» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Sevilay Inal Kabala, Hulya Yagar, Hakkı Mevlut Ozcan "A new biosensor for osteoporosis detection" Preparative Biochemistry and Biotechnology, 2019 Mar 19:1-10. doi: 10.1080/10826068.2019.1587628. (Şubat 2019)
 • YÜCEL ALP,ÖZCAN HAKKI MEVLÜT,SAGIROGLU AYTEN A new multi enzyme type biosensor for triglyceride determination. Preparative Biochemistry and Biotechnology, Doi: 10.1080/10826068.2014.985833, (Kontrol No: 1314561) (Nisan 2016)
 • ÖZCAN HAKKI MEVLÜT,AYDIN TUBA, A new PANI biosensor based on catalase for cyanide determination. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, Doi:10.3109/21691401. 2014.978979, (Kontrol No: 1314546)
 • ÖZCAN HAKKI MEVLÜT,SEZGINTÜRK MUSTAFA KEMAL (2015). Detection of parathyroid hormone using an electrochemical impedance biosensor based on PAMAM dendrimers. Biotechnology Progress, Doi: 10.1002/btpr.2060, (Kontrol No: 1343974) (Ocak 2015)
 • ÖZCAN HAKKI MEVLÜT,YILDIZ KÜBRA,ÇAKAR CANSU,AYDIN TUBA,ASAV ENGIN,SAGIROGLU AYTEN,SEZGINTÜRK MUSTAFA KEMAL Ultrasensitive impedimetric biosensor fabricated by a new immobilisation technique for parathyroid hormone. Applied Biochemistry and Biotechnology , Doi: 10.1007/s12010-015-1643-x
 • OZCAN, H.M., SAGIROGLU, A., “Fresh broad (Vicia faba) tissue homogenate-based biosensor for determination of phenolic compounds” Artifi cial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 2013ISSN: 2169-1401 print / 2169-141X onlineDOI: 10.3109/21691401.2013.764313
 • SAGIROGLU A., OZCAN H.M., SELEN İSBİLİR S., PALUZAR H., TOPRAKKIRAN N.M."Alkali Catalysis of Different Vegetable Oils for Comparisons of Their Biodiesel Productivity”. Journal of Sustainable Bioenergy Systems, 2013, 3(1), 79-85
 • SAGIROGLU A., SELEN ISBİLİR S., OZCAN H.M., PALUZAR H., TOPRAKKİRAN N.M. “Comparison of Biodiesel Productivities of Different Vegetable Oils by Acidic Catalysis.” Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, (2011), 17(1), 53-58.
 • SAGIROGLU, A., PALUZAR, H.,OZCAN, H.M., OKTEN, S., SEN, B., “A Novel Bıosensor Based on Lactobacillus Acidophilus for Determınatıon of Phenolıc Compounds ın Mılk Products and Wastewater” 41:321–336, 2011, Preparative Biochemistry & Biotechnology.
 • OZCAN, H.M., SAGIROGLU, A, “A Novel Amperometric Biosensor Based on Banana Peel (Musa cavendish) Tissue Homogenate for Determination of Phenolic Compounds” 38: 208-214, 2010, Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology.
 • SAGIROGLU, A., OZCAN, H.M., HASANÇEBİ, Ö., “Scanning of Some Herbal Tissues to be Used with Biosensors as Polyphenol Oxidase Enzyme Source” 37: 4 303-312, 2009, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry.
 • OZCAN, H.M., SAGIROGLU, A., “Production of Ricinoleic Acid From Castor Oil By İmmobilised Lipases” 39: 2 170-182, 2009, Preparative Biochemistry & Biotechnology.
 • SAGIROGLU, A., OZCAN, H. M., SATANA, A., “Functional and Biochemical Properties of Proteins From Safflower Seed” 39: 2 159-169, 2009, Preparative Biochemistry & Biotechnology.
 • SELEN ISBILIR, Ş., OZCAN, H. M., YAGAR, H., “Some Biochemical Properties of Lipase from Bay Laurel (Laurus nobilis L.) Seeds” 85: 227-233, 2008, JAOCS.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • TUNCAY, D., ÖZCAN, H.M., YAĞAR, H., Etanol Tayini İçin Boletus edulis Doku Homojenatı Temelli Yeni Bir Amperometrik Biyosensör. SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE (2017). DOI: 10.16984/saufenbilder.271304. (Nisan 2017)
