» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • VAPUR, G., KÖK, S. 2023.Türkiye'de kasaplık Holstein boğalarda leptin ve tiroglobulin gen polimorfizmlerinin sığır eti rengine etkileri. International Food Research Journal 30 (1) : 130 – 141, DOI:10.47836/ifrj.30.1.10 (Şubat 2023)
 • Atalay, S., KÖK, S. 2021. CX3CR1 genindeki polimorfizmlerin köpek kalça displazisi gelişimine etkileri. Turk J Vet Anim Sci., 45: doi:10.3906/vet-2105-69 (Kasım 2021)
 • KÖK, S., VAPUR, G., 2021 "Türkiye'deki Holstein ırkı boğaların et kalitasi üzerine leptin ve tirogulobulin gen polimorfizmlerinin etkisi" Turk J Vet Anim Sci., 45: 238-247 doi:10.3906/vet-2009-12 (Nisan 2021)
 • GECGEL,Ü., YILMAZ,İ., SOYSAL,Mİ., GÜRCAN,EK., KÖK,S. 2019. Benzer Koşullarda Yetiştirilen Anadolu Mandası (Bubalus bubalis) Antrikotunun (Longissimus dorsi) Mevcut kompozisyonu ve Yağ Asid Profili. Food Science and Technology, Campinas, 39(4): 830-836, Oct.-Dec. 2019 doi.org/10.1590/fst.08918 (Aralık 2019)
 • KÖK,S., ATALAY,S., 2018, “The Use of Various SNPs in CAST and CAPN1 Genes to Determine the Meat Tenderness in Turkish Grey Cattle” Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24 (1): 1-8, 2018 DOI: 10.9775/kvfd.2017.17617 (Ocak 2018)
 • KÖK,S., 2017, “Comparison of Genetic Diversity between the Ex-Situ Conservation Herd and Smallholders of Turkish Grey Cattle” Pakistan J. Zool., vol. 49(4), pp 1421-1427 DOI: http://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2017.49.4.1421.1427 (Temmuz 2017)
 • KÖK,S., ATALAY,S., EKEN,H.S., SAVAŞCI,M., 2017,"Bozırk sığırların UoG Cast, CAPN1 316 ve CAPN1 4751 Markerları ile ilişkili Genetik Karakterizasyonu"Pakistan J. Zool., vol. 49(1), pp 281-287, DOI: http://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2017.49.1.281.287 (Ocak 2017)
 • KÖK,S., ATALAY,A., SAVAŞCI,M., EKEN,H.S., 2013, “ Türkiye'nin Bozırk Saf ve Melez Sığırlarında Kalpastatin Genin Karekterizasyonu ” Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19 (2): 203-206, DOI: 10.9775/kvfd.2012.7470 (Şubat 2013)
 • SOYSAL,M.İ., ÖZKAN,E., KÖK,S., OCCİDENTE, M., TUNA,Y.T., GÜRCAN,E.K., MATASSİNO, D. , 2007, “ Genetic characterization of indigenous anatolian water buffalo breed using microsatellite DNA markers” Ital.J.Anim.Sci. vol. 6(2): 409-412, ISSN 1594-4077 DOI: 10.4081/ijas.2007.s2.409, https://doi.org/10.4081/ijas.2007.s2.409 (Şubat 2007)
 • SOYSAL,M.İ.,TUNA,Y.T., GÜRCAN,E.K., ÖZKAN,E., KÖK,S., CASTELLANO,N., ÇOBANOĞLU,O., BARONE, C.M.A., 2007,“ Anatolian water buffaloes husbandry in Turkey: preliminary results on somatic characterization” Ital.J.Anim.Sci., 6(2): 1302-1307, ISSN 1594-4077, DOI:10.4081/ijas.2007.s2.1302, https://doi.org/10.4081/ijas.2007.s2.1302 (Şubat 2007)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ATALAY, S., KÖK, S. (2022) Türk Holstein Sığırlarında ATP1A1 Gen Polimorfizminin Belirlenmesi,International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research 2022, Vol. 6 (4), 401-409, DOI:10.29329/ijiaar.2022.506.10 (Aralık 2022)
