» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Mutluer T, Gorker I, Akdemir D, Foto Ozdemir D, Ozcan Ozel O, Vural P, Tufan AE, Karacetin G, Rodopman Arman A, Perdahli Fis N, Demirci E, Ozmen S, Tural Hesapcioglu S, oztop D, Tural U, Aktepe E, Aksu H, Akyol Ardic U, Basgül S, Bilac O, Coskun M, Celik GG, Karakoc Demirkaya S, Dursun OB, Durukan I, Fidan T, Gokcen C, Gormez V, Yildiz Gondogdu O, Herguner S, Kandemir H, Gunay Kilic B, Kilincaslan A, Nasiroglu S, Yalin Sapmaz S, Sahin N, Tahiroglu AY, Toros F, Unal F, Percinel Yazici I, Yazici KU, Isik U, Ercan ES: Prevalance, comorbidities and mediators of childhood anxiety disorders in urban Turkey: a national representative epidemiological study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, published online doi.org/10.1007/s00127-022-02396-7 (Aralık 2022)
 • Ercan ES, Unsel-Bolat G, Tufan AE, Karakoç Demirkaya S, Bilaç Ö, Günay Kılıç B, Akyol Ardıç Ü, Yalın Sapmaz Ş, Aksu H, Yolga Tahiroğlu A, Karaçetin G, Tural Ü, Aktepe E, Rodopman Arman A, Başgül S, Coşkun M, Dursun OB, Durukan İ, Perdahlı Fiş N, Gençoğlan S, Gökçen C, Sarı Gökten E, Görker I, Görmez V, Yıldız Gündoğgu Ö, Tural Hesapçıoğlu S, Kandemir H, Mutluer T, Nasıroğlu S, Özcan Ö, Şahin N, Toros F, Perçinel Yazıcı İ, Yazıcı KU, Yulaf Y, Yüksel T, Bilgiç A, Altun H, Akdemir D, Mazlum B, Çakın Memik N, Foto Özdemir D, Üneri Ö, Ünal F. Effect of Impairment on the Prevalance and Comorbidities of Attention deficit Hyperactivity Disorder in a National Survey:Nation-Wide Prevalance and Comorbidities of ADHD. Journal of Attention Disorders 2022; 26(5):674-684 doi:10.1177/10870547211017985 (Mart 2022)
  4
  ATIF
 • Ağca S, Görker I, Turan FN, Öztürk L, Validity and Reliability of The Turkish Version of Sleep Disturbance Scale for Children, Sleep Medicine 84 August 2021, 56-62 https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.05.016. (Ağustos 2021)
  4
  ATIF
 • Yalçıntepe S, Görker I, Demir S, Atlı Eİ, Atlı E, Tozkır H, Süt N, Özen Y, Eker D, Mail Ç, Sezginer Güler H, Zhuri D, Gürkan H: Investigation the Relationship of Autism Spectrum Disorder and FOXP2, GRIN2B, GABRA4 Genes. Arch neuropsychiatry 2021;58:171-175
 • Araz-Altay M, Görker I, Güler S, Demirci-Şipka B, Ataş T. Evaluation of psychiatric characteristics in children of parents with multiple sclerosis. Anatolian Journal of Psychiatry 2020;21(5):515-522. (Haziran 2020)
  1
  ATIF
 • Okyar E, Görker I: Examining the autistic traits in children and adolescents diagnosed with attention-deficit hyperactivity disorder and their parents. BMC Psychiatry.June 5;20(1) :285. https://doi.org/10.1186/s12888-020-02703-z (Haziran 2020)
  10
  ATIF
 • Gürkan H, Atlı Eİ, Atlı E, Bozatlı L, Araz Altay M, Yalçıntepe S, Özen Y, Eker D, Akurut Ç, Demir S, Görker I: Chromosomal Microarray Analysis in Turkish Patients with Unexplained Developmental Delay and Intellectual Developmental Disorders. Arch Neuropsychiatry 2020;57:177-191.
  2
  ATIF
 • Beken B, Çelik V, Gökmirza Özdemir P, Süt N, Görker I, Yazıcıoğlu M: Maternal anxiety and internet-based food elimination in suspected food allergy. Pediatr Allergy Immunol 2019 Jun 20 doi:10.1111/pai.13100 (epub ahead of print) PIMD:31220364 (Haziran 2019)
  10
  ATIF
 • Araz-Altay M, Bozatlı L, Demirci-Şipka B, Görker I: Current Pattern of Psychiatric Comorbidity and Psychotropic Drug Prescription in Child and Adolescent Patients. Medicina 2019, 55(5) pii: E159. doi: 10.3390/medicina55050159. PMID:31108992 (Mayıs 2019)
  8
  ATIF
 • Ercan ES, Polanczyk G, Akyol Ardıc U, Yuce D, Karacetın G, Tufan AE, Tural U, Aksu H, Aktepe E, Rodopman Arman A, Başgül S, Bılac O, Coşkun M, Celık GG, Karakoc Demırkaya S, Dursun BO, Durukan İ, Fidan T, Perdahlı Fiş N, Gençoğlan S, Gökçen C, Görker I, Görmez V, Gündoğdu ÖY, Gürkan CK, Hergüner S, Tural Hesapçıoğlu S, Kandemir H, Kılıç BG, Kılınçaslan A, Mutluer T, Nasiroğlu S, Özel Özcan Ö, Öztürk M, Öztop D, Yalın Sapmaz S, Süren S, Şahin N, Yolga Tahıroglu A, Toros F, Ünal F, Vural P, Perçinel Yazıcı İ, Yazıcı KU, Yıldırım V, Yulaf Y, Yüce M, Yüksel T, Akdemir D, Altun H, Ayık B, Bilgic A, Hekim Bozkurt Ö, Demirbaş Çakır E, Çeri V, Üçok Demir N, Dinç G, Irmak MY, Karaman D, Kınık MF, Mazlum B, Memik NÇ, Foto Özdemir D, Sınır H, Ince Taşdelen B, Taşkın B, Uğur Ç, Uran P, Uysal T, Üneri Ö, Yilmaz S, Seval Yılmaz S, Açıkel B, Aktaş H, Alaca R, Alıç BG, Almaidan M, Arı FP, Aslan C, Atabay E, Ay MG, Aydemir H, Ayrancı G, Babadagı Z, Bayar H, Çon Bayhan P, Bayram Ö, Dikmeer Bektaş N, Berberoğlu KK, Bostan R, Arıcı Canlı M, Cansız MA, Ceylan C, Coşkun N, Coşkun S, Çakan Y, Demir İ, Demir N, Yıldırım Demirdöğen E, Doğan B, Dönmez YE, Dönder F, Efe A, Eray Ş, Erbilgin S, Erden S, Ersoy EG, Eseroğlu T, Kına Fırat S, Eynallı Gök E, Güler G, Güles Z, Güneş S, Güneş A, Günay G, Gürbüz Özgür B, Güven G, Çelik Göksoy Ş, Horozcu H, Irmak A, Işık Ü, Kahraman Ö, Kalaycı BM, Karaaslan U, Karadağ M, Kılıc HT, Kılıçaslan F, Kınay D, Kocael Ö, Bulanık Koç E, Kadir Mutlu R, Lushi-Şan Z, Nalbant K, Okumus N, Özbek F, Akkuş Özdemir F, Özdemir H, Özkan S, Yıldırım Özyurt E, Polat B, Polat H, Sekmen E, Sertçelik M, Sevgen FH, Sevince O, Süleyman F, Shamkhalova Ü, Eren Şimşek N, Tanır Y, Tekden M, Temtek S, Topal M, Topal Z, Türk T, Uçar HN, Uçar F, Uygun D, Uzun N, Vatansever Z, Yazgılı NG, Miniksar Yıldız D, Yıldız N. The Prevalance of Childhood Psychopathology in Turkey: a cross-sectional multicenter nationwide study (EPICPAT-T). Nord J Psychiatry 2019 Feb;73(2):132-140. doi: 10.1080/08039488.2019.1574892. Epub 2019 Apr 9. PMID: 30964388 (Nisan 2019)
  51
  ATIF
 • Berberoğlu KK, Görker I: Çocuk ve ergenlerde Hashimoto Tiroiditi'ne eşlik eden psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2019;20(2):189-195. (Mart 2019)
 • Aykutlu HC, Görker I. Disruptive eating behavior and obesity in drug naïve children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. Anatolian Journal of Psychiatry 2019; 20(6):659-666.
  3
  ATIF
 • Okyar E, Bozatlı L, Görker I, Okyar S: Psychogenic polydipsia associated with sertraline treatment: a case report. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2019, 29(1):117-119.
 • Görker I, Gürkan H, Ulusal S, Atlı E, Ayaz G, Ceylan C, Tozkır H, Araz-Altay M, Erol A, Yıldız N, Direk C, Akköprü H, Kilit N, Aykutlu HC, Bozatlı L, Çelik Z, Berberoğlu KK: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Türk Çocuk ve Ergenlerde Miikrodizin Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon Yöntemi İle Kopya Sayısı Değişikliklerinin Araştırılması. Noro Psikiyatr Ars. 2018 Apr 26;55(3):215-219. doi: 10.5152/npa.2017.21611. (Eylül 2018)
  7
  ATIF
 • Araz-Altay M, Görker I: DSM-V Kriterlerine Göre Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanısı Alan Olguların Psikiyatrik Eştanı ve WISC-R Profilinin Değerlendirilmesi Nöropsikiyatri Arşivi 2018: 55:127-134 (Haziran 2018)
