» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • LİMON, İlker ve KARAKUZU, Taner, "Kitabın Künyesi: Tanıl BORA, Cereyanlar Türkiye’de Siyasi İdeolojiler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, ISBN-13: 978-975-05-2118-8" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2017 Cilt:8 Sayı:2. (Haziran 2017)
 • KARAKUZU, Taner ve LİMON, İlker, "Kitabın Künyesi: Fahri TÜRK, Güneşin Ayaklarındaki Ülke Tacikistan, Astana Yayınları, Ankara, 2017, ISBN: 978-605-9623-26-1" Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Haziran 2017 Cilt:8 Sayı:2 (Haziran 2017)
 • KARAKUZU, Taner ve LİMON İlker, AB ALGISINDA DEĞİŞİMLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, Sayı: 61 Mayıs - Haziran 2017 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN (Haziran 2017)
 • LİMON, İlker, KARAKUZU Taner, "Tural BAHADIR, Ortaklıktan Krize Türkiye – ABD İlişkileri, Astana Yayınları, Ankara, 2016, ISBN: 978-605-9623-11-7 Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1 (Ocak 2017)
 • KARAKUZU Taner, LİMON İlker, Kitap Tahlili Der. Doç. Dr. Fahri TÜRK, Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, Astana Yayınları, Ankara, 2016, ISBN: 978-605-9623-02-5, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1 (Ocak 2017)
 • TÜRK Fahri, KARAKUZU Taner ve LİMON İlker, Geçmişten Günümüze Edirne Bahai Toplumu, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1, 2017. (Ocak 2017)
 • KARAKUZU Taner ve LİMON İlker,"ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA ORTA ASYA VURGUSU", Dergi Karadeniz, Sayı 31, 2016, SS. 193-210. (Ekim 2016)
 • LİMON İ. ve KARAKUZU T., "Aytekin Yılmaz, Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler Teori-Temel Kavramlar- Yeni Gelişmeler, İkinci Baskı, Kadim Yayınları, 2013" lectronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2016 Cilt:7 Sayı:1. (Ocak 2016)
 • KARAKUZU,T. ve LİMON İ. "Ed. Adem Çaylak, Mehmet Dikkaya, Cihat Göktepe ve Hüsnü Kapu, Osmanlı'dan İkibinli Yıllara Türkiye'nin Politik Tarihi (İç ve Dış Politika), Savaş Yayınevi, Beşinci Baskı, Ankara, 2014, ISBN : 978-605-5343-46-0" Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2016 Cilt:7 Sayı:1. (Ocak 2016)
 • KARAKUZU T. LİMON İ, "Ed. Evren Balta, Küresel Siyasete Giriş, Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler ", Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2015 Cilt:6 Sayı:1, ss. 90-94. (Ocak 2015) (Ocak 2015)
 • LİMON İ. ve KARAKUZU T. "Fahri, Türk, Türk Dış Politikasında Orta Asya ve Orta Doğu, 1990'lardan Günümüze," Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2014 Cilt:5 Sayı:1, s. 83-87 (Ocak 2014) (Ocak 2014)
 • KARAKUZU T. ve Limon , "Baskın, Oran, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: III:2001-2012",Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2014 Cilt:5 Sayı:1, ss. 83-87 (Ocak 2014) (Ocak 2014)
 • KARAKUZU T, ve Limon İ, .Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yeri Üzerine Bir Analiz” Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2012 Cilt:3 Sayı:1, ISSN 1309-7008, s.s. 81-104 (Ocak 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • LİMON İlker ve KARAKUZU Taner "Liberal Sistemde Küreselleşme", International Conference; The West of The East, The East of West, 4-6 July 2017, Prague, Czechia. (Temmuz 2017)
 • KARAKUZU Taner ve LİMON İlker, "Bir Terör Örgütünün Anatomisi: Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri Halk Ordusu (FARC)" International Conference; The West of The East, The East of West, 4-6 July 2017, Prague, Czechia. (Temmuz 2017)
 • KARAKUZU T., LİMON İ., "Examination of Turkey's Nuclear Energy" 1st International Scientific Researches Conference Humanity and Social Sciences, Autonama de Madrid University, May 19-22, 2016, Madrid, Spain. (Mayıs 2016)
 • LİMON İ., KARAKUZU T., "Global Actor in West Türkistan Geopolitics", 1st International Scientific Researches Conference Humanity and Social Sciences, Autonama de Madrid University, May 19-22, 2016, Madrid, Spain. (Mayıs 2016)
 • LİMON İ, " Illegal Immigration Into the European Union Perspective An Essay on Threats" International Multidisciplinary Congree Of Eurasia, 1-5 September 2015, Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
 • KARAKUZU T., AKTOPRAK S., ERK Ç., LİMON İ. "A COMPATRATİVE STUDY on the EU "PERCEPTİON of VOCATİONAL SCHOOL of HIGHER EDUCATION STUDENTS: TRAKYA UNİVERSİTY UZUNKOPRU VOCATİONAL SCHOOL of HIGHER EDUCATION SAMPLE" UMYO'S 2015 IV. th. International Vocational Schools Symposium, "The Role of Vocational Schools in Regional Development" May 21-23, 2015, Yalova (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)
 • KARAKUZU T., LİMON İ.,"Hegemonic Powers’ Energy Politics: Example of Central Asia Turkish Republics" I. International Symposium on Eurasia Energy Issues, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 28-30 May 2015, İzmir, İzmir Katip Çelebi University Publisher, p.69. (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • LİMON.İ, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın Türkiye ve Yunanistan Açısından Doğurduğu Sonuçlar”,16-18 Mayıs 2012, Ege Üniversitesi X. Uluslararası İlişkiler Kongresi, Türk-Yunan İlişkileri, Adalar Denizi ve Kıbrıs” İzmir. S.2 (Mayıs 2012)
 • LİMON.İ., “Asimetrik Savaş: 11 Eylül 2001 Saldırıları”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi., Türk Dış Politikası Güncel Sorunlar Kongresi, 3-4 Mayıs 2011, Bildiri Kitabı, s.9 (Mayıs 2011)
 • LİMON.İ, “Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları: İsrail ve Filistin İncelemesi” Trakya Üniversitesi ve Avrupa Birliği Koor., 2-4 Mayıs 2010, Türk Dış Politikasında Stratejik Açılımlar; AB, Ortadoğu ve Balkanlar Kongresi, Bildiri Kitabı, s.6 (Mayıs 2010)
 • LİMON.İ, “ Balkan Ülkelerinin Jeopolitiği”, Trakya Üniversitesi, İİBF, 4-8 Mayıs 2009, Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar”, Bildiri Kitabı, s.12 (Mayıs 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ticari Matematik, Lisans Yayıncılık,istanbul, Ocak, 2016, ISBN: 978-605-5044-71-8 (Ocak 2016)