 • KÖK, S. (2021).Türk Boz Sığır Sürülerinde Akrabalı Yetiştirme Katsayılarının Kalpain ve Calpastatin Gen Markerleri Kullanılarak Tartışılması. International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research, 5(4), 452-463. doi: 10.29329/ijiaar.2021.415.10 (Aralık 2021)
 • KÖK, S. , ATALAY, S., VAPUR, G., SOYSAL, Mİ., 2019. "Sığırlarda Kalpain ve Kalpastatin Gen Polimorfizmlerinin Et Tekstürünün İyileştirilmesi Çalışmalarında Kullanımı"Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 59 (2) 87-96 (Aralık 2019)
 • KÖK,S., ATALAY,S.,2018. İşlenmiş Et Ürünlerindeki Hilelerin ELISA Tekniği ile Tespit Edilmesi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 2018, 58 (2) 95-98 (Aralık 2018)
 • KÖK,S., VAPUR,G., ÖZCAN,C. Sığır Etlerinde Mozaikleşme ile İlişkili Leptin (LEP) Geni Polimorfizmleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(4): 297–302 (Ekim 2015)
 • KÖK,S., 2014, “Türkiye'nin coğrafi işaretlerinden biri; Keşan Satıret” Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue (2), 2014 Pp. 2021-2027 (Aralık 2014)
 • KÖK,S., SOYSAL,M.I., GÜRCAN,E.K., 2012 “An investigation on the carcass percentage of Anatolian Grey Breed in raised Edirne province”. J Agr Sci Tech, A-David Publishing, 2 (9): 1107-1112, 2012. (Şubat 2012)
 • SOYSAL,M.İ., GÜRCAN,E.K., KÖK,S.,2005 “A study of the distribution of potassium polymorphizm ın erythrocytes of grey cattle raised ın the Edirne province of Terkey” Trakıa Journal Of Sciences. Scientific Serial Published by Trakıa University Series Biomedical Sciences. Volume 3, Number 6, 2005. ISSN 1312-1723.STARA ZAGORA-BULGARİA. (Aralık 2005)
 • SOYSAL,M.İ.,ÖZKAN,Ö.,KÖK,S.,TUNA,Y.T.,GÜRCAN,E.K.,2005,"Anadolu Mandalarının Mikrosatallit DNA İşaretleyicileri Kullanılarak Genetik Tanımlanması" Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi-Cild:2, Sayı:3,sayfa:240-244, Yıl:2005- TEKİRDAĞ (Haziran 2005)
 • SOYSAL,M.İ.,KÖK,S.,GÜRCAN,E.K.,2005,"Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi Üzerine Bir Araştırma" Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi-Cild:2, Sayı:2, sayfa: 189-193,Yıl:2005. TEKİRDAĞ (Mart 2005)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • VAPUR, G., KÖK, S. 2022. Sığırlarda Kalıtsal Hastalıkların Belirlenmesinde Kullanılan Moleküler Yöntemlerin Önemi. V. Uluslararası Tarım, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı. Edirne, Turkiye, 29-31 Ağustos 2022, ss.1012-1027. ISBN:978-605-73041-3-1 (Ağustos 2022)
