» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • "Verimlilikte Liderin Rolü" Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (2). (Kasım 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Gençler, A., Çiftçi, M., Hacıtahiroğlu, K., Tekin, M., Arslan, A. "Iğdır’da Sağlık Hizmet Kalitesinin İller arası Gelişmişlik Düzeyi: 2000’den 2010’a," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır. (Nisan 2012)
  • Tekin, M, Çiftçi, M., Hacıtahiroğlu, K., Gençler, A.. "Iğdır’da Eğitim Hizmet Kalitesinin İller arası Gelişmişlik Düzeyi: 2000’den 2010’a," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır. (Nisan 2012)
  • Hacıtahiroğlu, K., Çiftçi, M., vd. "Iğdır’dan Göç Çıkış Tahmini (2017–2020)," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır. (Nisan 2012)
  • Arslan, A.N., Çiftçi, M., Hacıtahiroğlu, K., Gençler, A. "Göç Çıkışları Açısından Iğdır’ın Kars ve Ardahan İle Mukayesesi," Uluslararası Iğdır Sempozyumu 18-21 Nisan 2012, Iğdır. (Nisan 2012) (Nisan 2012)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Türkiye'deki Terörizmin İşsizlik Üzerine Etkileri, Buhara Yayınları, İstanbul, 2012. (Ekim 2012)

» Verdiği Dersler

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Toplumsal Yapı Analizleri

Türk İktisat Tarihi