» Biyografi

Doç. Dr. İsa SAĞIROĞLU 1983 Antakya doğumludur. 2000 yılında Manisa Lisesi Spor Bölümü'nden mezun olup aynı yıl, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı.
2004 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir yıl Fiziksel Fitness Liderliği eğitimi aldı.
2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı'nda Spor Fizyolojisi Programı'nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. Profesyonel basketbol, futbol ve yüzme kulüplerinde kondisyoner olarak görev aldı. 2008 yılında yüksek lisans programından mezun olduktan sonra aynı yıl Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Spor Bilimleri Programı'nda doktora eğitimine başladı. 2009 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Doktora eğitimi süresince Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda spor bilimleri ar-ge çalışmalarını yürütmek üzere görev yaptığı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından görevlendirildi.  
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra 2011-2012 tarihlerinde Kara Harp Okulu Beden Eğitimi ve Spor Grup Başkanlığı Sporcu Sağlığı ve Test Merkezi Sorumlu Subayı olarak askerlik hizmetini yerine getirdi.
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde sırasıyla 2013 yılında Yardımcı Doçent, 2018 yılında ise Doçent ünvanı aldı. Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi  Dekan Yardımcılığı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Rektörlük Beden Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca, Türkiye Güreş Federasyonu Kadın A Milli Takım Kondisyonerliği ve Olimpik Kurul Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Doç. Dr. İsa SAĞIROĞLU evli ve iki çocuk babasıdır. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • I. SAGIROGLU, C. KURT, E. PEKÜNLÜ, I. ÖZSU, Residual effects of static stretching and self-myofascial-release exercises on flexibility and lower body explosive strength in well-trained combat athletes, Isokinetics and Exercise Science, vol. 25, no. 2, pp. 135-141, 5, 2017

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Denkel, M., Sağıroğlu, İ., Taşkın, C., & Ayar, H. (2020). Öğrencilerin Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutum Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 15(5). (Ağustos 2020)
 • Sağiroğlu, Isa, Zeki Akyildiz, Sercan Öncen, Melih Bozdemir, and Onat Çetin. "Investigation of real time and post-match data relationships of wearable GPS systems."African Educational Research Journal Vol. 8(3), pp. 442-448, July 2020 DOI: 10.30918/AERJ.83.20.079 (Temmuz 2020)
 • O. ATES, L. ÇAVAS, I. SAGIROGLU, C. GENÇOGLU, S. C. BEDIZ, Evaluation of physical and physiological parameters of the elite underwater rugby players, Journal of Human Sciences, vol. 14, no. 4, pp. 3940-, 11, 2017
 • I. SAGIROGLU, S. A. SALI, O. ATES, C. KURT, Acute Effect of Self-Myofascial Release ExerciseVolume to Vertical Jump Performance and Flexibility inWell-Trained Women Volleyball Players, International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences, no. 25, pp. 74-85, 12, 2017
 • I. SAGIROGLU, H. AYAR, Fitness Ve Crossfit Merkezlerine Rekreatif Egzersiz Amaçli Katilimda Etkili Olan Motivasyon Faktörlerinin Incelenmesi, The Journal of International Anatolia Sport Science, no. 3, pp. 167-179, 8, 2017
 • C. KURT, I. SAGIROGLU, I. Ö. KURT, F. ÇATIKKAS, Associations among Handgrip Strength, Dietary Pattern, and PhysicalActivity Level in Physical Education Students, International Journal of Sports, Exercise and Training Science, vol. 3, no. 2, pp. 33-38, 6, 2017
 • I. ÖZSU, I. SAGIROGLU, C. KURT, E. PEKÜNLÜ, Comparing the Effectiveness of Whole Body Vibration and Local Vibration Exercise on Counter-Movement Jump Performance and Its Residual Characteristics in Well-Trained Athletes, International Journal of Sports Exercise and Training Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 16-16, 3, 2017
 • I. SAGIROGLU, Acute Effects of Applied Local Vibration During Foam Roller Exercises on Lower Extremity Explosive Strength and Flexibility Performance, European Journal of Physical Education and Sport Science, vol. 3, no. 11, pp. 20-31, 9, 2017
 • E. PEKÜNLÜ, I. SAGIROGLU, C. KURT, I. ÖZSU, Acute Residual Effects of Short and Long Duration Static Stretching on Counter Movement Jump Performances in Well Trained Female Combat Athletes, European Journal of Physical Education and Sport Science, vol. 2, no. 5, pp. 34-60, 11, 2016
 • I. SAGIROGLU, C. KURT, I. Ö. KURT, F. ÇATIKKAS, Does Hand Grip Strength Change with Gender? The Traditional Method vs. The Allometric Normalisation Method, European Journal of Physical Education and Sport Science, vol. 2, no. 6, pp. 84-93, 12, 2016
 • C. KURT, I. SAGIROGLU, Rapid weight loss practice and perceived problems during reduction periods of Turkish young combat athletes, Journal of Physical Education and Sport, vol. 15, no. 4, pp. 748-751, 12, 2015
 • I. SAGIROGLU, N. KONAR, E. M. ÖNEN, O. ATES, Z. ALKURT, Genç Basketbolcularda Pliyometrik Antrenmanin Anaerobik Performans Degerlerine Etkisi, Nigde Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 3, 12, 2012