 • KOÇ, S.T., KÖK, S.,2022. Artificial Meat or In Vitro Meat. VI.International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 29-31 August 2022. Pp 221, ISBN: 978-605-73041-1-7 (Ağustos 2022)
 • ATALAY, S., KÖK S., ARSLAN H. 2022. A Research on Determınatıon of FASN Gene Polymorphisms in Turkish Holstein Bulls. III. VI. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 29-31 August 2022. Pp 144, ISBN: 978-605-73041-1-7 (Ağustos 2022)
 • ARSLAN, H., KÖK, S., ATALAY, S. 2022. Investigation of Fatty Acid Compositions in Musculus Logissumus Dorsi (MLD) Muscle of Turkish Holstein Bulls. IV. Balkan Agricultural Congress, Edirne, Turkey, 31 August – 02 September 2022, Pp 223, ISBN: 978-605-73041-0-0 (Ağustos 2022)
 • KÖK, S (2021). Edirne ili koyun işletmelerinde Karacabey Merinos koyun ıslahı çalışması. III International and XII National Animal Science Conference, 27-28 November 2021, Bursa, Turkey (Kasım 2021)
 • VAPUR, G., ATALAY, S., KÖK, S. 2021. "Sığır koronavirüsü (BCoV): etki mekanizmalarına ve hastalık açısından çiftlik hayvanları ve insanlarla ilişkisine genel bir bakış". IIIth International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 1-3 September 2021. Pp 130, Book of Proceedings ISBN #:978-975-374-300-6, Trakya University Publisher #: 257 (Eylül 2021)
 • ATALAY, S., KÖK, S. 2021. "Sığır HSPA1A genindeki nsSNP'lerin yapısal ve fonksiyonel sonuçlarının siliko analizi". IIIth International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 1-3 September 2021. Pp 224, Book of Proceedings ISBN #: 978-975-374-300-6, Trakya University Publisher #: 257 (Eylül 2021)
 • VAPUR, G., KÖK, S. 2021. " BOLA-DRB3 geni HSP70.1 geni: etki mekanizmalarına genel bir bakış ve hastalık direnci ve termotolerans açısından çiftlik hayvanları ile ilişkisi". IIIth Balkan Agriculture Congress, Edirne, Turkey, 29 August - 1 September, 2021. Pp 38, Book of Proceedings ISBN #: 978-975-374-298-6, Trakya University Publisher #: 255 (Ağustos 2021)
 • ARSLAN, H., KÖK, S. 2021. "Sığır eti yağ asit kompozisyonu ile ilgili markör genler". IIIth Balkan Agriculture Congress, Edirne, Turkey, 29 August - 1 September, 2021. Pp 210, Book of Proceedings ISBN #: 978-975-374-298-6, Trakya University Publisher #: 255 (Ağustos 2021)
 • KÖK, S., ATALAY, S., 2020. “MSTN gen polimorfizmleri ve RNAi'nin hayvancılıkta et verimi üzerine etkileri” II. Uluslararası Tarımsal, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı, 01-03.09.2020, Edirne, Türkiye. s. 183, Bildiri Kitabı ISBN #: 978-975-374-278-8 (Eylül 2020)
 • KÖK,S., VAPUR, G., 2020. “Et kalitesini belirlemede moleküler yaklaşımlar” II. Uluslararası Tarımsal, Biyolojik ve Yaşam Bilimleri Konferansı, 01-03.09.2020, Edirne, Türkiye. s. 184, Bildiri kitabı ISBN #: 978-975-374-278-8 (Eylül 2020)