  11
  ATIF
 • Karacetin G, Arman AR, Fis NP, Demirci E, Ozmen S, Hesapcioglu ST, Oztop D, Tufan AE, Tural U, Aktepe E, Aksu H, Ardic UA, Basgul S, Bilac O, Coskun M, Celik GG, Demirkaya SK, Dursun OB, Durukan I, Fidan T, Gencoglan S, Gokcen C, Gokten ES, Gorker I, Gormez V, Gundogdu OY, Gurkan CK, Herguner S, Kandemir H, Kilic BG, Kilincaslan A, Mutluer T, Nasiroglu S, Ozcan OO, Ozturk M, Sapmaz SY, Suren S, Sahin N, Tahiroglu AY, Toros F, Unal F, Vural P, Yazici IP, Yazici KU, Yildirim V, Yulaf Y, Yuce M, Yuksel T, Akdemir D, Altun H, Ayik B, Bilgic A, Bozkurt OH, Cakir ED, Ceri V, Demir NU, Dinc G, Irmak MY, Karaman D, Kinik MF, Mazlum B, Memik NC, Ozdemir DF, Sinir H, Tasdelen BI, Taskin B, Ugur C, Uran P, Uysal T, Uneri OS, Yilmaz S, Yilmaz SS, Acikel B, Aktas H, Alaca R, Alic BG, Almbaidheen M, Ari FP, Aslan C, Atabay E, Ay MG, Aydemir H, Ayranci G, Babadagi Z, Bayar H, Bayhan PC, Bayram O, Bektas ND, Berberoglu KK, Bostan R, Cakan Y, Canli MA, Cansiz MA, Ceylan C, Coskun N, Coskun S, Demir I, Demir N, Demirdogen EY, Dogan B, Donmez YE, Donder F, Efe A, Eray S, Erbilgin S, Erden S, Ersoy EG, Eseroglu T, Firat SK, Gok EE, Goksoy SC, Guler G, Gules Z, Gunay G, Gunes S, Gunes A, Guven G, Horozcu H, Irmak A, Isik U, Kahraman O, Kalayci BM, Karaaslan U, Karadag M, Kilic HT, Kilicaslan F, Kinay D, Koc EB, Kocael O, Mutlu RK, San Z, Nalbant K, Okumus N, Ozbek F, Ozdemir FA, Ozdemir H, Ozgur BG, Ozkan S, Ozyurt EY, Polat B, Polat H, Sekmen E, Sertcelik M, Sevgen FH, Sevince O, Shamkhalova U, Suleyman F, Simsek NE, Tanir Y, Tekden M, Temtek S, Topal M, Topal Z, Turk T, Ucar HN, Ucar F, Uygun D, Uzun N, Vatansever Z, Yazgili NG, Yildiz DM, Yildiz N, Ercan ES. ‘Prevalance of Childhood Affective Disorders in Turkey: An Epidemiological Study. J Affect Disord. 2018 Oct 1;238:513-521. doi: 10.1016/j.jad.2018.05.014.
  13
  ATIF
 • Ulusal SD, Gürkan H, Atlı E, Özal SA, Çiftdemir M, Tozkır H, Karal Y, Güçlü H, Eker D, Görker I: Genetic analyses of the NF1 gene in Turkish neurofibromatosis type 1 patients and definition of three novel variants. BJMG 20(1): 13-20, 2017
  8
  ATIF
 • Görker, I., L. Bozatlı, Ü. Korkmazlar, M.Y. Karadağ, C. Ceylan, C. Söğüt, H.C. Aykutlu, B. Sübay, N. Turan. ‘Edirne İl Merkezi ilkokul Çocuklarında Özgül Öğrenme Bozukluğu Olası Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özellikler’. Arch Neuropsychiatr 2017:54:343-349.
  12
  ATIF
 • Görker I, Gürkan H, Demir-Ulusal S, Atlı E, İkbal-Atlı E: A 9 Year-Old-Girl With Phelan McDermid Syndrome, Who Had Been Diagnosed With An Autism Spectrum Disorder. BJMG 19(2): 85-89, 2016. (Kasım 2016)
  1
  ATIF
 • Bozatlı L, Berberoğlu KK, Ceylan C, Görker I: Improvement of stuttering with use of methylphenidate in a child who was diagnosed with concomitant stuttering and ADHD. Anadolu Psikiyatri Dergisi 17 (Supp 3): 71-73, 2016. (Ağustos 2016)
  1
  ATIF
 • Çak T, Karabekiroğlu K, Çengel-Kültür E, Tarakçıoğlu MC, Kaya R, Say GN, Görker I, Sapmaz D, Karabekiroğlu A, Çakın-Memik N, Yüce M, Köse S, Özbaran B, Foto-Özdemir D, Sarı BA, Özkoç-Erol S, Evinç G, Cengiz H, Varol F: Anne ve Baba Adaylarında Psikiyatrik Belirtiler İle Doğum Sonrası Depresyon ve İnfantil Kolik Arası İlişki: Çok Merkezli, Takip Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 26 ( 2 ), 87-8, 2015.
  9
  ATIF
 • Karabekiroğlu K, Uslu R, Kapcı-Seyitoğlu EG, Özbaran B, Öztop DB, Özel-Özcan Ö, Doğangün B, Gülen-Şişmanlar Ş, Görker I, Fidan T, Bahalı KM, Barut Y, Gürkan K, Kılıç BG, Ay P, Taşkın B, Bilgin N, Çengel-Kültür ES: A Nationwide Study of Social-Emotional Problems in Young Children in Turkey. Infant Behavior&Development 36: 162-170, 2013.
  14
  ATIF
 • Çöpür M, Görker I, Demir T: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors for Treatment of Selective Mutism. Balkan Med J 29:97-100, 2012.
  1
  ATIF
 • Duran R, Görker I, Küçükuğurluoğlu Y, Aladağçıftdemır N, Vatansever-Özbek Ü, Acunaş B: The effect of the neonatal resuscitation courses on the long-term neurodevelopmental outcomes of newborn infants with perinatal asphyxia’. Pediatr Int 54:56-59,2012.
  6
  ATIF
 • Görker, I., V Yurut-Caloglu, H. Karadag, M. Caloglu, S. Altaner, H. Cengiz, A. Ozen. ‘Acute radiation effect in the brain in infant rats: Neurocognitive and Histopathological Examination’. Journal of BUON 16: 297-303, 2011.
  2
  ATIF
 • Görker I, Vatansever Ü, Acunaş B: İleri Derecede Prematüre Yenidoğanların Düzeltilmiş 1-3 Yaşında Nörogelişimsel ve Psikiyatrik Değerlendirmesi. Türk Ped Arş 46:280-285,2011.
  1
  ATIF
 • Görker, I., S. Karasalihoğlu, L. Öztürk. ‘Pulling of Hair While Sleeping: A Pediatric Case’. Trakya Üniv Tıp Fak Derg 27(2): 215-217, 2010, DOI:10.5174/tutfd.2009.00841.2
  1
  ATIF
 • Hergüner, S., A. Kılınçaslan, I. Görker. ‘Serotonin-Selective Reuptake Inhibitor-Induced Enuresis in Three Pediatric Cases’. J Child Adolesc Psychopharmacol 17 (3): 354-356, 2007, DOI: 10.1089/cap.2006.0070
  11
  ATIF
 • Görker I, Tüzün Ü: Autistic-Like Findings Associated With a Urea Cycle Disorder in a 4-Year Old Girl. J Psychiatry Neurosci 30(2): 133-135, 2005
  45
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Araz-Altay, M., Görker I., Demirci-Şipka B, Bozatlı L, Ataş T.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Psychiatric Comorbidities. Euras J Fam Med 2020;9(1):27-34. https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090104 (Nisan 2020)
 • Okyar E, Bozatlı L, Görker I: Atomoxetine Treatment in a Patient with the Comorbidity of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Fragile X Syndrome. Psychiatry and Behavioral Sciences 2019; 9(4):195-197.
 • Araz-Altay M, Görker I, Aslanova R, Bozatlı L, Turan N, Balkanlı-Kaplan P: Küçük çocuklarda beta sempatomimetik tokoliz ile otizm spektrum bozukluğu, davranışsal ve gelişimsel sonuçlar arasındaki ilişki. Open Access Maced J Med Sci 15;5(6): 730-735 (Ekim 2017)
  1
  ATIF
 • Bozatlı L., I. Görker, K.K. Berberoğlu, Z. Çelik.’Chill as a side effect of atomoxetine use: case report’. J Psychiatry Open Access, 20:2, 2017.
 • Abalı, O., Ü. Tüzün, Ü. Göktürk, K. Gürkan, B. Alyanak, I. Görker. ‘Acute Psychological Reactions of Children and Adolescents After The Marmara Earthquake: A Preliminary Report’. Clin Child Psychol Psychiatry 7(2): 283-287, 2002.
  5
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Aykutlu HC, Köse EB, Bozatlı L, Görker I: School and Special Education Status of Children with Autism Spectrum Disorder During the Covid-19 Pandemic. IV. International Health Sciences Congress (Kasım 2021)