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • I. SAGIROGLU, M. BOZDEMIR, Z. AKYILDIZ, Futbolcularda Aerobik Performans Seviyesinin Yorgunluk Indeksine Etkisi, 6th International Conferance on Science, Culture, and Sport, pp. 176-, LVIV-UKRAYNA
 • C. TASKIN, I. SAGIROGLU, G. TUNA, A. E. UZUN, H. TUNA, Dinleyici yanit sisteminin beden egitimi ve spor ögretmen adaylari üzerine etkilerinin incelenmesi, 6. Uluslararasi Ögretim Teknolojileri ve Ögretmen Egitimi Sempozyumu (ITTES 2018), EDIRNE-TÜRKIYE
 • I. SAGIROGLU, Acute Impact of Applied Local Vibration During Foam Roller Exercises on Lower Extremity Explosive Strength and Flexibility Performance, 15th International Sport Sciences Congress, pp. 608-609
 • I. SAGIROGLU, Myofascial Releasing Exercises and Athletic Performance, Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress, pp. 33-, EDIRNE-TÜRKIYE
 • I. ÖZSU, I. SAGIROGLU, C. KURT, E. PEKÜNLÜ, Effects of whole body vibration and local vibration exercise on counter movement jump performance and its residual features in well trained athletes, 14. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi, pp. 121-121, ANTALYA-TÜRKIYE
 • C. KURT, I. SAGIROGLU, I. Ö. KURT, Associations among Handgrip Strength Dietary Pattern and Physical Activity Level in Physical Education Students, 14. Uluslararsi Spor Bilimleri Kongresi, pp. 657-657
 • C. KURT, I. SAGIROGLU, E. PEKÜNLÜ, I. ÖZSU, Residuel effects of static stretching and self myofascial releasing exercises on flexibility and lower body explosive strength in well trained combat athletes, 14. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi, pp. 166-166, ANTALYA-TÜRKIYE
 • I. SAGIROGLU, C. KURT, I. Ö. KURT, F. ÇATIKKAS, Are There Gender Differences in Handgrip Strength Traditional Method vs Allometric Normalisation Method, 14. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi, pp. 658-658
 • M. ERDOGAN, I. SAGIROGLU, M. ADA, F. F. ÇOLAKOGLU, E. ÇETINKAYA, Detraining Effects on MaxVO2 at High Level Orienteers, BSSC 2015, International Balkan Sport Sciences Congress and 8 “ International Kirkpinar Symposium, pp. 17-, EDIRNE-TÜRKIYE
 • I. SAGIROGLU, E. PEKÜNLÜ, C. KURT, I. ÖZSU, Acute Residual Effects of Short and Long Duration Static Stretching on Counter Movement Jump Performances in Well-Trained Combat Athletes, 13th International Sport Sciences Congress, pp. 78-79, KONYA-TÜRKIYE
 • M. ERDOGAN, I. SAGIROGLU, S. F. SENDURAN, Investigation of Effect of Postural Static Balance on Performance on Shooters, International Balkan Symposium in Sport Sciences, pp. 143-, TETOVA-MAKEDONYA
 • I. SAGIROGLU, E. M. ÖNEN, A. TASKIRAN, Y. TASKIRAN, M. ÇEKMEN, The Exemination of the Effect of Glutamine Use on Endurance Performance in Elite Soccer Players, 55. ICHPER-SD Anniversary World Congress Exposition
 • I. SAGIROGLU, M. ERDOGAN, S. COSKUN, Evaluation of the Relationship Between Postural Static Balance an Body Mass Index on Air Guns Shooters, International Balkan Symposium in Sport Sciences, Tetovo-MAKEDONYA
 • I. SAGIROGLU, M. ERDOGAN, S. COSKUN, Investigation of Hand Grip Strenght Performance on Air Gun Shooters, International Balkan Symposium in Sport Sciences, pp. 147-, TETOVA-MAKEDONYA
 • I. SAGIROGLU, E. M. ÖNEN, A. TASKIRAN, Y. M. TASKIRAN, B. M. ÇEKMEN, Glutamin Supplementation which its Cause is Acute Effect on Blood Ammonia Levels on Elite Soccer Players, International Balkan Symposium in Sport Sciences, TETOVA-MAKEDONYA
 • I. SAGIROGLU, M. ERDOGAN, Ç. Y. DOGANER, Z. ALKURT, 40 50 Yas Arasi Sedanter Bireylerin Bazi Fiziksel Özellikleri ile Fiziksel Yasam Kalitelerinin Karsilastirilmasi, 12. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi, Denizli-TÜRKIYE
 • M. ERDOGAN, I. SAGIROGLU, S. F. SENDURAN, 40 50 Yas Arasi Sedanter Bireylerde 8 Haftalik Yürüyüs ve Core Antrenmanlarinin Aerobik Kapasite ve Esneklik Üzerine Etkisinin Arastirilmasi, 12. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi, Denizli-TÜRKIYE
 • I. SAGIROGLU, O. ATES, E. M. ÖNEN, M. B. KAYATEKIN, I. M. SEMIN, Effect Of Plyometric Training On Vertical Jump Performance And Anaerobic Capacity In Young Basketball Players, Fourth Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences, Tartu-ESTONYA
 • I. SAGIROGLU, A. TASKIRAN, E. M. ÖNEN, T. ÖZGÜR, D. DEMIRCI, Futbolcularda Kreatin Monohidrat Kullaniminin Diz Ekstansiyon Ve Fleksiyon Izokinetik Kuvvet Degerlerine Etkisi, 11. Uluslararasi Spor Bilimleri Kongresi, Antalya-TÜRKIYE
 • I. SAGIROGLU, E. M. ÖNEN, O. ATES, I. M. SEMIN, M. B. KAYATEKIN, The Effect Of Plyometric Exercise To The isokinetic Strength Values Of Knee Extension And Flexion Of Young Basketball Players, The11th ICPER-SD Europe Regional Congress Exposition, antalya-TÜRKIYE
 • O. ATES, I. AKSU, I. SAGIROGLU, C. GENÇOGLU, L. CAVAS, S. C. BEDIZ, Antropometric Characteristics Of The Turkish Elite Underwater Rugby Players, The11th ICPER-SD Europe Regional Congress Exposition, Antalya-TÜRKIYE