 • KÖK,S., VAPUR, G., 2019. “Edirne bölgesindeki Türk Holstein sığırlarının LEP geni 2. ekson (E2JW, E2FB) ve TG gen 5' promotör bölgesindeki (C422T) markır genlerin Canlı Ağırlık ve Sıcak Karkas Ağırlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması”. The 11th International Animal Science Conference, Cappadocia, Turkey. 20-22 October 2019, Book of Proceedings. e-ISBN : 978–605–80643-1-7, pp.119-120. http://www.zooteknifederasyonu.org.tr/ (Ekim 2019)
 • KÖK, S., KAPLAN, S., ATALAY, S., 2019. “Anadolu Mandalarının CAPN1 Geni 1. ve 2. Eksonları ile 1. İntron Bölgelerinin Genetik Karakterizasyonlarının Tanımlanması”. 12. Dünya Mandacılık Kongresi. 18-20 Eylül, İstanbul. Kongre Özet Kitabı, s 25. (Eylül 2019)
 • KÖK, S., VAPUR, G., 2019. Edirne Bölgesinde’ki Türk Holstein sığırların LEP geni 2. ekzon (E2JW, E2FB) ve TG geni 5' promotor bölgedeki (TG5) markörlerin et tekstürü, pH ve mozaikleşme üzerine etkilerinin araştırılması. 2. Uluslararası Biyolojik ve Kimya Bilimleri Avrasya Konferansı, 28-29 Haziran, Ankara, Türkiye, Kongre kitabı sayfa 873, e-Bildiri kitabı 494. (Haziran 2019)
 • VAPUR, G., KÖK, S., 2019. Edirne Bölgesinde’ki Türk Holstein sığırların LEP geni 2. ekzon (E2JW, E2FB) ve TG geni 5' promotor bölgedeki (TG5) markörlerin et rengi ve pH üzerine etkilerinin araştırılması. 2. Uluslararası Biyolojik ve Kimya Bilimleri Avrasya Konferansı, 28-29 Haziran, Ankara, Türkiye, Kongre kitabı sayfa 873, e-Bildiri kitabı 495. (Haziran 2019)
 • KÖK, S., VAPUR, G., 2018. “Türk Siyah-Beyaz Alaca Sığırlarda Leptin Geni (E2JW, E2FB) ve Tiroglobulin Geni (C422T) Polimorfizmleri” Uluslararası Ziraat, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı, 02-05.09.2018, Edirne, Türkiye, Kongre kitabı 810 sayfa, Bildiri 786. sayfada (Eylül 2018)
 • KÖK S., ATALAY S., 2018. “Sığırlarda Enfeksiyon Hastalıklarına Dirençli Genetik Markırların ilişkisinin Araştırılması” Uluslararası Ziraat, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı, 02-05.09.2018, Edirne, Türkiye, Kongre kitabı 810 sayfa, Bildiri 353. sayfada (Eylül 2018)
 • KÖK S., ATALAY S. 2018. “Köpek Kalça Çıkıklığı ile İlişkili Genetik Markırlar” Uluslar arası Ziraat, Biyoloji ve Yaşam Bilimleri Konferansı, 02-05.09.2018, Edirne, Türkiye, Kongre kitabı 810 sayfa, 358-543 sayfalar (Eylül 2018)
 • KÖK,S., ATALAY,S., 2017 “Sığırlarda Ekonomik Özelliklerle ilişkili GH1 Gene Polimorfizmleri” 2nd International Balkan Agriculture Congress, sayfa 777-782, 16-18 Mayıs 2017, Tekirdağ, ISBN : 978-605-4265-49-7, http://agribalkan2017.nku.edu.tr/ ve http://ziraat-en.nku.edu.tr/ (Mayıs 2017)
 • Kök, S. , M. İ. Soysal & E. K. Gürcan, 2011, “An Investigation on the Carcass Percentage of Anatolian Grey Breed in Raised Edirne Province”. RBI 8th Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources.Tekirdag / Turkıye, 4-8 October ,2011 (Ekim 2011)