 • Aykutlu HC, Görker I: Bruxism prevalance in non-medicated children with ADHD: preliminary results of 34 children in a clinical sample. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25-29 April, Antalya, 2018. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018;28, S1, 37-38. (Haziran 2018)
 • Bozatlı L, Aykutlu HC, Görker I: Side effect due to zuclopenthixol treatment-incontinence/enuresis? 10. International Congress on Psychopharmacology & 6. International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25-29 April, Antalya, 2018. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018;28, S1, 246. (Haziran 2018)
 • Aykutlu HC, Görker I: Obesity frequency in children with ADHD: preliminary results of 56 children in a clinical sample. 17th International ESCAP Congress, Geneva, Switzerland. (Temmuz 2017)
 • Bilmeoğlu-Ağca S, Görker I: Electrical status epilepticus in sleep (ESES) syndrome diagnosed girl in 5 year follow up: a case report. 17th International ESCAP Congress, Geneva, Switzerland. (Temmuz 2017)
 • Bozatlı L, Görker I: Efficacy of lithium treatment in 11 year old bipolar disorder with exGGERted sexual activity: a case report. 17th International ESCAP Congress, Geneva, Switzerland. (Temmuz 2017)
 • Görker I, Atlı E, Gürkan H: 22 months old boy diagnosed with 2q21.3 microdeletion syndrome comorbidity with autism spectrum disorder. 17th International ESCAP Congress, Geneva, Switzerland (Temmuz 2017)
 • Beken B, Görker I, Celik V, Gokmirza Ozdemir P, Sut N, Yazicioglu M: Impact of Suspected Food Allegy on Parental Anxiety. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Helsinki, Finland. (Haziran 2017)
 • Celik V, Görker I, Beken B, Gokmirza Ozdemir P, Sut N, Yazicioglu M: Obsessive compulsive symptoms in the atopic dermatitis patients' mothers. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Helsinki, Finland. (Haziran 2017)
 • Beken B, I. Görker, Celik V, Gokmirza Ozdemir P, Sut N, Yazicioglu M: ‘Impact of Suspected Food Allergy On Parental Anxiety’. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Helsinki, Finland, 17-21 June 2017.
 • Celik V, I. Görker, Beken B, Gokmirza Ozdemir P, Sut N, Yazicioglu M: ‘Obsessive compulsive symptoms in the atopic dermatitis patients’ mothers’. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Helsinki, Finland, 17-21 June 2017.
 • Ercan, E.S.,Ü.Tural, E. Tufan, M. Öztürk, G. Karaçetin, S. Hergüner, A. Arman, B. Günay-Kılıç, F. Toros, F. Ünal, A. Kılınçaslan, M. Coşkun, N. Perdahlı-Fiş, I. Görker: ‘The Epidemiology of Childhood Psychopathology in Turkey: The Epicpat-T Study’. J Am Acad Child and Adolesc Psychiatry 56(10), Supp. Page S206, October 2017.
 • Aykutlu HC, Görker I: Symptom cluster of chronic emotional abuse in 3 year old girl. 15th World Congress Association for Infant Mental Health, Prague, 422-423 pp,May 29 - June 2, 2016. (Mayıs 2016)
 • The use of haloperidol with cognitive behavioral therapy in 15 years old adolescent patient with internet gaming disorder (Haziran 2015)
 • The assessment of characteristics of children diagnosed with reactive attachment disorder in a university hospital child psychiatry outpatient clinic within two years (Haziran 2015)
 • Zuclopenthixol treatment of drug refractory severe behavioral disturbances in 10 year old boy with autism spectrum disorder comorbid with attention deficit hyperactivity disorder and intellectual disability (Haziran 2015)
 • Major depression and a suicide attempt due to isotretionin treatment: A pediatric case report (Haziran 2015)
 • A nine year old girl with Phelan Mc Dermid Syndrome, who had been diagnosed with autism spectrum disorder (Haziran 2015)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Aykutlu HC, Görker I: The Clinical Characteristics and pharmacological treatment process of a 10-year-old boy with Autism Spectrum Disorder who had drug refractory self-injurious behaviour. 10. International Congress on Psychopharmacology & 6. International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25-29 April, Antalya, 2018. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018;28, S1, 297. (Haziran 2018)
 • Görker I: Clinical genetic evaluation to identify the aetiology of Autism Spectrum Disorder. 10. International Congress on Psychopharmacology & 6. International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25-29 April, Antalya, 2018. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018;28, S1, 298. (Haziran 2018)
 • Görker I, Doğangün B: Otizm Spektrum Bozukluklarında Psikofarmakolojik Tedaviler. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25-29 April, Antalya, 2018. (Nisan 2018)
 • Görker I, Üneri Ö: Ağır ve Karmaşık Tedaviye Dirençli Nöropsikiyatrik Bozuklukları Olan Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi. 10th International Congress on Psychopharmacology & 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 25-29 April, Antalya, 2018. (Nisan 2018)
 • ‘Çocuklarda Öğrenme ve İletişim Sorunlarına Yol Açan Nörogelişimsel Bozukluklar’ Panelinde. Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, 23-25 Kasım, 2017.
 • ‘Otizm Spektrum Bozukluğu’. Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Edirne, 23-25 Kasım, 2017.
 • Görker I.: Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Uyku Sorunları, 21. Ergen Günleri, Pamukkale-Denizli. (Aralık 2016)
 • Yıldız N, Görker I, Demir N: Assessment of Cognitive Functions and Comorbid Psychiatric Disorder in Children and Adolescents Diagnosed With Congenital Hypothyroidism.J. Am. Acad. Child & Adolesc Psychiatry Vol:55 Supp. Issue:10, Oct 2016, s:209-210 (poster bildiri, özeti yayınlanmıştır). AACAP’s 63rd Annual Meeting 24-29 October, 2016. (Ekim 2016)
 • Çelik Z, Görker I: Özgül Öğrenme Bozukluğu tanısı kanan çocuklarda rs4234898, rs11100040 ve rs2274305 polimorfizmlerinin sıklığının araştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 17:Supp.4,s:24 (özet yayınlanmıştır) (sözel bildiri) Çocuk ve Erişkin Klinik Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 23-26 Eylül, 2016. (Eylül 2016)
 • Bozatlı L, Görker I: Atomoxetinin üşüme yan etkisi: Olgu sunumu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 17:Supp.4,s:43, Çocuk ve Erişkin Klinik Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 23-26 Eylül, 2016. (Eylül 2016)
 • Görker I: A 2-year-old girl with food refusal symptom stemming from maternal anxiety. 15th World Congress Association for Infant Mental Health, Prague, 313 pp,löMay 29 - June 2, 2016. (Mayıs 2016)
 • Çelik Z, Görker I, Durankuş F: 3 year old boy diagnosed with anxiety disorder, nos (not otherwise specified). 15th World Congress Association for Infant Mental Health, 430 pp, Prague, May 29 - June 2, 2016. (Mayıs 2016)