 • Paluzar H., Ozcan H.M., "Katalaz Temelli PANI Biyosensörü ile Deltametrinin Belirlenmesi" Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017, DOI: 10.19113/sdufbed.40447 (Şubat 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Hulya YAGAR, Osman MEHMET, Hakkı Mevlut OZCAN "An Impidimetric Biosensor for A1AT Determination" EBAT 2018, Antalya, Türkiye. (Kasım 2018)
 • TÜRKKAN ÖZTÜRK, HÜLYA YAĞAR, HAKKI MEVLÜT ÖZCAN "A New Biosensor for Detection of Luteinizing Hormone" First International Balkan Chemistry Congress Edirne/Türkiye, 2018 (Eylül 2018)
 • Hülya YAĞAR, Fatma Gülnaz GÜLER, Hakkı Mevlüt ÖZCAN, "Development of Biosensor System based on Electrochemical Impedance for Determination ofLuteinizing Hormone" SKOP JEMACEDONIA 2017 EAST WEST CHEMISTRY CONFERENCE. (Ekim 2017)
 • Hatice PALUZAR, Hakkı Mevlüt ÖZCAN "Development A PANI Biosensor Based on Calatase for Determination of Delthamethrine" Education in Chemistry Congress, 2016, Plovdiv, Bulgaria. (Kasım 2016)
 • ÖZCAN HAKKI MEVLÜT,AYDIN Tuba (2015). A Novel Biosensor For Cyanid Dedection. 4th International Bio-Sensing Technology Conference Lizbon, Portugal. (Poster)(Yayın No:1775151)
 • YAĞAR HÜLYA,ÖZCAN HAKKI MEVLÜT,GÜLER GÜLNAZ,DURMAZ TOLGAHAN,TUNCAY DİDEM (2015). Laccase Biosensor Based On Gce Modified With Gold Nanoparticles For Bisphenol-A. 4th International Bio-Sensing Technology Conference Lizbon, Portugal. (Poster)(Yayın No:1775320)
 • YÜCEL ALP,ÖZCAN HAKKI MEVLÜT,SAGIROGLU AYTEN Development of multi enzyme based triglyceride biosensor. 24th Anniversary World Congress on Biosensor Melbourne/Australia 2014 (Poster) (Kontrol No: 1348035)
 • ÖZCAN HAKKI MEVLÜT,SEZGINTÜRK MUSTAFA KEMAL A new impidimetric biosensor based on modified gold electrode for determination of parathyroid hormone. 24th Anniversary World Congress on Biosensor Melbourne/Australia 2014 (Poster) (Kontrol No: 1348033)
 • OZCAN H.M, SAGIROGLUA. 'A novel biosensor for determination of phenolic compounds', 3rd International Confarence on Bio-Sensing Technology 12-15 May, 2013 Sitges, SPAİN.
 • SAGIROGLU, A., OZCAN, H.M., SELEN ISBILIR, Ş., POLUZAR, H., TOPRAKKIRAN, N.M, “Comparisons of Biodiesel Productivity of Different Vegetable oils By Alkali Catalysis” 2nd International Congress on Biodiesel: The Science and The Technologies, AOCS and Euro FED Lipid Organizations, 15-17 November 2009, Munich, Germany, C. book p:31-1
 • SAGIROGLU, A., SELEN ISBILIR, Ş., OZCAN, H.M., POLUZAR, H., TOPRAKKIRAN, N.M, “Comparisons of Biodiesel Productivity of Different Vegetable Oils By Acidic Catalysis” 2nd International Congress on Biodiesel: The Science and The Technologies, AOCS and Euro FED Lipid Organizations, 15-17 November 2009, Germany, C. book p:31-2
 • SAGIROGLU, A., POLUZAR, H., OZCAN, H.M.,”Bd oxygen biosensor based dry probiotic bacterium for determination of phenolic compounds” The international enzyme engineering symposium, 1-5 Ekim, 2008, Kuşadası.
 • SAGIROGLU, A., OZCAN, Hakkı H.M., SATANA, A., , “Characterization and isolation of lipase from Safflower seeds”, Poster, VIth International Safflower Conference, 6-10 Haz., 2005, İstanbul. Proceedings VIth International Safflower Conference Book, p: 316-321
 • SAGIROGLU, A., SATANA, A., OZCAN, H.M., “Biochemical and functional properties of proteins from safflower seeds”, Bildiri, VIth International Safflower Conference, 6-10 Haz. 2005, İstanbul. Proceedings VIth International Safflower Conference Book, p: 86-91

