» Biyografi

Levent Doğan 1970 yılında Babaeski’de doğdu. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyat Ana Bilim Dalı Türk Dili programında Yüksek Lisansını, 2000 yılında da Doktorasını tamamladı. 1994-1995 yıllarında Ankara Üniversitesi Tömer ve 1996-1997 yıllarında Kırgızistan Celalabad Commersiya Üniversitesi’nde Türk Dili okutmanlığı yaptı. 2001 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Öğretim Üyesi olarak atandı. Aynı yıl Komrat Devlet Üniversitesinde misafir Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Erasmus Programı kapsamında 2013 yılında Bulgaristan’ın Şumnu, Mevlana Programı  ile 2014 yılında Bosna Hersek’in Sareyova ve Kosova'nın Prizren şehirlerinde görev yaptı.  Evli ve bir çocuk babasıdır. (dgnlvnt@gmail.com)

 

Eserleri:

Çeşitli dergilerde araştırma ve makaleleri yayınlanan Levent Doğan  2005-2010 yıllarında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin Editörlüğünü yürütmüştür. Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şiirlerinden Seçmeler (2007) ; Günümüz Uygur Şairlerinden Hezret ve Nicadi’nin Şiirlerinden Seçmeler, Şiirler, Aktarma, Sözlük (2007), Uygur Atasözleri (2011) ; Doğu Türkistan Dışındaki Uygur Şairleri (2013), Uygur Türkçesi Grameri (2014) ve Türkmen Atasözleri (2014) adlı kitaplarının yanında, aynı zamanda editörlüğünü üstlendiği I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu (2005), Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Türkiye Türkçesi Grameri kitaplarında bölüm yazarlığı yapmıştır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doğan, L. & Gülvodina G. (2023). Bulgaristan’da yayınlanan Yeni Işık (Nova Svetlina 1971-1985) Gazetesindeki edebi malzemeler üzerine bir değerlendirme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi(33), 338-357. (Nisan 2023)
 • Doğan, Levent, Ruşid, Feyhan. (2022). Üsküp Halk İnanışları. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl/Year: 10, Sayı/Issue: 29, 150-163. (Haziran 2022)
 • Doğan, Levent. (2021). Gagauz Türkçesinde Olumsuzluk ve Yokluk. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi. C. 10, S. 2, ss. 377-424. (Aralık 2021)
 • Doğan, Levent. (2021). Gagauz Türkçesinde İkilemeler. Trakya Eğitim Dergisi, 11 (3), 1637-1659. (Eylül 2021)
 • Doğan Levent, Erdin Ceyda. (2021). Gagauz Türkçesinde Mental Fiiller. International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume 9, Issue 2, June 2021, p. 191-221. (Temmuz 2021)
  15
  ATIF
 • Gülvodina, Gonca & Doğan, Levent. (2021). Tırgovişte (Eski Cuma) İli ve Yöresi Ağızlarının Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11 (22), 111-130.
 • Doğan Levent, Gülvodina Gonca,"Bulgaristan’da Türkçe Eğitim ve İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının (1992-2019 Yılları) Karşılaştırılması" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık, 2020, cilt 22, sayı:2, s.809-825. (Aralık 2020)
  1
  ATIF
 • Erdin, Ceyda; Doğan, Levent. (2020). Kadem Kaynaa Romanının Söz Varlığı Üzerine Bir Değerlendirme, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö7), s. 15-38.
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent. (2020). “Türkmen Atasözlerinde Meslek Adları”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 2, s. 648-664.
  2
  ATIF
 • Doğan Levent, Erdin Ceyda, “Saltıkname ve Saltık Gazi Bağlamında Babaeski”. Zeıtschrıft Für Dıe Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks, Vol. 12, No. 1, s. 69-94.
 • Doğan Levent; Erdin Ceyda, "Gagauz Atasözlerinin Sentaksı Üzerine Bir Değerlendirme", Turkish Studies- Language and Literature, Volume 14, Issue 3, 2019, p. 1159-1187.
  2
  ATIF
 • Doğan Levent, "Türkmen Türkçesinde Renk Adları", T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C:21, S.1, Haziran 2019, s. 125-144.
 • Özden, Muharrem, Doğan, Levent, “İkileme Kullanımı Bakımından Bulgaristan ve Yunanistan Türk Ağızları”, AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Yıl:4, S.11, Haziran 2017, s.146-172. (Haziran 2017)
  1
  ATIF
 • Özden, Muharrem, Doğan, Levent, “Deyim Kullanımı Bakımından Bulgaristan Türk Ağızlarına Genel Bir Bakış”, Sobider Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:4, S.11, Haziran 2017, s.501-552. (Haziran 2017)
  1
  ATIF
 • Özden, Muharrem, Doğan Levent, “Doğu Trakya Ağızlarında Kullanılan İkilemeler”, İdil Sanat ve Dil Dergisi, C. 6, S. 32, Bahar - 2017, s. 1173-1206. (Haziran 2017)
  4
  ATIF
 • Doğan, Levent, KIRKLARELİ AĞZINDAKİ DEYİMLER ÜZERİNE BİR İNCELEME, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 19, S.1, Edirne, Haziran, 2017, s. 395-417. (Haziran 2017)
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent, “M. Türker ACAROĞLU, Türkçeden Bulgarcaya Geçen Kelimeler Sözlüğü”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S.13, C.7, Ocak 2017, s.257-260. (Ocak 2017)
 • Özden Muharrem, Doğan Levent. "Doğu Trakya Ağızlarında Kullanılan Deyimler Hakkında Genel Bir Sınıflandırma Çalışması. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, 2017; 3 (3): 27-54.
  2
  ATIF
 • Özden, Muharrem, Doğan Levent, “Yunanistan (Batı Trakya) Türk Ağızlarında Kullanılan Deyimler”, ZEITSCHRIFT FÜR DIE WELT DER TÜRKEN JOURNAL OF WORD OF TURKS, Vol 9, No 2, 2017, s.71-93.
 • Doğan, Levent; Morina Fikret, KOSOVANIN MAMUŞA BELDESİNDE KİŞİ ADLARI, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, S.2, C.5, Edirne, Aralık-2016, s. 1-29. (Aralık 2016)
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nde İkilemeler”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, Aralık, 2012, s.90-103. (Aralık 2012)
  6