 • Çak T, Karabekiroğlu K, Çengel-Kültür E, Tarakçıoğlu MC, Kaya R, Taşdemir Say GN, Görker I, Sapmaz D, Karabekiroğlu A, Çakın-Memik N, Yüce M, Köse S, Özbaran B, Foto-Özdemir D, Akın Sarı B, Özkoç Erol S, Evinç G, Cengiz H, Varol F: Mental representations of the baby during late pregnancy: Measuring the parent-baby relationship in expectant mothers and fathers. 15th World Congress Association for Infant Mental Health, Prague, May 29 - June 2, 2016. (Mayıs 2016)
 • Çak T, Karabekiroğlu K, Çengel-Kültür E, Tarakçıoğlu MC, Kaya R, Taşdemir Say GN, Görker I, Sapmaz D, Karabekiroğlu A, Çakın-Memik N, Yüce M, Köse S, Özbaran B, Foto-Özdemir D, Akın Sarı B, Özkoç Erol S, Evinç G, Cengiz H, Varol F: Correlates of maternal anxiety during the perinatal period in Turkey. 15th World Congress Association for Infant Mental Health, 638 pp,Prague, May 29 - June 2, 2016. (Mayıs 2016)
 • Çak T, Karabekiroğlu K, Çengel-Kültür E, Tarakçıoğlu MC, Kaya R, Taşdemir Say GN, Görker I, Sapmaz D, Karabekiroğlu A, Çakın-Memik N, Yüce M, Köse S, Özbaran B, Foto-Özdemir D, Akın Sarı B, Özkoç Erol S, Evinç G, Cengiz H, Varol F: Prenatal depressive symptoms ameliorating in the postpartum period: which factors contribute? 15th World Congress Association for Infant Mental Health, 639 pp,Prague, May 29 - June 2, 2016. (Mayıs 2016)
 • Söğüt C, Ağca S, Görker I: A 23 months old girl diagnosed with pica and trichotillomania presenting trchophagia symptoms. 15th World Congress Association for Infant Mental Health, 418-419 pp,Prague, May 29 - June 2, 2016. (Mayıs 2016)
 • Ağca S, Söğüt C, Görker I: Parental violence causing neurodevelopmental decline in a masturbating girl: a case report. 15th World Congress Association for Infant Mental Health, 631 pp, Prague, May 29 - June 2, 2016. (Mayıs 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Görker I: 'The Prevalance and Gender Differences in Spesific Learning Disorder. In Learning Disabilities'. Sandro Misciagna (ed.) DOI:10.5772/intechopen.86684 Published June 17th 2020, ISBN:978-1-83880-839-6, print ISBN:978-1-83880-838-9, ebook ISBN:978-1-83880-840-2 (Haziran 2020)
  4
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şahin ZA, Şahin İG, Bozatlı L, Görker I: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerde Uzun Süreli Metilfenidat Kullanımının Büyüme ve Kemik Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 2022;9(3):208-214. (Aralık 2022)
 • Bozatlı L, Uğurtay C, Güneydaş B, Görker I: Enürezis Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerin Başvuru Yakınmaları, Eşlik Eden Tanıları ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Derg Cilt:29, Sayı:1, Ocak/2022 (Ocak 2022)
 • Yalcintepe S, Gurkan H, Demir S, Bozatli L, Atli E, Araz Altay M, Ikbal Atli E, Aykutlu HC, Eker D, Mail C, Gorker I: Investigation the etiology of syndromic autism with targeted gene analysis. Ann Med Res 2021;28(12):2174-8
 • Şahin İG, Bozatlı L, Şahin ZA, Görker I: Evaluation of The Relationship Between Orthopedic Injuries and Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Childhood and Adolescence. Nam Kem Med J 2021;9(1):54-60
 • Araz-Altay M, Görker I. Kombine Tip Özgül Öğrenme Bozukluğunda Uygun Müdahale İle WISC-R Profilinde ve Klinik Bulgularda Düzelme Mümkün mü: 3 Yıllık Takip Sonuçları. Namık Kemal Tıp Dergisi 2019;7(3):236-244.
 • Ak, N., H. Akköprü, I. Görker. ‘İkili Antipsikotik Kullanımına Bağlı Gelişen Priapism: Bir Olgu Sunumu’. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 23(2): 125-128, 2016. (Temmuz 2016)
 • Görker I, Korkmazlar Ü, Ayaz G, Araz-Altay M, Ak N, Bozkurt B. 'Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Terimleri'. Sözlük Dergisi 4(4), 2013.
 • Görker I, Korkmazlar Ü, Durukan M, Aydoğdu A: Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerde Belirti ve Tanı Dağılımı. Klinik Psikiyatri Dergisi 7(2): 103-110, 2004.
  17
  ATIF
 • Görker I, Eker R, Tüzün Ü: Çocukluk döneminde streptokok enfeksiyonuyla ilişkili otoimmün nöropsikiyatrik bozukluk: Bir olgu sunumu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2003;10(3):121-127.
 • Görker I: Deprem Nedeniyle Oluşan Travmanın Çocuk Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri. Çocuk Forumu 1999;2(3):17-19 (Ekim 1999)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Özkan Ç, H.C. Aykutlu, Huz F, L. Bozatlı, I. Görker: Alopesi Areata’lı Hastalarda Klinik Başvuru ve Psikiyatrik Eş Tanıların Değerlendirilmesi. 31. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir,17-20 Mayıs 2022. (Mayıs 2022)
 • Ceylan C, I. Görker, T. Eren: Kanserli Çocuk ve Ergenler İle Bakım Verenlerinde Ortaya Çıkabilecek Ruhsal Belirtilerin ve Bakım Verenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Incelenmesi (sözel bildiri). 31. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir,17-20 Mayıs 2022. (Mayıs 2022)
 • Huz F, L. Bozatlı, Ç. Özkan, H.C. Aykutlu, I. Görker: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanili Olgularin Beş Yillik İzlem Değerlendirmesi (sözel bildiri). 31. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir,17-20 Mayıs 2022. (Mayıs 2022)
 • Ataş T, I. Görker: Mitral Kapak Prolapsusu Olan Çocuk Ve Ergenlerde Psikiyatrik Değerlendirme Ve Bakim Verenlerinin Stresle Başa Çikma Tarzlarinin İncelenmesi (sözel bildiri). 31. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir,17-20 Mayıs 2022. (Mayıs 2022)
 • Görker I: Otizm Spektrum Bozukluğunda eşlik eden semptomların ve eştanıların kompleksitesi (Otizm Spektrum Bozukluğunda Ağır Klinik Tablolar:Eştanı ve Tedavi Yaklaşımları paneli) .30. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Mayıs 2021)
 • Demirci Şipka B, Görker I: Sanrılı Bozukluk Tanılı Annenin İstismarı: Bir Olgu Sunumu. 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018. (Mayıs 2018)
 • Uğurtay C, Görker I: IR Methylphenidate-Induced Desquamation. 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018. (Mayıs 2018)
 • Okyar E, Bozatlı L, Görker I: Hafif Zeka Geriliği Tanılı Bir Olguda Bipolar Bozukluk Gelişimi. 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018. (Mayıs 2018)
 • Ağca Bilmenoğlu S, Görker I, Gürkan H, Atlı Eİ, Atlı E: NOG İlişkil Simfalangizm Spektrumu Hastalıkları: Bir Olgu Sunumu. 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018. (Mayıs 2018)
 • Görker I: Otizm Spektrum Bozukluğu'nda Genetik Değerlendirme ve Yapılan Çalışmalar. 28. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018. (Mayıs 2018)
 • Demirci-Şipka B., I. Görker: Sanrılı Bozukluk Tanılı Annenin İstismarı: Bir Olgu Sunumu. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Mayıs 2018)
 • Uğurtay, C., I. Görker: IR Methylphenidate-Induced Desquamation. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, (Mayıs 2018)
 • Bilmenoğlu Ağca, S., I. Görker, H. Gürkan, E.İ. Atlı, E. Atlı: NOG ilişkili Simfalangizm Spektrumu Hastalıkları: Bir Olgu Sunumu. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 09-12 Mayıs, 2018. (Mayıs 2018)
