» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

  • K. A. DUVAN, Ö. GÜNDÜZ, A. ULUGÖL, Effects of a Nociceptin Receptor Antagonist on Experimentally Induced Scratching Behavior in Mice, Neurophysiology, vol. 49, no. 2, pp. 130-134, 4, 2017 (Nisan 2017)
  • GUNDUZ O., TOPUZ R. D., TODURGA Z. G., DUVAN K., KARADAĞ C. H., ULUGOL A. Effect of activation of the GLT-1 transporter by a beta-lactam antibiotic on serotonin-induced scratching behavior in mice. Neurophysiology, 2015 Feb;47 (1): 36-9. (Şubat 2015)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • DUVAN AYDEMIR K, GUNDUZ O, ULUGOL A. Effects of nociceptin receptor antagonism on experimentally-induced scratching behavior in mice. 7th European Congress of Pharmacology. İstanbul. (Haziran 2016)
  • GUNDUZ O., TOPUZ R., TODURGA Z., DUVAN K., KARADAĞ C. H., ULUGOL A. Effect of GLT-1 transporter activation by the beta-lactam antibiotic on serotonin-induced scratching behavior in mice. 17th World Congress of Basic & Clinical Pharmacology. Cape Town, South Africa, 13-18 July 2014. (Temmuz 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • DUVAN AYDEMİR K, GÜNDÜZ Ö, ULUGÖL A. Deneysel olarak oluşturulan kaşıntı üzerine nosiseptin reseptör antagonizmasının etkileri. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi. Ankara, 7-10 Eylül 2015 (Eylül 2015)
  • GÜNDÜZ Ö, TOPUZ R. D., TODURGA Z.G., DUVAN K., KARADAĞ Ç.H., ULUGÖL A. serotonin ile oluşturulan kaşıntı üzerine beta- laktam antibiyotiğin neden olduğu GLT-1 aktivasyonunun etkileri. 22 Ulusal Farmakoloji Kongresi. Antalya (Kasım 2013)