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Uygur Türkçesi’nde çu, gu ve ze Edatları”, Prof. Dr. Filiz Kılıç Armağanı, Turkish Studies, Volume 7/1, Winter 2012, s.889-902.
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Uygur Atasözlerinde Yüceltilen Değerler” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 11, S. 1, Haziran, 2009, s. 87-104. (Haziran 2009)
  12
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Doğu Trakya Ağızlarında Uzun Ünlüler”, Turkish Studies , Sayı: Volume 3 Issue 3, 2008, s. 731-764
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent- Tosun, İlker, “Doğu Trakya Ağızlarında İstek Kipi”, Turkish Studies, Sayı: Volume 3 Issue 3, 2008, s. 292-318
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Kutadgu Bilig’den Hareketle Çağdaş Türk Lehçelerinde Arapça Alıntı Kelimeler Üzerine Bir Karşılaştırma” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, Aralık, 2005. (Aralık 2005)
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme – Ana ve Ara Temel Kelimeler” Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1, Haziran, 2005, s. 142-164. (Haziran 2005)
  34
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Trakya Bölgesi ile Bulgaristan ve Gagavuz Türklerinde Doğumla İlgili Gelenek ve İnanışlar” Türk Kültürü, Ocak-Şubat 2004, S. 489-490, s. 465-477. (Şubat 2004)
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, Bayraktar Sibel, “Türk Kültüründe ve Atasözlerinde Hayvanlarla İlgili İnanışlar”, Türk Kültürü, Nisan 2002, S.468, s.229-256. (Nisan 2002)
  5
  ATIF
 • Doğan, Levent, Durmuş, Oğuzhan, “Uygur Türkçesi ve Edebiyatı” Türkler Projesi 20. Cilt, s. 290-303, Ankara-2002
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Türk Kültüründe Hayvanlar ve Hayvan İsimleri” , Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz/2 2002 S.12/2, s.615-659.
  33
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Türk Dünyası Atasözleri”, Türk Kültürü, Haziran-2001, S.458, s. 326-340. (Haziran 2001)
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Gurbanî”, Türk Kültürü, Nisan-2001, S. 456, s. 239-243. (Nisan 2001)
 • Doğan, Levent, “Kırgız Atasözleri, Kırgız Atasözlerinin Sınıflandırılması”, Türk Kültürü, Temmuz-2000, S. 447, s. 407-424. (Temmuz 2000)
  16
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Kırgızistan’ın Üç Büyük Şehrinin İsimleri Üzerine”, Bilig, Güz-1998, S. 7, s. 216-220.
  3
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Emir Timur’un Öğütleri”, Türk Dili, Eylül 1997, S. 549, s. 248-251. (Eylül 1997)
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Kırgızistan Türkçesi Dil Bilgisi Terimlerinin Türkiye Türkçesi’ndeki Karşılıkları”, Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos-1997, S. 109, s. 166-171. (Ağustos 1997)
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Türkmenistan Atasözleri (Nağıllar)”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz-1997, S. 4, s. 68-87.
  4
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Türkmenistan Türkçesi Dil Terimleri”, Türk Dili, Aralık-1996, S.540, s. 722- 731. (Aralık 1996)
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine -II-”, Ankara Üniv. Tömer Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, Şubat-1996, S. 6, s.74-85. (Şubat 1996)
  5
  ATIF
 • Doğan, Levent “ Türkmen Türkçesi’nin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine I”, Ankara Üniv. Tömer Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi, S. 5, Şubat 1996, s. 65-74.
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nde Uzun Ünlüler İle İlgili Hususlar”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-1996, S. 1, s. 132-138.
  9
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Doğan Levent, Gülvodina Gonca, "İpsala Ağzında Kullanılan Tarım Terimleri ve Hayvancılık İle İlgili Sözcükler" Her Yönüyle İpsala Cilt 1, Sosyal Bilimler, Trakya Üniversitesi Yayınları, Nisan, 2020, Edirne/İpsala, s. 352-361. (Nisan 2020)
 • Doğan Levent, Gülvodina Gonca, " Makedonya Türklerince Söylenen Türkülerde Kullanılan İkilemeler", Yitik Hafızanın Peşinde ÜSKÜP KONUŞMALARI, Pruva Yayınları, Ankara, 2019, s. 417-434. (Aralık 2019)
 • Doğan Levent, Erdin Ceyda, "Türkmen Atasözü ve Deyimlerinin Meslekler Bağlamında Değerlendirilmesi", 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (11-14 Temmuz 2019 / Bandırma) Bildiri Tam Metin Kitabı, Ankara, Asos yayınları, s.179-192. (Temmuz 2019)
 • Doğan Levent, "Uygur Türkçesinde Tıp Terimleri-Hastalık ve Organ Adları" 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (11-14 Temmuz 2019 / Bandırma) Bildiri Tam metin Kitabı, Ankara, Asos Yayınları s.215-230. (Temmuz 2019)
 • Levent DOĞAN, Gonca GÜLVODİNA, "Bulgaristan’da Türkçe Eğitim ve İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının(1992-2015 Yılları) Karşılaştırılması", 5. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi (Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yeni Yönelimler)Tam Metin Bildiri Kitabı, Aralık 2019, Atina, s. 267-288.
 • Doğan Levent, Erdin Ceyda, “Trakya Ağızlarındaki Giysi Adlarının Anadolu Ağızlarıyla Karşılaştırılması”, XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, (Aralık 2019, SAMSUN), s. 1370-1384.
 • Doğan, Levent, Osman Ntilek, "Batı Trakya ve Bulgaristan Türklerince Söylenilen Türkülerde Geçen Yer Adları", 13. Uluslararası Balkan Eğitim Ve Bilim Kongresi, Edirne, 6-8 Eylül, 2018, ss. 112-124. (Eylül 2018)
 • Doğan, Levent, Gülvodina Gonca, "Batı Trakya Ve Bulgaristan Türklerince Söylenen Türkülerde Renk Unsuru", 13. Uluslararası Balkan Eğitim Ve Bilim Kongresi, 6-8 Eylül, 2018, ss. 132-146. (Eylül 2018)