 • Okyar, E., L. Bozatlı, I. Görker: Hafif Zeka Geriliği Tanılı Bir Olguda Bipolar Bozukluk Gelişimi. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Mayıs 2018)
 • Bilmenoğlu-Ağca S, Görker I: Gender Dysphoric Boy With The Story of Sexual Abuse: A Case Report. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir. (Mayıs 2017)
 • Yıldız N, Görker I: An adolescent case with schizotypal personality features who referred with pseudoseizures. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir. (Mayıs 2017)
 • Aykutlu HC, Görker I: How much time do children with ADHD spent on watching TV? Preliminary results of 56 children in a clinical sample. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir. (Mayıs 2017)
 • Okyar E, Bozatlı L, Görker I: Atypical Anorexia Nervosa and OCD After Social Stressor Factors. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir. (Mayıs 2017)
 • Zihinsel Gelişim Geriliği ve Kendine Zarar Verici Davranışlar Gösteren Bir Emanuel Sendromu Olgusu (Nisan 2015)
 • Orta Düzey Mental Retardasyon ve DEHB Eştanılı Bir Kız Olguda Metilfenidat Tedavisi İle Ortaya Çıkan Olası Görsel ve Taktil Varsanılar’ (Nisan 2015)
 • Pediatrik Bipolar Bozuklukta Klinik Görünüm ve Tanı Güçlükleri: Bir Olgu Sunumu (Nisan 2015)
 • Tanımlanmamış Dissosiyatif Bozukluk: Bir Ergen Olgu (Nisan 2015)
 • Edirne İli Merkezi İlköğretim Çağı Çocuklarında Olası Özel Öğrenme Bozukluğu Yaygınlığı (Nisan 2015)
 • Ak N., H. Akköprü, C. Ceylan, I. Görker: ‘Çoklu antipsikotik kullanımına bağlı gelişen priapism’. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 21 Ek Sayı 1:98, Konya, 9-12 Nisan 2014.
 • Söğüt C., N. Ak, L. Bozatlı, I. Görker: ‘Çok erken başlangıçlı şizofreni tanısı alan bir ergen olgu’. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 21: Ek Sayı 1: 112, Konya, 9-12 Nisan 2014.
 • Karal, Y., Z. Özdoğan, S. Karasalihoğlu, I. Görker, T. Eren: Psikiyatrik yakınmalarla gelen nörofibromatöz olgusu. 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, s:72, Sıvas, 22-25 Mayıs, 2013.
 • Karabekiroğlu, K., M.C. Tarakçıoğlu, R. Kaya, G.N. Taşdemir-Say, T. Çak, I. Görker, D. Sapmaz, A. Karabekiroğlu, N. Çakın-Memik, M. Yüce, S. Köse, B. Özbaran, B. Akın-Sarı, S. Özkoç-Erol, H. Cengiz, F. Varol. Anne ve Baba Adaylarının Gebelikteki ‘Ebeveynlik ve Bebek İmgeleri’ İle Postpartum Depresyon Arasındaki İlişki: Çok Merkezli Bir Takip Çalışması. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Edirne, 15-18 Mayıs 2013.
 • Araz, M., G. Ayaz, L. Bozatlı, V. Şan, Z. Çelik, I. Görker. Asperger Sendromu ve WÇZÖ-R (WISC-R) Profili: 7 Olgunun Analizi. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Edirne, 15-18 Mayıs 2013.
 • Çelik, Z., M. Araz, I. Görker. Okülokutanöz Albinizm ve Asperger Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Edirne, 15-18 Mayıs 2013.
 • Çelik, Z., I. Görker. Tik Yakınması İle Başvuran Asperger Tanılı Kız Ergen Olguda Tanı Karmaşası Öyküsü. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Edirne, 15-18 Mayıs 2013.
 • Araz, M., I. Görker. Tik Bozukluğu ve Enürezis Tanılı Çocuk Olguda Nadir Bir Birliktelik;Siringomyeli. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Edirne, 15-18 Mayıs 2013.
 • Bozatlı, L., I Görker. ‘Meningoensefalit Sonrası Gelişen Otistik Bulgular: Olgu Sunumu’. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı, s:90, Edirne, 15-18 Mayıs, 2013.
 • Yücel, N., I. Görker, O.B. Dursun, L. Bozatlı, A. Yücel, V. Şan: İnternet Bağımlılığı, Psikiyatrik Eştanı ve Adli Sorunlar: Bir Olgu Sunumu. 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, s:98, Abant, 24-27 Nisan, 2012.
 • Görker, I., G. Ayaz, N.B. Bahadırlı, Ö. Hastarla: Giysi ve/veya iç çamaşırı giymek istememe yakınmaları olan dört çocuk olgunun değerlendirilmesi: 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, s:89, Abant, 24-27 Nisan, 2012.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Okyar E, Bozatlı L, Görker I: Sertraline-Induced Psychogenic Polydipsia. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir. (Mayıs 2017)
 • Görker, I., Ş.S. Başgül ‘Unanswered Questions in Intellectual Disability’ Panelinde. 27. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çeşme-İzmir, 10-13 Mayıs 2017.
 • Görker I.: Özgül Öğrenme Bozukluğunda Yaygınlık, Eştanı ve Genetik Etyolojiye Yönelik Bulgular: Trakya Örneklemi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir. (Nisan 2016)
 • Ceylan C, Bozatlı L, Araz-Altay M, Ağca S, Akköprü H, Söğüt C, Erol A, Ak N, Özkan N, Berberoğlu KK, Çelik Z, Arslan M, Görker I: Ergenlerin Klinik Özellikleri İle İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 26. Çocuk ve ErgenRuh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, s:192-193, İzmir, 13-16 Nisan, 2016. (Nisan 2016)
 • Akköprü H, Yıldız N, Bozatlı L, Görker I: 9 Yaşındaki Kız Çocuğunda Deliryum Tablosu: Bir Olgu Sunumu. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, s:177-178, İzmir, 13-16 Nisan, 2016. (Nisan 2016)
 • Yıldız N, Görker I: Temaruz mu Yapay Bozukluk Mu?. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, s:214-215, İzmir, 13-16 Nisan, 2016. (Nisan 2016)
 • Söğüt C, Görker I: Erken Başlangıçlı Şizofrenide Klozapin Tedavisi: Olgu Sunumu. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, s:188-189, İzmir, 13-16 Nisan, 2016. (Nisan 2016)
 • Ceylan C, Görker I, Araz-Altay M: Bir Üniversite Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Çocuk ve Ergen Hastalar İçin İstenen Çocuk Psikiyatri Konsültasyonlarının İncelenmesi. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, s:172-173, İzmir, 13-16 Nisan, 2016. (Nisan 2016)
 • Araz-Altay M, Görker I: DSM-V Ölçütlerine Göre Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Eştanı Dağılımı. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, s:82, İzmir, 13-16 Nisan, 2016. (sözlü bildiri). (Nisan 2016)
 • Mental Retarde Ergen Bir Olgu Üzerinden SSRI Tedavisinin İndüklediği Manik Atağın Değerlendirilmesi (Kasım 2015)
 • Görker, I. ‘Erken Çocukluk Psikopatolojisinde Sınırlar, Çocuk ve Erişkinliğe Köprüler’ Panelinde. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Edirne, 15-18 Mayıs, 2013.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Görker I: Editörlük. Türkiye Klinikleri Yayın Seri No:838, 1.Baskı, Ankara, Nisan 2021, E-ISBN:978-625-401-334-8 (Nisan 2021)
 • Görker I: Özgül Öğrenme Bozukluğu'nda Tedavi Yaklaşımları. Türkiye Klinikleri Yayın Seri No:838, 1.Baskı, Ankara, Nisan 2021, E-ISBN:978-625-401-334-8 (Nisan 2021)
 • Görker I: Özgül Öğrenme Bozukluğu'nda Yaygınlık ve Cinsiyet Farklılıkları. Türkiye Klinikleri Yayın Seri No:838, 1.Baskı, Ankara, Nisan 2021, E-ISBN:978-625-401-334-8 (Nisan 2021)