 • SOYSAL,M.İ.,KÖK,S.,2006, “ Native goat genetic resourches and goat farming in Trakya region of Turkıye : a case study of characterization of Keşan goat populatıon Breeding,management and zoometric data.”Goat Farming in Central And Eastern European Countries: Present And Future. 27-30 June 2006.Ovidıus University. CONSTANTA- ROMANİA (Mayıs 2006)
 • SOYSAL,M.İ.,KÖK,S.,2006, “The last survivors of grey cattle’s whose resisting not to be extincted.A case study of chracteristics and sustainability of tradional system of native grey cattle breed”.2nd Seminar of the scientific-Professional Network on Mediterranean Livestock Farming.Mediterranean Livestock Production: Uncertainties and Opportunities. Pg:55-63, ZARAGOZA,18-20 May 2006-SPAİN http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a78/00800242.pdf (Mayıs 2006)
 • SOYSAL,M.İ.,KÖK,S.,2004. “Buffalo breeding in Turkey”. Proc. of the Seventh World Buffalo Congress, Manila, Philippines, 20 to 23 Oct.: 547-548 (Ekim 2004)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • KÖK,S., ATALAY,S., 2017 “Association Between Ghrh, Ghr Genes Polymorphisms and Growth in Cattle”. 8th Balkan Animal Science Conference, 06-08 September 2017, pg.26, ISBN: 9786054265473 (Eylül 2017)
 • KÖK,S., ATALAY,S., 2016 "Sığır Ghrelin geninde ARMS-PCR ve PCR-RFLP methodları kullanılarak rs 110968631 TNP'nin belirlenmesi" Bıoeng'16 IV. Internatıonal Bıoengıneerıng Conference, 13-14 October 2016, İstanbul, pg 43 (Ekim 2016)
 • KÖK,S., ATALAY,S., ÇOBANOĞLU,Ö., BALCI,F., GÜRCAN,E.K., SOYSAL,M.İ., 2015, "Manda Genomu Üzerine Bir Tartışma; Büyüme Hormon Geni Örneği" 8. Asya Manda Kongresi, 21 - 25 Nisan 2015, s.92 (Nisan 2015)
 • Kök, S. 2014, "Türkiye'nin coğrafi işaretlerinden Keşan'ın Satıret'i". Proc. of Balkan Agricultural Congress. 08-11 September. Edirne, Turkey. 551. (Ekim 2014)
 • Mİ.Soysal, YT.Tuna, S.Kök, EK.Gürcan " Mandada Vücut Tipi Değerlendirme: Anadolu mandası için Bir Model Çalışması" 6. Uluslararası Balkan Hayvancılık Konferansı -BALNIMALCON 2013 - Türkiye (Ekim 2013)
 • S.Kök, Ö.Çobanoğlu, EK.Gürcan, Mİ.Soysal "Sığırlarda Kalpain Ve Kalpastatin Gen Polimorfizmi Ve Et Gevrekliği İle İlişkisi" 6. Uluslararası Balkan Hayvancılık Konferansı - BALNIMALCON 2013 - Türkiye (Ekim 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • VAPUR, G., KÖK, S. 2022. "Çiftlik Hayvanlarında Termotolerans: HSP70 ve HSP70.1 Perspektifi" Bölümü, Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yeni Trendler kitabı. sayfalar; 441-456, sayfa sayısı 598. Editör: Prof. Dr. Hüsniye SAĞLIKER Baskı: ARALIK 2022 Yayıncı Sertifika No: 49837 ISBN: 978-625-8261-55-4 (Aralık 2022)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KÖK,S.,2006, “Manda Sütlerinin Bileşenleri.” Süttech - Süt ve Süt Teknolojileri Dergisi, Haziran-Temmuz sayısı, sayfa;38-43, İSTANBUL (Temmuz 2006)