 • Doğan, Levent, Özden, Muharrem, Doğu Trakya Ağızlarında Kullanılan Argo Yapılar Üzerinde Bir Sınıflandırma Çalışması, Bilimsel Araştırmalarda Yeni Yaklaşımlar-1 (Tıp-Fen-Tarih-Edebiyat-Eğitim),Ed. Osman Köse, Esra Kirik, Berikan Yayınevi, Ankara, 2018 s.s. 211-242. (Eylül 2018)
 • Doğan, Levent, Erdin, Ceyda, Uygur Türkçesi Atasözlerinde Akrabalık Adları Üzerine Bir İnceleme, Bilimsel Araştırmalarda Yeni Yaklaşımlar-1 (Tıp-Fen-Tarih-Edebiyat-Eğitim),Ed. Osman Köse, Esra Kirik, Berikan Yayınevi, Ankara, 2018, ss.145-176. (Eylül 2018)
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, Ntilek, Osman, "Batı Trakya Türklerince Söylenen Türkülerde Kadın İmgesi", Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, UBAK Mardin 10-13 Mayıs 2018 Bildiri Kitabı, ss. 159-180. (Mayıs 2018)
 • Doğan, Levent, Gülvodina, Gonca, "Türkmen Türkçesinde Kullanılan Hastalık Adları Ve Tıp Terimleri", Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, UBAK Mardin 10-13 Mayıs 2018 Bildiri Kitabı, ss. 57-70. (Mayıs 2018)
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, "Uygur Atasözlerinde Meslek Adları", 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu/Asos Congress, Sempozyum Özet Kitabı, Alanya, 3-5 Mayıs 2018, s. 150 (Mayıs 2018)
 • Doğan, Levent, Erdin, Ceyda, Uygur Türkçesindeki Dil ve Sözle İlgili Atasözleri Üzerine Bir İnceleme, 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu/Asos Congress, Sempozyum Alanya, 3-5 Mayıs 2018, s.s. 86-108. (Mayıs 2018)
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent; Erdin, Ceyda, Trakya Ağızlarında Giysi Adları Üzerine Bir İnceleme, II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Tam Metin Kitabı, Üsküp-Makedonya, 20-22 Nisan 2018, s. 116-136. (Nisan 2018)
  2
  ATIF
 • Özden, Muharrem, Doğan Levent, " Bulgaristan Ve Yunanistan Türk Ağızlarında Kullanılan Argo Yapılar Üzerinde Bir Sınıflandırma Çalışması", 12.Uluslararası Balkan Eğitim Ve Bilim Kongresi, Bulgaristan, Nessabar, Eylül, 2017, ss. 272-299. (Eylül 2017)
 • Doğan Levent, Osman Ntilek , Gülvodina Gonca, "Batı Trakya Ve Bulgaristan Türklerince Söylenen Türkülerdeki Ortak Unsurlar" 12.Uluslararası Balkan Eğitim Ve Bilim Kongresi, Bulgaristan, Nessabar, Eylül, 2017, ss. 252-271. (Eylül 2017)
 • Doğan, Levent, Morina Fikret, “Mamuşa Ağzında Atasözleri ve Deyimler”, I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya, 11-14 Mayıs 2017, s.279-294. (Mayıs 2017)
 • Doğan, Levent, Osman, Dilek Adalı (Ntilek Osman), “Yunanistan’ın Dil Politikası Özelinde Batı Trakya Türkleri ve Pilot Anaokulu Uygulaması”, I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Antalya, 11-14 Mayıs 2017, s.1009-1017. (Mayıs 2017)
 • Doğan, Levent, Osman, Dilek Adalı, “Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesi’ndeki Kozlukebir ve Köylerinde Kişi İsimleri”, Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Bosna Hersek, 17-19 Mayıs 2013, s. 527-540. (Mayıs 2013)
 • Doğan, Levent, “The Importance of Turkish Language Teaching in The EU and its Candidate Countires” The Language Policy of the EU and Eurapean University Education 2005, Volume: 1, s. 210-216. Tırnova-Bulgaristan-2006.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Doğan Levent, Erdin Ceyda. (2023). "Enez İlçesi ve Yöresi Ağızlarının Söz Varlığı Üzerine Tematik Bir İnceleme". Enez Kitabı (Ed. Hâluk Kayıcı & Emin Ünsal). Edirne: Ceren Yayıncılık ve Kitabevi, ss. 381-422. (Aralık 2023)
 • Doğan Levent, Erdin Ceyda. (2022). Kutadgu Bilig'de İletişim Fiilleri. Kutadgu Bilig Kitabı. (Ed. Salih Demirbilek). ss. 89-134. Çanakkale: Paradigma Akademi. (Aralık 2022)
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent. (2022). Yeni Uygur Türkçesinde Olumsuzluk ve Yokluk. Türk Dünyasında Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler içinde (s. 57-88). (Ed. Levent Doğan, Gökhan Ilgaz, Sedef Zeyrekli Yaş). Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlar Serisi Yayın No:3. (Ekim 2022)
 • Özden, M., Doğan, L. (2021). Balkan Türk Ağızları Sözlüğü Cilt I, Çanakkale: Paradigma Akademi. (Aralık 2021)
 • Doğan, Levent. (2021). Yeni Uygur Türkçesinde Duygu Fiilleri. Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı Armağan Kitabı, (Ed. A. İhsan ÖBEK, Levent DOĞAN vd.), Çanakkale: Paradigma Akademi, ss. 161-195. (Aralık 2021)
 • Özden, Muharrem, Doğan, Levent, Bayraktar, Fatma, Sibel. (2021). Trakya Ağızları Sözlüğü Cilt I-II, Çanakkale: Paradigma Akademi.
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent. (2021). Muallimin mektubu. Türk dünyasında isyan ve başkaldırı-Edebiyata yansıyan özgür ruh -Çeviri- (O. Söylemez ve S. Azap, Ed.). İstanbul: Kesit Yayınları, 625-630.
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent. (2020). “Saltıkname’de Edirne”. Prof. Dr. Vahit Türk Armağanı (Ed. Ali İhsan Öbek, vd.), İstanbul: Kesit Yayınları, ss. 519-539. (Aralık 2020)
 • Doğan, Levent. (2020). Uygur Türkçesi Grameri, Genişletilmiş 4. Baskı, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
 • Doğan, Levent. (2020). Uygur Atasözleri, Genişletilmiş 2. Baskı, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
  5
  ATIF
 • Doğan Levent, "Türkmen Atasözleri ve Deyimlerinin Dil-Söz Bağlamında İncelenmesi, Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, Kerkük Vakfı, İstanbul, 2019, s.141-154.
 • Doğan Levent, "Cümle Yapısı Bakımından Türkmen Atasözleri", Eğitimde Yeni Yönelimler/New Treends Education, Trakya Üniversitesi Yayınları, Yayın no:217, Edirne, 2018, s. 143-160.
 • Doğan, Levent, Osman, Dilek Adalı, “Batı Trakya Türkülerinin Sınıflandırılması ve Kültür Unsurları”, Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Trakya Üniversitesi Yayınları No:188, Edirne, 2017, s.122-133.