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • I. SAGIROGLU, Iyi Antrenmanli Futbolcularda Akut Glutamin Kullaniminin Kan Amonyak Düzeyine Etkisi, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-7805-63-8, Gazi Kitabevi, 20191. Basim
 • I. SAGIROGLU, Genç Basketbolcularda Pliyometrik Antrenmanlarin Anaerobik Kapasite ve Dikey Siçrama Performansina Etkisi, Uluslararasi, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-Ankara, ISBN978-605-344-538-8, Gazi Kitabevi, 20171. Basim

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Balaman, İ. & Sağıroglu, İ &.Özmaden,M. (2020). Kırkpınar yağlı güreş sporcularının serbest zaman tutum düzeylerinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(4). (Aralık 2020)
 • M. ERDOGAN, I. SAGIROGLU, F. SENDURAN, M. ADA, O. ATES, Elit Aticilarin El Kavrama Kuvveti ile Atis Performanslari Arasindaki Iliskinin Incelenmesi, Istanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 3, pp. 22-30, 4, 2016
 • I. SAGIROGLU, M. ERDOGAN, M. ADA, U. Y. KAMUK, O. ATES, Atesli ve Havali Silahlar Aticilarinda Postural Statik Denge ve Vücut Kütle Indeksi Arasindaki Iliskinin Arastirilmasi, Istanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 33-40, 7, 2016
 • I. SAGIROGLU, I. TOKSÖZ, M. DALIP, M. ERDOGAN, Aerobik Performansin Dogrudan ve Dolayli Yöntemlerle Saha ve Laboratuvar Ortaminda Incelenmesi, Spor ve Performans Arastirmalari Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 79-85, 7, 2016
 • M. ERDOGAN, A. N. GÜZEL, I. SAGIROGLU, The Effect of Acute Endurance Exercise in Cold and Hot Environments on Vo2max and Blood Lactate Levels, Turkish Journal of Sports Medicine, vol. 47, no. 3, pp. 81-88, 4, 2012
 • B. BAYAZIT, F. ACAR, O. ATES, I. SAGIROGLU, 5-6 Yas Grubu Çocuklara Uygulanan Yaratici Drama Ve Modern Dans Etkinliklerinin Çocuklarin Sosyal Gelisimine Etkisi, Istanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 3, pp. 119-122, 4, 2011
 • I. SAGIROGLU, E. M. ÖNEN, O. ATES, M. B. KAYATEKIN, I. M. SEMIN, Genç Basketbolcularda Pliyometrik Antrenmanlarin Diz Ekstansiyon ve Fleksiyon Izokinetik Kuvvet Degerlerine Etkisi, Istanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 11, no. 3, pp. 89-93, 3, 2011