 • SOYSAL,M.İ.,KÖK,S.,1997, "Trakya ve Karadeniz Yöresinin Çeşitli Manda Papülasyonlarının Biyokimyasal Polimorfik Ögeler Bakımından Genetik Yapısı Üzerine Bir Araştırma” Journal Of Anımal Research.(Hayvancılık Araştırma Dergisi) Cilt:7 Sayı:2, Sayfa:69-75 KONYA (Aralık 1997)
 • KÖK,S.,1995, “ Edirne İlinde Hayvancılık Potansiyeli ve Hayvancılığa Bağımlı İşletmelerin Durumu-2” Hasad Dergisi,yıl:11. Sayı:125, sayfa:59-61 İSTANBUL (Ekim 1995)
 • KÖK,S.,1995, “ Edirne İlinde Hayvancılık Potansiyeli ve Hayvancılığa Bağımlı İşletmelerin Durumu-1” Hasad Dergisi, yıl:11.Sayı:124.sayfa:51-52, İSTANBUL (Eylül 1995)
 • KÖK,S.,1995, “Yerli Gen Kaynaklarımızdan Bozstep Irkının Korunmasının Önemi” Hasad Dergisi, yıl:10,Sayı 117,Sayfa:40-45,İSTANBUL (Şubat 1995)
 • SOYSAL,M.İ.,KÖK,S.,1993,”Keşan-İpsala ve Enez Yöresi Bozstep Sığırı Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar” Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:2,Sayı:1,sayfa: 133-139 TEKİRDAĞ (Ocak 1993)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kök S., S. Atalay, HS. Eken, M. Savaşçı "Bozırk Sığır Sürülerinde Akrabalı Yetiştirme Katsayılarının Tartışılması" ULUSAL TARIM KONGRESİ'2015, 29-31 Ekim, s.223 (Ekim 2015)
 • SOYSAL,M.İ.,KÖK,S.,ÖNAL,R.,2005,“ Trakya Bölgesi Hayvancılığı ” Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV . sayfa; 429-440. 14-15 Ekim 2005.TMMOB Makine Mühendisleri Odası . EDİRNE (Ekim 2005)
 • SOYSAL,İ.,ÖZDER,M.,KÖK,S.,SOYSAL,D.,2005,“Bozstep Sığırının Ekosistemdeki Yeri ” Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV .sayfa; 441-465. 14-15 Ekim 2005.TMMOB Makine Mühendisleri Odası .EDİRNE (Ekim 2005)
 • SOYSAL,İ.,KÖK,S.,GÜRCAN,E.K.,ÖZDÜVEN,M.L., 2005, “Edirne İli Keçiciliği Üzerine Bir Araştırma” Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi.sayfa:228-230 26-27 Mayıs 2005 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bornova- İZMİR (Mayıs 2005)
 • SOYSAL,M.İ.,KÖK,S.,ÖZKAN,E.,2003, “Türkiye’nin Yerli Genetik Kaynaklarının Korunması ve Keşan İlçesi Örneği” Keşan Sempozyumu. sayfa:465-477 15-16 Mayıs 2003 KEŞAN-EDİRNE (Mayıs 2003)
 • SOYSAL,M.İ.,KÖK,S.,2003, “Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Keşan Şubesinin Süt Sığırlarımızın Islahındaki Önemi” Keşan Sempozyumu. sayfa:459-464.15-16 Mayıs 2003 KEŞAN-EDİRNE (Ocak 2003)
 • KAYMAKÇI,M.,KÖK,S.,TAŞKIN,T.,SOYSAL,M.İ.,2003, “Keşan İlçesinde Hayvancılığın Yapısal Özellikleri ve Sorunları” Keşan Sempozyumu. sayfa:432-440. 15-16 Mayıs 2003 KEŞAN-EDİRNE (Ocak 2003)
 • KÖK,S.,1997,” Ergin Mandaların Bazı Vücut Ölçülerine İlişkin Korelasyon Matrixi Sonuçları”, sayfa:147-149.Trakya Bölgesi II.Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak 1997, TEKİRDAĞ (Ocak 1997)
