03.05.2014, Bitis Tarihi : 05.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Tekirdag Büyüksehir Örneginde Büyüksehir Belediye Ilçe Belediye Iliskilerinin Hizmet Sunumu ve Özerklik Açisindan Degerlendirilmesi, Baslangiç Tarihi: 03.05.2014, Bitis Tarihi : 05.01.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Yöre Halki Memnuniyetinin Belirleyicilerinin ve Sonuçlarinin Izlenmesi, Üniversitelerde ögrencilerin memnuniyet algisi, Baslangiç Tarihi: 06.01.2012, Bitis Tarihi : 07.04.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Yöre Halki Memnuniyetinin Belirleyicilerinin ve Sonuçlarinin Izlenmesi, Üniversitelerde ögrencilerin memnuniyet algisi, Baslangiç Tarihi: 06.01.2012, Bitis Tarihi : 07.04.2015,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Kadinlarin Mekan Algisi ve Kentsel Mekani Kullanma Biçimleri, Mekannin kullanimida kadinin rolü, Baslangiç Tarihi: 25.07.2011, Bitis Tarihi : 24.07.2012,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Kadinlarin Mekan Algisi ve Kentsel Mekani Kullanma Biçimleri, Mekannin kullanimida kadinin rolü, Baslangiç Tarihi: 25.07.2011, Bitis Tarihi : 24.07.2012,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Elektron k Devletten Mobil Devlete Geçis, Mobil Devlet ve Yerel Yönetimler, Baslangiç Tarihi: 05.06.2008, Bitis Tarihi : 04.06.2009,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Elektron k Devletten Mobil Devlete Geçis, Mobil Devlet ve Yerel Yönetimler, Baslangiç Tarihi: 05.06.2008, Bitis Tarihi : 04.06.2009,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi

Diğer

 • M. GÜLER, Uygulama Sonuçlariyla Yeni Büyük Sehir Modeli:Tekidag Örnegi, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-80820-7-6, Marmara Belediyeler Birligi Kültür Yayinlari, 20191. Basim
 • M. GÜLER, M. B. PARLiYAN, Kentlesme ve Yerellesme Sürecinde Edirne Monografisi, Ulusal, Bölüm: Geçmisten Günümüze Belediyecilik Tarihi, Basim Türü: Basili, pp. 151-195, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-80820-2-1, Marmara Belediyeler Birligi, 20191. Basim
 • M. GÜLER, E. ASLAN, Kirsal Kalkinma ve Kopperetifçilik, Ulusal, Bölüm: Kirsal KalkinmaninToplumcu Gerçekçi Köy Romanindaki Temsili, Basim Türü: Basili, pp. 237-258, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-136-401-8, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayinlari No:621, 20191. Basim
 • M. GÜLER, M. B. PARLiYAN, Kentlesme ve Yerellesme Sürecinde Edirne Monografisi, Ulusal, Bölüm: Edirne’nin Cografi ve Ekonomik Yönden Tarihsel Süreçte Gelisimi, Basim Türü: Basili, pp. 17-41, TÜRKIYE-Istanbul, ISBN978-605-80820-2-1, Marmara Belediyeler Birligi, 20191. Basim
 • M. GÜLER, D. KARANUH, Küresellesme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, Ulusal, Bölüm: Kentsel YAsam Kalitesinin Belirleyicisi Olarak Belediye Hizmetleri ve Stratejik Planlar, Basim Türü: Basili, pp. 285-303, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-136-404-9, Ankara Üniversitesi YayinlariNo:618, 20181. Basim
 • M. GÜLER, A. TURAN, Yerel Yönetimler, Ulusal, Bölüm: Yerel Yönetimlere Iliskin Temel Kavramlar, Basim Türü: Basili, pp. 5-27, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-5145-0, Orion, 20182. Basim
 • M. GÜLER, F. F. M. TUNCER, KENTSEL POLITAKALAR, Ulusal, Bölüm: kentsel Bir Rant Olarak Kent Içi Ulasim ve Devletin Sorumlulugu, Basim Türü: Basili, pp. 397-409, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-355-804-0, Palme, 20181. Basim
 • Trakya’da Çevre Sağlığı Sempozyumu, 5 Haziran 2018, Tekirdağ
 • M. GÜLER, G. ZENGIN, Belediyelerin Gelecegi ve Yeni Yaklasimlar, Ulusal, Bölüm: Gelir ve Gider Bölüsümü Açisindan Yeni Büyüksehir Belediye Sisteminin Tekirdag Büyüksehir Belediyesi Üzerinden Analizi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-iSTANBUL, ISBN978-605-67424-6-0 (Tk.) 978-605-67424-9-1, MARMARA BELEDIYELER BIRLIGI, 20171. Basim
 • Güler, Mahmut, Panel Başkanlığı, KAYFOR 14 Nasıl Bir Kamu Yönetimi, Van, 27-29 Mayıs 2017.
 • Güler, Mahmut, Bilim ve Hakem Kurulu, KAYFOR 14 Nasıl Bir Kamu Yönetimi, Van, 27-29 Mayıs 2017.
 • Güler, Mahmut, Panel Başkanlığı, Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, Oturum Başkanlığı, 18-19 Eylül 2017, KIBRIS
 • Editör Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Marmara Belediyeler Birliği Yayını, 2017
 • Büyükşehirlerin Geleceği”, Trakya Kent Konseyleri Birliği Toplantısı, 12.11.2107 Lüleburgaz/Kırklareli
 • Ulusal Sındırgı Araştırmaları Sempozyumu, 5-7 Ekim 2017 Sındırgı/Balıkesir
 • İl Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu”, Hacettepe Üniversitesi, ;çişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2-3 Aralık 2017
 • Güler M., “Kentiçi Ulaşım Çalıştayı” Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin Düzenlediği Çalıştayı Panel Başkanlığı ve Moderatörlük, 6 Mart 2014, Edirne
 • Güler M., “Kentli Hakları Çerçevesinde Ulaşım ve Edirne” Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)-Edirne Kent Konseyi, 2013, Edirne
 • Güler M., “1973-1980 ve 1989-1994 dönemi Sosyal Demokrat Belediylerin Belediyecilik Anlayışı” Yeni Toplumcu Belediyecilik Danışma Kurulu II. Toplantısı sunulan Bildiri, 17 Şubat 2013, Ankara.
 • Güler M., “100. Yılında Balkan Savaşları ve Bugünkü Balkanlar” Babaeski Belediyesi (Panel Yöneticisi) 5 Mayıs 2013.
 • Güler M., Sınır Belediyelerinin Ortak Sorunları” Meriç Belediyeler Birliği, Nisan 2012, Edirne.
 • Güler M., “Toplumcu Belediyecilik Çalıştayı Kış Okulu”, Yerel Yönetimler Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED)- Bergama Belediyesi, 3-4 Şubat 2012, Bergama.
 • Güler M., “Büyükşehir Belediyelerinde Yeni Düzenleme” Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Aralık 2012, Edirne
 • Güler M., “Kentsel Gelişim Projesi” Kırklareli Valiliği, 2011,Kırklareli.
 • M. GÜLER, Disiplinlerarasi Yaklasimla Insan Haklari, Ulusal, Bölüm: Kentsel Haklar ve Kente Karsi Suç: Haklar ve Yükümlülükler, Basim Türü: Basili, pp. 385-422, TÜRKIYE-istanbul, ISBN978-605-377-374-0, Beta Yayinevi, 20101. Basim
 • M. GÜLER, Toplumcu Belediyecilik Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Teorik Yaklasimlar Türkiye Uygulamalari, Ulusal, Bölüm: Toplumcu Belediyeciligin Dogus Kosullari Üzerine, Basim Türü: Basili, pp. 125-158, TÜRKIYE-istanbul, ISBN975-605-5679-20-0, Kalkedeon Yayinlari,, 20092. Basim
 • M. GÜLER, Toplumcu Belediyecilik Yerel Yönetimlerde Sosyal Demokrasi Teorik Yaklasimlar Türkiye Uygulamalari, Ulusal, Bölüm: Sosyal Demokrat Belediyelerin 1989-1994 Deneyimini Toplumcu Belediyecilik Üzerinden Degerlendirmek, Basim Türü: Basili, pp. 233-267, TÜRKIYE-istanbul, ISBN975-605-5679-20-0, Kalkedeon Yayinlari, 20092. Basim
 • Güler M., “Kent ve Demokrasi” Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 15.05.2009, Edirne.
 • Güler M., Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, Edirne, 2009
 • Güler M., “İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Sistemi” Trakya Üniversitesi Eğitim Programı, 3-13 Kasım 2009.
 • M. GÜLER, Yerellik ve Politika Rusen Keles e Armagan, Ulusal, Bölüm: Kentsel Toplumsal Hareketler Içinde Yerel Yönetimlerin Rolü, Basim Türü: Basili, pp. 235-243, TÜRKIYE-Ankara, Imge Yayinevi, 2007
 • Güler M., “2007 Örnek Belediyecilik Projesi Jüri Üyeliği” Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği 2007, İstanbul.
 • Güler M., “Belediyelerde Kriz Yönetimi”, Güney Doğu Anadolu Belediyeler Birliği, 12-14 Haziran 2006, Kıbrıs.

» Verdiği Dersler

Kamu Yönetimi I

Kamu Yönetimi II

Küreselleşme ve Yerel Yönetimler

Mahalli İdareler I

Mahalli İdareler II

Mahalli İdareler Maliyesi

Planlama Siyaset ve Yönetim

Türk Yönetim Tarihi