 • Doğan, Levent (Edit ve bu bölüm yazarı), “Türkçenin Alfabeleri”, Üniversiteler İçin Türk Dili, Nobel Yayınları, 2006.
  2
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Doğan, Levent, Trakya Ağızlarında Organ Adları, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 5, sayı.19, Ocak 2018, ss. 317-335.
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Kırgızistan’da Nooruz”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Mart 2002, S.183, s.31-33. (Mart 2002)
 • Doğan, Levent, “Çağdaş Uygur Türkleri’nin Edebiyatı”, Bilge, Kış-1999, S. 19, s. 60-61.
 • Doğan, Levent; Demirbilek, Salih, “Dilimizdeki Bir Belirsizlik Zamiri: Şey”, İlmi Araştırmalar, İstanbul-1999, S. 8, s. 95-106.
  3
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi’nde Şimdiki Zaman”, Erciyes, Temmuz-1996, Yıl: 19, S. 223, s. 10-12. (Temmuz 1996)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Doğan, Levent, “Türkiye Türkçesinin Ağızlarında Çokluk Birinci Şahıs Kullanımları” Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni 13-14 Ekim 2005, Kırşehir (Ekim 2005)
 • Doğan, Levent; Durmuş, Oğuzhan, “Türk Dilinde Kalınlık-İncelik Uyumu Bakımından +ki Eki” Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni 8-10 Ekim 2003, Kırşehir (Ekim 2003)
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent; Öztürk Sevgi, “Edirne ve Çevre İllerde Sayılarla İlgili Görenekler ve Halk İnanışları” Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu 23-25 Ekim 2002 – Edirne (Ekim 2002)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özden, Muharrem, Doğan, Levent, Bayraktar, Fatma, Sibel, Trakya Ağızları Sözlüğü Cilt I-II, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne. (Şubat 2018)
  3
  ATIF
 • Doğan, Yrd. Doç. Dr. Levent, "Uygur Türkçesi Grameri", Paradigma Akademi Yayınları 2. Basım, Eylül, 2016 (Eylül 2016)
  12
  ATIF
 • Yazım Kuralları, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım (Ed. Rıdvan Canım), Paradigma Akademi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016, s.89-113. (Eylül 2015)
  1
  ATIF
 • Doğan, Yrd. Doç. Dr. Levent, "Uygur Türkçesi Grameri", Parafiks Yayınları 1. Basım, Eylül, 2014. (Eylül 2014)
  8
  ATIF
 • Doğan, Yrd. Doç. Dr. Levent, Türkmen Atasözleri (Türkmen Nakılları), Parafiks Yayınevi, 2. Basım, 2014
  9
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Doğu Türkistan Dışındaki Uygur Şairleri” Kriter Yayınları, İstanbul, 2012.
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Türkmen Atasözleri” Kriter Yayınları, I. Baskı, İstanbul, 2012.
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Uygur Atasözleri -Uygur Maqalliri-”, Sembol Grup Baskı Yayın., İstanbul-2011.
  4
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Uygur Türkçesi, Uygur Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 633-724.
 • Doğan, Levent, “Türkmen Türkçesi, Türkmen Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 553-632.
  3
  ATIF
 • Doğan, Levent; Hünerli, Bülent, “Tatar Türkçesi, Tatar Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 454-552.
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Özbek Türkçesi, Özbek Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 375-453.
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent; Hünerli, Bülent, “Kırgız Türkçesi, Kırgız Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 265-374.
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent; Şuataman, Özlem, “Kazak Türkçesi, Kazak Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 173-264.
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Gagavuz Türkçesi, Gagavuz Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 93-172.
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent; Efendiyev, Ahmediyye; Durmuş, Oğuzhan “Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2010. s. 1-91.
  4
  ATIF
 • Doğan, Levent; Durmuş, Oğuzhan, “Türkçenin Bugünkü Yayılımı” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, 2010, s. 45-58.
 • Doğan, Levent, “Türk Dilinin Tarihi Dönemleri” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, 2010, s. 37-44.
 • Doğan, Levent, “Türkçenin Alfabeleri” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, Eylül, 2010, s. 25-36.
 • Doğan, Levent, “Dil” Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul, Eylül 2010, s. 1-5.
  1
  ATIF
 • Doğan Levent, “Şekil Bilgisi” Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yayınları, İstanbul, Eylül 2010, s. 171-382.
  1
  ATIF
 • Doğan Levent, “Dil Nedir?” Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yayınları, İstanbul, Eylül 2010, s. 1-14.
 • Doğan, Levent , “Gagavuz Türkçesi, Gagavuz Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı (Ed. Levent Doğan), Kriter Yayınları, İstanbul, 2007, s.132
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Uygur Türkçesi, Uygur Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007.
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent; Hünerli, Bülent, “Tatar Türkçesi, Tatar Türkçesi Metin Örnekleri” Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007.
  1
  ATIF
 • Doğan, Levent, “Günümüz Uygur Şairlerinden Hezret ve Nicadi’nin Şiirlerinden Seçmeler, Şiirler, Aktarma, Sözlük” Kriter Yayınları, İstanbul, 2007.
 • Doğan, Levent, “Sultan Mahmut Kaşgarlı’nın Şiirlerinden Seçmeler” Nobel Yayınevi, Ankara, 2007.
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, Durmuş, Oğuzhan, “Yeni Uygur Türkçesi ve Edebiyatı”, Türkler 20, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2001, s. 497-519.
  4
  ATIF