 • SOYSAL,M.İ.,KÖK,S.,1997,”Bazı Vücut Ölçülerine Göre Çeşitli Ergin Manda Popülasyonları Arası Genetik Uzaklıkların Tespiti”, Trakya Bölgesi II.Hayvancılık Sempozyumu, sayfa: 103-109.9-10 Ocak-1997, TEKİRDAĞ (Ocak 1997)
 • DEMİRCİ,M.,KÖK,S.,1996, “Trakya Yöresi Manda Sütlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma” Süt ve Süt Ürünleri Ulusal Sempozyumu ’96, 21-22 Mayıs 1996, sayfa;222-231, İSTANBUL (Mayıs 1996)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • KOÇ, S.T., KÖK, S.,2021. “Mikrobiyota, Mikrobiyota Çalışmalarında Kullanılan Moleküler Tanı Yöntemleri” Trakya Üniversiteler Birliği V. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Kasım 4-5, 2021 / Bandırma – Balıkesir / Türkiye, s.82. ISBN: 978-605-74234-5-0 (Kasım 2021)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • KÖK,S.,2010, Editör: Prof. Dr.M.İhsan SOYSAL. TÜRKİYE YERLİ EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. Toplam 389 sahife. “Gen Kaynağı Olarak Koruma Programına Alınan Bozstep Sığırlarının Doğal Ortamda Yetiştirilme Koşulları Ve Yetiştiricilerinin Sosyal Yapıları Üzerine Bir Araştırma ” Bölümünün yazarı Sayfaları: 66-87. ISBN:978-9944-5405-5-1. TEKİRDAĞ
 • SOYSAL,M.İ.,TUNA,Y.T., GÜRCAN,E.K., KÖK,S., KÜÇÜKKEBAPÇI,M., SOYSAL,İ., YAMAN,Y., KARADAĞ,O., YÜCEL,M.A., 2006, “Manda ve Ürünleri Üretimi.” Kitabı. ISBN: 9944-5405-1-X. TEKİRDAĞ.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Kapsüllenmiş ve Kapsülsüz Aronya (Aronia melanocarpa) Ekstraktının Sıçanların PON1 Geni mRNA Ekspresyonu, Karaciğer Dokularındaki PON1 Enzim Aktivitesi ve Aterosklerozis Üzerine Etkisinin Araştırılması. Dr öğrencisi Serim Tuna KOÇ (Mayıs 2022)
 • Türkiye’de Üretilen Hizmet Köpeklerinde Kalça Displazisi İle İlişkili Genetik Markırların Araştırılması. Tezi hazırlayan: Öğr. Gör. Sertaç ATALAY (Temmuz 2020)
 • Siyah-Beyaz Alaca Sığırların LEP Geni 2. Ekzon (E2JW, E2FB) ve TG Geni 5' Promotor Bölgedeki (TG5) Markörlerin Et Kalitesine Etkilerinin Araştırılması. Tezi hazırlayan: Güldan VAPUR (Mayıs 2019)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Türk Holstein Boğalarının FASN Geni Varyant Genotipleri ile Etin Yağ Asitleri Arasındaki İlişki. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Genetik ve Biyomühendislik Anabilimdalı. Tezi hazırlayan: Hilal ARSLAN (Ocak 2023)
 • Bozırk Sığırların Ghrelin Geninde rs110968631 TNP’ni Belirlemede ARMS-PCR ve PCR-RFLP Metotlarının Kullanımı. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,Biyoteknoloji ve Genetik Anabilimdalı. Tezi hazırlayan: Sertaç ATALAY (Haziran 2015)
 • Karacabey Merinosu Koyunların Edirne'deki İşletmelerde Kuzu Verimi ve Sütten Kesim Ağırlığındaki Kuzuların Canlı Ağırlık Performansı