Editörlük / Yayınlama

 • Yayın Koodinatörlüğü, Electronic Journal of Political Science Studies, Ocak 2013 –Halen devam etmekte.
 • Yayın Kurulu Üyeliği, Electronic Journal of Political Science Studies, Ocak 2011 –Aralık 2012

Diğer

 • Taner KARAKUZU, İlker LİMON, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Uzgel ile Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar Üzerine Yapılan Söyleşi, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi Ocak 2017 Cilt: 8 Sayı:1 (Ocak 2017)
 • ÖZTÜRK, Ş., ŞİMŞEK, A., "Tarih Eğitimi Alanında Yayınlanmış Türkçe Makaleler Bibliyografyası", "KARAKUZU Taner-LiMON İlker, “Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yeri Üzerine Bir Analiz”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı: 1, s. 81-103,” Turkish History Education Journal, 2013: 2 (1), 110-145
 • AYDEMİR, A., “Türkiye’de Tarih Öğretimi Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyografya Denemesi”, KARAKUZU Taner-LiMON İlker, “Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yeri Üzerine Bir Analiz”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı: 1, s. 81-103,” 2012. Bkz. s.853. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 843-863, Ankara

» Verdiği Dersler

Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler

 • AB Tarihsel Gelişimi, AB’nin Temel Organları ve İdari Yapısı, Yeni Kamu Yönetimi Modeli ve Yerellik ilkesi, AB Müktesebatında Yerel Yönetimler, Yerellik Kavramının AB Düzenlemelerindeki Yeri ve İlgili Düzenlemeler, Türkiye’de Yerel Yönetimler, Türkiye- AB İlişkileri, Türkiye ve AB’nin Yerel Yönetimlerle İlgili Düzenlemelerinin Karşılaştırılması,İngiltere’de Yerel Yönetimler, Fransa’da Yerel Yönetimler, Almanya’da Yerel Yönetimler, İsviçre’de Yerel Yönetimler, Bulgaristan’da Yerel Yönetimler, Türkiye’nin Yerelleşme Politikası çerçevesinde AB Siyasetine Uyum Çalışmaları