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Müge Atakan. (2023). BULGAR FIKRA TİPLERİ İLE TÜRK FIKRA TİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME: KURNAZ PETIR (HİTIR PETIR) VE NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı. (Aralık 2023)
 • Gonca Gülvodina. (2023). BULGARİSTAN’DA YAYINLANAN YENİ IŞIK GAZETESİ (1971-1985) ÇERÇEVESİNDE GELİŞEN İKİ EDEBÎ TÜR: HİKÂYE-ŞİİR. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı. (Ekim 2023)
 • Feyhan Ruşid. (2022). ÜSKÜP TÜRKLERİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı.
 • Tez Konusu : Tuva Türkçesinin Şekil Bilgisi Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : İlker Tosun-2011
 • Tez Konusu : Çuvaş Türkçesinin Şekil Bilgisi Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Oğuzhan Durmuş-2009
 • Tez Konusu : Ehet Turdi – Ay Yamguri (Metin-İnceleme-Dizin) Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Sevgi Öztürk-2007

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • CEYDA ERDİN, Mariya Mercanka’nın Kadem Kaynaa Adlı Romanının Söz Varlığı Bakımından İncelenmesi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı. Ocak 2020.
 • MERYEM PELİN, “Edirne’de Pomak Halk Kültürü”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Ocak 2020.
 • Chilal MOLLA ACHMET, "Batı Trakya'da Yayımlanmış Olan "Yuvamız" Dergisinin Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının Kimlik Oluşumundaki Önemi", Trakya Üniversitesi Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2019.
 • Shahana ATAKISHIYEVA, "Karabağ Ağzı Söz Varlığı", Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 • Gonca GÜLVODİNA, "Eski Cuma (Tırgovişte) İli Ve Yöresi Ağızları", Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı, Temmuz, 2018.
 • Özden BEYOĞLU, "Kosova'da Türkçe Yayınlanan Bir Çocuk Dergisi: TÜRKÇEM (Şekil, muhteva ve yazar kadrosu bakımından bir inceleme), T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2017.
 • Emine Serap BOZKURT, "Türkiye Türkçesindeki Zamirlerin Anlambilimsel Yapısı ve Kazandıkları Anlam Yükleri", T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2016.
 • Dilara Pınar Arıç, Sünbülî Sinân'ın Menâsik-i Hacc'ı (Giriş-İnceleme-Tenkitli Metin Sözlük-Tıpkıbasım), “”TÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD. Türk Dili Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2015, v+195.
 • Fikret Morina, “Reşit Hanadan’ın Romanlarında Söz Varlığı”, TÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD. Türk Dili Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2015, vı+112.
 • Tez Konusu : Açılmagan Böre (Transkripsiyon-Aktarma-İnceleme-Sözlük) Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Gökçe Doğanay, -2010
 • Tez Konusu : Kastamonu Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Ergün Acar -2009
 • Tez Konusu : Uygur halk edebiyatında Boz Yigit destanı Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Şükran Çatık Karadağ-2006
 • Tez Konusu : Kıpçak Türkçesinde Soyut Kelimeler Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Ahmediyye Efendiyev -2004
 • Tez Konusu : Kazak Türkçesinde Zarf-Fiiller ve Sıfat-Fiiller Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Ayşe Tekin-2004
 • Tez Konusu : Şah İsmail (Hatayi) Gazellerinden Örneklerle Güney Azerbaycan Türkçesindeki Ses Değişiklikleri Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Hilal Demirkol-2004.
 • Tez Konusu : Tekirdağ Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : İlker Tosun- 2003
 • Tez Konusu : Karahanlı, Harezm ve Kıpçak Türkçelerinde Arapça Alıntı Ögeler Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞAN Tezi Hazırlayan : Oğuzhan Durmuş -2003