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Trakya Bilim Kültür ve Sanat Girişimcileri Proje Uygulama ve Destekleme Derneği

Projeler

 • “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında devam eden Edirne İli “Halk Elinde Karacabey Merinosu Koyunu Islahı” alt projesi. Yürütücü Kurum: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Alt Proje Yürütücü Lideri: Süleyman KÖK. Proje No: 22KBM2015-01 Yardımcı Kurumlar: Edirne İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Damızlık Koyun-Keçi Yetiştirici Birliği (Aralık 2015)
 • “Türk Boz Irkı sıgırlarda UoG-CAST, CAPN1 316 ve CAPN1 4751 Marker Genotipleri Arastırılması” Proje No: TUBAP-2013-109 Yürütücüsü: Süleyman KÖK Araştırmacılar: Sertaç ATALAY, Hasan Semih EKEN, Mustafa SAVAŞÇI (Ocak 2015)

Diğer

 • Irk Tescil Komüsyon Üyeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bandırma Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün “Yerli Sığır Gen Kaynaklarının Muhafazası Projesi Komüsyon Üyesi olarak “Bozstep ırkı Sığırı Genotipi Tespiti ve Bozstep ırkı hayvan alımı”görevi için 16 Kasım 2001 de komüsyon üyesi olarak görevlendirildi. (Şubat 2001)
 • Irk Tescil Komüsyon Üyeliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bandırma Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nün “Yerli Sığır Gen Kaynaklarının Muhafazası Projesi Komüsyon Üyesi olarak “Bozstep ırkı Sığırı Genotipi Tespiti”görevi için 20 Nisan 1999 da komüsyon üyesi olarak görevlendirildi. (Nisan 1999)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TAGEM)

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında “Edirne İli Kıl Keçisi Islahı-I"
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Yürütücü     Kurum : Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Yayım Genel Müdürlüğü

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Kapsüllenmiş ve Kapsülsüz Aronya (Aronia melanocarpa) Ekstraktının Sıçanların PON1 Geni mRNA Ekspresyonu, Karaciğer Dokularındaki PON1 Enzim Aktivitesi ve Aterosklerozis Üzerine Etkisinin Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Türk Holstein Boğalarının FASN Geni Varyant Genotipleri ile Etin Yağ Asitleri Arasındaki İlişki
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Ulusal » Diğer » Diğer (Namık Kemal Üniversitesi BAP Birimi)

Isı Şok Transkripsiyon Faktörü 1 Genindeki Polimorfizmlerin, Proteininin Yapı ve Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Boz Irk ve Türk Holstein Irkı Sığırlarda Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Namık Kemal Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP-DOSAP Projesi)

İklim Değişikliğine Tolerans ve Hastalıklara Direnç ile İlişkili Olan HSP70.1 Geni ve Bola.DRB3.2 Gen Bölgesinin Bozırk ve Holstein Irkı Sığırlarda Moleküler Karakterizasyonu
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TAGEM)

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında “Edirne İli Halk Elinde Karacabey Merinosu Koyunu Islahı-II (2021-2025)
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Yürütücü     Kurum : Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP )

TÜRK BOZIRK SIĞIRLARDA UoGCAST, CAPN1 316 VE CAPN1 4751 MARKIR GENOTİPLERİ ARAŞTIRILMASI
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » 1002

Türk Bozırk ve Holştayn Sığırlarda BoLA.DRB3.2 Lokusu Polimorfizmlerinin Belirlenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyo mühendislik

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Türkiye’de Üretilen Hizmet Köpeklerinde Kalça Displazisi İle İlişkili Genetik Markırların Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ve Genetik AbD.

Ulusal » Trakya Kalkınma Ajansı » Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Moleküler Tarımsal Tanı Laboratuvarı Kurulumu
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Türk Holstein Sığırların LEP Geni 2. Ekzon (E2JW, E2FB) ve TG Geni 5' Promotor Bölgedeki (TG5) Markörlerin Et Kalitesine Etkilerinin Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ve Genetik AbD.

Ulusal » Diğer » Diğer (TAGEM)

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında “Edirne İli Halk Elinde Karacabey Merinosu Koyunu Islahı-I (2015-2020)
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Yürütücü     Kurum : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Moleküler Genetik ve Doku Kültürü Laboratuvarı Fiziki Altyapısının Kurulumu
Proje Türü : Altyapı     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

» Verdiği Dersler

Biyometri

Genetik

Hayvan Genetiği ve Islahı

Hayvan Islahı

Hayvan Islahının Genetik Pirensipleri

Hayvancılıkta Biyoteknoloji

Hayvancılıkta Kantitatif Lokuslar

Proje - I

Sığır Besleme

Sığır Yetiştirme

Üreme Fizyolojisi

Yem Teknolojisi