 • Görker I: Çocuk ve Ergenlerin Bedensel Hastalıklarında Psikososyal Değerlendirme. Güncel Pediatrik Rehabilitasyon. Turgut Göksoy, Ferda Özdemir (eds), Merajans Ltd.Şti. / Bilmedya Grup 2021, 491-500. ISBN: 978-975-8267-22-4 (Ocak 2021)
 • Görker I, Bozatlı L: Nörogelişimsel Bozukluklarda Değerlendirme Tedavi Yaklaşımı ve Rehabilitasyonu. Güncel Pediatrik Rehabilitasyon. Turgut Göksoy, Ferda Özdemir (eds), Merajans Ltd.Şti. / Bilmedya Grup, 2021, 133-154. ISBN:978-975-8267-22-4 (Ocak 2021)
 • Ayaz, G., I. Görker. ‘Öğrenme Bozukluğu’. Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi. Cengiz Yakıncı (ed), Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, s:189, 2015.
 • Araz-Altay, M., I. Görker. ‘Otizm Spektrum Bozukluğu’. Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi. Cengiz Yakıncı (ed), Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, s:188, 2015.
 • Ak, N., I. Görker. ‘Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’. Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi. Cengiz Yakıncı (ed), Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, s:76, 2015.
 • Görker, I. ‘Ebeveyn-Çocuk Psikoterapisi’. Bebek Ruh Sağlığı (0-4 Yaş) Temel Kitabı. Koray Karabekiroğlu (ed), Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, s: 489-500, 2012.
 • Çak, T.,I. Görker. ‘Prematürite’. Bebek Ruh Sağlığı (0-4 Yaş) Temel Kitabı. Koray Karabekiroğlu (ed), Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, s: 179-193, 2012.
 • Görker, I. ‘Sosyal ve Duygusal Gelişim’ Bebek Ruh Sağlığı (0-4 Yaş) Temel Kitabı. Koray Karabekiroğlu (ed), Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, s: 95-104, 2012.
 • Görker, I. ‘Bilişsel Gelişim’. Bebek Ruh Sağlığı (0-4 Yaş) Temel Kitabı. Koray Karabekiroğlu (ed), Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, s: 60-71, 2012.
 • Görker, I. ‘Psikodinamik Açıdan Gelişim’. Bebek Ruh Sağlığı (0-4 Yaş) Temel Kitabı. Koray Karabekiroğlu (ed), Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Ankara, s: 48-59, 2012.
 • Görker, I. ‘Çocuklarda İskelet ve Kas Sistemi Bozuklukları’. Çocuk Psikiyatrisinde Konsültasyon ve Liyezon-Çocuk Hastalıkları ve Psikososyal Yaklaşım içinde, Ümran Tüzün, Sabri Hergüner (eds), Epsilon Yayıncılık Hiz. Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., İstanbul, s: 224-234, 2007.
 • Görker, I. ‘Çocuklarda Deri Hastalıkları’. Çocuk Psikiyatrisinde Konsültasyon ve Liyezon-Çocuk Hastalıkları ve Psikososyal Yaklaşım içinde, Ümran Tüzün, Sabri Hergüner (eds), Epsilon Yayıncılık Hiz. Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., İstanbul, s: 163-171, 2007.
 • Sevim, M.E., I. Görker, M. Sercan, F. Öncü. ‘Yargılama Süreçlerinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi’. Adli Psikiyatri Uygulama Kılavuzu. Mustafa Sercan (ed), Tuna Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, s: 89-106, 2007.
 • Görker, I. ‘Psikosomatik Bozukluklar’. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları içinde, Ayla Soykan Aysev, Yasemen Işık Taner (eds), Golden Print, s: 645-656, 2007.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Mitral Kapak Prolapsusu Olan Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Değerlendirme ve Bakım Verenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi. Dr. Tuğçe ATAŞ, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2022. (Nisan 2022)
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerin Cinsiyet Farklılıklarına Göre Değerlendirilmesi. Dr. Ali Alp ÇOMUT, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2020. (Aralık 2020)
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerde Uzun Süreli Metilfenidat Kullanımının Kemik Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Dr. Zeynep Anıl ŞAHİN, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2019. (Aralık 2019)
 • Çocuklar İçin Uyku Bozuklukları Ölçeği'nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği, Dr. Seray Ağca BİLMENOĞLU, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2019. (Şubat 2019)
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda ve Ebeveynlerinde Otizm Spektrumuna İlişkin Bulguların İncelenmesi, Dr. Esra OKYAR, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2018. (Kasım 2018)
 • Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Davranışının Değerlendirilmesi. Dr. Hasan Cem AYKUTLU, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2017.
 • Edirne İl Merkezi Okul Öncesi Çocuklarda Ruhsal ve Davranışsal Değerlendirme, Dr. Ceren DİREK, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2017.
 • Konjenital Hipotirodi Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar ve Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi. Dr. Nazike YILDIZ, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2017.
 • Çocuk ve Ergenlerde Hashimoto Tiroiditine Eşlik Eden Psikiyatrik Bozuklukların Değerlendirilmesi. Dr. Kıvanç Kudret BERBEROĞLU, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2017.
 • Obez Ergenlerde Dürtü Kontrolü, Öfke Kontrolü ve Olası Psikiyatrik Tanıların Değerlendirilmesi. Dr. Ali EROL, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2017.
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanısı Alan Çocuklarda rs4234898, rs11100040 ve rs2274305 Polimorfizmlerinin Sıklığının Araştırılması. Dr. Zeki ÇELİK, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2016. (Eylül 2016)
 • Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanısı Konan Çocuk ve Ergenlerde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması. Dr. Mengühan ARAZ ALTAY, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2015. (Kasım 2015)
 • Kanserli Çocuk ve Ergenler İle Bakımverenlerinde Ortaya Çıkabilecek Ruhsal Belirtilerin ve Bakımverenlerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Belirlenmesi. Dr. Cansın CEYLAN, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2015. (Kasım 2015)
 • Çocuklarda Ayrılık Kaygısı Bozukluğu Gelişimi İle Annenin Kişilik Özellikleri ve Bağlanma Stili Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Dr. Güçlü AYAZ, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2015. (Temmuz 2015)
 • Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Adli Olarak Yönlendirilen Cinsel İstismar Olgularının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Dr. Leyla BOZATLI, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2013.
 • Edirne İl Merkezi İlköğretim Çağı Çocuklarında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Yaygınlığı. Dr. Volkan ŞAN, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2013.
 • Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Polikliniğine Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulguları İle Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik Özellikler ve Psikiyatrik Eştanılar. Dr. Hakan CENGİZ, Tıpta Uzmanlık Tezi, TÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne 2013.