Çevre Yönetim ve Politikaları

 • Ekoloji ve Çevre Kavramları, İnsan Çevre İlişkilerindeki Değişim, Ekolojinin problemlere yaklaşımı, Çevre Değerleri ve Kirlilik Sorunları: Hava, Su, Toprak ve Gürültü Kirliliği, Çevrecilik, Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutunun Tarihsel Çerçevede Değerlendirilmesi,Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekolojik Modernizasyon Politikaları, Dünyada ve Türkiye'de Çevre Politikasının Gelişimi, Türkiye'de Çevre Politikasının Yasal ve Kurumsal Gelişimi - Bir Çevre Politikası Aracı Olarak Yasal Düzenlemeler, Bir Çevre Politikası Aracı Olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi, Katı Atık Yönetimi Politikaları ve Geri Kazanım Uygulamaları, Su Kalitesinin Korunması Politikaları, Hava Kirliliği ile Mücadele Politikaları, AB ve Türkiye'nin Çevre Politikalarının Analizi ile Eşgüdümlü Olarak Küresel İklim Değişimine İlişkin Politikalar

Emlak Finansman Teknikleri

 • Finans, Finansman Kavramları, Fon Kavramı, Fon Arz Ve Talep Edenler, Enflasyon Ve Çeşitleri, Enflasyon Ve Yatırım Araçları İlişkisi, Yatırım Ve Yatırımcı Kavramı, Piyasa Kavramı (Mali Piyasa, Para Piyasası, Sermaye, Piyasası), Piyasadaki Yatırım Araçları, Sermaye Piyasası Araçları, Menkul Kıymetler, Diğer Yatırım Alternatifleri, Yatırım Araçlarının Getirilerinin Hesaplanması, Yatırımcıların Tasarruflarının Yatırımlara Dönüşmesinde Yardımcı Olan Birimler Ve Hizmetleri, Gayri Menkullere Yatırım, Emlak Sektörünün Finansman Kaynakları ve Mortgage (Tutulu Satış Yöntemi) Sistemi.

Emlak Komisyonculuğu

 • Komisyonculuk hakkında genel bilgiler, komisyonculuk ve çeşitleri, Emlak komisyonculuğu, emlak komisyonculuğunun sorumlulukları, Komisyoncunun hakları, Emlakın tanımlanması ve çeşitleri, Emlak beyannamesi, Emlak alım-satımında izlenecek yollar, Kiralama, Borçalacak ilişkileri ve yaptırımlar.

Matematik

 • Küme, Sayılar, Sayılarla ilgili işlemler, Modüler aritmetik, Cebir, Polinomlarla uygulamalar, Oran ve orantı, Oran ve orantı uygulamaları, Olasılık, Olası durumlar, Olayların olma olasılığı, Olasılıkla ilgili uygulamalar.

Mesleki Matematik

 • Küme, Sayılar, Sayılarla İlgili İşlemler, Modüler Aritmetik, Cebir, Polinomlarla Uygulamalar,Oran ve Orantı, Oran ve Orantı Uygulamaları, Olasılık, Olası durumlar, Olayların Olma Olasılığı, Olasılıkla İlgili Uygulamalar

Mimarlık ve Bina Bilgisi

 • İnsan, İşlev, Ölçü ve Biçim Arasındaki İlişkiler, Mimarlıkta Kullanılan Kavramlar, İnsan Boyutları, Statik ve Dinamik Kullanıcı Gereksinimleri, Planlama ve Tasarım İlişkileri, İnsanÇevre, İnsan-Mekan, İnsan-Eşya İlişkileri, Genel Eylemlere Bağlı İşlevsel İlişkiler, Konut, Öğretim, Sağlık, Turizm Yapıları, Mekanlardaki Fonksiyon Şemaları, Tasarımı Etkileyen Fiziksel ve Geleneksel Unsurlar, Konuttaki Esas İşlevler, Mekan Tefrişleri, Elemanların Boyutları, Konutların Yakın Çevre ile Olan Bağlantıları, Bina Türleri, Yapı Malzemeleri, Binalarda Kalite ve Kontrol.

Şehir Planlaması

 • Giriş, Tarihsel Gelişim, Genel Tanımlar, Yerleşim, Yerleşim Süreci, Eski Çağlardan Bu Yana Şehir Fiziksel Yapısının Açıklanması, Temel Işlev Alanları, Yoğunluk, Imar Planları, Imar Parsellerinin Oluşturulması, Imar Düzeni, Ulaşım Etkileri, Merkezleşme Olguları, Şehir Tipleri, Çağdaş Şehircilik, Şehir Planlamasında Ana Hatlar ve Ölçekler.

Toplum Bilimi

 • Toplum Bilimin Unsurları Hakkında Bilgilendirme, Toplum Kavramı ve Kültür, Modernite ve Postmodernite, Küreselleşme Kavramları, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal Sınıflar, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Irk ve Etnisite, Toplusal Birim Olarak Aile, Birey Kavramı ve Algılanmasındaki Değişiklikler, Eğitim ve Toplum, İş ve Ekonomik Yaşam, Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Sağlık ve Toplum, Din ve Toplum