Editörlük / Yayınlama

 • Türk Dünyasında Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler. (Ed. Levent Doğan, Gökhan Ilgaz, Sedef Zeyrekli Yaş). Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlar Serisi Yayın No:3 (Ekim 2022)
 • Covid-19 Pandemisi ve Eğitim. (Ed. Levent Doğan, Gökhan Ilgaz). Trakya Üniversitesi Yayınları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Serisi:2, Edirne, 2021. (Aralık 2021)
 • Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri. (Ed. Levent Doğan, Cem Uzun, Sedef Zeyrekli Yaş). Trakya Üniversitesi Yayınları Yayın No: 267. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın No: 1. Edirne, 2021. (Aralık 2021)
 • Vefatının 700. Yılında Yunus Emre Hatıra Kitabı. (Ed. Yüksel Topaloğlu, Levent Doğan, Ayşe Nur Özdemir, Müge Atakan). Edirne: Trakya Üniversitesi Yayınları, 2021. (Aralık 2021)
 • Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2017.
 • 6. Rıdvan CANIM, Levent DOĞAN, 2. Uluslar Arası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu 06 - 09 Mayıs 2015, BİLDİRİLER, Saraybosna – BOSNA HERSEK, İstanbul, 2016.
  2
  ATIF
 • Doğan Levent, "Türkiye Türkçesi Grameri" Paradigma Akademi, 2. Baskı, İstanbul, 2015.
  4
  ATIF
 • Parafiks Yayınevi (Yayın Kurulu)
 • Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Yayın Kurulu
 • Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter Yayınevi, (Genişletilmiş 2. Baskı), İstanbul, 2010.
  14
  ATIF
 • Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, (4. Baskı), İstanbul, 2010.
  1
  ATIF
 • Türkiye Türkçesi Grameri, Kriter Yayınevi, İstanbul, Eylül, 2010.
  2
  ATIF
 • Doğan, Levent, Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, İstanbul, 2008.
  3
  ATIF
 • Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Genişletilmiş 1. Baskı, Kriter Yayınları, İstanbul, 2007
  17
  ATIF
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.11, S. 2, Aralık, 2007
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C.10, S. 1, Haziran, 2007.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 9, S. 2, Aralık, 2006.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 8, S. 1, Haziran, 2006.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi C. 8, S. 1, Haziran, 2006.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, Aralık, 2005.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1, Haziran, 2005.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Özetleri 2001–2005.
 • I. Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Edirne Valiliği Yayınları, Edirne, 2005.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 2, Aralık, 2004.
 • Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 1, Haziran, 2004.

Yapılan Hakemlikler

 • Kara, Elif. (2023). Türk Atasözlerinde “Umut” Kavramına Psikolojik Bir Bakış. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 228-238.
 • Atakan. Müge. (2023). Elin Pelin’in “Toprak” Adlı Eserinin Olay Örgüsü ve Şahıs Kadrosu Bakımından İncelenmesi. HUMANITAS – International Journal of Social Sciences, 11(22), 80-103.
 • Bölük, Ramazan. (2023). Antalya ve yöresi ağızlarında birincil uzun ünlüler. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö13), 260-275.
 • Cristiano BEDİN, “İtalo Calvino’nun Bir Karı-Kocanın Serüvenü Öyküsünün Göstergebilimsel Bir İncelemesi”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S.13. , C.7, Ocak 2017, s.129-140. (Ocak 2017)
 • Beytullah Bekar, “Almanya’da Konuşulan Türkçeye Yönelik Almanya’nın Dil Planlama Çalışmaları Ve Sonuçları”, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017, S. 8, Kırklareli, 2017, s.1-8.
 • Muharrem Özden, “Bilecik Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 18, S.2, Aralık, Edirne, 2016, s.109-130. (Aralık 2016)
 • Edirne Beykent Koleji “Şiir Yarışması”, 27.02.2015. (Şubat 2015)
 • Tenekeci, Mustafa, Milli eğitim 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılarındaki Sözdizini ile Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Belirlenen 100 Temel Eser Listesinde Yer Alan Sözdizinlerinin Karşılaştırılması- Kilis Örneği, Milli Eğitim 3 Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi,s. 39-59, Kış 2014, Yıl 43, S. 201,
 • Küçükkalfa,Ahmet, "Orman ve Oraman Etimolojisi Üzerine",İstanbul Üniversitesi Fakültesi Dergisi, 65-2, s. 69-79
 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi
 • Karaman, Ahmet Uygur Şairi Muhemmetcan Raşidin ve Şiir Dünyası, Afyon Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2013, Cilt 15, s. 101-120
 • Vedat Yeşilçilek, Erol Sakallı, “Türkmen Şair Ata Atacanov’un Şiirlerinde Tahkiye”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 34, Güz, Konya, 2013, s.81-96
 • 2007 UNESCO MEVLANA YILINDA ULUSLARARASI VII. DİL, YAZlN, DEYİŞBİLİM SEMPOZYUMU (02 - 05 MAYIS 2007)
 • Aziz Ayva, “Edirne/Havsa’da Mâni Söyleme Geleneği”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 19, Bahar 2006, Konya 2006, s. 149-173.

Diğer

 • Doğan, Levent, “Zunun Kadiri-Metin-İnceleme-Dizin”, Trakya Üniversitesi, Sos. Bilimler Enst. Doktora Tezi, Edirne, 2010.
  3
  ATIF

» Verdiği Dersler

Çağdaş Türk Lehçeleri I

 • TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

  EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ DERS PLANI

   

  TARİH

  1. DERS

  2. DERS

  AYRINTILAR

  1.Hafta

  Dersin amacı, konusu, işleyiş şekli hakkında bilgi verilecek

  Dil nedir? Türk Dilinin Dünya dilleri arasındaki Yeri ve Önemi Anlatılacak.

  Slayttan görüntülü olarak anlatılacak.

  2. Hafta

  Lehçe, şive ve ağız nedir? Aralarındaki farkları belirtilecek.

  Türk dilinin tasnifi üzerine farklı görüşler belirtilecek. Türk Lehçelerinin tasnifi yapılacak.

  Slayttan görüntülü olarak anlatılacak.

  3. Hafta

  Oğuz Türkçesi hakkında bilgi verilecek. Oğuz Türkçesinde yer alan Türk Lehçeleri tanıtılacak.

  Türkmen Türkçesinin sözvarlığı, kullanıldığı yerler, alfabe, fonetik ve morfolojik özellikleri örneklerle anlatılacak.

  Dersle ilgili kaynakça verilecek, kullanılacak metinler belirtilecek. Öğrencilere sunum konuları verilecek.

  4. Hafta

  Türkmen Türkçesi alfabesi tanıtılacak ve okuma çalışması yapılacak.

  Türkmen Halk Masalları kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Türkmen Türkçesi, Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılacak. Türkmencenin fonetik özellikleri, karakteristik özellikleri ve uzun ünlü hadisesi örneklerle anlatılacak.

  5. Hafta

  20.10.2017

  Çağdaş Türk Leç. kitabından kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Çağdaş Türk Leh. kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Türkmen Türkçesi, Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılacak. Türkmencenin fonetik ve morfolojik özellikleri örneklerle anlatılacak.