Yapılan Hakemlikler

 • Dr.Öğ.Üyesi Mengühan Araz Altay (Ekim 2018)
 • Dr.Öğ.Üyesi Leyla Bozatlı (Eylül 2018)
 • Dr.Öğr.Görev. Şahin Bodur, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Dr. Öğr. Görev.Esra Solmaz, Ankara Üniversitesi
 • Dr. Öğ. Üyesi Emel Sarı Gökten, Üsküdar Üniversitesi
 • Dr. Öğ. Üyesi Hatice Altun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Dr. Öğ. Üyesi Esra Demirci, Erciyes Üniversitesi

Projeler

 • Zihinsel Gelişim Bozukluğunda Genetik Etyolojinin Trio-Tüm Ekzom Dizileme Yaklaşımı İle Araştırılması. Görker I (Proje Yürütücüsü) , Gürkan H, Demir S, Bozatlı L, Araz Altay M, ATLI Eİ, Yalçıntepe S, ATLI E, Ağca Bilmenoğlu S. Tamamlanmış TÜBAP Projesi, 2021.
 • Özgül Öğrenme Bozukluğu Tanısı Alan Çocuklarda rs4234898, rs11100040 ve rs2274305 Polimorfizmlerinin Sıklığının Araştırılması. Trakya Üniversitesi TÜBAP Proje No: 2015/196, 2015.
 • Otistik Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerde Genetik Yeniden Düzenlenmelerin Mikrodizin Analizi Yöntemi İle Araştırılması. Trakya Üniversitesi TÜBAP Proje No: 2014/81, 2014.
 • Türkiye’nin Erken Çocukluk Dönemi (1-3 Yaş) Ruh Sağlığı Profilinin Belirlenmesi, TÜBİTAK-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu Proje No: 107K501, 2010.
 • Tik Bozukluğu ve Obsessif Kompulsif Bozuklukta İmmün Yanıt: Bir Ön Çalışma. İstanbul Üniversitesi Proje No: 64/23012003, 2003.
 • Tik Bozuklukları ve Obsessif Kompulsif Bozukluk Tanısı Almış Çocuklarda Serumda Antinükleer Antikorlar, Hücre İskeleti Antikorları, Antinöronal Antikorlar ve CRP Düzeyinin Araştırılması’. İstanbul Üniversitesi Proje No: 63/23012003, 2003.

Ödüller

 • Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü: Karabekiroğlu, K., R. Uslu, E. Kapçı-Seyitoğlu, B. Özbaran, D.B. Öztop, Ö. Özel Özcan, B. Doğangün, Ş.G. Şişmanlar, I. Görker, T. Fidan, M.K. Bahalı, Y. Barut, K. Gürkan, B.G. Kılıç, P. Ay, S. Akbaş, Y. Peşken, B. Taşkın, N. Bilgin, S.E. Çengel-Kültür, D. Foto-Özdemir, E. İşeri. ‘Türkiye’nin Erken Çocukluk Dönemi (1-3 Yaş) Ruh Sağlığı Profilinin Belirlenmesi, 107K501 No’lu TÜBİTAK-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu tarafından desteklenen Proje ile, 2010.