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • First International Balkan Chemistry Congress. 2018 Edirne Türkiye. Co Chair. (Eylül 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ÖZCAN HAKKI MEVLÜT,YILDIZ KÜBRA,ÇAKAR CANSU,AYDIN TUBA,ASAV ENGIN,SAGIROGLU AYTEN,SEZGINTÜRK MUSTAFA KEMAL Paratiroid hormon tayini için yüksek hassasiyetli impidimetrik biyosensor gelistirilmesi. I. Ulusal Biyosensör Kongresi Tekirdag/Turkiye 2014, (Kontrol No: 1348103)
 • TOPRAKKIRAN, N.M., SAGIROĞLU, A., ÖZCAN, H.M, “Biyosensör Yöntemiyle, Bazı Kaynakların Kafein Oksidaz Aktiviteleri Bakımından Taranması” 24. Ulusal Kimya Kongresi, 2010, Zonguldak.
 • SAGIROGLU, A., OZCAN, H.M, HASANÇEBİ, Ö., “Biyosensörlerde Polifenol Oksidaz Enzim Kaynağı Olarak Kullanmak Üzere Bazı Bitkilerin Taranması” 5. Ulusal Affinite Teknikleri Kongresi, s:17, 2009, Ayvalık- Balıkesir.
 • SAGIROGLU, A., POLUZAR, H., OZCAN, H.M., “Süt ürünlerindeki fenolik bileşiklerin tayini için kuru probiyotik bakteri esaslı biyosensör hazırlanması” 22. Ulusal kimya kongresi, 2008, BKP-7, Magusa, KKTC.
 • OZCAN, H.M., SAGIROGLU, A., “ Antosiyaninlerin pH Değişim Metoduyla Spektrofotometrik Tayini” 20. Ulusal kimya kongresi, BKP-44, 2007, Malatya.
 • SAGIROGLU, A., OZCAN, H. M., “Bitki Ekstraktlarındaki Flavanoid Aglikonların Tayini” 21. Ulusal kimya kongresi, BKP-45, 2007, Malatya
 • SELEN ISBILIR, Ş., OZCAN, H. M., YAGAR, H.,“Defne (Laurus nobilis L.) lipazının bazı özelliklerinin belirlenmesi” 20. Ulusal Kimya Kongresi, BKP-33, 2006, Kayseri.
 • OZCAN, H.M., SAGIROGLU, A., “Risinoleik asitin immobilize pankreatik lipaz katalizörlüğünde hint yağından elde edilmesi”, 19. Ulusal kimya kongresi, s:472, Kuşadası-İzmir.2005
 • SAGIROGLU, A., SELEN ISBILIR, Ş., OZCAN, H.M., “Okzalat metodu ile bazı bitkisel kaynaklarda pektin miktarlarının tayini” 19. Ulusal kimya kongresi, s:463, 2005, Kuşadası-İzmir.
 • SAGIROGLU, A., OZCAN, H.M., “Bitkisel Bir Zehir: Risin”18. Ulusal kimya kongresi, s:48, 2004, Kars.
 • SAGIROGLU, A., OZCAN, H.M., “İmmobilize Ayçiçeği Lipazı Katalizörlüğünde Ayçiçeği Yağının Gliserolizi” 18. Ulusal kimya kongresi, s:486, 2004, Kars.
 • SAGIROGLU, A., YESİLOGLU, Y., OZCAN, H.M., “Kene otu (Risinus communis L.) Tohumu Lipazının Katalitik Özellikleri” 17. Ulusal kimya kongresi, s:350, 2003, İstanbul.

Projeler

 • Araş.Gör.Dr. Hakkı Mevlüt ÖZCAN yürütücülüğünde “Paratroid hormon tayini ve paratroid kanserinin tedavi sürecinin izlenmesi için yeni bir biyosensör geliştirilmesi” konulu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (TÜBAP No: 2011-195) destekli araştırma projesi, 2015.
 • Doç. Dr. Ayten Sağıroğlu yürütücülüğünde “İçeçeklerde Antioksidan Etkili Fenolik Bileşiklerin İzlenmesinde Kullanılmak Üzere Bitkisel Doku Temelli Biyosensör Geliştirilmesi” konulu Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu (TÜBAP No: 843) destekli araştırma projesi, 2009 Tamamlandı. Proje Çalışanları: Hakkı Mevlüt ÖZCAN.

» Verdiği Dersler

Biyokimya I

Biyokimya II

Biyokimya Lab. I

Biyokimya Lab. II

Biyomoleküllerin Metabolizması

Enstrumental Analiz Yöntemleri

Enzim Kimyası

Gıda Kimyasına Giriş

İleri Biyokimya II

KİM105 Genel Kimya