  6. Hafta

  Ependi Şorta Sözler, Yomaklar (Nasreddin Hoca Fıkraları), kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Ependi Şorta Sözler, Yomaklar (Nasreddin Hoca Fıkraları), kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Öğrenciler ödev sunumlarını yapacaklar. Türkmencenin morfolojik özellikleri örneklerle anlatılacak. Öğrencilerin aktif olarak derse katılmaları sağlanacak, kelime tahlilleri yaptırılacak.

  7. Hafta

   

  Esenova, Gülalek, “Türkmen Fıkralarından Örnekler”, isimli makalesinden metinler işlenecek.

  Aynı makaleden metin işlenecek.

  Öğrencilerin aktif olarak derse katılmaları sağlanacak, kelime tahlilleri yaptırılacak. Soru ve cevaplar ile konu pekiştirilecek. Konu ile ilgili makaleler incelenecek.

  8. Hafta

  Buran, A.; Alkaya, E., Çağdaş Türk Lehçeleri, kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Buran, A.; Alkaya, E., Çağdaş Türk Lehçeleri, kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Ara sınavın değerlendirilmesi yapılacak, sorular cevaplanacak. Öğrencilerin aktif olarak derse katılmaları sağlanacak, kelime tahlilleri yaptırılacak. Soru ve cevaplar ile konu pekiştirilecek.

  9. Hafta

  Azerbaycan Türkçesinin sözvarlığı, kullanıldığı yerler, alfabe, fonetik ve morfolojik özellikleri örneklerle anlatılacak.

  Azerbaycan Türkçesi alfabesi tanıtılacak ve okuma çalışması yapılacak.

  Dersle ilgili kaynakça verilecek, kullanılacak metinler belirtilecek. Azerbaycan Türkçesi, Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılacak.

  10. Hafta

  Çağdaş Türk Leç. kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Çağdaş Türk Leh. kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Azerbaycan Türkçesi, Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırılacak.  Konu ile ilgili makaleler incelenecek.

  11. Hafta

  Buran, A.; Alkaya, E., Çağdaş Türk Lehçeleri, kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Ergin, Muharrem, Azeri Türkçesi, kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Öğrenciler sunumlarını yapacaklar. Azerbaycan Türkçesinin morfolojik özellikleri örneklerle anlatılacak. Öğrencilerin aktif olarak derse katılmaları sağlanacak, kelime tahlilleri yaptırılacak.

  12. Hafta

  Gagavuz Türkçesinin sözvarlığı, kullanıldığı yerler, alfabe, fonetik ve morfolojik özellikleri örneklerle anlatılacak.

  Gagavuz Türkçesi alfabesi tanıtılacak ve okuma çalışması yapılacak.

  Dersle ilgili kaynakça verilecek, kullanılacak metinler belirtilecek.

  13. Hafta

  Özkan, Nevzat, Gagavuz Türkçesi Grameri, kitabından metin seçilecek. Açıklaması ve incelemesi yapılacak.

  Kösä, Mina, Gülümsemää Diyl Günaa, ve Çağdaş Türk Leh. kitaplarından metinler incelenecek.

  Konu ile ilgili makaleler incelenecek.

  14. Hafta

  Dersin değerlendirilmesi, yapılacak, kazanımları üzerinde durulacak.

  Dersin değerlendirilmesi, yapılacak, kazanımları üzerinde durulacak.  Oğuz Türkçesi içinde yer alan lehçelerin önemli özellikleri gözden geçirilecek

  Öğrencilerin dersle ilgili görüşleri alınacak, işleyiş ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Final sınavı üzerinde durulacak.

   

  FİNAL

  FİNAL

  FİNAL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KAYNAKÇA

  AZMUN, Yusuf “Türkmencede Asli ve Dolaylı Uzun Ünlüler”, Journal Of Turkish Studies- Türklük Bildirisi Araştırmaları-Volume 14, Center For Middle East Studies Of Harvard Unuversity,1990,s.75-94.

  ALLANAZAROV Akmurat “Türkiye Türkçesi ve Türkmence’de Öğrenilen Geçmiş Zaman Kipinin Kuruluşu”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi,Sayı:15, Ekim 1997,s.92-95

  BUDAK, Aydın , “Türkmence’de –ga> -alı zarf fiili”, Türk Dünyası Araştırmaları Ağustos 1995 , sayı:97, s.219-232.

  Buran, A.; Alkaya, E., Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 2001.

  DOĞAN, Levent, Çağdaş Türk Lehçeleri, Paradigma Akademi, 5. Baskı, İstanbul, 2017.

  …………………, “ Türkmen Türkçesi’nin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine-1,”Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi, Şubat 1996, s.65-74.

  …………………….., “Türkmen Türkçesinde Uzun Ünlüler ile İlgili Hususlar” Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi S1 Bahar 1996 232-238

  …………………….., “ Türkmen Türkçesi’nin Fonetik ve Morfolojik Özellikleri Üzerine-ll ,”Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dergisi, Nisan 1996,s. 74-85.

  …………………….., “Türkmenistan Atasözleri (Nagıllar)” Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi S4 Güz 1997 s68-87

  Doğru, Abdülmecit; Kaynak, İsmail, Gagauz Türkçesinin Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991.

  Ergin, Muharrem, Azeri Türkçesi, Ebru Yayınları, İstanbul, 1981.

  Esenova, Gülalek, “Türkmen Fıkralarından Örnekler”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S.5, Şubat-1996, s.75-76.

  Gabain, A.von, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın), TDK Yayınları, Ankara, 2003.

  Gadjiyeva, N. Z., “Azerbaydjanskiy Yazık”, Yazıki Naradov SSSR, Tyurkskie Yazıki (Editör: N. A. Baskakov), Nauka, Moskva, 1966, S. 66-90.

  Güngör, Harun; Argunşah, Mustafa, Gagauz Türkleri-Tarih-Dil-Folklor Ve Halk Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991.