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • The National Strength and Conditioning Association (NSCA) - Professional Member (Ağustos 2016)
 • Türkiye Kürek Federasyonu (Ocak 2010)
 • member of the ICHPER-SD Fitness and Wellness Commission, ICHPER-SD (Ocak 2005)
 • Membership of the ICHPER-SD, ICHPER-SD (Ocak 2005)

Projeler

 • TÜBA, Her Yönüyle Spor, Spor ve Yönetim, Baslangiç Tarihi: 11.02.2018, Bitis Tarihi : 01.06.2018,Kurumu: ADIYAMAN ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Dinleyici Yanit Sisteminin Beden Egitimi ve Spor Ögrencileri Üzerine Etkilerinin Incelenmesi, EGITIM TEKNOLOJISI GELISTIRME DESTEGI, Baslangiç Tarihi: 16.04.2018, Bitis Tarihi : 26.10.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Iyi Antrenmanli Bayan Voleybolcularda Kendi Kendine Uygulanan Myofasial Gevsetme Egzersiz Süresinin Dikey Siçrama Performansi ve Esneklik Üzerine Akut Etkisi, Bu çalismanin konusu, iyi antrenmanli bayan voleybolcularda alt ekstremite kaslarina yönelik kendine kendine uygulanan myofasial gevsetme egzersizinin farkli sürelerde uygulanmasinin özellikle alt ekstremite patlayici kuvveti ve esnekligi üzerine akut ekilerini içermektedir. Bu konu kapsaminda, foam roller aleti kullanilarak sporcularin alt ekstremite kaslarina yönelik kendi kendine uygulanan myofasial egzersizlerin üç farkli protokolde yaptirilmasi planlanmaktadir. Bu sekilde, foam roller egzersiz süresinin esneklik ve patlayici kuvvet üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadir., Baslangiç Tarihi: 08.03.2017, Bitis Tarihi : 05.01.2018,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, SPORCULARIN AEROBIK PERFORMANS DEGERLERININ DOGRUDAN VE DOLAYLI YÖNTEMLERLE SAHA VE LABORATUVAR ORTAMINDA INCELENMESI, Baslangiç Tarihi: 25.05.2014, Bitis Tarihi : 15.03.2016,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Elit Futbolcularda Glutamin Kullaniminin Kan Amonyak Düzeyine Akut Etkisi ve Uzaklastirilma Süresinin Belirlenmesi, Elit Futbolcularda Glutamin Kullaniminin Kan Amonyak Düzeyine Akut Etkisi ve Uzaklastirilma Süresinin Belirlenmesi, Baslangiç Tarihi: 09.03.2010, Bitis Tarihi : 12.06.2011,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • Yüksekögretim Kurumlari tarafindan destekli bilimsel arastirma projesi, Elit bayan hentbol oyuncularinin fiziksel ve fizyolojik uygunluklarinin atis hizi ve isabeti i le iliskilendirilmesi, Elit bayan hentbol oyuncularinin fiziksel ve fizyolojik uygunluklarinin atis hizi ve isabeti ile iliskilendirilmesi, Baslangiç Tarihi: 07.10.2010, Bitis Tarihi : 15.07.2012,Kurumu: 0, Tamamlandi

Sertifikalar

 • Seminar of Body Composition, ICHPER-SD & SSA, ANTALYA (2004 ) (Kasım 2004)
 • The First Level Certificate of Physical Fitness Leaders, The International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport & Dance ( ICHPER-SD ) TURKEY ( 2004 ) (Ekim 2004)
 • 2nd Fitness Seminar “Strength & Stretching”, ICHPER-SD & SSA, İSTANBUL ( Ağustos-2004 ) (Ağustos 2004)
 • 1st Aerobic Fitness Seminar, ICHPER-SD ve SSA, İSTANBUL ( Nisan-2004 ) (Nisan 2004)
 • Vücut Geliştirme Antrenörlüğü, Vücut geliştirme ve Fitness Federasyonu, (Nisan 2002)

» Verdiği Dersler

Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I-II

Doğa Sporları ve Macera Liderliği (YL)

Fiziksel Uygunluk

İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji

Kinesiyoloji (YL)

Kondisyon (YL)

Kondisyon ve Antrenman Yöntemleri

Seçmeli I (Fitness)

Spor Sakatlıklarından Korunma ve Rehabilitasyon

Sporcu Beslenmesi

Tez Çalışması I-II (YL)

Uzmanlık Alan Dersi I-II (YL)

Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I-II (Fitness)

Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi I-II-III (Fitness)

Yaşam Boyu Spor

Yaşlanma Süreci ve Egzersiz