Diğer

 • Dr. Öğ. Üyesi Süleyman Çakıroğlu Doçentlik Atama Başvurusu-Eser Değerlendirme ve yazılı Değerlendirme Raporu Düzenleme (Aralık 2022)
 • Dr. Öğ. Üyesi Yasemin Taş Torun Doçentlik Atama Başvurusu-Eser Değerlendirme ve yazılı Değerlendirme Raporu Düzenleme (Haziran 2022)
 • Dr. Burcu Güneydaş - Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Sınavı Jüriliği
 • Dr. Burcu Güneydaş - Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tez Sınavı Jüriliği
 • Dr. Tuğçe Ataş - Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Sınavı Jüriliği
 • Dr. Tuğçe Ataş - Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tez Sınav Jüriliği
 • Dr Öğ. Üyesi Süleyman Çakıroğlu - Doçentlik Atama-Eser Değerlendirme - Raporlu
 • Dr. Öğ. Üyesi Yasemin Taş Torun - Doçentlik Atama Eser Değerlendirme - raporlu
 • Tsipi M, Poulou M, Fylaktou I et al.: Phenotypic expression of a spectrum of Neurofibromatosis Type 1 (NF1) mutations identified through NGS and MLPA. J Neurol Sci, Epub 2018, Oct 4. (Ekim 2018)
 • Qasim MF, Irfan MS, Khan FA, Nizami AT: Frequency and Severity of Depression in Adolescents at Tertiary Care Psychiatric Facility. Ophtalmology Update 16:4897-899, 2018. (Ekim 2018)
 • Copur M, Copur S: Emergence of Stuttering in an Attention Deficit Hyperactivity Disorder Patient Treated with Methylphenidate. Düşünen Adam -Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 31:2:222-224, 2018 (Haziran 2018)
 • Sanctuary MR, Kain JN, Angkustsiri K et al.: Dietary Considerations in Autism Spectrum Disorders: The Potential Role of Protein Digestion and Microbial Putrefaction in the Gut-Brain Axis. Frontiers in Nutrition 5:40, 2018. (Mayıs 2018)
 • Corsello G, Antona V, Serra G et al.: Clinical characterization of 112 single-center patients with Neurofibromatosis type 1. Italian Journal of Pediatrics 44:45, 2018. (Nisan 2018)
 • Wei Q, Zhang C, Zhang J et al.: Caregiver's Depressive Symptoms and Young Children's Socioemotional Developmental Delays: A Cross-Sectional Study in Poor Rural Areas of China. Infant Mental Health Journal 39:2,209-219, 2018. (Mart 2018)
 • Webb R, Ayers S, Rosan C: A systematic review of measures of mental health and emotional well-being of parents of children aged 0-5. Journal of Affective Disorders 225, 608-617, 2018 (Ocak 2018)
 • Arslan G, Renshaw TL: Psychometrics of the Youth Internalizing Problems Screener with Turkish Adolescents. International Jopurnal of School & Educational Psychology doi: 10.1080/21683603.2018.1459990
 • Arslan G, Renshaw TL: Psychometrics of the Youth Internalizing Problems Screener with Turkish Adolescents. International Jopurnal of School & Educational Psychology doi: 10.1080/21683603.2018.1459990
 • Kaytez N: Child and Game in Hospital. Health Sciences Research in the Globalizing World. Elena Alexandrova, Nelya Lukpanovna Shapekova, Bilal Ak, Fügen Özcanaslan (eds), St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2018, pp: 610-617. ISBN 978-954-07-4525-1
 • Araz Altay M: Does attention deficit hyperactivity disorder have cardiac arrhythmia potential?. Anatolian Journal of Psychiatry 19(6), 624-630, 2018.
 • Aryani A, Warsini S, Haryanti F: Relationship Between Quality of Care of Young Mothers and Social-Emotional Development in Preschool Children. Belitung Nursing Journal 4:1,2018.
 • Gogou M, Evangeliou A: Is Metabolic Necessary in Children with Autism Spectrum Disorder? A Mini Review. J Pediatr Neurol E-Journal DOI:10.1055/s-0038-1676633
 • Ostergard KP: Treatment of selective mutism based on cognitive behavioral therapy, psychopharmacology and combination therapy - a systematic review. Nordic Journal of Psychiatry 72:4:240-250, 2018.
 • Edirne Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
 • Edirne Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
 • -

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Otizm Spektrum Bozukluğu Etyolojisinde Mitokondriyal DNA Varyasyonlarının Rolü
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Zihinsel Gelişimsel Bozukluk’ta Genetik Etyolojinin Trio-Tüm Ekzom Dizileme Yaklaşımı İle Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

BOY Danışmanlığı 2018

Çocuk Psikiyatrisinde Acil Durumlar 2016

Çocuk Psikiyatrisinde Acil Durumlar 2017

Çocuk Psikiyatrisinde Acil Durumlar 2018

Çocuk Psikiyatrisinde Acil Durumlar 2021

Çocuk Psikiyatrisinde Acil Durumlar 2022

Çocuk Psikiyatrisinde Olgu Temelli Öğrenim 2021

Çocuk Psikiyatrisinde Temel hekimlik Uygulamaları 2021

Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları 2022

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Muayene ve Değerlendirme 2016

Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Muayene ve Değerlendirme 2017

Çocuklarda Anksiyete Bozuklukları 2016

Çocuklarda Anksiyete Bozuklukları 2017

Çocuklarda Anksiyete Bozuklukları 2018

Çocuklarda Beslenme Bozuklukları 2018

Çocuklarda Bilişsel, Sosyal ve Psikanalitik Gelişim Dönemleri 2021

Çocuklarda bilişsel,duygusal,sosyal ve psikanalitik gelişim dönemleri 2022

Çocuklarda Dışa Atım Bozuklukları 2016

Çocuklarda Dışa Atım Bozuklukları 2017

Çocuklarda Dışa Atım Bozuklukları 2018

Çocuklarda İhmal ve İstismar 2016

Çocuklarda İhmal ve İstismar 2017

Çocuklarda İhmal ve İstismar 2018

Çocuklarda İhmal ve İstismar 2021

Çocuklarda İhmal-istismar - Psikiyatrik Değerlendirme 2022

Çocuklarda Kaygı Bozuklukları 2021

Çocuklarda Tik Bozuklukları 2016

Çocuklarda Tik Bozuklukları 2017

Çocuklarda Uyku Bozuklukları 2016

Çocuklarda Uyku Bozuklukları 2017

Çocuklarda Uyku Bozuklukları 2018

Çocuklarda Yeme Bozuklukları 2016

Çocuklarda Yeme Bozuklukları 2017

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 2016

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 2017

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 2018

Ergenlerde bilişsel, sosyal ve psikanalitik gelişim dönemleri 2021

Ergenlerde bilişsel,duygusal,sosyal ve psikanalitik gelişim dönemleri 2022

Otizm Spektrum Bozukluğu 2016

Otizm Spektrum Bozukluğu 2017

Otizm Spektrum Bozukluğu 2018

Otizm Spektrum Bozukluğu 2021

Otizm Spektrum Bozuklukları 2022