  Hamzayev, M. Y., Türkmen Dilinin Sözlügi, Türkmenistan SSR Ilımlar Akademiyasının Neşriyatı, Aşgabat, 1962.

  Hanser, Oskar, Türkmence El Kitabı, (Çev.: Zühal Kargı Ölmez), Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, İstanbul, 2003.

  Hudaygulıyev, M., Hazirki Zaman Türkmen Dili-Fonetika, Turan-I, Aşgabat, 1992.

  Hüseyinzade, Muḫtar, Müasir Azerbaycan Dili, Morfologiya III Hisse, Maarif Yayınları, Bakü, 1973.

  Kara, Mehmet, Türkmence, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.

  ......................., Türkmen Türkçesi Ve Türkmen Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Akçağ Yayınları, Ankara, 1998.

  ......................., “Türkmen Türkçesinde Ünlüler”, Türk Dünyası Dil Ve Edebiyat Dergisi, S.6, Güz-1998, S.824-837.

  Kösä, Mina, Gülümsemää Diyl Günaa, 1996.

  Kürenow, Sapar, “Türkmen Ve Türk Dillerinin Ünlülerinin Özellikleri”, Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı Dergisi, S. 6, Nisan-1996, S.70-73.

  Mirzezade, H., Azerbaycan  Dilinin Tarihi Grammatikası, Azerbaycan  Universiteti Neşriyyatı,  Bakü, 1990.

  Nağısoylu, Möhsün, Azerbaycan Dili, Abituriyentlər Üçün Ders Vesaiti, Araz Kursları, Bakü, 2004.

  Naskali, Emine Gürsoy, Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara, 1997.

  Özkan, Nevzat, Gagavuz Türkçesi Grameri, TDK Yayınları, Ankara, 1996.

  ......................., “Gagavuz Türkçesi”, Türkler, 20. Cilt, Ankara, 2002, S. 250-261.

  ......................, “Uygur Türkçesi Ve Gagavuz Türkçesinde Hâl Ekleri Görev Değişikliği”, Tuncer Gülensoy Armağanı, Kayseri, S. 299-317.

  ………………….“-Dık Sıfat Fiil Ekinden Yapılmış Zarf Fiilekleri Ve Gagavuz Türkçesinde Bir Zarf Fiil Eki: -Dıcaan”, 3.Uluslar Arsı Türk Dili Kurultayı  23-27 Eylül 1996   Yayın:Tdk Yay.678 Ank., 1999, S.891-900

  …………………“Gagavuz Türkçesinde ‘Nasıl’ Ve ‘Nice’ Sözlerinin Kullanılışı”, 4.Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı,  24 Eylül 1 Ekim 2000, İzmir.

  Pokrovskaya, L. A., Grammatika Gagauzskogo Yazıka. Fonetika i Morfologiya, İzd. Nauka, Moskova, 1964.

  ……………, “Gaguzskiy Yazık” Yazıki Narodov SSSR, Turkskiye Yazıki , İzd. Nauka, Moskova, s.112-138.

  Afanasyeviç, Ç. Petr; Kirillovna, K. Elena, Kısa Gagauzça-Rusça Laflık, Komrat,1992.

  Sakaoğlu, Saim; Ergun, Metin, Türkmen Halk Masalları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991.

  Tabaklar, Özcan, Türkmencenin Morfolojisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1994.

  Tekin, Arçın, Türkmençe Dilbilgi, Türkmen Deb Yayım No. Dil 1.P1.D2.

  Tekin, Talat Ana Türkçede Asli Uzun Ünlüler, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara, 1975.

  Tekin, Talat vd., Türkmence-Türkçe Sözlük, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, Ankara, 1995.

  Başdaş, Cahit, “Türkmen Türkçesinde İsim Hâl Ekleri”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S.20, Ağustos-1998, s.59-66.

  Begnazarov, Allanazar, Yüz Bir Gülki, Aşgabat, 1992.

  Bekturov, Ş.; Bekturova, A., Kazak Tili, Almatı-Rawan, 1994.

  Berdi, Sarıyev; Nurcan, Güder, Türkmencenin Grameri I: Fonetika, Ankara, 1998.

  Biray, Himmet, Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, TDK Yayınları, Ankara, 1999.

  ........................, Mahtumkulu Divanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992.

   

   

   

Çağdaş Türk Lehçeleri II

Çağdaş Türk Lehçeleri III

Çağdaş Türk Lehçeleri IV

Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri I

Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri II

DOKTORA - Balkanlarda Türkoloji I

DOKTORA - Balkanlarda Türkoloji II

DOKTORA Ard Zamanlı Uygur Türkçesi I

Türkiye Türkçesi Grameri III

Türkiye Türkçesi Grameri IV

Yüksek Lisans - Balkanlarda Türkçe Süreli Yayınlar

Yüksek Lisans Balkan Türk Ağızları I

Yüksek Lisans Balkan Türk Ağızları II

Yüksek Lisans Bugünkü Oğuz Türkçesi I

Yüksek Lisans Bugünkü Oğuz Türkçesi II

Yüksek Lisans Çağdaş Uygur Edebiyatında Şiir I

Yüksek Lisans Çağdaş Uygur Edebiyatında Şiir II

Yüksek Lisans Türkmen Türkçesi I

Yüksek Lisans Türkmen Türkçesi II

» Duyurular

13 Eylül 2017 » Doktora - Balkanlarda Türkoloji I Ders Planım (Sosyal Bilimler Enstitüsü)

12 Eylül 2017 » Yüksek Lisans-Balkanlarda Türkçe Süreli Yayınlar I (Sosyal Bilimler Enstitüsü)

12 Eylül 2017 » Yüksek Lisans-Bugünkü Oğuz Türkçesi I - Sosyal Bilimler Enstitüsü

11 Eylül 2017 » Çağdaş Türk Lehçeleri I (Lisans) Ders Planım

11 Eylül 2017 » Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri I (Lisans) Ders Planım